Hotfix để thêm hỗ trợ cho phiên bản 2.5.1 và 2.6 công cụ Update2XMLSchema cho sơ đồ sàn XML 2 HL7

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3123754
Tóm tắt
Các Công cụ Update2XMLSchema Đối với sơ đồ sàn XML 2 HL7 hiện đang hỗ trợ các phiên bản sau đây:
  • 2.3.1
  • 2.4
  • 2.5

Một hotfix có sẵn để thêm hỗ trợ cho phiên bản sơ đồ sàn 2.5.1 và 2.6 công cụ Update2XMLSchema.
Thông tin thêm

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố để thêm hỗ trợ cho các phiên bản sơ đồ sàn 2.5.1 và 2.6 trongCập Nhật tích luỹ 2 BizTalk Server 2013 R2.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3123754 - Xem lại Lần cuối: 12/31/2015 18:07:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3123754 KbMtvi
Phản hồi