MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3097995
Tóm tắt
Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft Khuôn khổ .NET. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ tiêm một kịch bản phía máy tính khách vào trình duyệt của người dùng. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xemMicrosoft Security Bulletin MS15-118.

Cách tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Windows RT, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, hãy làm theo các hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống.

Tải xuốngTải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3097995

Triển khai thông tin Cập Nhật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft3104507.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Panel điều khiển.

Khởi động lại thông tin Cập Nhật

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng nếu tập tin đang được Cập Nhật được khoá hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của hệ thống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209403,69630 tháng 6 năm 201503:11x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209391,92030 tháng 7 năm 201517:02x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209391,92030 tháng 7 năm 201517:02x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209395,49630 tháng 6 năm 201503:14x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209421,61630 tháng 7 năm 201517:01x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209395,50430 tháng 6 năm 201503:21x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209390,89630 tháng 7 năm 201517:03x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209396,52830 tháng 6 năm 201503:14x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209399,60030 tháng 6 năm 201503:13x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209395,50430 tháng 6 năm 201503:19x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209393,96830 tháng 6 năm 201503:21x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209405,23230 tháng 6 năm 201503:18x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209398,57630 tháng 6 năm 201503:23x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209389,87230 tháng 6 năm 201503:16x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209394,48030 tháng 6 năm 201503:22x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209394,48030 tháng 6 năm 201503:17x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209393,96830 tháng 6 năm 201503:23x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209394,99230 tháng 6 năm 201503:20x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209412,91230 tháng 6 năm 201503:19x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209393,45630 tháng 6 năm 201503:16x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209391,40830 tháng 6 năm 201503:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209386,28830 tháng 6 năm 201503:17x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209386,80030 tháng 6 năm 201503:14x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36213403,69604 tháng 6 năm 201522:46x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36213391,92030 tháng 7 năm 201517:13x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36213391,92030 tháng 7 năm 201517:13x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36213395,50430 tháng 6 năm 201519:25x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320421,61623 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320398,45623 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320393,85623 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320399,48023 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320401,04023 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320397,02423 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320393,96823 tháng năm 201513:11x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320406,67223 tháng năm 201513:11x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320401,53623 tháng năm 201513:11x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320392,82423 tháng năm 201513:11x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320397,43223 tháng năm 201513:11x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320395,92023 tháng năm 201513:11x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320395,40823 tháng năm 201513:11x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320394,99223 tháng năm 201513:11x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320415,87223 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320394,89623 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320391,40823 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320389,24023 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320388,32023 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.dll4.0.30319.34274853,18401 tháng mười năm 201513:09x 86
System.Deployment.dll4.0.30319.36323853,18401 tháng mười năm 201513:10x 86
Dfdll.dll4.0.30319.34274141,97601 tháng mười năm 201513:09x 86
Dfdll.dll4.0.30319.36323141,97601 tháng mười năm 201513:10x 86

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của hệ thống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Dfdll.dll4.0.30319.34274165,52801 tháng mười năm 201513:10x64
Dfdll.dll4.0.30319.36323165,52801 tháng mười năm 201513:11x64
System.Deployment.dll4.0.30319.34274853,18401 tháng mười năm 201513:10x 86
System.Deployment.dll4.0.30319.36323853,18401 tháng mười năm 201513:11x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209403,69630 tháng 6 năm 201503:17x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209391,92030 tháng 7 năm 201517:03x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209391,92030 tháng 7 năm 201517:03x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209395,50430 tháng 6 năm 201503:21x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209421,61630 tháng 7 năm 201517:03x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209395,50430 tháng 6 năm 201503:21x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209390,89630 tháng 7 năm 201517:03x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209396,52830 tháng 6 năm 201503:19x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209399,60030 tháng 6 năm 201503:17x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209395,50430 tháng 6 năm 201503:23x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209393,96830 tháng 6 năm 201503:19x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209405,23230 tháng 6 năm 201503:19x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209398,57630 tháng 6 năm 201503:18x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209389,87230 tháng 6 năm 201503:17x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209394,48030 tháng 6 năm 201503:19x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209394,48030 tháng 6 năm 201503:18x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209393,96830 tháng 6 năm 201503:20x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209394,99230 tháng 6 năm 201503:19x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209412,91230 tháng 6 năm 201503:09x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209393,45630 tháng 6 năm 201503:10x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209391,40830 tháng 6 năm 201503:08x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209386,28830 tháng 6 năm 201503:09x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.34209386,80030 tháng 6 năm 201503:22x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36213403,69604 tháng 6 năm 201522:47x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36213391,92030 tháng 7 năm 201517:14x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36213391,92030 tháng 7 năm 201517:14x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36213395,50430 tháng 6 năm 201519:25x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320421,61623 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320395,50423 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320392,33623 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320396,52823 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320401,12023 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320396,94423 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320396,92023 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320408,18423 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320400,01623 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320391,31223 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320397,43223 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320396,00023 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320396,92823 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320396,43223 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320414,43223 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320396,41623 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320391,40823 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320389,24823 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.Resources.dll4.0.30319.36320388,32023 tháng năm 201513:12x 86
System.Deployment.dll4.0.30319.34274853,18401 tháng mười năm 201513:09x 86
System.Deployment.dll4.0.30319.36323853,18401 tháng mười năm 201513:10x 86
Dfdll.dll4.0.30319.34274141,97601 tháng mười năm 201513:09x 86
Dfdll.dll4.0.30319.36323141,97601 tháng mười năm 201513:10x 86

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng sau:
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows RT
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.1 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows RT
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows RT

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3097995 - Xem lại Lần cuối: 11/14/2015 14:19:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3097995 KbMtvi
Phản hồi