Cập nhật tích lũy cho Windows 10 phiên bản 1511 và Windows Server 2016 Bản xem trước Kỹ thuật 4: Ngày 12 tháng 4 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3147458
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này dành cho phiên bản Windows 10 1511 và Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 4 bao gồm chức năngcải tiến và sửa chữa, và khắc phục các điểm yếu sau trong Windows:
  • 3148531 MS16-037: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer
  • 3148532 MS16-038: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Microsoft Edge: 10 tháng 5 năm 2016
  • 3148522 MS16-039: Cập Nhật bảo mật cho cấu phần đồ họa Microsoft để giải quyết thực thi mã từ xa
  • 3148541 MS16-040: Cập Nhật bảo mật cho Microsoft XML Core để giải quyết thực thi mã từ xa
  • 3148538 MS16-046: Bản Cập Nhật thứ hai kí nhập vào địa chỉ nâng cao đặc quyền
  • 3148527 MS16-047: Cập Nhật bảo mật cho giao thức bảo mật tài khoản quản lý từ xa để giải quyết nâng cao đặc quyền
  • 3148528 MS16-048: Cập Nhật bảo mật cho CSRSS để giải quyết thực thi mã từ xa
  • 3148795 MS16-049: Cập Nhật bảo mật thông tin Internet (IIS) bản ghi dịch vụ địa chỉ từ chối bản ghi dịch vụ

Bản cập nhật Windows 10 và Windows Server 2016 được tích luỹ. Do đó, gói này bao gồm tất cả bản vá được phát hành trước đó.

Nếu bạn đã cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật trước đó, chỉ các bản vá lỗi mới được bao gồm trong gói này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt trên máy tính của bạn. Nếu bạn đang cài đặt chuyên biệt gói cập nhật Windows 10 lần đầu tiên, gói cho các x86 Phiên bản là 383 MB và gói dành cho các x64 Phiên bản is645 MB.
Cách nhận bản cập nhật này
Quan trọng Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động.

Phương pháp 2: Microsoft Update danh mục

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành 3140768.

Thông tin về tệp

Để có danh sách các tệp được cung cấp trong bản Cập Nhật tích luỹ này, tải xuống các thông tin tệp cho bản Cập Nhật tích luỹ 3147458.
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3147458 - Xem lại Lần cuối: 05/07/2016 23:25:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Windows Server 2016 TP4, Windows 10 Version 1511

  • kbfix kbexpertiseadvanced atdownload kbsurveynew kbcontentauto kbmt KB3147458 KbMtvi
Phản hồi