MS16-007: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows: 12 tháng 1 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3121918
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu kẻ tấn công có thể kí nhập vào hệ thống đích bật lên và chạy ứng dụng đặc biệt crafted.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-007.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, dựa trên Windows 8.1 hoặc dựa trên Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS16-007 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows8.1-KB3121918-x64.msu94C1F533D5C80B1BC03080C5DDC64D8504F5282CF8FE06E29BDFAA98582B9CFAB47C9C87EF4F3BF7E859D8CCFE56144988B41FC0
Windows8.1-KB3121918-x86.msuA46E09B15AF1E30CDB2EC47E03D3BDCF507D0428D3ED3CB47537F523BE90B54F979A58A4B0A31EBB52C309E82A8BAD120084CFE9
Windows6.1-KB3121918-x64.msu9C9F205DCB539AC78F36389866561433DB182351534B5F687876E333547261BFC545D23C1491B06284A5A6D6C6FE5025A24A8C7B
Windows6.1-KB3121918-x86.msu8AC61D3E9DC9A3835B41083F34EC91CC6A795F023DE56A50D13981832306BC967CE3573961D6237D9BDBC994F340B0F49E4F4E55
Windows6.0-KB3121918-ia64.msu651878CBC864A6DB190F9A5FC02947F5854D8BC88C66849E69093F00149FA21F9036134459BA404E793B6F1EED1C61849DF1767A
Windows8-RT-KB3121918-x64.msu803BE8C1C0864A62255F498F25E2FF75762BF6BE06B2403581FC01C2C630251A363A0AF167E17E791C83CD15A0301D594D9D8C08
Windows6.0-KB3121918-x64.msu029C1531F7DC9EFB5116725C5DB1B5B279AE76EEF00950F45FC2E7D9A830F362C8C416D97DC96E4D4199D721EF3D0E7CF9DBB264
Windows6.0-KB3121918-x86.msuFA6BBC9BE5C500B8C5CD4F9D1467EEAED56A888401AD84A7E607580D46277FADC4B0ED76AF75AC0906595C90973165C117A9C9F8
Windows6.1-KB3121918-ia64.msu5377C195830517ABBED34F4EA397AA9569EA79CD349B8F415CFA92BA569B0A667ACC0D85C298BE75F70BA52A8910DCE7F601E1D6
Windows8-RT-KB3121918-x86.msu43380A3211940A96CA562CD4D0AFBD22DBEB53231BF78E68C1AB81ECB3F892F2E02F6175A49A9A374E865EC73BD426F797614176

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.3.960 0.17XXXWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Advapi32.dll6.3.9600.18155685,43208 tháng 12 năm 201519:08x64
Advapi32.dll6.3.9600.18155507,17608 tháng 12 năm 201519:07x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Advapi32.dll6.3.9600.18155507,17608 tháng 12 năm 201519:07x 86

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.760 1,18XXXWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.760 1,23XXXWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Advapi32.dll6.1.7601.19091879,10408 tháng 12 năm 201519:07x64
Advapi32.dll6.1.7601.23290879,61608 tháng 12 năm 201518:58x64
Advapi32.dll6.1.7601.19091641,53608 tháng 12 năm 201521:53x 86
Advapi32.dll6.1.7601.23290643,07208 tháng 12 năm 201518:31x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Advapi32.dll6.1.7601.19091641,53608 tháng 12 năm 201521:53x 86
Advapi32.dll6.1.7601.23290643,07208 tháng 12 năm 201518:31x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Advapi32.dll6.1.7601.190911,566,20808 tháng 12 năm 201518:20IA-64
Advapi32.dll6.1.7601.232901,567,23208 tháng 12 năm 201518:06IA-64
Advapi32.dll6.1.7601.19091641,53608 tháng 12 năm 201521:53x 86
Advapi32.dll6.1.7601.23290643,07208 tháng 12 năm 201518:31x 86

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.0.600 2,19XXXWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2,23XXXWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Advapi32.dll6.0.6002.195551,963,52008 tháng 12 năm 201516:19IA-64
Advapi32.dll6.0.6002.238651,962,49608 tháng 12 năm 201516:00IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6002.194313,298,81627 tháng 6 năm 201515:23IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6002.238653,296,25608 tháng 12 năm 201516:01IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6002.19431678,40027 tháng 6 năm 201516:03x 86
Rpcrt4.dll6.0.6002.23865678,91208 tháng 12 năm 201516:32x 86
Advapi32.dll6.0.6002.19555801,28008 tháng 12 năm 201517:01x 86
Advapi32.dll6.0.6002.23865801,79208 tháng 12 năm 201516:31x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Advapi32.dll6.0.6002.195551,065,98408 tháng 12 năm 201516:39x64
Advapi32.dll6.0.6002.238651,066,49608 tháng 12 năm 201516:21x64
Rpcrt4.dll6.0.6002.194311,304,57627 tháng 6 năm 201515:40x64
Rpcrt4.dll6.0.6002.238651,310,20808 tháng 12 năm 201516:22x64
Rpcrt4.dll6.0.6002.19431678,40027 tháng 6 năm 201516:03x 86
Rpcrt4.dll6.0.6002.23865678,91208 tháng 12 năm 201516:32x 86
Advapi32.dll6.0.6002.19555801,28008 tháng 12 năm 201517:01x 86
Advapi32.dll6.0.6002.23865801,79208 tháng 12 năm 201516:31x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Advapi32.dll6.0.6002.19555801,28008 tháng 12 năm 201517:01x 86
Advapi32.dll6.0.6002.23865801,79208 tháng 12 năm 201516:31x 86
Rpcrt4.dll6.0.6002.19431783,87227 tháng 6 năm 201516:03x 86
Rpcrt4.dll6.0.6002.23865783,87208 tháng 12 năm 201516:32x 86

Thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.2.920 0.17XXXWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,21XXXWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Advapi32.dll6.2.9200.17591897,02408 tháng 12 năm 201515:16x64
Advapi32.dll6.2.9200.21714894,46409 tháng 12 năm 201506:37x64
Advapi32.dll6.2.9200.17592703,48808 tháng 12 năm 201515:43x 86
Advapi32.dll6.2.9200.21713702,97609 tháng 12 năm 201501:38x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Advapi32.dll6.2.9200.17592703,48808 tháng 12 năm 201515:43x 86
Advapi32.dll6.2.9200.21713702,97609 tháng 12 năm 201501:38x 86
khai thác tấn công nguy hiểm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3121918 - Xem lại Lần cuối: 01/13/2016 16:50:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3121918 KbMtvi
Phản hồi