MS16-007: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows: 12 tháng 1 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3110329
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu kẻ tấn công có thể kí nhập vào hệ thống đích bật lên và chạy ứng dụng đặc biệt crafted.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-007.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, dựa trên Windows 8.1 hoặc dựa trên Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS16-007 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows6.0-KB3110329-ia64.msu7E8719134D3B2601CFB47A818F607C944C6D09463FC01B43716B8BB8014B7A18158319EE601B36D55D11A290C33FCE23F31B08F9
Windows6.1-KB3110329-x86.msu88310FE80C3EF4690AB91A89C7AF2C6D3BAFF7A3F6BBC1B0152CBF6DE86B24C453FCC9FA896CA1DCFFFC18D178CA0A3BD1DDADD5
Windows6.1-KB3110329-x64.msu4ED9EEBEE2938CF8C55550E2A7F196A409E80B76563CCFDE271C6564DF01C5132E550380425AB47185686B9E81C7C13A5FE037B9
Windows6.0-KB3110329-x86.msuBEA2EA482F3DDCEDA3D2960E726A993D9C1FE5E504509093A4ABB5F4C4EAE88098AE86205AB73448894590C899AA556619E4A06E
Windows8.1-KB3110329-x86.msu54CB55E1F45F85D4387E5DF1739AF261892097716CE0DE414A1C51C78B466E7683324B0B8C12FCFB700D2147EA3090A44627D809
Windows6.1-KB3110329-ia64.msuE611BE5203A48A686A787C59E2F895BAEE797E60A1371B9DFBD1185D789AAB0514799107309FD8913A0E0B88639723A2256D7928
Windows6.0-KB3110329-x64.msuBD544C1F53217EF0F34F52AAFC630F6FB436BA822ADC6BFA83A9094885E9BC4653E179727CE9BAFA69BB653D5E55FCAA7C9C1C75
Windows8.1-KB3110329-x64.msuFE3D0AB714CFB3E0DB59E8B1E8B3FA8141BFD79C99C127981C6AA4858DEE1758C182664CB1179B68D5BBE34B2FDC3DD81F6BE487
Windows8-RT-KB3110329-x86.msuE3955A35E081DD104AB7123CB08A14F0A26297782480D4A7314DEE138C52AF428F4F42F4A892CBA738235598251331BF52D90C26
Windows8-RT-KB3110329-x64.msuE37CE011C031CD04FB1D76F4E8079A59F3A78059E7E026D9C675B06DBCE517DF8B848A66EDCB9D01F039911EE3B17B88C192E259

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.0.600 2,19XXXWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2,23XXXWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Ksproxy.ax6.0.6002.19554495,61605 tháng 12 năm 201516:20không áp dụng
Ksuser.dll6.0.6001.180008,19219 tháng một, 200808:27IA-64
Ksproxy.ax6.0.6002.23864495,61605 tháng 12 năm 201516:01không áp dụng
Ksuser.dll6.0.6002.238648,19205 tháng 12 năm 201516:01IA-64
Quartz.dll6.6.6002.195543,866,11205 tháng 12 năm 201516:21IA-64
Quartz.dll6.6.6002.238643,865,60005 tháng 12 năm 201516:02IA-64
Devenum.dll6.6.6002.19554164,35205 tháng 12 năm 201516:20IA-64
Devenum.dll6.6.6002.23864164,35205 tháng 12 năm 201516:00IA-64
Qdvd.dll6.6.6002.19554882,17605 tháng 12 năm 201516:21IA-64
Qdvd.dll6.6.6002.23864882,17605 tháng 12 năm 201516:02IA-64
Ksproxy.ax6.0.6002.19554144,38405 tháng 12 năm 201517:02không áp dụng
Ksuser.dll6.0.6000.163864,60802 tháng 11 năm 200609:46x 86
Ksproxy.ax6.0.6002.23864144,38405 tháng 12 năm 201516:31không áp dụng
Ksuser.dll6.0.6002.238644,60805 tháng 12 năm 201516:31x 86
Quartz.dll6.6.6002.195541,314,81605 tháng 12 năm 201517:03x 86
Quartz.dll6.6.6002.238641,314,81605 tháng 12 năm 201516:32x 86
Devenum.dll6.6.6002.1955464,00005 tháng 12 năm 201517:02x 86
Devenum.dll6.6.6002.2386464,00005 tháng 12 năm 201516:31x 86
Qdvd.dll6.6.6002.19554497,15205 tháng 12 năm 201517:03x 86
Qdvd.dll6.6.6002.23864497,15205 tháng 12 năm 201516:32x 86
EVR.dll6.0.6002.19554480,25605 tháng 12 năm 201517:02x 86
EVR.dll6.0.6002.23864480,25605 tháng 12 năm 201516:31x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Ksproxy.ax6.0.6002.19554144,38405 tháng 12 năm 201517:02không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.0.6000.163864,60802 tháng 11 năm 200609:46x 86Không cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.0.6002.23864144,38405 tháng 12 năm 201516:31không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.0.6002.238644,60805 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Qasf.dll11.0.6002.19554208,89605 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Qasf.dll11.0.6002.23864208,89605 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.6002.195541,314,81605 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.6002.238641,314,81605 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.6002.1955464,00005 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.6002.2386464,00005 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.6002.19554497,15205 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.6002.23864497,15205 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.0.6002.19554480,25605 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.0.6002.23864480,25605 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Mcmde.dll11.0.6002.19554853,50405 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Mcmde.dll11.0.6002.23864853,50405 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
MF.dll11.0.6002.195542,873,34405 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Mferror.dll11.0.6002.180052.048 người11 tháng 4 năm 200904:54x 86Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe11.0.6002.1800524,57611 tháng 4 năm 200906:27x 86Không cókhông áp dụng
MFPs.dll11.0.6002.1839298,81620 ngày năm 201116:04x 86Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.6002.1800553,24811 tháng 4 năm 200906:27x 86Không cókhông áp dụng
MF.dll11.0.6002.238642,874,36805 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Mferror.dll11.0.6002.238642.048 người05 tháng 12 năm 201515:25x 86Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe11.0.6002.2386424,57605 tháng 12 năm 201515:25x 86Không cókhông áp dụng
MFPs.dll11.0.6002.2386498,81605 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.6002.2386453,24805 tháng 12 năm 201515:25x 86Không cókhông áp dụng
Mfplat.dll11.0.6002.19554209,92005 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Mfplat.dll11.0.6002.23864209,92005 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Mfvdsp.dll11.0.6002.1955459,39205 tháng 12 năm 201517:02x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfvdsp.dll11.0.6002.2386459,39205 tháng 12 năm 201516:31x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfwmaaec.dll11.0.6002.19554606,20805 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Mfwmaaec.dll11.0.6002.23864606,20805 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll11.0.6002.1955480,89605 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll11.0.6002.2386480,89605 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll11.0.6002.19554254,97605 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll11.0.6002.23864254,97605 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll11.0.6002.19554314,88005 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll11.0.6002.23864314,88005 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll11.0.6002.19554254,97605 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll11.0.6002.23864254,97605 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,08605 tháng 12 năm 201517:07không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll11.0.6001.7000391,68005 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,08605 tháng 12 năm 201516:36không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll11.0.6001.7000391,68005 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,07905 tháng 12 năm 201517:07không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll11.0.6002.19554506,88005 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,07905 tháng 12 năm 201516:36không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll11.0.6002.23864506,88005 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.082 người05 tháng 12 năm 201517:07không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll11.0.6001.7110613,88805 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.082 người05 tháng 12 năm 201516:36không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll11.0.6001.7110613,88805 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Qedit.dll6.6.6002.19554506,88005 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Qedit.dll6.6.6002.23864506,88005 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll11.0.6002.19554212,99205 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll11.0.6002.23864212,99205 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmpmde.dll11.0.6002.19554867,32805 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Wmpmde.dll11.0.6002.23864867,32805 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll11.0.6002.19554759,29605 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll11.0.6002.23864759,29605 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll11.0.6002.195541,114,62405 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll11.0.6002.238641,114,62405 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmspdmod.dll11.0.6002.19554605,18405 tháng 12 năm 201517:03x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmod.dll11.0.6002.23864605,18405 tháng 12 năm 201516:32x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll11.0.6002.195541,326,08005 tháng 12 năm 201517:03x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll11.0.6002.238641,326,08005 tháng 12 năm 201516:32x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmvdecod.dll11.0.6002.195541,548,28805 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Wmvdecod.dll11.0.6002.238641,548,28805 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll11.0.6002.195541,567,74405 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll11.0.6002.238641,567,74405 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Colorcnv.dll11.0.6002.19554158,20805 tháng 12 năm 201517:02x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll11.0.6002.19554243,20005 tháng 12 năm 201517:03x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Colorcnv.dll11.0.6002.23864158,20805 tháng 12 năm 201516:31x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll11.0.6002.23864243,20005 tháng 12 năm 201516:32x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Wmvsdecd.dll11.0.6002.195541,377,79205 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsdecd.dll11.0.6002.238641,377,79205 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll11.0.6002.19554767,48805 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll11.0.6002.23864767,48805 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll11.0.6002.19554650,24005 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll11.0.6002.23864650,24005 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Drmk.sys6.0.6002.19554130,04805 tháng 12 năm 201516:44x 86Không cókhông áp dụng
Drmkaud.sys6.0.6001.180005.63219 tháng một, 200805:53x 86Không cókhông áp dụng
Portcls.sys6.0.6002.18974167,93630 tháng 10 năm 201300:43x 86Không cókhông áp dụng
Sysfxui.dll6.0.6002.18974335,36030 tháng 10 năm 201302:12x 86Không cókhông áp dụng
Wmalfxgfxdsp.dll11.0.6002.195541,304,06405 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Drmk.sys6.0.6002.23864130,04805 tháng 12 năm 201516:13x 86Không cókhông áp dụng
Drmkaud.sys6.0.6002.238645.63205 tháng 12 năm 201515:22x 86Không cókhông áp dụng
Portcls.sys6.0.6002.23864167,93605 tháng 12 năm 201515:22x 86Không cókhông áp dụng
Sysfxui.dll6.0.6002.23864335,36005 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmalfxgfxdsp.dll11.0.6002.238641,304,06405 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Ksproxy.ax6.0.6002.19554187,90405 tháng 12 năm 201516:39không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.0.6001.180005.12019 tháng một, 200808:01x64Không cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.0.6002.23864187,90405 tháng 12 năm 201516:35không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.0.6002.238645.12005 tháng 12 năm 201516:35x64Không cókhông áp dụng
Qasf.dll11.0.6002.19554252,41605 tháng 12 năm 201516:40x64Không cókhông áp dụng
Qasf.dll11.0.6002.23864252,41605 tháng 12 năm 201516:36x64Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.6002.195541,571,32805 tháng 12 năm 201516:40x64Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.6002.238641,570,30405 tháng 12 năm 201516:36x64Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.6002.1955473,21605 tháng 12 năm 201516:39x64Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.6002.2386473,21605 tháng 12 năm 201516:35x64Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.6002.19554352,25605 tháng 12 năm 201516:40x64Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.6002.23864352,25605 tháng 12 năm 201516:36x64Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.0.6002.19554641,02405 tháng 12 năm 201516:39x64Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.0.6002.23864641,02405 tháng 12 năm 201516:35x64Không cókhông áp dụng
Mcmde.dll11.0.6002.195541,074,17605 tháng 12 năm 201516:39x64Không cókhông áp dụng
Mcmde.dll11.0.6002.238641,074,17605 tháng 12 năm 201516:35x64Không cókhông áp dụng
MF.dll11.0.6002.195543,548,67205 tháng 12 năm 201516:40x64Không cókhông áp dụng
Mferror.dll11.0.6002.180052.048 người11 tháng 4 năm 200905:55x64Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe11.0.6002.1839234,30420 ngày năm 201114:40x64Không cókhông áp dụng
MFPs.dll11.0.6002.18392195,07220 ngày năm 201116:14x64Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.6002.1800560,41611 tháng 4 năm 200907:10x64Không cókhông áp dụng
MF.dll11.0.6002.238643,549,69605 tháng 12 năm 201516:36x64Không cókhông áp dụng
Mferror.dll11.0.6002.238642.048 người05 tháng 12 năm 201515:59x64Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe11.0.6002.2386434,30405 tháng 12 năm 201515:59x64Không cókhông áp dụng
MFPs.dll11.0.6002.23864195,07205 tháng 12 năm 201516:35x64Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.6002.2386460,41605 tháng 12 năm 201515:59x64Không cókhông áp dụng
Mfplat.dll11.0.6002.19554278,01605 tháng 12 năm 201516:39x64Không cókhông áp dụng
Mfplat.dll11.0.6002.23864278,01605 tháng 12 năm 201516:35x64Không cókhông áp dụng
Mfvdsp.dll11.0.6002.1955474,75205 tháng 12 năm 201516:39x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfvdsp.dll11.0.6002.2386474,75205 tháng 12 năm 201516:35x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfwmaaec.dll11.0.6002.19554471,04005 tháng 12 năm 201516:39x64Không cókhông áp dụng
Mfwmaaec.dll11.0.6002.23864471,04005 tháng 12 năm 201516:35x64Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll11.0.6002.1955499,32805 tháng 12 năm 201516:40x64Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll11.0.6002.2386499,32805 tháng 12 năm 201516:36x64Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll11.0.6002.19554231,93605 tháng 12 năm 201516:40x64Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll11.0.6002.23864231,93605 tháng 12 năm 201516:36x64Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll11.0.6002.19554301,05605 tháng 12 năm 201516:40x64Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll11.0.6002.23864301,05605 tháng 12 năm 201516:36x64Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll11.0.6002.19554231,93605 tháng 12 năm 201516:40x64Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll11.0.6002.23864231,93605 tháng 12 năm 201516:36x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,08605 tháng 12 năm 201516:37không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll11.0.6001.7000526,33605 tháng 12 năm 201516:40x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,08605 tháng 12 năm 201516:30không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll11.0.6001.7000526,33605 tháng 12 năm 201516:36x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,07905 tháng 12 năm 201516:37không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll11.0.6002.19554644,60805 tháng 12 năm 201516:40x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,07905 tháng 12 năm 201516:30không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll11.0.6002.23864644,60805 tháng 12 năm 201516:36x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.082 người05 tháng 12 năm 201516:37không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll11.0.6001.7110778,75205 tháng 12 năm 201516:40x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.082 người05 tháng 12 năm 201516:30không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll11.0.6001.7110778,75205 tháng 12 năm 201516:36x64Không cókhông áp dụng
Qedit.dll6.6.6002.19554620,54405 tháng 12 năm 201516:40x64Không cókhông áp dụng
Qedit.dll6.6.6002.23864620,54405 tháng 12 năm 201516:36x64Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll11.0.6002.19554223,23205 tháng 12 năm 201516:40x64Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll11.0.6002.23864223,23205 tháng 12 năm 201516:36x64Không cókhông áp dụng
Wmpmde.dll11.0.6002.195541,090,56005 tháng 12 năm 201516:41x64Không cókhông áp dụng
Wmpmde.dll11.0.6002.238641,090,56005 tháng 12 năm 201516:37x64Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll11.0.6002.19554942,59205 tháng 12 năm 201516:41x64Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll11.0.6002.23864942,59205 tháng 12 năm 201516:37x64Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll11.0.6002.195541,127,42405 tháng 12 năm 201516:41x64Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll11.0.6002.238641,127,42405 tháng 12 năm 201516:37x64Không cókhông áp dụng
Wmspdmod.dll11.0.6002.19554819,20005 tháng 12 năm 201516:41x64SPDAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmod.dll11.0.6002.23864819,20005 tháng 12 năm 201516:37x64SPDAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll11.0.6002.195541,350,65605 tháng 12 năm 201516:41x64SPDAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll11.0.6002.238641,350,65605 tháng 12 năm 201516:37x64SPDAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmvdecod.dll11.0.6002.195541,706,49605 tháng 12 năm 201516:41x64Không cókhông áp dụng
Wmvdecod.dll11.0.6002.238641,705,98405 tháng 12 năm 201516:37x64Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll11.0.6002.195541,886,20805 tháng 12 năm 201516:41x64Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll11.0.6002.238641,886,20805 tháng 12 năm 201516:37x64Không cókhông áp dụng
Colorcnv.dll11.0.6002.19554187,39205 tháng 12 năm 201516:39x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll11.0.6002.19554309,24805 tháng 12 năm 201516:40x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Colorcnv.dll11.0.6002.23864187,39205 tháng 12 năm 201516:35x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll11.0.6002.23864309,24805 tháng 12 năm 201516:37x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Wmvsdecd.dll11.0.6002.195541,539,07205 tháng 12 năm 201516:41x64Không cókhông áp dụng
Wmvsdecd.dll11.0.6002.238641,539,07205 tháng 12 năm 201516:37x64Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll11.0.6002.19554732,16005 tháng 12 năm 201516:41x64Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll11.0.6002.23864732,16005 tháng 12 năm 201516:37x64Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll11.0.6002.19554617,98405 tháng 12 năm 201516:41x64Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll11.0.6002.23864617,98405 tháng 12 năm 201516:37x64Không cókhông áp dụng
Drmk.sys6.0.6002.19554122,36805 tháng 12 năm 201516:22x64Không cókhông áp dụng
Drmkaud.sys6.0.6000.163866,14402 tháng 11 năm 200609:43x64Không cókhông áp dụng
Portcls.sys6.0.6002.18974218,11230 tháng 10 năm 201302:33x64Không cókhông áp dụng
Sysfxui.dll6.0.6002.18974374,78430 tháng 10 năm 201304:34x64Không cókhông áp dụng
Wmalfxgfxdsp.dll11.0.6002.195541,386,49605 tháng 12 năm 201516:41x64Không cókhông áp dụng
Drmk.sys6.0.6002.23864122,36805 tháng 12 năm 201516:16x64Không cókhông áp dụng
Drmkaud.sys6.0.6002.238646,14405 tháng 12 năm 201515:55x64Không cókhông áp dụng
Portcls.sys6.0.6002.23864218,11205 tháng 12 năm 201515:55x64Không cókhông áp dụng
Sysfxui.dll6.0.6002.23864374,78405 tháng 12 năm 201516:37x64Không cókhông áp dụng
Wmalfxgfxdsp.dll11.0.6002.238641,386,49605 tháng 12 năm 201516:37x64Không cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.0.6002.19554144,38405 tháng 12 năm 201517:02không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.0.6000.163864,60802 tháng 11 năm 200609:46x 86Không cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.0.6002.23864144,38405 tháng 12 năm 201516:31không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.0.6002.238644,60805 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Qasf.dll11.0.6002.19554208,89605 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Qasf.dll11.0.6002.23864208,89605 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.6002.195541,314,81605 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.6002.238641,314,81605 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.6002.1955464,00005 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.6002.2386464,00005 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.6002.19554497,15205 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.6002.23864497,15205 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.0.6002.19554480,25605 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.0.6002.23864480,25605 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
MF.dll11.0.6002.195542,873,34405 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Mferror.dll11.0.6002.180052.048 người11 tháng 4 năm 200904:54x 86Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe11.0.6002.1800524,57611 tháng 4 năm 200906:27x 86Không cókhông áp dụng
MFPs.dll11.0.6002.1839298,81620 ngày năm 201116:04x 86Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.6002.1800553,24811 tháng 4 năm 200906:27x 86Không cókhông áp dụng
MF.dll11.0.6002.238642,874,36805 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Mferror.dll11.0.6002.238642.048 người05 tháng 12 năm 201515:25x 86Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe11.0.6002.2386424,57605 tháng 12 năm 201515:25x 86Không cókhông áp dụng
MFPs.dll11.0.6002.2386498,81605 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.6002.2386453,24805 tháng 12 năm 201515:25x 86Không cókhông áp dụng
Mfplat.dll11.0.6002.19554209,92005 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Mfplat.dll11.0.6002.23864209,92005 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Mfvdsp.dll11.0.6002.1955459,39205 tháng 12 năm 201517:02x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfvdsp.dll11.0.6002.2386459,39205 tháng 12 năm 201516:31x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfwmaaec.dll11.0.6002.19554606,20805 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Mfwmaaec.dll11.0.6002.23864606,20805 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll11.0.6002.1955480,89605 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll11.0.6002.2386480,89605 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll11.0.6002.19554254,97605 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll11.0.6002.23864254,97605 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll11.0.6002.19554314,88005 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll11.0.6002.23864314,88005 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll11.0.6002.19554254,97605 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll11.0.6002.23864254,97605 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,08605 tháng 12 năm 201517:07không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll11.0.6001.7000391,68005 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,08605 tháng 12 năm 201516:36không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll11.0.6001.7000391,68005 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,07905 tháng 12 năm 201517:07không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll11.0.6002.19554506,88005 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,07905 tháng 12 năm 201516:36không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll11.0.6002.23864506,88005 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.082 người05 tháng 12 năm 201517:07không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll11.0.6001.7110613,88805 tháng 12 năm 201517:02x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.082 người05 tháng 12 năm 201516:36không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll11.0.6001.7110613,88805 tháng 12 năm 201516:31x 86Không cókhông áp dụng
Qedit.dll6.6.6002.19554506,88005 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Qedit.dll6.6.6002.23864506,88005 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll11.0.6002.19554212,99205 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll11.0.6002.23864212,99205 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmpmde.dll11.0.6002.19554867,32805 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Wmpmde.dll11.0.6002.23864867,32805 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll11.0.6002.19554759,29605 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll11.0.6002.23864759,29605 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll11.0.6002.195541,114,62405 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll11.0.6002.238641,114,62405 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmspdmod.dll11.0.6002.19554605,18405 tháng 12 năm 201517:03x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmod.dll11.0.6002.23864605,18405 tháng 12 năm 201516:32x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll11.0.6002.195541,326,08005 tháng 12 năm 201517:03x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll11.0.6002.238641,326,08005 tháng 12 năm 201516:32x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmvdecod.dll11.0.6002.195541,548,28805 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Wmvdecod.dll11.0.6002.238641,548,28805 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll11.0.6002.195541,567,74405 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll11.0.6002.238641,567,74405 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Colorcnv.dll11.0.6002.19554158,20805 tháng 12 năm 201517:02x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll11.0.6002.19554243,20005 tháng 12 năm 201517:03x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Colorcnv.dll11.0.6002.23864158,20805 tháng 12 năm 201516:31x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll11.0.6002.23864243,20005 tháng 12 năm 201516:32x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Wmvsdecd.dll11.0.6002.195541,377,79205 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsdecd.dll11.0.6002.238641,377,79205 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll11.0.6002.19554767,48805 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll11.0.6002.23864767,48805 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll11.0.6002.19554650,24005 tháng 12 năm 201517:03x 86Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll11.0.6002.23864650,24005 tháng 12 năm 201516:32x 86Không cókhông áp dụng

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.760 1,18XXXWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.760 1,23XXXWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Ksproxy.ax6.1.7601.19091193,53608 tháng 12 năm 201521:53không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.1.7601.190914,60808 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.1.7601.23290193,53608 tháng 12 năm 201518:31không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.1.7601.232904,60808 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Qasf.dll12.0.7601.19091206,84808 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Qasf.dll12.0.7601.23290206,84808 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.7601.190911,329,66408 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.7601.232901,329,66408 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.7601.1909167,58408 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.7601.2329067,58408 tháng 12 năm 201518:31x 86Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.7601.19091519,68008 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.7601.23290519,68008 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.1.7601.19091489,98408 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.1.7601.23290489,98408 tháng 12 năm 201518:31x 86Không cókhông áp dụng
Mcmde.dll12.0.7601.19091728,57608 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Mcmde.dll12.0.7601.23290728,57608 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
MF.dll12.0.7601.190913,209,72808 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Mferror.dll12.0.7601.190912.048 người08 tháng 12 năm 201521:50x 86Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe12.0.7601.1909123,04008 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
MFPs.dll12.0.7601.19091103,42408 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.7601.1909150,17608 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
MF.dll12.0.7601.232903,209,72808 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Mferror.dll12.0.7601.232902.048 người08 tháng 12 năm 201518:29x 86Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe12.0.7601.2329023,04008 tháng 12 năm 201518:31x 86Không cókhông áp dụng
MFPs.dll12.0.7601.23290103,42408 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.7601.2329050,17608 tháng 12 năm 201518:31x 86Không cókhông áp dụng
Mfplat.dll12.0.7601.19091354,81608 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Mfplat.dll12.0.7601.23290354,81608 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Mfvdsp.dll6.1.7601.1909153,24808 tháng 12 năm 201521:53x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfvdsp.dll6.1.7601.2329053,24808 tháng 12 năm 201518:32x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfwmaaec.dll6.1.7601.19091609,28008 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Mfwmaaec.dll6.1.7601.23290609,28008 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll6.1.7601.1909179,87208 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll6.1.7601.2329079,87208 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll6.1.7601.19091241,15208 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll6.1.7601.23290241,15208 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll6.1.7601.19091415,74408 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll6.1.7601.23290415,74408 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll6.1.7601.19091241,15208 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll6.1.7601.23290241,15208 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.379 người08 tháng 12 năm 201522:16không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll6.1.7601.23285970,24008 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.379 người08 tháng 12 năm 201518:54không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll6.1.7601.23285970,24008 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,16208 tháng 12 năm 201522:16không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll6.1.7601.19091829,95208 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,16208 tháng 12 năm 201518:54không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll6.1.7601.23290829,95208 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,39108 tháng 12 năm 201522:16không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.170372,285,05608 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,39108 tháng 12 năm 201518:54không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.170372,285,05608 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll6.1.7601.19091206,84808 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll6.1.7601.23290206,84808 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmpmde.dll12.0.7601.19091740,35208 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Wmpmde.dll12.0.7601.23290740,35208 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll6.1.7601.19091902,14408 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll6.1.7601.23290902,14408 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll6.1.7601.19091815,61608 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll6.1.7601.23290815,61608 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmspdmod.dll6.1.7601.19091739,32808 tháng 12 năm 201521:54x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmod.dll6.1.7601.23290739,32808 tháng 12 năm 201518:32x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll6.1.7601.190911,325,05608 tháng 12 năm 201521:54x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll6.1.7601.232901,325,05608 tháng 12 năm 201518:32x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmvdecod.dll6.1.7601.190911,620,99208 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Wmvdecod.dll6.1.7601.232901,620,99208 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll6.1.7601.190911,568,76808 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll6.1.7601.232901,568,76808 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Colorcnv.dll6.1.7601.19091153.60008 tháng 12 năm 201521:53x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll6.1.7601.19091154,11208 tháng 12 năm 201521:54x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Colorcnv.dll6.1.7601.23290153.60008 tháng 12 năm 201518:31x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll6.1.7601.23290154,11208 tháng 12 năm 201518:32x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Wmvsdecd.dll6.1.7601.19091541,18408 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsdecd.dll6.1.7601.23290541,18408 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll6.1.7601.19091358,40008 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll6.1.7601.23290358,40008 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll6.1.7601.19091665,08808 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll6.1.7601.23290665,08808 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Drmk.sys6.1.7601.1909181,40808 tháng 12 năm 201521:43x 86Không cókhông áp dụng
Drmkaud.sys6.1.7601.190915.12008 tháng 12 năm 201521:11x 86Không cókhông áp dụng
Portcls.sys6.1.7601.19091177,15208 tháng 12 năm 201521:11x 86Không cókhông áp dụng
Sysfxui.dll6.1.7601.19091338,94408 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Wmalfxgfxdsp.dll6.1.7601.190911,202,68808 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Drmk.sys6.1.7601.2329081,40808 tháng 12 năm 201518:22x 86Không cókhông áp dụng
Drmkaud.sys6.1.7601.232905.12008 tháng 12 năm 201517:51x 86Không cókhông áp dụng
Portcls.sys6.1.7601.23290177,15208 tháng 12 năm 201517:51x 86Không cókhông áp dụng
Sysfxui.dll6.1.7601.23290338,94408 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmalfxgfxdsp.dll6.1.7601.232901,202,68808 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Ksproxy.ax6.1.7601.19091250,88008 tháng 12 năm 201519:06không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.1.7601.190915.12008 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.1.7601.23290250,88008 tháng 12 năm 201518:58không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.1.7601.232905.12008 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
Qasf.dll12.0.7601.19091254,46408 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Qasf.dll12.0.7601.23290254,46408 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.7601.190911,573,88808 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.7601.232901,573,88808 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.7601.1909176,28808 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.7601.2329076,28808 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.7601.19091371,71208 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.7601.23290371,71208 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.1.7601.19091632,32008 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.1.7601.23290632,32008 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
Mcmde.dll12.0.7601.190911,010,68808 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Mcmde.dll12.0.7601.232901,010,68808 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
MF.dll12.0.7601.190914,121,60008 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Mferror.dll12.0.7601.190912.048 người08 tháng 12 năm 201519:04x64Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe12.0.7601.1909124,57608 tháng 12 năm 201519:06x64Không cókhông áp dụng
MFPs.dll12.0.7601.19091206,84808 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.7601.1909155,80808 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
MF.dll12.0.7601.232904,121,60008 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
Mferror.dll12.0.7601.232902.048 người08 tháng 12 năm 201518:55x64Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe12.0.7601.2329024,57608 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
MFPs.dll12.0.7601.23290206,84808 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.7601.2329055,80808 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
Mfplat.dll12.0.7601.19091432,12808 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Mfplat.dll12.0.7601.23290433,15208 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
Mfvdsp.dll6.1.7601.1909170,14408 tháng 12 năm 201519:07x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfvdsp.dll6.1.7601.2329070,14408 tháng 12 năm 201518:58x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfwmaaec.dll6.1.7601.19091484,86408 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Mfwmaaec.dll6.1.7601.23290484,86408 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll6.1.7601.19091100,86408 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll6.1.7601.23290100,86408 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll6.1.7601.19091223,74408 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll6.1.7601.23290223,74408 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll6.1.7601.19091653,82408 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll6.1.7601.23290653,82408 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll6.1.7601.19091224,76808 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll6.1.7601.23290224,76808 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.379 người08 tháng 12 năm 201519:30không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll6.1.7601.232851,307,13608 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.379 người08 tháng 12 năm 201519:23không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll6.1.7601.232851,307,13608 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,16208 tháng 12 năm 201519:30không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll6.1.7601.190911,160,19208 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,16208 tháng 12 năm 201519:23không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll6.1.7601.232901,160,19208 tháng 12 năm 201518:58x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,39108 tháng 12 năm 201519:30không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.170372,777,08808 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,39108 tháng 12 năm 201519:23không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.170372,777,08808 tháng 12 năm 201518:59x64Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll6.1.7601.19091225,79208 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll6.1.7601.23290225,79208 tháng 12 năm 201518:59x64Không cókhông áp dụng
Wmpmde.dll12.0.7601.190911,026,04808 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Wmpmde.dll12.0.7601.232901,026,04808 tháng 12 năm 201518:59x64Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll6.1.7601.190911,232,89608 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll6.1.7601.232901,232,89608 tháng 12 năm 201518:59x64Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll6.1.7601.190911,153,02408 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll6.1.7601.232901,153,02408 tháng 12 năm 201518:59x64Không cókhông áp dụng
Wmspdmod.dll6.1.7601.19091978,94408 tháng 12 năm 201519:07x64SPDAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmod.dll6.1.7601.23290978,94408 tháng 12 năm 201518:59x64SPDAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll6.1.7601.190911,575,42408 tháng 12 năm 201519:07x64SPDAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll6.1.7601.232901,575,42408 tháng 12 năm 201518:59x64SPDAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmvdecod.dll6.1.7601.190911,888,76808 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Wmvdecod.dll6.1.7601.232901,888,76808 tháng 12 năm 201518:59x64Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll6.1.7601.190911,955,32808 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll6.1.7601.232901,955,32808 tháng 12 năm 201518:59x64Không cókhông áp dụng
Colorcnv.dll6.1.7601.19091189,95208 tháng 12 năm 201519:07x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll6.1.7601.19091292,35208 tháng 12 năm 201519:07không áp dụngSP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Colorcnv.dll6.1.7601.23290189,95208 tháng 12 năm 201518:58x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll6.1.7601.23290292,35208 tháng 12 năm 201518:59không áp dụngSP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Wmvsdecd.dll6.1.7601.19091666,11208 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Wmvsdecd.dll6.1.7601.23290666,11208 tháng 12 năm 201518:59x64Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll6.1.7601.19091447,48808 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll6.1.7601.23290447,48808 tháng 12 năm 201518:59x64Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll6.1.7601.19091642,04808 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll6.1.7601.23290642,04808 tháng 12 năm 201518:59x64Không cókhông áp dụng
Drmk.sys6.1.7601.19091116,73608 tháng 12 năm 201518:54x64Không cókhông áp dụng
Drmkaud.sys6.1.7601.190915.63208 tháng 12 năm 201518:11x64Không cókhông áp dụng
Portcls.sys6.1.7601.19091230,40008 tháng 12 năm 201518:12x64Không cókhông áp dụng
Sysfxui.dll6.1.7601.19091378,88008 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Wmalfxgfxdsp.dll6.1.7601.190911,393,15208 tháng 12 năm 201519:07x64Không cókhông áp dụng
Drmk.sys6.1.7601.23290116,73608 tháng 12 năm 201518:45x64Không cókhông áp dụng
Drmkaud.sys6.1.7601.232905.63208 tháng 12 năm 201518:06x64Không cókhông áp dụng
Portcls.sys6.1.7601.23290230,40008 tháng 12 năm 201518:06x64Không cókhông áp dụng
Sysfxui.dll6.1.7601.23290378,88008 tháng 12 năm 201518:59x64Không cókhông áp dụng
Wmalfxgfxdsp.dll6.1.7601.232901,393,15208 tháng 12 năm 201518:59x64Không cókhông áp dụng
Qasf.dll12.0.7601.19091206,84808 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Qasf.dll12.0.7601.23290206,84808 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.7601.190911,329,66408 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.7601.232901,329,66408 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
MF.dll12.0.7601.190913,209,72808 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Mferror.dll12.0.7601.190912.048 người08 tháng 12 năm 201521:50x 86Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe12.0.7601.1909123,04008 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
MFPs.dll12.0.7601.19091103,42408 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.7601.1909150,17608 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
MF.dll12.0.7601.232903,209,72808 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Mferror.dll12.0.7601.232902.048 người08 tháng 12 năm 201518:29x 86Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe12.0.7601.2329023,04008 tháng 12 năm 201518:31x 86Không cókhông áp dụng
MFPs.dll12.0.7601.23290103,42408 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.7601.2329050,17608 tháng 12 năm 201518:31x 86Không cókhông áp dụng
Wmpmde.dll12.0.7601.19091740,35208 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Wmpmde.dll12.0.7601.23290740,35208 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.1.7601.19091193,53608 tháng 12 năm 201521:53không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.1.7601.190914,60808 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.1.7601.23290193,53608 tháng 12 năm 201518:31không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.1.7601.232904,60808 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.7601.1909167,58408 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.7601.2329067,58408 tháng 12 năm 201518:31x 86Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.7601.19091519,68008 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.7601.23290519,68008 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.1.7601.19091489,98408 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.1.7601.23290489,98408 tháng 12 năm 201518:31x 86Không cókhông áp dụng
Mfplat.dll12.0.7601.19091354,81608 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Mfplat.dll12.0.7601.23290354,81608 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Mfvdsp.dll6.1.7601.1909153,24808 tháng 12 năm 201521:53x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfvdsp.dll6.1.7601.2329053,24808 tháng 12 năm 201518:32x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfwmaaec.dll6.1.7601.19091609,28008 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Mfwmaaec.dll6.1.7601.23290609,28008 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll6.1.7601.1909179,87208 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll6.1.7601.2329079,87208 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll6.1.7601.19091241,15208 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll6.1.7601.23290241,15208 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll6.1.7601.19091415,74408 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll6.1.7601.23290415,74408 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll6.1.7601.19091241,15208 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll6.1.7601.23290241,15208 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.379 người08 tháng 12 năm 201522:16không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll6.1.7601.23285970,24008 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.379 người08 tháng 12 năm 201518:54không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll6.1.7601.23285970,24008 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,16208 tháng 12 năm 201522:16không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll6.1.7601.19091829,95208 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,16208 tháng 12 năm 201518:54không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll6.1.7601.23290829,95208 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,39108 tháng 12 năm 201522:16không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.170372,285,05608 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,39108 tháng 12 năm 201518:54không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.170372,285,05608 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll6.1.7601.19091206,84808 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll6.1.7601.23290206,84808 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll6.1.7601.19091902,14408 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll6.1.7601.23290902,14408 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll6.1.7601.19091815,61608 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll6.1.7601.23290815,61608 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmspdmod.dll6.1.7601.19091739,32808 tháng 12 năm 201521:54x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmod.dll6.1.7601.23290739,32808 tháng 12 năm 201518:32x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll6.1.7601.190911,325,05608 tháng 12 năm 201521:54x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll6.1.7601.232901,325,05608 tháng 12 năm 201518:32x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmvdecod.dll6.1.7601.190911,620,99208 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Wmvdecod.dll6.1.7601.232901,620,99208 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll6.1.7601.190911,568,76808 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll6.1.7601.232901,568,76808 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Colorcnv.dll6.1.7601.19091153.60008 tháng 12 năm 201521:53x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll6.1.7601.19091154,11208 tháng 12 năm 201521:54x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Colorcnv.dll6.1.7601.23290153.60008 tháng 12 năm 201518:31x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll6.1.7601.23290154,11208 tháng 12 năm 201518:32x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Wmvsdecd.dll6.1.7601.19091541,18408 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsdecd.dll6.1.7601.23290541,18408 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll6.1.7601.19091358,40008 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll6.1.7601.23290358,40008 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll6.1.7601.19091665,08808 tháng 12 năm 201521:54x 86Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll6.1.7601.23290665,08808 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Ksproxy.ax6.1.7601.19091646,14408 tháng 12 năm 201518:19không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.1.7601.1909111,77608 tháng 12 năm 201518:20IA-64Không cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.1.7601.23290646,14408 tháng 12 năm 201518:05không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.1.7601.2329011,77608 tháng 12 năm 201518:06IA-64Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.7601.190913,872,25608 tháng 12 năm 201518:20IA-64Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.7601.232903,872,25608 tháng 12 năm 201518:06IA-64Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.7601.19091169,47208 tháng 12 năm 201518:20IA-64Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.7601.23290169,47208 tháng 12 năm 201518:06IA-64Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.7601.19091909,82408 tháng 12 năm 201518:20IA-64Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.7601.23290909,82408 tháng 12 năm 201518:06IA-64Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.7601.190911,329,66408 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.7601.232901,329,66408 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.1.7601.19091193,53608 tháng 12 năm 201521:53không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.1.7601.190914,60808 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.1.7601.23290193,53608 tháng 12 năm 201518:31không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.1.7601.232904,60808 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.7601.1909167,58408 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.7601.2329067,58408 tháng 12 năm 201518:31x 86Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.7601.19091519,68008 tháng 12 năm 201521:53x 86Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.7601.23290519,68008 tháng 12 năm 201518:32x 86Không cókhông áp dụng
Wmspdmod.dll6.1.7601.19091739,32808 tháng 12 năm 201521:54x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmod.dll6.1.7601.23290739,32808 tháng 12 năm 201518:32x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.3.960 0.17XXXWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Ksproxy.ax6.3.9600.18154245,76003 tháng 12 năm 201517:28không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.3.9600.1741519,09629 tháng 10 năm 201403:07x 86Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.9600.181541,501,18403 tháng 12 năm 201517:06x 86Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.9600.1815481,03205 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.9600.18154519,68003 tháng 12 năm 201517:28x 86Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.3.9600.18154584,65605 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Mfsvr.dll6.3.9600.18154399,77605 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Mfcore.dll12.0.9600.181542,324,74405 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
MFPs.dll12.0.9600.18154110,54405 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Mfnetcore.dll12.0.9600.18154700,36005 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Mfnetsrc.dll12.0.9600.181541,115,64005 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Mfvdsp.dll6.3.9600.1815476,93605 tháng 12 năm 201505:58x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfwmaaec.dll6.3.9600.18154743,93603 tháng 12 năm 201517:01x 86Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll6.3.9600.1815499,13605 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll6.3.9600.18154274,28005 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll6.3.9600.18154463,77605 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll6.3.9600.18154275,31205 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,27104 tháng 12 năm 201515:38không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll12.0.9600.181451,484,88805 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll6.3.9600.18154229,27205 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll6.3.9600.181541,037,68005 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll6.3.9600.18154914,67205 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Wmspdmod.dll6.3.9600.18154887,29603 tháng 12 năm 201516:29x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll6.3.9600.181541,411,58403 tháng 12 năm 201517:24x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmvdecod.dll6.3.9600.181542,528,78405 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll6.3.9600.181542,447,13605 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Colorcnv.dll6.3.9600.18154184,91205 tháng 12 năm 201505:58x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll6.3.9600.18154183,85605 tháng 12 năm 201505:58x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Wmvsdecd.dll6.3.9600.18154492,73605 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll6.3.9600.18154402,43203 tháng 12 năm 201517:23x 86Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll6.3.9600.18154736,25603 tháng 12 năm 201517:27x 86Không cókhông áp dụng
Drmk.sys6.3.9600.174156451229 tháng 10 năm 201402:02x 86Không cókhông áp dụng
Drmkaud.sys6.3.9600.1741513,97629 tháng 10 năm 201403:10x 86Không cókhông áp dụng
Msapofxproxy.dll6.3.9600.1741528,67229 tháng 10 năm 201401:50x 86Không cókhông áp dụng
Portcls.sys6.3.9600.17415203,77629 tháng 10 năm 201402:01x 86Không cókhông áp dụng
Sysfxui.dll6.3.9600.18154346,62403 tháng 12 năm 201517:21x 86Không cókhông áp dụng
Wmalfxgfxdsp.dll6.3.9600.181541,581,02405 tháng 12 năm 201506:03x 86Không cókhông áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Ksproxy.ax6.3.9600.18154289,79203 tháng 12 năm 201518:07không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.3.9600.1741522,20829 tháng 10 năm 201403:52x64Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.9600.181541,697,79203 tháng 12 năm 201517:36x64Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.9600.1815490,90405 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.9600.18154340,99203 tháng 12 năm 201518:07x64Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.3.9600.18154735,49605 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Mfsvr.dll6.3.9600.18154498,47205 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Mfcore.dll12.0.9600.181542,334,10405 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
MFPs.dll12.0.9600.18154244,29605 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Mfnetcore.dll12.0.9600.18154850,68005 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Mfnetsrc.dll12.0.9600.181541,288,12805 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Mfvdsp.dll6.3.9600.1815490,39205 tháng 12 năm 201505:58x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfwmaaec.dll6.3.9600.18154468,48003 tháng 12 năm 201517:30x64Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll6.3.9600.18154116,72005 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll6.3.9600.18154248,43205 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll6.3.9600.18154629,60005 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll6.3.9600.18154250,52005 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,27104 tháng 12 năm 201515:51không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll12.0.9600.181451,877,50405 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll6.3.9600.18154246,85605 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll6.3.9600.181541,210,20005 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll6.3.9600.181541,150,23205 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Wmspdmod.dll6.3.9600.181541,010,68803 tháng 12 năm 201516:40x64SPDAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll6.3.9600.181541,664,00003 tháng 12 năm 201518:02x64SPDAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmvdecod.dll6.3.9600.181542,745,18405 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll6.3.9600.181542,450,24005 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Colorcnv.dll6.3.9600.18154203,01605 tháng 12 năm 201505:58x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll6.3.9600.18154299,08005 tháng 12 năm 201505:58x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Wmvsdecd.dll6.3.9600.18154557,85605 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll6.3.9600.18154451,07203 tháng 12 năm 201518:00x64Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll6.3.9600.18154644,60803 tháng 12 năm 201518:05x64Không cókhông áp dụng
Drmk.sys6.3.9600.1741589,08829 tháng 10 năm 201402:47x64Không cókhông áp dụng
Drmkaud.sys6.3.9600.1741514,52829 tháng 10 năm 201403:58x64Không cókhông áp dụng
Msapofxproxy.dll6.3.9600.1741535,32829 tháng 10 năm 201402:32x64Không cókhông áp dụng
Portcls.sys6.3.9600.17415272,38429 tháng 10 năm 201402:46x64Không cókhông áp dụng
Sysfxui.dll6.3.9600.18154378,88003 tháng 12 năm 201517:58x64Không cókhông áp dụng
Wmalfxgfxdsp.dll6.3.9600.181541,798,48005 tháng 12 năm 201505:58x64Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.9600.181541,501,18403 tháng 12 năm 201517:06x 86Không cókhông áp dụng
Mfcore.dll12.0.9600.181542,324,74405 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
MFPs.dll12.0.9600.18154110,54405 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Mfnetcore.dll12.0.9600.18154700,36005 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Mfnetsrc.dll12.0.9600.181541,115,64005 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.3.9600.18154245,76003 tháng 12 năm 201517:28không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.3.9600.1741519,09629 tháng 10 năm 201403:07x 86Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.9600.1815481,03205 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.9600.18154519,68003 tháng 12 năm 201517:28x 86Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.3.9600.18154584,65605 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Mfsvr.dll6.3.9600.18154399,77605 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Mfvdsp.dll6.3.9600.1815476,93605 tháng 12 năm 201505:58x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfwmaaec.dll6.3.9600.18154743,93603 tháng 12 năm 201517:01x 86Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll6.3.9600.1815499,13605 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll6.3.9600.18154274,28005 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll6.3.9600.18154463,77605 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll6.3.9600.18154275,31205 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,27104 tháng 12 năm 201515:38không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll12.0.9600.181451,484,88805 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll6.3.9600.18154229,27205 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll6.3.9600.181541,037,68005 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll6.3.9600.18154914,67205 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Wmspdmod.dll6.3.9600.18154887,29603 tháng 12 năm 201516:29x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll6.3.9600.181541,411,58403 tháng 12 năm 201517:24x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmvdecod.dll6.3.9600.181542,528,78405 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll6.3.9600.181542,447,13605 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Colorcnv.dll6.3.9600.18154184,91205 tháng 12 năm 201505:58x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll6.3.9600.18154183,85605 tháng 12 năm 201505:58x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Wmvsdecd.dll6.3.9600.18154492,73605 tháng 12 năm 201505:58x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll6.3.9600.18154402,43203 tháng 12 năm 201517:23x 86Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll6.3.9600.18154736,25603 tháng 12 năm 201517:27x 86Không cókhông áp dụng

Thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.2.920 0.17XXXWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,21XXXWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Audiodg.exe6.2.9200.17590207,66404 tháng 12 năm 201514:55x 86Không cókhông áp dụng
Audioendpointbuilder.dll6.2.9200.17590136,70404 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Audioeng.dll6.2.9200.16578426,02408 tháng 4 năm 201323:37x 86Không cókhông áp dụng
Audiokse.dll6.2.9200.17590463,88004 tháng 12 năm 201514:55x 86Không cókhông áp dụng
Audioses.dll6.2.9200.17590324,45604 tháng 12 năm 201514:55x 86Không cókhông áp dụng
Audiosrv.dll6.2.9200.17590596,48004 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Encdump.dll5.0.1.1100,86406 tháng 12 năm 201406:09x 86Không cókhông áp dụng
Prod_audio-audiocore.ptxmlkhông áp dụng66705 tháng 11 năm 201223:35không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Audiodg.exe6.2.9200.21708207,65604 tháng 12 năm 201520:20x 86Không cókhông áp dụng
Audioendpointbuilder.dll6.2.9200.21708136,70404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Audioeng.dll6.2.9200.20555427,56806 tháng 11 năm 201206:36x 86Không cókhông áp dụng
Audiokse.dll6.2.9200.21708463,88004 tháng 12 năm 201520:20x 86Không cókhông áp dụng
Audioses.dll6.2.9200.21708323,94404 tháng 12 năm 201520:20x 86Không cókhông áp dụng
Audiosrv.dll6.2.9200.21708593,92004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Encdump.dll5.0.1.1100,86406 tháng 12 năm 201405:40x 86Không cókhông áp dụng
Prod_audio-audiocore.ptxmlkhông áp dụng66705 tháng 11 năm 201223:38không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.2.9200.17590190,46404 tháng 12 năm 201514:45không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.2.9200.1638414,33626 tháng 7 năm 201203:34x 86Không cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.2.9200.21708190,46404 tháng 12 năm 201520:11không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.2.9200.1638414,33626 tháng 7 năm 201203:34x 86Không cókhông áp dụng
Qasf.dll12.0.9200.17590189,44004 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Qasf.dll12.0.9200.21708189,44004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.9200.175901,374,20804 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.9200.217081,377,28004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.9200.175906451204 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.9200.217086451204 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.9200.17590468,99204 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.9200.21708468,99204 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.2.9200.17590571,39204 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.2.9200.21708569,34404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mcmde.dll12.0.9200.17590898,04804 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mcmde.dll12.0.9200.21708898,04804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mfsvr.dll6.2.9200.17590270,33604 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mfsvr.dll6.2.9200.21708270,33604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
MF.dll12.0.9200.17590546,30404 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mferror.dll12.0.9200.163842.048 người26 tháng 7 năm 201202:43x 86Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe12.0.9200.1638416,89626 tháng 7 năm 201203:20x 86Không cókhông áp dụng
MFPs.dll12.0.9200.1759084,48004 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.9200.1638432,76826 tháng 7 năm 201203:20x 86Không cókhông áp dụng
MF.dll12.0.9200.21708546,30404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mferror.dll12.0.9200.163842.048 người26 tháng 7 năm 201202:43x 86Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe12.0.9200.1638416,89626 tháng 7 năm 201203:20x 86Không cókhông áp dụng
MFPs.dll12.0.9200.2170884,48004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.9200.1638432,76826 tháng 7 năm 201203:20x 86Không cókhông áp dụng
Mfcore.dll12.0.9200.175901,453,56804 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mfcore.dll12.0.9200.217081,453,56804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mfnetcore.dll12.0.9200.17590568,83204 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mfnetcore.dll12.0.9200.21708568,83204 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mfnetsrc.dll12.0.9200.17590929,79204 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mfnetsrc.dll12.0.9200.21708929,79204 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mfplat.dll12.0.9200.17590612,52804 tháng 12 năm 201514:55x 86Không cókhông áp dụng
Mfplat.ptxmlkhông áp dụng1.05511 tháng 10 năm 201200:37không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Mfplat.dll12.0.9200.21708612,52004 tháng 12 năm 201520:20x 86Không cókhông áp dụng
Mfplat.ptxmlkhông áp dụng1.05511 tháng 10 năm 201200:38không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Mfvdsp.dll6.2.9200.1759054,27204 tháng 12 năm 201514:45x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfvdsp.dll6.2.9200.2170854,27204 tháng 12 năm 201520:11x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfwmaaec.dll6.2.9200.17590755,71204 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mfwmaaec.dll6.2.9200.21708755,71204 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll6.2.9200.1759086,01604 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll6.2.9200.2170886,01604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll6.2.9200.17590251,39204 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll6.2.9200.21708251,39204 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll6.2.9200.17590436,73604 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll6.2.9200.21708436,73604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll6.2.9200.17590251,90404 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll6.2.9200.21708251,90404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,27104 tháng 12 năm 201515:00không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll12.0.9200.17587869,88804 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,27104 tháng 12 năm 201520:39không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll12.0.9200.21705869,88804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.054 người04 tháng 12 năm 201515:00không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll12.0.9200.17590946,68804 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.054 người04 tháng 12 năm 201520:39không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll12.0.9200.21708946,68804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.283 người04 tháng 12 năm 201515:00không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.175872,400,25604 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.283 người04 tháng 12 năm 201520:39không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.217052,400,25604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll6.2.9200.17590208,38404 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll6.2.9200.21708208,38404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Windows.Media.dll6.2.9200.17590260,60804 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Windows.Media.dll6.2.9200.21708260,60804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Wmpmde.dll12.0.9200.17590820,22404 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Wmpmde.dll12.0.9200.21708820,73604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Winmde.dll12.0.9200.17590893,95204 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Winmde.dll12.0.9200.21708893,95204 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll6.2.9200.17590904,19204 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll6.2.9200.21708904,19204 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll6.2.9200.17590846,33604 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll6.2.9200.21708846,33604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Wmspdmod.dll6.2.9200.17590677,88804 tháng 12 năm 201514:46x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmod.dll6.2.9200.21708677,88804 tháng 12 năm 201520:11x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll6.2.9200.175901,468,92804 tháng 12 năm 201514:46x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll6.2.9200.217081,468,92804 tháng 12 năm 201520:11x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmvdecod.dll6.2.9200.175902,620,92804 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Wmvdecod.dll6.2.9200.217082,620,92804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll6.2.9200.175902,312,70404 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll6.2.9200.217082,312,70404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Colorcnv.dll6.2.9200.17590160,25604 tháng 12 năm 201514:45x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll6.2.9200.17590156,67204 tháng 12 năm 201514:46x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Colorcnv.dll6.2.9200.21708160,25604 tháng 12 năm 201520:11x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll6.2.9200.21708156,67204 tháng 12 năm 201520:11x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Wmvsdecd.dll6.2.9200.17590487,93604 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsdecd.dll6.2.9200.21708487,93604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll6.2.9200.17590382,46404 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll6.2.9200.21708382,46404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll6.2.9200.17590722,94404 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll6.2.9200.21708722,94404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Drmk.sys6.2.9200.1759083,45603 tháng 12 năm 201519:54x 86Không cókhông áp dụng
Drmkaud.sys6.2.9200.164335.12011 tháng 10 năm 201204:40x 86Không cókhông áp dụng
Portcls.sys6.2.9200.16726219,13628 tháng năm 201302:57x 86Không cókhông áp dụng
Sysfxui.dll6.2.9200.16433336,89611 tháng 10 năm 201205:07x 86Không cókhông áp dụng
Wmalfxgfxdsp.dll6.2.9200.175901,262,85604 tháng 12 năm 201515:13x 86Không cókhông áp dụng
Drmk.sys6.2.9200.2170883,45603 tháng 12 năm 201520:36x 86Không cókhông áp dụng
Drmkaud.sys6.2.9200.205345.12011 tháng 10 năm 201204:44x 86Không cókhông áp dụng
Portcls.sys6.2.9200.20836218,11228 tháng năm 201303:00x 86Không cókhông áp dụng
Sysfxui.dll6.2.9200.20534336,89611 tháng 10 năm 201205:12x 86Không cókhông áp dụng
Wmalfxgfxdsp.dll6.2.9200.217081,262,85604 tháng 12 năm 201520:33x 86Không cókhông áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Audiodg.exe6.2.9200.17590253,62404 tháng 12 năm 201516:12x64Không cókhông áp dụng
Audioendpointbuilder.dll6.2.9200.17590169,47204 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Audioeng.dll6.2.9200.16579489,57609 tháng 4 năm 201305:33x64Không cókhông áp dụng
Audiokse.dll6.2.9200.17590522,75204 tháng 12 năm 201516:12x64Không cókhông áp dụng
Audioses.dll6.2.9200.17590446,87204 tháng 12 năm 201516:12x64Không cókhông áp dụng
Audiosrv.dll6.2.9200.17590783,87204 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Encdump.dll5.0.1.1267,26406 tháng 12 năm 201407:51x64Không cókhông áp dụng
Prod_audio-audiocore.ptxmlkhông áp dụng66705 tháng 11 năm 201223:32không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Audiodg.exe6.2.9200.21708253,62404 tháng 12 năm 201522:56x64Không cókhông áp dụng
Audioendpointbuilder.dll6.2.9200.21708169,47204 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Audioeng.dll6.2.9200.20555490,06406 tháng 11 năm 201207:18x64Không cókhông áp dụng
Audiokse.dll6.2.9200.21708522,75204 tháng 12 năm 201522:56x64Không cókhông áp dụng
Audioses.dll6.2.9200.21708447,90404 tháng 12 năm 201522:56x64Không cókhông áp dụng
Audiosrv.dll6.2.9200.21708783,87204 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Encdump.dll5.0.1.1267,26406 tháng 12 năm 201406:40x64Không cókhông áp dụng
Prod_audio-audiocore.ptxmlkhông áp dụng66705 tháng 11 năm 201223:36không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.2.9200.17590239,10404 tháng 12 năm 201514:51không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.2.9200.1638415,95226 tháng 7 năm 201204:45x64Không cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.2.9200.21708239,10404 tháng 12 năm 201520:37không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.2.9200.1638415,95226 tháng 7 năm 201204:45x64Không cókhông áp dụng
Qasf.dll12.0.9200.17590245,24804 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Qasf.dll12.0.9200.21708245,24804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.9200.175901,593,34404 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.9200.217081,593,34404 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.9200.1759077,31204 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.9200.2170877,31204 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.9200.17590323,07204 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.9200.21708323,07204 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.2.9200.17590685,56804 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.2.9200.21708685,05604 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Mcmde.dll12.0.9200.175901,151,48804 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Mcmde.dll12.0.9200.217081,151,48804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Mfsvr.dll6.2.9200.17590355,32804 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Mfsvr.dll6.2.9200.21708355,32804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
MF.dll12.0.9200.17590621,05604 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Mferror.dll12.0.9200.163842.048 người26 tháng 7 năm 201202:33x64Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe12.0.9200.1638418,43226 tháng 7 năm 201203:08x64Không cókhông áp dụng
MFPs.dll12.0.9200.17590209,40804 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.9200.1638441,98426 tháng 7 năm 201203:08x64Không cókhông áp dụng
MF.dll12.0.9200.21708621,05604 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Mferror.dll12.0.9200.163842.048 người26 tháng 7 năm 201202:33x64Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe12.0.9200.1638418,43226 tháng 7 năm 201203:08x64Không cókhông áp dụng
MFPs.dll12.0.9200.21708209,92004 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.9200.1638441,98426 tháng 7 năm 201203:08x64Không cókhông áp dụng
Mfcore.dll12.0.9200.175901,527,80804 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Mfcore.dll12.0.9200.217081,528,32004 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Mfnetcore.dll12.0.9200.17590677,88804 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Mfnetcore.dll12.0.9200.21708677,88804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Mfnetsrc.dll12.0.9200.175901,174,01604 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Mfnetsrc.dll12.0.9200.217081,174,01604 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Mfplat.dll12.0.9200.17590793,31204 tháng 12 năm 201516:12x64Không cókhông áp dụng
Mfplat.ptxmlkhông áp dụng1.05511 tháng 10 năm 201200:37không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Mfplat.dll12.0.9200.21708793,30404 tháng 12 năm 201522:56x64Không cókhông áp dụng
Mfplat.ptxmlkhông áp dụng1.05511 tháng 10 năm 201200:37không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Mfvdsp.dll6.2.9200.1759069,63204 tháng 12 năm 201514:51x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfvdsp.dll6.2.9200.2170869,63204 tháng 12 năm 201520:37x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfwmaaec.dll6.2.9200.17590476,16004 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Mfwmaaec.dll6.2.9200.21708476,16004 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll6.2.9200.17590100,35204 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll6.2.9200.21708100,35204 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll6.2.9200.17590230,91204 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll6.2.9200.21708230,91204 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll6.2.9200.17590666,11204 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll6.2.9200.21708666,11204 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll6.2.9200.17590231,42404 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll6.2.9200.21708231,42404 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,27104 tháng 12 năm 201515:58không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll12.0.9200.175871,138,68804 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,27104 tháng 12 năm 201520:49không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll12.0.9200.217051,138,68804 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.054 người04 tháng 12 năm 201515:58không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll12.0.9200.175901,208,83204 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.054 người04 tháng 12 năm 201520:49không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll12.0.9200.217081,208,83204 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.283 người04 tháng 12 năm 201515:58không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.175872,893,82404 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.283 người04 tháng 12 năm 201520:49không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.217052,893,82404 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll6.2.9200.17590223,74404 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll6.2.9200.21708223,74404 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Windows.Media.dll6.2.9200.17590406,01604 tháng 12 năm 201514:51x64Không cókhông áp dụng
Windows.Media.dll6.2.9200.21708406,01604 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Wmpmde.dll12.0.9200.175901,100,80004 tháng 12 năm 201514:52x64Không cókhông áp dụng
Wmpmde.dll12.0.9200.217081,100,80004 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Winmde.dll12.0.9200.175901,150,46404 tháng 12 năm 201514:52x64Không cókhông áp dụng
Winmde.dll12.0.9200.217081,150,46404 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll6.2.9200.175901,376,25604 tháng 12 năm 201514:52x64Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll6.2.9200.217081,376,25604 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll6.2.9200.175901,350,65604 tháng 12 năm 201514:52x64Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll6.2.9200.217081,350,65604 tháng 12 năm 201520:37x64Không cókhông áp dụng
Wmspdmod.dll6.2.9200.175901,073,66404 tháng 12 năm 201514:52x64SPDAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmod.dll6.2.9200.217081,073,66404 tháng 12 năm 201520:38x64SPDAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll6.2.9200.175901,770,49604 tháng 12 năm 201514:52x64SPDAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll6.2.9200.217081,770,49604 tháng 12 năm 201520:38x64SPDAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmvdecod.dll6.2.9200.175902,842,11204 tháng 12 năm 201514:52x64Không cókhông áp dụng
Wmvdecod.dll6.2.9200.217082,842,11204 tháng 12 năm 201520:38x64Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll6.2.9200.175902,615,80804 tháng 12 năm 201514:52x64Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll6.2.9200.217082,615,80804 tháng 12 năm 201520:38x64Không cókhông áp dụng
Colorcnv.dll6.2.9200.17590186,36804 tháng 12 năm 201514:51x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll6.2.9200.17590289,79204 tháng 12 năm 201514:51x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Colorcnv.dll6.2.9200.21708186,36804 tháng 12 năm 201520:37x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll6.2.9200.21708289,79204 tháng 12 năm 201520:37x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Wmvsdecd.dll6.2.9200.17590577,53604 tháng 12 năm 201514:52x64Không cókhông áp dụng
Wmvsdecd.dll6.2.9200.21708577,53604 tháng 12 năm 201520:38x64Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll6.2.9200.17590431,61604 tháng 12 năm 201514:52x64Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll6.2.9200.21708431,61604 tháng 12 năm 201520:38x64Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll6.2.9200.17590625,15204 tháng 12 năm 201514:52x64Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll6.2.9200.21708625,15204 tháng 12 năm 201520:38x64Không cókhông áp dụng
Drmk.sys6.2.9200.17590111,61603 tháng 12 năm 201519:57x64Không cókhông áp dụng
Drmkaud.sys6.2.9200.164335.63211 tháng 10 năm 201205:19x64Không cókhông áp dụng
Portcls.sys6.2.9200.16726288,76828 tháng năm 201303:35x64Không cókhông áp dụng
Sysfxui.dll6.2.9200.16433370,17611 tháng 10 năm 201205:45x64Không cókhông áp dụng
Wmalfxgfxdsp.dll6.2.9200.175901,636,78404 tháng 12 năm 201516:29x64Không cókhông áp dụng
Drmk.sys6.2.9200.21708111,61603 tháng 12 năm 201520:05x64Không cókhông áp dụng
Drmkaud.sys6.2.9200.205345.63211 tháng 10 năm 201205:17x64Không cókhông áp dụng
Portcls.sys6.2.9200.20836285,69628 tháng năm 201303:24x64Không cókhông áp dụng
Sysfxui.dll6.2.9200.20534370,17611 tháng 10 năm 201205:44x64Không cókhông áp dụng
Wmalfxgfxdsp.dll6.2.9200.217081,636,78404 tháng 12 năm 201521:40x64Không cókhông áp dụng
Audioeng.dll6.2.9200.16578426,02408 tháng 4 năm 201323:37x 86Không cókhông áp dụng
Audiokse.dll6.2.9200.17590463,88004 tháng 12 năm 201514:55x 86Không cókhông áp dụng
Audioses.dll6.2.9200.17590324,45604 tháng 12 năm 201514:55x 86Không cókhông áp dụng
Prod_wow64_audio-audiocore.ptxmlkhông áp dụng66705 tháng 11 năm 201223:35không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Audioeng.dll6.2.9200.20555427,56806 tháng 11 năm 201206:36x 86Không cókhông áp dụng
Audiokse.dll6.2.9200.21708463,88004 tháng 12 năm 201520:20x 86Không cókhông áp dụng
Audioses.dll6.2.9200.21708323,94404 tháng 12 năm 201520:20x 86Không cókhông áp dụng
Prod_wow64_audio-audiocore.ptxmlkhông áp dụng66705 tháng 11 năm 201223:38không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Qasf.dll12.0.9200.17590189,44004 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Qasf.dll12.0.9200.21708189,44004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.9200.175901,374,20804 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Quartz.dll6.6.9200.217081,377,28004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
MF.dll12.0.9200.17590546,30404 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mferror.dll12.0.9200.163842.048 người26 tháng 7 năm 201202:43x 86Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe12.0.9200.1638416,89626 tháng 7 năm 201203:20x 86Không cókhông áp dụng
MFPs.dll12.0.9200.1759084,48004 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.9200.1638432,76826 tháng 7 năm 201203:20x 86Không cókhông áp dụng
MF.dll12.0.9200.21708546,30404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mferror.dll12.0.9200.163842.048 người26 tháng 7 năm 201202:43x 86Không cókhông áp dụng
Mfpmp.exe12.0.9200.1638416,89626 tháng 7 năm 201203:20x 86Không cókhông áp dụng
MFPs.dll12.0.9200.2170884,48004 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Rrinstaller.exe11.0.9200.1638432,76826 tháng 7 năm 201203:20x 86Không cókhông áp dụng
Mfcore.dll12.0.9200.175901,453,56804 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mfcore.dll12.0.9200.217081,453,56804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mfnetcore.dll12.0.9200.17590568,83204 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mfnetcore.dll12.0.9200.21708568,83204 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mfnetsrc.dll12.0.9200.17590929,79204 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mfnetsrc.dll12.0.9200.21708929,79204 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Windows.Media.dll6.2.9200.17590260,60804 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Windows.Media.dll6.2.9200.21708260,60804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Winmde.dll12.0.9200.17590893,95204 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Winmde.dll12.0.9200.21708893,95204 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.2.9200.17590190,46404 tháng 12 năm 201514:45không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.2.9200.1638414,33626 tháng 7 năm 201203:34x 86Không cókhông áp dụng
Ksproxy.ax6.2.9200.21708190,46404 tháng 12 năm 201520:11không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Ksuser.dll6.2.9200.1638414,33626 tháng 7 năm 201203:34x 86Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.9200.175906451204 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Devenum.dll6.6.9200.217086451204 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.9200.17590468,99204 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Qdvd.dll6.6.9200.21708468,99204 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.2.9200.17590571,39204 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
EVR.dll6.2.9200.21708569,34404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mfsvr.dll6.2.9200.17590270,33604 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mfsvr.dll6.2.9200.21708270,33604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mfplat.dll12.0.9200.17590612,52804 tháng 12 năm 201514:55x 86Không cókhông áp dụng
Mfplat.ptxmlkhông áp dụng1.05511 tháng 10 năm 201200:37không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Mfplat.dll12.0.9200.21708612,52004 tháng 12 năm 201520:20x 86Không cókhông áp dụng
Mfplat.ptxmlkhông áp dụng1.05511 tháng 10 năm 201200:38không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Mfvdsp.dll6.2.9200.1759054,27204 tháng 12 năm 201514:45x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfvdsp.dll6.2.9200.2170854,27204 tháng 12 năm 201520:11x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-MFVDSP
Mfwmaaec.dll6.2.9200.17590755,71204 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mfwmaaec.dll6.2.9200.21708755,71204 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll6.2.9200.1759086,01604 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mp3dmod.dll6.2.9200.2170886,01604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll6.2.9200.17590251,39204 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mp43decd.dll6.2.9200.21708251,39204 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll6.2.9200.17590436,73604 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mp4sdecd.dll6.2.9200.21708436,73604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll6.2.9200.17590251,90404 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Mpg4decd.dll6.2.9200.21708251,90404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,27104 tháng 12 năm 201515:00không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll12.0.9200.17587869,88804 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2adec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3,27104 tháng 12 năm 201520:39không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2adec.dll12.0.9200.21705869,88804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.054 người04 tháng 12 năm 201515:00không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll12.0.9200.17590946,68804 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2enc-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.054 người04 tháng 12 năm 201520:39không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2enc.dll12.0.9200.21708946,68804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.283 người04 tháng 12 năm 201515:00không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.175872,400,25604 tháng 12 năm 201514:45x 86Không cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp dụng3.283 người04 tháng 12 năm 201520:39không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.217052,400,25604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll6.2.9200.17590208,38404 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Resampledmo.dll6.2.9200.21708208,38404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll6.2.9200.17590904,19204 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmod.dll6.2.9200.21708904,19204 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll6.2.9200.17590846,33604 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Wmadmoe.dll6.2.9200.21708846,33604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Wmspdmod.dll6.2.9200.17590677,88804 tháng 12 năm 201514:46x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmod.dll6.2.9200.21708677,88804 tháng 12 năm 201520:11x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll6.2.9200.175901,468,92804 tháng 12 năm 201514:46x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmspdmoe.dll6.2.9200.217081,468,92804 tháng 12 năm 201520:11x 86SPDX86_MICROSOFT-WINDOWS-WMSP
Wmvdecod.dll6.2.9200.175902,620,92804 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Wmvdecod.dll6.2.9200.217082,620,92804 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll6.2.9200.175902,312,70404 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Wmvencod.dll6.2.9200.217082,312,70404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Colorcnv.dll6.2.9200.17590160,25604 tháng 12 năm 201514:45x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll6.2.9200.17590156,67204 tháng 12 năm 201514:46x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Colorcnv.dll6.2.9200.21708160,25604 tháng 12 năm 201520:11x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Vidreszr.dll6.2.9200.21708156,67204 tháng 12 năm 201520:11x 86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-WMVIDDSP
Wmvsdecd.dll6.2.9200.17590487,93604 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsdecd.dll6.2.9200.21708487,93604 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll6.2.9200.17590382,46404 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Wmvsencd.dll6.2.9200.21708382,46404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll6.2.9200.17590722,94404 tháng 12 năm 201514:46x 86Không cókhông áp dụng
Wmvxencd.dll6.2.9200.21708722,94404 tháng 12 năm 201520:11x 86Không cókhông áp dụng
khai thác tấn công nguy hiểm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3110329 - Xem lại Lần cuối: 01/22/2016 07:17:00 - Bản sửa đổi: 59.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3110329 KbMtvi
Phản hồi