MS15-101: Lỗ hổng trong Khuôn khổ .NET có thể cho phép nâng cao đặc quyền: ngày 8 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3089662
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Khuôn khổ .NET. Các lỗ hổng trong Khuôn khổ .NET có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu người dùng chạy một ứng dụng đặc biệt crafted Khuôn khổ .NET. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-101.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Tất cả trong tương lai an ninh và cập bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, dựa trên Windows 8.1 hoặc dựa trên Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này
Các bài viết chứa thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Các bài viết có thể có sự cố đã biết thông tin.
Số bài viếtTiêu đề bài viết
3074232MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3074553MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3074231MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3074552MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3074233MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1, Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1, Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3074554MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1, Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1, Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3074548MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3074228MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3074549MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3074230MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1, Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1, Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3074550MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1, Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1, Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3074229MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3074547MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4 trên Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3074543MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3074545MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3074544MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 8 tháng 12 năm 2015
3074541MS15-101: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trên Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: ngày 8 tháng 12 năm 2015

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3074541-x86.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
NDP40-KB3074547-x86.exe
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các phiên bản 32-bit được hỗ trợ của Windows Vista:
NDP45-KB3074550-x86.exe
NDP45-KB3074230-x86.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
NDP46-KB3074554-x86.exe
NDP46-KB3074233-x86.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
Windows6.0-KB3074541-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
NDP40-KB3074547-x64.exe
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
NDP45-KB3074550-x64.exe
NDP45-KB3074230-x64.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
NDP46-KB3074554-x64.exe
NDP46-KB3074233-x64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtĐối với Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2:
không áp dụng
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB3074547_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3074547_ * _ * .html
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2:
KB3074550_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3074550_ * _ * .html

KB3074230_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3074230_ * _ * .html
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:
KB3074554_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6-MSP0.txt
KB3074554_ * _ * .html

KB3074233_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6-MSP0.txt
KB3074233_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinBấm tiếprol bảng, và sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074541
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074547
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074550
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074230
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074554
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074233
Xác minh khóa kiểm nhậpĐối với Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2:
Lưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3074547
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3074547
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3074550
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3074230
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3 3074554
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB 3074233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
Windows6.0-KB3074541-x86.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP40-KB3074547-x86.exe
Trong Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5 4.5.1, 4.5.2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ và phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP45-KB3074550-x86.exe
NDP45-KB3074230-x86.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP46-KB3074554-x86.exe
NDP46-KB3074233-x86.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
Windows6.0-KB3074541-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP40-KB3074547-x64.exe
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên tất cả hỗ trợ x 64 dựa trên phiên bản của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP45-KB3074550-x64.exe
NDP45-KB3074230-x64.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2:
NDP46-KB3074554-x64.exe
NDP46-KB3074233-x64.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3074541-ia64.msu
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên Windows Server 2008 cho Itanium dựa trên hệ thống Service Pack 2:
NDP40-KB3074547-IA64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtĐối với Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2:
không áp dụng
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB3074547_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3074547_ * _ * .html
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2:
KB3074550_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3074550_ * _ * .html

KB3074230_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3074230_ * _ * .html
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:
KB3074554_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6-MSP0.txt
KB3074554_ * _ * .html

KB3074233_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6-MSP0.txt
KB3074233_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Panel điều khiển, và sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074541
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074547
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074550
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074230
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074554
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074233
Xác minh khóa kiểm nhậpĐối với Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2:
Lưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3074547
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3074547
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3074547
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3074550
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3074230
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3 3074554
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB 3074233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Gói bản ghi dịch vụ bao gồm trong tương laiBản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
Windows6.1-KB3074543-x86.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP40-KB3074547-x86.exe
Trong Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5 4.5.1, 4.5.2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ và phiên bản 32-bit của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP45-KB3074550-x86.exe
NDP45-KB3074230-x86.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP46-KB3074554-x86.exe
NDP46-KB3074233-x86.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
Windows6.1-KB3074543-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP40-KB3074547-x64.exe
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả hỗ trợ x 64 dựa trên phiên bản của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP45-KB3074550-x64.exe
NDP45-KB3074230-x64.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP46-KB3074554-x64.exe
NDP46-KB3074233-x64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
không áp dụng.
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB3074547_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3074547_ * _ * .html
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2:
KB3074550_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3074550_ * _ * .html

Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2:
KB3074230_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3074230_ * _ * .html
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:
KB3074554_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6-MSP0.txt
KB3074554_ * _ * .html

KB3074233_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6-MSP0.txt
KB3074233_ * _ * .html
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhậtvà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074543
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074547
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074550
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074230
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074554
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074233
Xác minh khóa kiểm nhậpCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
Lưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3074547
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khách Profile\KB3074547
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3074550
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3074230
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3074554
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3074233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Gói bản ghi dịch vụ bao gồm trong tương laiBản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1:
Windows6.1-KB3074543-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP40-KB3074547-x64.exe
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả hỗ trợ x 64 dựa trên phiên bản của Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP45-KB3074550-x64.exe
NDP45-KB3074230-x64.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 khi cài đặt chuyên biệt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP46-KB3074554-x64.exe
NDP46-KB3074233-x64.exe
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên Itanium bản ghi dịch vụ gói 1:
Windows6.1-KB3074543-ia64.msu
Đối với Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi cài đặt chuyên biệt trên Windows Server 2008 R2 cho Itanium dựa trên hệ thống gói bản ghi dịch vụ 1:
NDP40-KB3074547-IA64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Tệp nhật ký Cập NhậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
không áp dụng
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
KB 3074547_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile-MSP0.txt
KB3074547_ * _ * .html
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2:
KB3074550_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3074550_ * _ * .html

Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2:
KB3074230_ * _ *-Microsoft Khuôn khổ .NET [Phiên bản .NET đích]-MSP0.txt
KB3074230_ * _ * .html
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3074554
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3074233
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074543
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074547
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074550
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074230
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074554
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074233
Xác minh khóa kiểm nhậpCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1:
Lưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4 Client Profile\KB 3074547
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3074550
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET [.NET mục tiêu phiên bản]\KB3074230
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3074554
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6\KB3074233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 8 và Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Gói bản ghi dịch vụ bao gồm trong tương laiBản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8 cho hệ thống 32-bit:
Windows8-RT-KB3074544-x86.msu
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8 cho hệ thống 32-bit:
Windows8-RT-KB3074229-x86.msu
Windows8-RT-KB3074549-x86.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên Windows 8 cho hệ thống 32-bit:
Windows8-RT-KB3074552-x86.msu
Windows8-RT-KB3074231-x86.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8-RT-KB3074544-x64.msu
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8-RT-KB3074229-x64.msu
Windows8-RT-KB3074549-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên Windows 8 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8-RT-KB3074552-x64.msu
Windows8-RT-KB3074231-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB3074545-x86.msu
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB3074548-x86.msu
Windows8.1-KB3074228-x86.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit:
Windows8.1-KB3074553-x86.msu
Windows8.1-KB3074232-x86.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8.1-KB3074545-x64.msu
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8.1-KB3074548-x64.msu
Windows8.1-KB3074228-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x 64:
Windows8.1-KB3074553-x64.msu
Windows8.1-KB3074232-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinBấm Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào chế độ xem lịch sử Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074544
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074229
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074549
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074552
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074231

Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074545
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074548
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074228
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074553
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074232
Xác minh khóa kiểm nhậpCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5:
Lưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2:
Lưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:
Lưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Gói bản ghi dịch vụ bao gồm trong tương laiBản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows Server 2012:
NDP46-KB3074554-x64.exe
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3074229-x64.msu
Windows8-RT-KB3074549-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3074552-x64.msu
Windows8-RT-KB3074231-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3074545-x64.msu
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3074548-x64.msu
Windows8.1-KB3074228-x64.msu
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3074553-x64.msu
Windows8.1-KB3074232-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2844699
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinBấm Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào chế độ xem lịch sử Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074544
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074229
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074549
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074552
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074231

Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074545
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074548
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074228
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074553
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074232
Xác minh khóa kiểm nhậpCho Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5:
Lưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2:
Lưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6:
Lưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows RT và Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Triển khaiMicrosoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows RT:
Có sẵn thông qua Cập Nhật 3074229 Windows Update.
Có sẵn thông qua Cập Nhật 3074549 Windows Update.
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên Windows RT:
Có sẵn thông qua Cập Nhật 3074552 Windows Update.
Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows RT 8.1:
Có sẵn thông qua Cập Nhật 3074548 Windows Update.
Có sẵn thông qua Cập Nhật 3074228 Windows Update
Cho Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên Windows RT 8.1:
Có sẵn thông qua Cập Nhật 3074553 Windows Update.
Yêu cầu khởi động lạiCó, bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thốngbảo mật, bấm Windows Update, sau đó trong xem, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074229
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074549
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074552

Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074548
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074228
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3074553

Windows 10 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Khuôn khổ .NET 3.5 và Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên tất cả các phiên bản 32-bit được hỗ trợ của Windows 10:
Windows10.0-KB3081455-x86.msu
Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 và Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 10:
Windows10.0-KB3081455-x64.msu
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt chuyên biệt dừng bản ghi dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bản ghi dịch vụ yêu cầu không thể dừng vì lý do nào, hoặc yêu cầu tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐể loại bỏ bản cập nhật này, sử dụng chương trình và tính năng mục trong Panel điều khiển.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3081455
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
NDP45-KB3074230-x64.exe39544E04BFC800D2DC8FA473330BE256F727E687E0426F2681F1067DE3747CB1385739E962F0CA8D4B7C002ED144593E122F19FC
NDP46-KB3074233-x64.exeACB14DEFC9BCF8D65D47CF231D803FA285AB7F4EF411435FDABD8EDC2BD7AB1935CBA6FF75D290276B5947B7F7BDD32821245855
Windows8.1-KB3074548-x64.msu37873EA0E2279A03965B5674E6CC7258228129FDF24C9DC5A3C332A3F137211782B41FAD33C1844D803F693CD1B41FDDF237AF12
Windows8-RT-KB3074229-x86.msuD85F839664DF0C697BA9437D076619744C92A6EFD23AC2386E461608CC37C7D71B1CF4C51FB20530D6F5BF617814C364042AEABD
Windows8.1-KB3074545-x86.msu28AFC5E446F038D6803AE07E163A09407FD7F380EB62AEB3620557BC477AC046DB3A7B3FFFAACD840D8D49AF9DE3C669056C379F
NDP40-KB3074547-x86.exeE7AAADCACBC866E83945C55FFEDB3D420CBCF6D065F7C2AF68A5C2A58A2A60A2295359ADA27DA722109642C014E5B37F052FBCDE
Windows8-RT-KB3074549-x86.msuFA87D5B24EA0EA2C710F60A951E7913BBC7210DAE426128B7C6273F82617E85D83D926EB8CF01745E49212820F6066E33E7E0C17
Windows8.1-KB3074553-arm.msuBA2F9FC5DE38E00AF1512F11F7E18D39CDEDF8A268374F8C08E74649A57E2F292EDD73868373859A27E176A029B7E42705036CF9
Windows8-RT-KB3074229-arm.msuC02DB4ECDFF8B2B6E7F22F8D90B4052AD8CDD2D97B3F9906A3D37D4777FE0F0BF918763DDD66D181855BB52F0F5A157D9C577FC1
NDP45-KB3074230-x86.exe0AD1448495A5F894079FCED58A498344B93D69F1DE346558F13450D3306E1AA9484BEA677D4257F29358E23DB6994511F80C7C49
Windows8.1-KB3074232-x86.msu91DF790300C1808E975715A9C99C61F6E90C1EB84409403595D8BA9868E41833965553EC6DF8A248C370990DBC3C0931DC08D216
Windows8-RT-KB3074544-x86.msu39E44F3F5ABA5D533EC664E37357300555B0A20D1FF9C55E522F706D61678D2B505E44FFB4396893409FCA10F39EB4F177D2BDB5
Windows8-RT-KB3074549-arm.msu9EFA0397BDA67EC3EA54CC7357A0802CB0C8E8724087E27FFF3B8FE27D5DA111CD4547513464757C44AA26C30900BDF9CC974505
NDP46-KB3074554-x86.exeD8DC7196428E028BEFD90986D35F60DAD29EF5A0D15EE06B765D5C5743A2619EE2ABC599764DB3929F6304306457B4D4607E3621
Windows8.1-KB3074228-arm.msu3EED8FDEEC755B91CD51EB909FCB9548EAFACF54FB27C053F96446D1915972C828D8B97CBEDB2244F1E61B4F21D7648D8C54BD2B
Windows8-RT-KB3074229-x64.msu70BDEC190E0755B58103FC7F37BC4A7D6C43A1E91E1FAB5A3EABF5AA66A25D2528DBA435917B3C8D3C22C2D792844A3ADEA05BDC
Windows8.1-KB3074232-arm.msu1D0631E40CB55A60F27294EF569C4F54585928620C5040A596BAB3F62F9698C55C38D948954B785DDAB9396605A1E4C259B847FF
Windows6.0-KB3074541-x86.msuF489E17B512B622C1B26D92E12338729E376DE6A1A409D73DB23ED554A98094E469D0860D7CB88971546CBAD12CC37059B4E82B4
Windows8.1-KB3074548-x86.msu7B9F96B2B91BCFD5A9AE3DEE0900517B4470FE12BC1ECAD3C0F419710AA9704C1B6FC8982ED8E0950684F2F82BA8FF2609A19AF9
Windows8-RT-KB3074549-x64.msuC22F2B92D932743A2BAB38D616FEE59F6D0FDD08EA21D166610324D5028E253F900AE32F662F24CA1D71E570E27EEBEACBA85328
NDP45-KB3074550-x86.exe21E36F4B0275F54A3C07DA11514EE6EE9C78CBD717D5DF0A569196D40B00EA774CECCE8F5407C42CF25420FE05334427AE98B2F9
Windows8-RT-KB3074552-arm.msu76A017EE302D507544B87AB4EBD87FCCC56EB4BBC07D1DDF3F6E3281E19D05997CED4A4FE92E606F636230BD6F4F982556E11334
Windows6.0-KB3074541-ia64.msu2B4839254A8F7796442E8538CAA6F51770CFC93148D8453E529078B5F684F2E3B6336CD5A986ACC3D5778E8C6423D5330AB27776
Windows8-RT-KB3074549-x64.msu1CA02A65CAF520064107B1B4303185C47B559A16A9298C2CFE4187FE808237662C5E1804A7CDD61C5F703B0406688FDB6764B20D
Windows8-RT-KB3074549-x86.msu99308174C366A9618A6D46B9799F85FC95C0B0F86110E4E73D6AF6CDB684CDADD04C25F75A937A859A0EC5AF8996C2F3AC647524
NDP46-KB3074554-x64.exeA72B5B0E0014D967F238F4C851895D6471711AA2D6800209E56586A1D8A0A9B1CD416FF0579FE0BC8432E4EB69A85F4141EC02BB
NDP46-KB3074233-x86.exeC349EA42707E0DC6A53314ED0A6D68D703A66602A319945CA4A894493AA15C962EBA3DF892DC082A16B72BDEEA75D97D6512B959
Windows6.1-KB3074543-ia64.msuE2637034004A802C8BA55DEFD8882C4087C0FD7C86287EE3497D8CD956F46CC0441B902D87E962B3037B4491D17D9ECFCA221574
Windows6.1-KB3074543-x64.msu142519BE784F3D2B31327ABF2636B3E5637CD4A455B4FDD7479797E69995246CB2058B56D34BE34F9504F25240E37AFDD38BB758
NDP45-KB3074550-x64.exeDA544C15C6B732DCF39924FC59D8A830C4AFA1D7F56BBCE2CCEEE334F3B830F28A7C643E07FFA0021175406255718ED82FF1A5FF
Windows8.1-KB3074553-x86.msu54DF45DBC4A0ACB8FED93DAF25B6E4BF6FC9127C36089365CC8C7199B79D45EFB9ACF1B3046C0DED6FBC2AC22B14149B95C4FFF3
Windows6.1-KB3074543-x86.msu2C5E35BAAE5BFA1A4E4D49F55AF2988CC4DAC9ADD7EF1A07A8D8A5F9CE6247DCCE5FC75F749104BD4A44FAB14FF017C423C592F6
Windows8-RT-KB3074544-x64.msu789474E7B4EFA2E8E0B1D1C90AE1B5CEA261A47731DCAB7C1B21A78168AD8C7080501573C2306DAE74B4EC1F3BB3F04E2ACF4EBE
Windows8.1-KB3074548-arm.msuDAEB7FAAFED26D36FEE3BD82CC4F0BEB25EB60D32928F50D0BE47958A54A01BBC4959790A7C4316530ACC0E15375F1428BB6CADD
Windows8-RT-KB3074549-arm.msuCB39AB615D49CC40F73CC08459800262EEA3591A0E3FC632D67ED75A50AE7DD7497E4A96906B0E18799F0EAC85CB322E5B975E75
Windows8.1-KB3074553-x64.msu099EA6F422297702DD60BE8CFCD26690A0FFA6A031C0D4A18AF2592EFCA3D13922B8C661E81193021D39AE1B94AACFD5ACB76151
Windows8.1-KB3074228-x64.msu655CBB800039E5A20675C75F3234A49C21B5AB8BCA7E2E1FEE27DAE0A52ED8FB66EEFE2DCD49908026AF31BA0F06C6FFFB7C6E0A
Windows8.1-KB3074228-x86.msu4AFF3C1815DFCDB4136FC2DF37195B6FD9AE2B42E1D62517041A51D63CDE201E9FD7BC475245F3CDC405D67EFFBFE14E2123BC4A
Windows8-RT-KB3074231-arm.msu952B82855F01C9396C36F430DFEDC14C4388234AED3F9611EC6F1AB883F4FF6493A875E2DC29833821106C3DD5FB661131E31836
Windows8-RT-KB3074231-x64.msu2A21C3E86102268C78E4DB8C7A986CADF9288E4FCD96A637CDF43617C70E5D94904FC4F3A6193005ED9DE65D18DC9787899F87BA
Windows8-RT-KB3074231-x86.msu45AAD0B6CB37DB706B88BCC4B4D839EBADDC4468F66B73EC4A7C564E4A10B61E7E482C04C9737ADECAAD3E61146E7F542ADB4790
Windows8.1-KB3074232-x64.msuB6B92601BB5E362CF4A9E99C648543B4C07649DA9C07492E7B48386B9FE416DB4BAE071C334899B9E1B5E4249A5330BAFB6C5813
Windows6.0-KB3074541-x64.msu36EF46FEB6C30407CC8309A4C5AC5192D2678B00FD7EB78F1CA19986EF60EDF20025219149DDE3AF1AA38EA1EC0BB12219C9CC11
Windows8.1-KB3074545-x64.msuC661A2CEEEF53613333C09F226922716E41E8D66E653DE1DA1A46EFB40E60D9BE05398CF56984789A8689043C34FAE944704582F
NDP40-KB3074547-IA64.exe52AEC9556C0E5EF3DE0D64F98AA69ADCA2BADB6E1A08888ADDFB4842263FECD20EC3F8556D53872CC22B4A6E8A565B9D69DA7907
NDP40-KB3074547-x64.exe906872FE520815F5D1317A0A245BEAF82BBE59ACDB02A8E984072AA345691238B736BF61454CC0A685580BFB12185EC93512B2E8
Windows8-RT-KB3074552-x64.msuB1A1183AB41BD8A106F54FA4D45D7120882FD378032FD552DA793FC2558E38D18CB77753556042CA9881F206C601AFFD28A4FD69
Windows8-RT-KB3074552-x86.msu740FA181C037356C4D0E1832433E2BF6D9F24C6C9E478A377E48A33C62F57449F6935BF9FCFD4DE67C263F441701F89EC565474D

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng sau:
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6 RC khi sử dụng:
  • Windows 10
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows Server 2008 R2 Gói bản ghi dịch vụ 1
  • Windows 7 Gói bản ghi dịch vụ 1
  • Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói bản ghi dịch vụ 2
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows RT
  • Windows Server 2008 R2 Gói bản ghi dịch vụ 1
  • Windows 7 Gói bản ghi dịch vụ 1
  • Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói bản ghi dịch vụ 2
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.1 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows RT
  • Windows Server 2008 R2 Gói bản ghi dịch vụ 1
  • Windows 7 Gói bản ghi dịch vụ 1
  • Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói bản ghi dịch vụ 2
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows RT
  • Windows Server 2008 R2 Gói bản ghi dịch vụ 1
  • Windows 7 Gói bản ghi dịch vụ 1
  • Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói bản ghi dịch vụ 2
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 4 khi được dùng với:
  • Windows Server 2008 R2 Gói bản ghi dịch vụ 1
  • Windows 7 Gói bản ghi dịch vụ 1
  • Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói bản ghi dịch vụ 2
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5.1 khi sử dụng:
  • Windows Server 2008 R2 Gói bản ghi dịch vụ 1
  • Windows 7 Gói bản ghi dịch vụ 1
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2, khi được dùng với:
  • Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói bản ghi dịch vụ 2
  • Windows Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 2
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 1.1 gói bản ghi dịch vụ 1 khi được dùng với:
  • Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói bản ghi dịch vụ 2
  • Windows Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3089662 - Xem lại Lần cuối: 09/10/2015 02:53:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.6 RC, Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 3.5.1, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3089662 KbMtvi
Phản hồi