MS16-040: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft XML core services: 12 tháng 4 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3146963
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Lỗ hổng bảo mật có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng nhấp vào một liên kết đặc biệt crafted có thể cho phép kẻ tấn công chạy mã nguy hiểm từ xa để kiểm soát hệ thống của người dùng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp kẻ tấn công sẽ không có cách nào để buộc người dùng bấm vào một liên kết đặc biệt crafted. Kẻ tấn công có thể thuyết phục người dùng bấm vào liên kết, thường thông qua một dụ dô trong một email hoặc tin thư thoại thông báo.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-040.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính chạy trên Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2-do đó bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS16-040 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows6.1-KB3146963-x86.msuAFE7BE00F5312E8E5865E58DE88363F21E053D1A001FBA3FAAE03803CA991AE20B50C7D1DFC0D1ED9C47E861332A2262D77546D3
Windows6.1-KB3146963-x64.msuBBBDDFC808278542C8B4F101F2B8211B8065C62D4E85DF99C9F747665651A660BDB06DF2A030D3195DAB5C70D29DBFE5A52B1058
Windows6.0-KB3146963-x86.msu7CFC5E3148C0F0E2322BB7F6880CA8AF186185791FC6CCAA6A3CACA1B0C7308FD5B8B4989C3395C9992DD609004B9C45A2FCC03C
Windows8.1-KB3146963-x64.msu112B411388C08DC4424D35D1B64BFA845F6AD1710F36C1EC4DE11D726E20AE5D62A938A522A3BD3B0E87938BFE9034926829E406
Windows6.1-KB3146963-ia64.msu075259B6018B02B5CAF037A27871A29574B4EFD6B1959F58C784E508D6D91436B1C58107A345B802302E233149E67DB0B548EAE2
Windows6.0-KB3146963-ia64.msu6800A4F489569C65FB53DB37E3C2CF8E036BA4BCB57990B06DBC91D0C91B3047F1C1D9A4A8D0F3BA984F693007590C3A0A97439A
Windows8-RT-KB3146963-x64.msu1A9739432AE3DEFC3761D202B08238CA37355941DD3817B87DC326D905B137AC3672F8376405E8571EB264C75E09F2319445BF7C
Windows8.1-KB3146963-x86.msu780DF5C34CE8A740A2A2BD673E59AA0958DA854B531F0823DA450831FC35EFD6EE412CE55E2CD4BCEEDEA60ACCB332B252B4A84D
Windows6.0-KB3146963-x64.msuD667514933C43D13D1A4724F7CB1246B35752A20CB93373056C2ABB2FB42C61EEB192E5C951513B24C99618F67B1144020B7B4E7

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh dịch vụ
  6.1.760 1,18xxxWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.760 1,23 xxxWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.110.7601.233731,240,57606 tháng 3 năm 201618:38x86
Msxml3r.dll8.110.7601.233732.048 người06 tháng 3 năm 201618:38x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.110.7601.233731,885,69606 tháng 3 năm 201618:53x64
Msxml3r.dll8.110.7601.233732.048 người06 tháng 3 năm 201618:53x64
Msxml3.dll8.110.7601.233731,240,57606 tháng 3 năm 201618:38x86
Msxml3r.dll8.110.7601.233732.048 người06 tháng 3 năm 201618:38x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.110.7601.233733,157,50406 tháng 3 năm 201618:00IA-64
Msxml3r.dll8.110.7601.233732.048 người06 tháng 3 năm 201618:00IA-64
Msxml3.dll8.110.7601.233731,240,57606 tháng 3 năm 201618:38x86
Msxml3r.dll8.110.7601.233732.048 người06 tháng 3 năm 201618:38x86

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh dịch vụ
  6.0.600 2.19xxxWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2,23xxxWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2LDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.100.5013.01,253,37604 tháng 3 năm 201616:52x86
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người27 tháng 8 năm 201400:55x86
Msxml3.dll8.100.5013.01,253,37605 tháng 3 năm 201616:30x86
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người05 tháng 3 năm 201616:30x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.100.5013.03,170,81604 tháng 3 năm 201616:24IA-64
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người27 tháng 8 năm 201400:23IA-64
Msxml3.dll8.100.5013.03,171,84005 tháng 3 năm 201615:59IA-64
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người05 tháng 3 năm 201615:59IA-64
Msxml3.dll8.100.5013.01,253,37604 tháng 3 năm 201616:52x86
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người27 tháng 8 năm 201400:55x86
Msxml3.dll8.100.5013.01,253,37605 tháng 3 năm 201616:30x86
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người05 tháng 3 năm 201616:30x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.100.5013.01,875,96804 tháng 3 năm 201616:40x64
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người27 tháng 8 năm 201400:41x64
Msxml3.dll8.100.5013.01,875,96805 tháng 3 năm 201616:38x64
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người05 tháng 3 năm 201616:38x64
Msxml3.dll8.100.5013.01,253,37604 tháng 3 năm 201616:52x86
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người27 tháng 8 năm 201400:55x86
Msxml3.dll8.100.5013.01,253,37605 tháng 3 năm 201616:30x86
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người05 tháng 3 năm 201616:30x86

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.3.960 0,17 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.110.9600.182582,345,47203 tháng 3 năm 201616:47x64
Msxml3r.dll8.110.9600.163842.048 người22 tháng 8 năm 201311:44x64
Msxml3.dll8.110.9600.182581,556,99203 tháng 3 năm 201616:33x86
Msxml3r.dll8.110.9600.163842.048 người22 tháng 8 năm 201304:16x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.110.9600.182581,556,99203 tháng 3 năm 201616:33x86
Msxml3r.dll8.110.9600.163842.048 người22 tháng 8 năm 201304:16x86

Thông tin tệp Windows Server 2012

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh dịch vụ
  6.2.920 0,17xxxWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.21xxxWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.110.9200.217931,844,22406 tháng 3 năm 201614:25x64
Msxml3r.dll8.110.9200.205512.048 người01 tháng 11 năm 201204:21x64
Msxml3.dll8.110.9200.217941,442,81606 tháng 3 năm 201614:29x86
Msxml3r.dll8.110.9200.205512.048 người01 tháng 11 năm 201204:21x86
khai thác tấn công nguy hiểm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3146963 - Xem lại Lần cuối: 04/12/2016 17:42:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3146963 KbMtvi
Phản hồi