Không cài đặt chuyên biệt Khuôn khổ .NET 4.6.1 bản ghi dịch vụ đám mây Azure vai trò

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3115269
Triệu chứng
Khi bạn cố gắng cài đặt chuyên biệt các Khuôn khổ .NET 4.6.1trên máy ảo Azure bản ghi dịch vụ đám mây, trình cài đặt chuyên biệt có thể thất bại với lỗi "đĩa đầy đủ" ([HRESULT = 0x80070070 - ERROR_DISK_FULL]).
Nguyên nhân
cài đặt chuyên biệt Khuôn khổ .NET 4.6.1 hiện sử dụng mục tin thư thoại TEMP %giải nén và cài đặt chuyên biệt tệp. Môi trường % TEMP % trên máy ảo Azure đám mây bản ghi dịch vụ được giới hạn đến 100 MB và điều này khiến cài đặt chuyên biệt không thành công với lỗi "đĩa đầy đủ".
Giải pháp
Towork vấn đề này, xác định tài nguyên Cục bộ cho bản ghi dịch vụ điện toán đám mây xanh của bạn có ít nhất 1 GB không gian, và sau đó chuyển hướng mục tin thư thoại % TEMP % cục bộ tài nguyên này.

Để biết thêm thông tin, hãy xemcài đặt chuyên biệt Khuôn khổ .NET vai trò bản ghi dịch vụ đám mây.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3115269 - Xem lại Lần cuối: 11/25/2015 05:51:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.6.1

  • kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseadvanced kbmt KB3115269 KbMtvi
Phản hồi