Vấn đề đã biết cho Khuôn khổ .NET 4.6.1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3102432
Danh sách bài viết này được biết đến vấn đề mà bạn có thể gặp phải sau khi bạn cài đặt chuyên biệt Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6.1.
Các vấn đề về sản phẩm cho Khuôn khổ .NET 4.6.1
Sự cố mà bạn có thể gặp phải sau khi cài đặt chuyên biệt Khuôn khổ .NET 4.6.1 và các giải pháp có sẵn, xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau.

Tham khảo
Để biết thêm thông tin về tính tương hợp về sau ứng dụng trong Khuôn khổ .NET 4.6.1, hãy xemtương hợp về sau ứng dụng trong Khuôn khổ .NET 4.6.1.

Đối với các vấn đề trong các phiên bản Khuôn khổ .NET, xem bài viết cơ sở kiến thức sau:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3102432 - Xem lại Lần cuối: 11/30/2015 19:01:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft .NET Framework 4.6.1

  • kbtshoot kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3102432 KbMtvi
Phản hồi