MS15-118: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3098779
Tóm tắt
Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft Khuôn khổ .NET. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ tiêm một kịch bản phía máy tính khách vào trình duyệt của người dùng. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-118.
Thông tin thêm
Quan trọng Tất cả trong tương lai an ninh và cập bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, dựa trên Windows 8.1 hoặc dựa trên Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.

Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này

 • Bạn có thể gặp phải sự cố khi bạn chạy ứng dụng Khuôn khổ .NET trong các trường hợp sau:
  • Bạn tự cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này trên một hệ thống Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 cài đặt chuyên biệt.
  • Bạn nâng cấp từ Khuôn khổ .NET 4.5.1 hoặc 4.5.2 Khuôn khổ .NET 4.6 sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này.
  • Bạn cài đặt chuyên biệt Visual Studio 2015 sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này.
  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  3118750 Sự cố cho bản Cập Nhật bảo mật 3098779 và 3097997 cho Khuôn khổ .NET 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 đã biết

Cách tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, hãy làm theo các hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống.

Tải xuốngTải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3098779

Triển khai thông tin Cập Nhật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft3104507.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Panel điều khiển.

Khởi động lại thông tin Cập Nhật

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng nếu tập tin đang được Cập Nhật được khoá hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 2901128.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của hệ thống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngChi nhánh dịch vụ
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,59201 tháng năm 201522:43x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,08801 tháng năm 201522:45x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331,57601 tháng năm 201522:45x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,08801 tháng năm 201522:46x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621333,62401 tháng năm 201522:45x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,08821 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331,57621 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09601 tháng năm 201522:46x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09621 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09621 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09621 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,60821 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09621 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331.58421 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09621 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09621 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09621 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09621 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621333,63221 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331.58421 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09621 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331,57621 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331,57601 tháng năm 201522:46x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,55224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,84024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,76024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,89624 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,80024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,79224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,84024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,28024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,76024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,87224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,84024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,28824 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,28024 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,80024 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,76024 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,27224 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632038,32824 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,28024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,84824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.0.30319.3427471,44001 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.0.30319.3632371,44801 tháng mười năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213127,23201 tháng năm 201522:43x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,88001 tháng năm 201522:45x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213109,31201 tháng năm 201522:45x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213115,46401 tháng năm 201522:46x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213152,32001 tháng năm 201522:45x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213112,38421 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213109,83221 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213113,41601 tháng năm 201522:46x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213119,55221 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213120,07221 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,36021 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213123,65621 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213116,48021 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213105,72821 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213114,44021 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213115,46421 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,36021 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213112,39221 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213142,59221 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213108,29621 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213110,33621 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213102,15221 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213101,63201 tháng năm 201522:46x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320130,19224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320114,99224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320110,83224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320118,56824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320153,84024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320113,90424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,42424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320115,00824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320121,07224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320120,22424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320112,80024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320126,76024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320116,48024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320107,24824 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320116,03224 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320115,61624 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320114,31224 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320113,98424 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320144,03224 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,40024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,77624 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320105,25624 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320104,59224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.342741,859,28801 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.363231,859,29601 tháng mười năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213877,26401 tháng năm 201522:43x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213792,78401 tháng năm 201522:45x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213779,47201 tháng năm 201522:45x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213812,75201 tháng năm 201522:46x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.362131,024,20801 tháng năm 201522:45x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213801,48821 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213774,86421 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213809,68001 tháng năm 201522:46x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213838,86421 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213821,96821 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213797,39221 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213866,51221 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213813,26421 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213763,60021 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213814,28821 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213798,41621 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213790,73621 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213795,85621 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213958,16021 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213774,35221 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213784,59221 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213733,90421 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213737,48801 tháng năm 201522:46x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320879,21624 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320794,73624 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320783,45624 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320814,70424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.363201,026,67224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320805,47224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320778,33624 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320812,22424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320839,38424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320825,44024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320799,34424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320868,97624 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320815,21624 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320767,07224 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320816,24024 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320800,36824 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320794,20824 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320799,84024 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320961,63224 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320777,82424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320788,06424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320737,37624 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320739,44024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
Aspnet_perf.hKhông áp dụng7,17718 tháng 6 năm 201312:28Không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.18081_NONE_D3AE13C8A18A7234
Aspnet_perf2.iniKhông áp dụng995,54208 tháng 7 năm 201318:39Không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.18081_NONE_D3AE13C8A18A7234
Aspnet_perf2_d.iniKhông áp dụng3118 tháng 6 năm 201312:28Không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.18081_NONE_D3AE13C8A18A7234
Aspnet_state_perf.hKhông áp dụng31818 tháng 6 năm 201312:28Không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.18081_NONE_D3AE13C8A18A7234
Aspnet_state_perf.iniKhông áp dụng42,99618 tháng 6 năm 201312:28Không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.18081_NONE_D3AE13C8A18A7234
Aspnet_state_perf_d.iniKhông áp dụng3618 tháng 6 năm 201312:28Không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.18081_NONE_D3AE13C8A18A7234
Aspnet_perf.hKhông áp dụng7,17718 tháng 6 năm 201312:28Không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.20878_NONE_D449BD5FBA99603D
Aspnet_perf2.iniKhông áp dụng995,54208 tháng 7 năm 201318:39Không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.20878_NONE_D449BD5FBA99603D
Aspnet_perf2_d.iniKhông áp dụng3118 tháng 6 năm 201312:28Không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.20878_NONE_D449BD5FBA99603D
Aspnet_state_perf.hKhông áp dụng31818 tháng 6 năm 201312:28Không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.20878_NONE_D449BD5FBA99603D
Aspnet_state_perf.iniKhông áp dụng42,99618 tháng 6 năm 201312:28Không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.20878_NONE_D449BD5FBA99603D
Aspnet_state_perf_d.iniKhông áp dụng3618 tháng 6 năm 201312:28Không áp dụngX86_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.20878_NONE_D449BD5FBA99603D
Aspnet_perf.dll4.0.30319.3427441,64801 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
Aspnet_perf.dll4.0.30319.3632341,64801 tháng mười năm 201513:19x 86Không áp dụng
Aspnet_state_perf.hKhông áp dụng31824 tháng 8 năm 201513:47Không áp dụngKhông áp dụng
Aspnet_state_perf.hKhông áp dụng31813 tháng 8 năm 201513:24Không áp dụngKhông áp dụng
Aspnet_state_perf.iniKhông áp dụng42,99624 tháng 8 năm 201513:47Không áp dụngKhông áp dụng
Aspnet_state_perf.iniKhông áp dụng42,99613 tháng 8 năm 201513:24Không áp dụngKhông áp dụng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.3427443,17601 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.3632343,17601 tháng mười năm 201513:19x 86Không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.51670.34230875,68824 tháng 7 năm 201403:20x 86Không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52241.36241875,68812 tháng 7 năm 201400:50x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213127,23201 tháng năm 201522:43x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,88001 tháng năm 201522:45x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213109,31201 tháng năm 201522:45x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213115,46401 tháng năm 201522:46x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213152,32001 tháng năm 201522:45x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213112,38421 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213109,83221 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213113,41601 tháng năm 201522:46x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213119,55221 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213120,07221 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,36021 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213123,65621 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213116,48021 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213105,72821 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213114,44021 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213115,46421 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,36021 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213112,39221 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213142,59221 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213108,29621 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213110,33621 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213102,15221 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213101,63201 tháng năm 201522:46x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320130,19224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320114,99224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320110,83224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320118,56824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320153,84024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320113,90424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,42424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320115,00824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320121,07224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320120,22424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320112,80024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320126,76024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320116,48024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320107,24824 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320116,03224 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320115,61624 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320114,31224 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320113,98424 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320144,03224 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,40024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,77624 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320105,25624 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320104,59224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.342741,859,28801 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.363231,859,29601 tháng mười năm 201513:19x 86Không áp dụng
Webengine4.dll4.0.30319.34274509,60801 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
Webengine4.dll4.0.30319.36323509,60801 tháng mười năm 201513:19x 86Không áp dụng
Webengine.dll4.0.30319.3427424,74401 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
Webengine.dll4.0.30319.3632324,74401 tháng mười năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.dll4.0.30319.342745,456,55201 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
System.web.dll4.0.30319.363235,457,57601 tháng mười năm 201513:19x 86Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của hệ thống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngChi nhánh dịch vụ
Aspnet_perf.hKhông áp dụng7,17718 tháng 6 năm 201314:46Không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.18081_NONE_2FCCAF4C59E7E36A
Aspnet_perf2.iniKhông áp dụng995,54208 tháng 7 năm 201318:39Không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.18081_NONE_2FCCAF4C59E7E36A
Aspnet_perf2_d.iniKhông áp dụng3118 tháng 6 năm 201314:46Không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.18081_NONE_2FCCAF4C59E7E36A
Aspnet_state_perf.hKhông áp dụng31818 tháng 6 năm 201314:46Không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.18081_NONE_2FCCAF4C59E7E36A
Aspnet_state_perf.iniKhông áp dụng42,99618 tháng 6 năm 201314:46Không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.18081_NONE_2FCCAF4C59E7E36A
Aspnet_state_perf_d.iniKhông áp dụng3618 tháng 6 năm 201314:46Không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.18081_NONE_2FCCAF4C59E7E36A
Aspnet_perf.hKhông áp dụng7,17718 tháng 6 năm 201314:46Không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.20878_NONE_306858E372F6D173
Aspnet_perf2.iniKhông áp dụng995,54208 tháng 7 năm 201318:39Không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.20878_NONE_306858E372F6D173
Aspnet_perf2_d.iniKhông áp dụng3118 tháng 6 năm 201314:46Không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.20878_NONE_306858E372F6D173
Aspnet_state_perf.hKhông áp dụng31818 tháng 6 năm 201314:46Không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.20878_NONE_306858E372F6D173
Aspnet_state_perf.iniKhông áp dụng42,99618 tháng 6 năm 201314:46Không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.20878_NONE_306858E372F6D173
Aspnet_state_perf_d.iniKhông áp dụng3618 tháng 6 năm 201314:46Không áp dụngAMD64_NETFX-ASPNET SẼ-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9600.20878_NONE_306858E372F6D173
Aspnet_perf.dll4.0.30319.3427445,23201 tháng mười năm 201513:26x64Không áp dụng
Aspnet_perf.dll4.0.30319.3632345,23201 tháng mười năm 201513:25x64Không áp dụng
Aspnet_state_perf.hKhông áp dụng31821 tháng 8 năm 201513:27Không áp dụngKhông áp dụng
Aspnet_state_perf.hKhông áp dụng31820 tháng 8 năm 201513:21Không áp dụngKhông áp dụng
Aspnet_state_perf.iniKhông áp dụng42,99621 tháng 8 năm 201513:27Không áp dụngKhông áp dụng
Aspnet_state_perf.iniKhông áp dụng42,99620 tháng 8 năm 201513:21Không áp dụngKhông áp dụng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.3427447,78401 tháng mười năm 201513:26x64Không áp dụng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.3632347,78401 tháng mười năm 201513:25x64Không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.51670.34230869,54424 tháng 7 năm 201403:20x64Không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52241.36241869,54412 tháng 7 năm 201400:50x64Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,59203 tháng 10 năm 201505:54x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,08803 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331,57603 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,08803 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621333,62403 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,08803 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331,57603 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09603 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09603 tháng 10 năm 201505:53x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09603 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09603 tháng 10 năm 201505:58x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,60803 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09603 tháng 10 năm 201505:59x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331.58402 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09602 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09602 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09602 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09602 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621333,63202 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331.58403 tháng 10 năm 201505:51x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09603 tháng 10 năm 201505:51x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331,57603 tháng 10 năm 201505:51x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331,57603 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,55224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,84024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76824 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,76024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,89624 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,80024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76824 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,79224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,84024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,28024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,76024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,87224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,84024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,28824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,28024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,80024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,76024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,27224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632038,32824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76001 tháng mười năm 201513:14x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,28001 tháng mười năm 201513:13x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76801 tháng mười năm 201513:14x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,84824 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.0.30319.3427471,44001 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.0.30319.3632371,44801 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213127,23203 tháng 10 năm 201505:54x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,88003 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213109,31203 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213115,46403 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213152,32003 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213112,39203 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213109,82403 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213113,41603 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213119,55203 tháng 10 năm 201505:53x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213120,07203 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,36003 tháng 10 năm 201505:58x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213123,65603 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213116,48003 tháng 10 năm 201505:59x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213105,72802 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213114,44002 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213115,46402 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,36002 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213112,39202 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213142,59202 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213108,29603 tháng 10 năm 201505:51x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213110,33603 tháng 10 năm 201505:51x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213102,15203 tháng 10 năm 201505:51x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213101,63203 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320128,67224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320113,47224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320112,26424 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320118,56824 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320153,76024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320113,98424 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320112,77624 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320115,00824 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320119,55224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320123,17624 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,36024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320125,24824 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320116,48024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320108,68024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320114,59224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320118,57624 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320114,32024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320112,54424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320144,03224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,40001 tháng mười năm 201513:14x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320110,33601 tháng mười năm 201513:13x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320102,30401 tháng mười năm 201513:14x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320103,07224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.342741,859,28801 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.363231,859,29601 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
Webengine4.dll4.0.30319.34274621,23201 tháng mười năm 201513:26x64Không áp dụng
Webengine4.dll4.0.30319.36323621,23201 tháng mười năm 201513:26x64Không áp dụng
Webengine.dll4.0.30319.3427426,79201 tháng mười năm 201513:26x64Không áp dụng
Webengine.dll4.0.30319.3632326,79201 tháng mười năm 201513:26x64Không áp dụng
System.web.dll4.0.30319.342745,450,41601 tháng mười năm 201513:26x64Không áp dụng
System.web.dll4.0.30319.363235,450,92801 tháng mười năm 201513:26x64Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,59203 tháng 10 năm 201505:54x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,08803 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331,57603 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,08803 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621333,62403 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,08803 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331,57603 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09603 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09603 tháng 10 năm 201505:53x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09603 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09603 tháng 10 năm 201505:58x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,60803 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09603 tháng 10 năm 201505:59x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331.58402 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09602 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09602 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09602 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09602 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621333,63202 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331.58403 tháng 10 năm 201505:51x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621332,09603 tháng 10 năm 201505:51x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331,57603 tháng 10 năm 201505:51x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3621331,57603 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,55224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,84024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76824 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,76024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,89624 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,80024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76824 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,79224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,84024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,28024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,76024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,87224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,84024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,28824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,28024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632036,80024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632033,76024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,27224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632038,32824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76001 tháng mười năm 201513:14x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632035,28001 tháng mười năm 201513:13x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,76801 tháng mười năm 201513:14x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.Resources.dll4.0.30319.3632034,84824 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.0.30319.3427471,44001 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
System.web.applicationservices.dll4.0.30319.3632371,44801 tháng mười năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213127,23203 tháng 10 năm 201505:54x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,88003 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213109,31203 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213115,46403 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213152,32003 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213112,39203 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213109,82403 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213113,41603 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213119,55203 tháng 10 năm 201505:53x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213120,07203 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,36003 tháng 10 năm 201505:58x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213123,65603 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213116,48003 tháng 10 năm 201505:59x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213105,72802 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213114,44002 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213115,46402 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,36002 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213112,39202 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213142,59202 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213108,29603 tháng 10 năm 201505:51x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213110,33603 tháng 10 năm 201505:51x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213102,15203 tháng 10 năm 201505:51x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213101,63203 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320128,67224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320113,47224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320112,26424 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320118,56824 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320153,76024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320113,98424 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320112,77624 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320115,00824 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320119,55224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320123,17624 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,36024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320125,24824 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320116,48024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320108,68024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320114,59224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320118,57624 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320114,32024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320112,54424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320144,03224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,40001 tháng mười năm 201513:14x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320110,33601 tháng mười năm 201513:13x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320102,30401 tháng mười năm 201513:14x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320103,07224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.342741,859,28801 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.363231,859,29601 tháng mười năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213877,26403 tháng 10 năm 201505:54x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213792,78403 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213779,47203 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213812,75203 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.362131,024,20803 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213801,48803 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213774,86403 tháng 10 năm 201505:55x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213809,68003 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213838,86403 tháng 10 năm 201505:53x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213821,96803 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213797,39203 tháng 10 năm 201505:58x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213866,51203 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213813,26403 tháng 10 năm 201505:59x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213763,60002 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213814,28802 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213798,41602 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213790,73602 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213795,85602 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213958,16002 tháng năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213774,35203 tháng 10 năm 201505:51x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213784,59203 tháng 10 năm 201505:51x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213733,90403 tháng 10 năm 201505:51x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36213737,48803 tháng 10 năm 201505:56x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320879,21624 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320794,73624 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320781,93624 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320813,27224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.363201,026,75224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320803,95224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320778,33624 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320810,71224 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320840,89624 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320823,92024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320799,34424 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320870,49624 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320815,21624 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320767,07224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320814,80824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320801,88824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320792,68824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320799,84024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320960,11224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320776,39201 tháng mười năm 201513:14x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320786,62401 tháng mười năm 201513:13x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320734,42401 tháng mười năm 201513:14x 86Không áp dụng
System.web.Resources.dll4.0.30319.36320739,44024 tháng năm 201513:09x 86Không áp dụng
Aspnet_perf.dll4.0.30319.3427441,64801 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
Aspnet_perf.dll4.0.30319.3632341,64801 tháng mười năm 201513:19x 86Không áp dụng
Aspnet_state_perf.hKhông áp dụng31824 tháng 8 năm 201513:47Không áp dụngKhông áp dụng
Aspnet_state_perf.hKhông áp dụng31813 tháng 8 năm 201513:24Không áp dụngKhông áp dụng
Aspnet_state_perf.iniKhông áp dụng42,99624 tháng 8 năm 201513:47Không áp dụngKhông áp dụng
Aspnet_state_perf.iniKhông áp dụng42,99613 tháng 8 năm 201513:24Không áp dụngKhông áp dụng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.3427443,17601 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.3632343,17601 tháng mười năm 201513:19x 86Không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.51670.34230875,68824 tháng 7 năm 201403:20x 86Không áp dụng
Msvcr120_clr0400.dll12.0.52241.36241875,68812 tháng 7 năm 201400:50x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213127,23201 tháng năm 201522:43x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,88001 tháng năm 201522:45x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213109,31201 tháng năm 201522:45x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213115,46401 tháng năm 201522:46x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213152,32001 tháng năm 201522:45x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213112,38421 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213109,83221 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213113,41601 tháng năm 201522:46x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213119,55221 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213120,07221 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,36021 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213123,65621 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213116,48021 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213105,72821 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213114,44021 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213115,46421 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213111,36021 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213112,39221 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213142,59221 tháng năm 201513:16x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213108,29621 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213110,33621 tháng năm 201513:17x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213102,15221 tháng năm 201513:15x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36213101,63201 tháng năm 201522:46x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320130,19224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320114,99224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320110,83224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320118,56824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320153,84024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320113,90424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,42424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320115,00824 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320121,07224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320120,22424 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320112,80024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320126,76024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320116,48024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320107,24824 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320116,03224 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320115,61624 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320114,31224 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320113,98424 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320144,03224 tháng năm 201513:07x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,40024 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320111,77624 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320105,25624 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.Resources.dll4.0.30319.36320104,59224 tháng năm 201513:08x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.342741,859,28801 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
System.web.Extensions.dll4.0.30319.363231,859,29601 tháng mười năm 201513:19x 86Không áp dụng
Webengine4.dll4.0.30319.34274509,60801 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
Webengine4.dll4.0.30319.36323509,60801 tháng mười năm 201513:19x 86Không áp dụng
Webengine.dll4.0.30319.3427424,74401 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
Webengine.dll4.0.30319.3632324,74401 tháng mười năm 201513:19x 86Không áp dụng
System.web.dll4.0.30319.342745,456,55201 tháng mười năm 201513:26x 86Không áp dụng
System.web.dll4.0.30319.363235,457,57601 tháng mười năm 201513:19x 86Không áp dụng

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng sau:
 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 khi sử dụng:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3098779 - Xem lại Lần cuối: 11/18/2015 21:57:00 - Bản sửa đổi: 10.0

Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.5.1

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3098779 KbMtvi
Phản hồi