MS16-047: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho giao thức từ xa SAM và LSAD: 12 tháng 4 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3149090
Tóm tắt
Độ cao đặc quyền lỗ hổng bảo mật tồn tại trong người quản lí tài khoản bảo mật (SAM) quyền bảo mật cục bộ (miền chính sách) (LSAD) từ xa giao thức khi họ chấp nhận xác thực cấp độ bảo vệ các giao thức đầy đủ. Lỗ hổng là bằng cách SAM và thiết lập giao thức từ xa LSAD kênh gọi thủ tục từ xa (RPC). Kẻ tấn công đã thành công khai thác lỗ hổng này có thể Bộ máy bộ máy cơ sở dữ liệu Access SAM.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-047.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính chạy trên Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2-do đó bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS16-047 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows6.0-KB3149090-ia64.msu76C1421D2837E0894248F3210ED5A74681BC0E44591455B77C49A8BA24887A4A59E55A0257E3C04E3BB9FFDDCB0A042870932ABF
Windows6.1-KB3149090-ia64.msu1BA00AB27058D323D4CE5F6275426A9B9886A06392D032057A814C41F7DE02F5C4F5CCE490BC6451C835D1885BAD4D0E79C10522
Windows6.1-KB3149090-x64.msu2C38FF3EBEA484B9E0D08B6070596375194C6F8D09982EF2CA685F6D331D01805E4184872A4218FEAB2C0C48BF552B4DDB6AA5AC
Windows6.1-KB3149090-x86.msuD01AEDEF64A334F6269EB6783B65AEA0E94E4259CEF78AB9F564F3E2EE6FF0F1D3FA96664DE926461B2C88F2E23EF6141CE30F3C
Windows6.0-KB3149090-x64.msu99A8ADB9A1C67CEB98EC6A53D507E119470C8B623FF579814C48410B27F7A3D013EB3BF3C28F19242F3ECCAEAE654A6A483225F4
Windows8.1-KB3149090-arm.msuC2A2A8F1BD13ED4EE85B0FF1BE86B6FABDFC2599B7BA429C49760D17C7BDDB50C408482B333DD8B76EA68FEB3F53DCF81336C36C
Windows8.1-KB3149090-x86.msu2EA7672AF9D1AB607B93D0349E5E1F364FDAF9375B66919923EF2B2927942E1369E233195A4C14901B591F45BADB4085DEA0CEE5
Windows6.0-KB3149090-x86.msu4558085CF4B3A26568814AF409FF993ECFFE79855CB53F07D4382079DF2A03A18C197B06FA92623DEC9DC0D2F81A21B11C8E8C1C
Windows8.1-KB3149090-x64.msu6F90C40BD42D5977FA2FAC8215AB891C3488CB7FAD7DDC0C48D959D0A651DF18FAD59D5AD7C7614045C4C6E4B10FA2974653DF77
Windows8-RT-KB3149090-x64.msu4DCAC066F1528DF6001A143B02A7E45CA7D49BFEC8185B96BC881713BE954FF7A5F32B95F13C51B7B483D417B4F38F599BD67739

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.0.600 2.19xxxWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2,23xxxWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Advapi32.dll6.0.6002.195981,964,54406 tháng 2 năm 201601:39IA-64
Advapi32.dll6.0.6002.239361,963,52018 tháng 3 năm 201616:15IA-64
Bcrypt.dll6.0.6002.19500583,16822 tháng năm 201513:12IA-64
Bcrypt.dll6.0.6002.23810583,68022 tháng năm 201513:08IA-64
Samlib.dll6.0.6002.19623160,25618 tháng 3 năm 201616:34IA-64
Samsrv.dll6.0.6002.196231,268,22418 tháng 3 năm 201616:34IA-64
Samsrv.MOFkhông áp dụng61,28803-Jan-200818:40không áp dụng
Samlib.dll6.0.6002.23936160,25618 tháng 3 năm 201616:16IA-64
Samsrv.dll6.0.6002.239361,270,27218 tháng 3 năm 201616:16IA-64
Samsrv.MOFkhông áp dụng61,28807 tháng 5 năm 201423:41không áp dụng
Ksecdd.sys6.0.6002.195001,032,02422 tháng năm 201513:12IA-64
Lsasrv.dll6.0.6002.196233,260,92818 tháng 3 năm 201616:33IA-64
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78003 tháng 4 năm 200921:34không áp dụng
Lsass.exe6.0.6002.1854117,92016 tháng 11 năm 201114:10IA-64
Secur32.dll6.0.6002.19623202,75218 tháng 3 năm 201616:34IA-64
Ksecdd.sys6.0.6002.238101,032,53622 tháng năm 201513:08IA-64
Lsasrv.dll6.0.6002.239363,265,53618 tháng 3 năm 201616:16IA-64
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78007 tháng 5 năm 201423:47không áp dụng
Lsass.exe6.0.6002.2393617,92018 tháng 3 năm 201615:40IA-64
Secur32.dll6.0.6002.23936202,75218 tháng 3 năm 201616:17IA-64
Ncrypt.dll6.0.6002.19623524,28818 tháng 3 năm 201616:33IA-64
Ncrypt.dll6.0.6002.23936524,28818 tháng 3 năm 201616:16IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6002.195983,298,81606 tháng 2 năm 201601:41IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6002.239363,296,25618 tháng 3 năm 201616:16IA-64
Wdigest.dll6.0.6002.18051482,30415 tháng 6 năm 200914:41IA-64
Wdigest.dll6.0.6002.23936483,32818 tháng 3 năm 201616:17IA-64
Msv1_0.dll6.0.6002.19431570,88027 tháng 6 năm 201515:22IA-64
Msv1_0.dll6.0.6002.23936570,36818 tháng 3 năm 201616:16IA-64
SCHANNEL.dll6.0.6002.19375811,52030 tháng 4 năm 201515:21IA-64
SCHANNEL.dll6.0.6002.23936818,68818 tháng 3 năm 201616:16IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.19431669,18427 tháng 6 năm 201514:19IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.23936670,20818 tháng 3 năm 201615:32IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.19431270,33627 tháng 6 năm 201514:19IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.23936272,38418 tháng 3 năm 201615:32IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6002.19279323,07209-Jan-201500:12IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6002.23936325,63218 tháng 3 năm 201615:31IA-64
Bcrypt.dll6.0.6002.19500275,96818 tháng 3 năm 201614:35x86
Bcrypt.dll6.0.6002.23810275,96818 tháng 3 năm 201614:35x86
Samlib.dll6.0.6002.1962357,34418 tháng 3 năm 201617:10x86
Samsrv.MOFkhông áp dụng61,28807 tháng 5 năm 201423:40không áp dụng
Samlib.dll6.0.6002.2393657,34418 tháng 3 năm 201616:47x86
Samsrv.MOFkhông áp dụng61,28807 tháng 5 năm 201423:41không áp dụng
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78007 tháng 5 năm 201423:44không áp dụng
Secur32.dll6.0.6002.1962377,31218 tháng 3 năm 201617:10x86
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78007 tháng 5 năm 201423:48không áp dụng
Secur32.dll6.0.6002.2393677,31218 tháng 3 năm 201616:47x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.19598679,42406 tháng 2 năm 201602:12x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.23936678,91218 tháng 3 năm 201616:47x86
Wdigest.dll6.0.6002.18051175,10415 tháng 6 năm 200914:54x86
Wdigest.dll6.0.6002.23936175,61618 tháng 3 năm 201616:47x86
Msv1_0.dll6.0.6002.19431218,11227 tháng 6 năm 201516:02x86
Msv1_0.dll6.0.6002.23936218,11218 tháng 3 năm 201616:46x86
SCHANNEL.dll6.0.6002.19375279,04030 tháng 4 năm 201516:03x86
SCHANNEL.dll6.0.6002.23936282,11218 tháng 3 năm 201616:47x86
Advapi32.dll6.0.6002.19598802,30406 tháng 2 năm 201602:11x86
Advapi32.dll6.0.6002.23936802,81618 tháng 3 năm 201616:46x86
Ncrypt.dll6.0.6002.19623206,33618 tháng 3 năm 201617:10x86
Ncrypt.dll6.0.6002.23936205,31218 tháng 3 năm 201616:46x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Advapi32.dll6.0.6002.195981,067,00806 tháng 2 năm 201601:59x64
Advapi32.dll6.0.6002.239361,067,52018 tháng 3 năm 201617:24x64
Bcrypt.dll6.0.6002.19500306,68822 tháng năm 201513:10x64
Bcrypt.dll6.0.6002.23810306,68822 tháng năm 201513:11x64
Samlib.dll6.0.6002.1962399,32818 tháng 3 năm 201618:15x64
Samsrv.dll6.0.6002.19623660,48018 tháng 3 năm 201618:15x64
Samsrv.MOFkhông áp dụng61,28803 tháng 4 năm 200920:48không áp dụng
Samlib.dll6.0.6002.2393699,32818 tháng 3 năm 201617:25x64
Samsrv.dll6.0.6002.23936662,01618 tháng 3 năm 201617:25x64
Samsrv.MOFkhông áp dụng61,28807 tháng 5 năm 201423:41không áp dụng
Ksecdd.sys6.0.6002.19500517,97622 tháng năm 201513:10x64
Lsasrv.dll6.0.6002.196231,689,60018 tháng 3 năm 201618:14x64
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78003 tháng 4 năm 200921:33không áp dụng
Lsass.exe6.0.6002.1854111,26416 tháng 11 năm 201114:34x64
Secur32.dll6.0.6002.1962394,72018 tháng 3 năm 201618:15x64
Ksecdd.sys6.0.6002.23810519,00022 tháng năm 201513:11x64
Lsasrv.dll6.0.6002.239361,693,18418 tháng 3 năm 201617:24x64
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78007 tháng 5 năm 201423:48không áp dụng
Lsass.exe6.0.6002.2393611,26418 tháng 3 năm 201616:28x64
Secur32.dll6.0.6002.2393694,72018 tháng 3 năm 201617:25x64
Ncrypt.dll6.0.6002.19623258,04818 tháng 3 năm 201618:15x64
Ncrypt.dll6.0.6002.23936257,53618 tháng 3 năm 201617:25x64
Rpcrt4.dll6.0.6002.195981,304,57606 tháng 2 năm 201602:01x64
Rpcrt4.dll6.0.6002.239361,310,20818 tháng 3 năm 201617:25x64
Wdigest.dll6.0.6002.18051205,31215 tháng 6 năm 200915:13x64
Wdigest.dll6.0.6002.23936205,82418 tháng 3 năm 201617:26x64
Msv1_0.dll6.0.6002.19431269,82427 tháng 6 năm 201515:40x64
Msv1_0.dll6.0.6002.23936269,31218 tháng 3 năm 201617:25x64
SCHANNEL.dll6.0.6002.19375347,64830 tháng 4 năm 201515:41x64
SCHANNEL.dll6.0.6002.23936351,23218 tháng 3 năm 201617:25x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.19431278,01627 tháng 6 năm 201514:30x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.23936278,52818 tháng 3 năm 201616:20x64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.19431109,05627 tháng 6 năm 201514:30x64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.23936110,08018 tháng 3 năm 201616:20x64
Mrxsmb.sys6.0.6002.19279136,19209-Jan-201500:28x64
Mrxsmb.sys6.0.6002.23936137,21618 tháng 3 năm 201616:20x64
Bcrypt.dll6.0.6002.19500275,96818 tháng 3 năm 201614:35x86
Bcrypt.dll6.0.6002.23810275,96818 tháng 3 năm 201614:35x86
Samlib.dll6.0.6002.1962357,34418 tháng 3 năm 201617:10x86
Samsrv.MOFkhông áp dụng61,28807 tháng 5 năm 201423:40không áp dụng
Samlib.dll6.0.6002.2393657,34418 tháng 3 năm 201616:47x86
Samsrv.MOFkhông áp dụng61,28807 tháng 5 năm 201423:41không áp dụng
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78007 tháng 5 năm 201423:44không áp dụng
Secur32.dll6.0.6002.1962377,31218 tháng 3 năm 201617:10x86
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78007 tháng 5 năm 201423:48không áp dụng
Secur32.dll6.0.6002.2393677,31218 tháng 3 năm 201616:47x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.19598679,42406 tháng 2 năm 201602:12x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.23936678,91218 tháng 3 năm 201616:47x86
Wdigest.dll6.0.6002.18051175,10415 tháng 6 năm 200914:54x86
Wdigest.dll6.0.6002.23936175,61618 tháng 3 năm 201616:47x86
Msv1_0.dll6.0.6002.19431218,11227 tháng 6 năm 201516:02x86
Msv1_0.dll6.0.6002.23936218,11218 tháng 3 năm 201616:46x86
SCHANNEL.dll6.0.6002.19375279,04030 tháng 4 năm 201516:03x86
SCHANNEL.dll6.0.6002.23936282,11218 tháng 3 năm 201616:47x86
Advapi32.dll6.0.6002.19598802,30406 tháng 2 năm 201602:11x86
Advapi32.dll6.0.6002.23936802,81618 tháng 3 năm 201616:46x86
Ncrypt.dll6.0.6002.19623206,33618 tháng 3 năm 201617:10x86
Ncrypt.dll6.0.6002.23936205,31218 tháng 3 năm 201616:46x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Advapi32.dll6.0.6002.19598802,30406 tháng 2 năm 201602:11x86
Advapi32.dll6.0.6002.23936802,81618 tháng 3 năm 201616:46x86
Bcrypt.dll6.0.6002.19500274,43218 tháng 3 năm 201614:35x86
Bcrypt.dll6.0.6002.23810274,94418 tháng 3 năm 201614:35x86
Samlib.dll6.0.6002.1962357,34418 tháng 3 năm 201617:10x86
Samsrv.dll6.0.6002.19623486,91218 tháng 3 năm 201617:10x86
Samsrv.MOFkhông áp dụng61,28826 tháng năm 201312:37không áp dụng
Samlib.dll6.0.6002.2393657,34418 tháng 3 năm 201616:47x86
Samsrv.dll6.0.6002.23936487,93618 tháng 3 năm 201616:47x86
Samsrv.MOFkhông áp dụng61,28807 tháng 5 năm 201423:41không áp dụng
Ksecdd.sys6.0.6002.19500440,76822 tháng năm 201513:11x86
Lsasrv.dll6.0.6002.196231,259,52018 tháng 3 năm 201617:09x86
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78003 tháng 4 năm 200921:30không áp dụng
Lsass.exe6.0.6002.185419,72816 tháng 11 năm 201114:12x86
Secur32.dll6.0.6002.1962372,70418 tháng 3 năm 201617:10x86
Ksecdd.sys6.0.6002.23810442,20022 tháng năm 201513:11x86
Lsasrv.dll6.0.6002.239361,262,59218 tháng 3 năm 201616:46x86
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78007 tháng 5 năm 201423:48không áp dụng
Lsass.exe6.0.6002.239369,72818 tháng 3 năm 201615:34x86
Secur32.dll6.0.6002.2393672,70418 tháng 3 năm 201616:47x86
Ncrypt.dll6.0.6002.19623206,33618 tháng 3 năm 201617:10x86
Ncrypt.dll6.0.6002.23936205,31218 tháng 3 năm 201616:46x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.19598783,87206 tháng 2 năm 201602:12x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.23936783,87218 tháng 3 năm 201616:47x86
Wdigest.dll6.0.6002.18051175,10415 tháng 6 năm 200914:54x86
Wdigest.dll6.0.6002.23936175,61618 tháng 3 năm 201616:47x86
Msv1_0.dll6.0.6002.19431218,11227 tháng 6 năm 201516:02x86
Msv1_0.dll6.0.6002.23936218,11218 tháng 3 năm 201616:46x86
SCHANNEL.dll6.0.6002.19375279,04030 tháng 4 năm 201516:03x86
SCHANNEL.dll6.0.6002.23936282,11218 tháng 3 năm 201616:47x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.19431217,08827 tháng 6 năm 201514:21x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.23936217,08818 tháng 3 năm 201615:31x86
Mrxsmb20.sys6.0.6002.1943181,40827 tháng 6 năm 201514:21x86
Mrxsmb20.sys6.0.6002.2393682,43218 tháng 3 năm 201615:30x86
Mrxsmb.sys6.0.6002.19279107,00809-Jan-201500:17x86
Mrxsmb.sys6.0.6002.23936107,52018 tháng 3 năm 201615:30x86

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.760 1,18xxxWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.760 1,23 xxxWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Bcryptprimitives.dll6.1.7601.23217503,65623 tháng năm 201513:08IA-64Không cókhông áp dụng
Cryptbase.dll6.1.7601.2339062,97615 tháng 3 năm 201623:16IA-64Không cókhông áp dụng
Samlib.dll6.1.7601.23390170,49615 tháng 3 năm 201623:21IA-64Không cókhông áp dụng
Samsrv.dll6.1.7601.233901,438,72015 tháng 3 năm 201623:21IA-64Không cókhông áp dụng
Samsrv.MOFkhông áp dụng62,54103 tháng 6 năm 201520:13không áp dụngKhông cókhông áp dụng
CNG.sys6.1.7601.23217790,17623 tháng năm 201513:08IA-64Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.1.7601.23390179,43215 tháng 3 năm 201623:26IA-64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.1.7601.23390318,69615 tháng 3 năm 201623:26IA-64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.1.7601.233902,700,80015 tháng 3 năm 201623:19IA-64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78003 tháng 6 năm 201520:14không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Lsass.exe6.1.7601.2339055,80815 tháng 3 năm 201622:23IA-64Không cókhông áp dụng
Secur32.dll6.1.7601.2339048.64015 tháng 3 năm 201623:21IA-64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.1.7601.23390274,94415 tháng 3 năm 201623:21IA-64Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.1.7601.2339045,56815 tháng 3 năm 201623:21IA-64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.1.7601.23390690,68815 tháng 3 năm 201623:15IA-64Không cókhông áp dụng
Auditpol.exe6.1.7601.23390145,40815 tháng 3 năm 201622:38IA-64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.1.7601.23390146,43215 tháng 3 năm 201623:19IA-64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.1.7601.2339060,41615 tháng 3 năm 201623:19IA-64Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.1.7601.23390561,15215 tháng 3 năm 201623:19IA-64Không cókhông áp dụng
Rpchttp.dll6.1.7601.23390401.40815 tháng 3 năm 201623:21IA-64Không cókhông áp dụng
Rpcrt4.dll6.1.7601.233902,578,43215 tháng 3 năm 201623:21IA-64Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.1.7601.2339049,66415 tháng 3 năm 201623:16IA-64SP_IA64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.1.7601.23390188,41615 tháng 3 năm 201623:21IA-64SP_IA64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96403 tháng 6 năm 201520:17không áp dụngSP_IA64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Wdigest.dll6.1.7601.23390474,62415 tháng 3 năm 201623:22IA-64Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.1.7601.233901,534,46415 tháng 3 năm 201623:18IA-64Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.1.7601.23390650,24015 tháng 3 năm 201623:19IA-64Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.1.7601.23390722,94415 tháng 3 năm 201623:21IA-64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.1.7601.23390685,05615 tháng 3 năm 201622:24IA-64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.1.7601.23390315,39215 tháng 3 năm 201622:24IA-64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.1.7601.23390371,20015 tháng 3 năm 201622:24IA-64Không cókhông áp dụng
Samlib.dll6.1.7601.2339060,41615 tháng 3 năm 201623:53x86Không cókhông áp dụng
Samsrv.MOFkhông áp dụng62,54103 tháng 6 năm 201520:15không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78003 tháng 6 năm 201520:16không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Secur32.dll6.1.7601.2339022,01615 tháng 3 năm 201623:53x86Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.1.7601.2339096,76815 tháng 3 năm 201623:54x86Không cókhông áp dụng
Rpcrt4.dll6.1.7601.23390666,11215 tháng 3 năm 201623:54x86Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.1.7601.23390171,52015 tháng 3 năm 201623:54x86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.1.7601.23390553,98415 tháng 3 năm 201623:52x86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.1.7601.23390260,60815 tháng 3 năm 201623:52x86Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.1.7601.23390251,39215 tháng 3 năm 201623:53x86Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.1.7601.23217251,00023 tháng năm 201513:08x86Không cókhông áp dụng
Cryptbase.dll6.1.7601.2339036,35215 tháng 3 năm 201622:52x86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.1.7601.23390690,68815 tháng 3 năm 201623:51x86Không cókhông áp dụng
Auditpol.exe6.1.7601.2339050,17615 tháng 3 năm 201623:05x86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.1.7601.23390146,43215 tháng 3 năm 201623:52x86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.1.7601.2339060,41615 tháng 3 năm 201623:52x86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.1.7601.23390223,23215 tháng 3 năm 201623:52x86Không cókhông áp dụng
Rpchttp.dll6.1.7601.23390141,31215 tháng 3 năm 201623:53x86Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.1.7601.2339017,40815 tháng 3 năm 201623:51x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.1.7601.2339065,53615 tháng 3 năm 201623:54x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96403 tháng 6 năm 201520:18không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Bcryptprimitives.dll6.1.7601.23217298,19223 tháng năm 201513:18x64Không cókhông áp dụng
Certcli.dll6.1.7601.23390463,87216 tháng 3 năm 201600:13x64Không cókhông áp dụng
Cryptbase.dll6.1.7601.2339043,52016 tháng 3 năm 201600:13x64Không cókhông áp dụng
Samlib.dll6.1.7601.23390106,49616 tháng 3 năm 201600:16x64Không cókhông áp dụng
Samsrv.dll6.1.7601.23390760,32016 tháng 3 năm 201600:16x64Không cókhông áp dụng
Samsrv.MOFkhông áp dụng62,54103 tháng 6 năm 201520:16không áp dụngKhông cókhông áp dụng
CNG.sys6.1.7601.23217459,34423 tháng năm 201513:18x64Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.1.7601.2339095,46416 tháng 3 năm 201600:22x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.1.7601.23390154,34416 tháng 3 năm 201600:22x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.1.7601.233901,464,32016 tháng 3 năm 201600:14x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78003 tháng 6 năm 201520:17không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Lsass.exe6.1.7601.2339030,72015 tháng 3 năm 201623:00x64Không cókhông áp dụng
Secur32.dll6.1.7601.2339028,16016 tháng 3 năm 201600:16x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.1.7601.23390135,68016 tháng 3 năm 201600:16x64Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.1.7601.2339028,67216 tháng 3 năm 201600:16x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.1.7601.23390690,68816 tháng 3 năm 201600:12x64Không cókhông áp dụng
Auditpol.exe6.1.7601.2339064,00015 tháng 3 năm 201623:16x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.1.7601.23390146,43216 tháng 3 năm 201600:14x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.1.7601.2339060,41616 tháng 3 năm 201600:15x64Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.1.7601.23390312,32016 tháng 3 năm 201600:15x64Không cókhông áp dụng
Ocspisapi.dll6.1.7601.23390355,84016 tháng 3 năm 201600:15x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspisapictrs.hkhông áp dụng1.421 người03 tháng 6 năm 201520:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspisapictrs.inikhông áp dụng2,63603 tháng 6 năm 201520:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,96016 tháng 3 năm 201601:08không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.134 người16 tháng 3 năm 201601:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91816 tháng 3 năm 201600:13không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,21016 tháng 3 năm 201601:17không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.09816 tháng 3 năm 201601:21không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02816 tháng 3 năm 201601:13không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,14016 tháng 3 năm 201601:19không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.642 người16 tháng 3 năm 201601:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,57616 tháng 3 năm 201601:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.026 người16 tháng 3 năm 201601:19không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02816 tháng 3 năm 201601:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,18816 tháng 3 năm 201601:08không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,13016 tháng 3 năm 201601:21không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.064 người16 tháng 3 năm 201601:07không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,09216 tháng 3 năm 201601:08không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.828 người16 tháng 3 năm 201601:22không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,15816 tháng 3 năm 201601:18không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.460 người16 tháng 3 năm 201601:19không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvc.exe6.1.7601.23390275,96815 tháng 3 năm 201623:16x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.hkhông áp dụng1,56903 tháng 6 năm 201520:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91803 tháng 6 năm 201520:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Rpchttp.dll6.1.7601.23390190,46416 tháng 3 năm 201600:16x64Không cókhông áp dụng
Rpcrt4.dll6.1.7601.233901,212,92816 tháng 3 năm 201600:16x64Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.1.7601.2339022,01616 tháng 3 năm 201600:13x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.1.7601.2339086,52816 tháng 3 năm 201600:16x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96403 tháng 6 năm 201520:20không áp dụngSP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Wdigest.dll6.1.7601.23390210,43216 tháng 3 năm 201600:16x64Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.1.7601.23390731,13616 tháng 3 năm 201600:14x64Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.1.7601.23390316,41616 tháng 3 năm 201600:15x64Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.1.7601.23390344,06416 tháng 3 năm 201600:16x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.1.7601.23390291,32815 tháng 3 năm 201623:02x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.1.7601.23390129,53615 tháng 3 năm 201623:02x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.1.7601.23390159,74415 tháng 3 năm 201623:03x64Không cókhông áp dụng
Samlib.dll6.1.7601.2339060,41615 tháng 3 năm 201623:53x86Không cókhông áp dụng
Samsrv.MOFkhông áp dụng62,54103 tháng 6 năm 201520:15không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78003 tháng 6 năm 201520:16không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Secur32.dll6.1.7601.2339022,01615 tháng 3 năm 201623:53x86Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.1.7601.2339096,76815 tháng 3 năm 201623:54x86Không cókhông áp dụng
Rpcrt4.dll6.1.7601.23390666,11215 tháng 3 năm 201623:54x86Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.1.7601.23390171,52015 tháng 3 năm 201623:54x86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.1.7601.23390553,98415 tháng 3 năm 201623:52x86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.1.7601.23390260,60815 tháng 3 năm 201623:52x86Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.1.7601.23390251,39215 tháng 3 năm 201623:53x86Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.1.7601.23217251,00023 tháng năm 201513:08x86Không cókhông áp dụng
Certcli.dll6.1.7601.23390342,52815 tháng 3 năm 201623:51x86Không cókhông áp dụng
Cryptbase.dll6.1.7601.2339036,35215 tháng 3 năm 201622:52x86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.1.7601.23390690,68815 tháng 3 năm 201623:51x86Không cókhông áp dụng
Auditpol.exe6.1.7601.2339050,17615 tháng 3 năm 201623:05x86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.1.7601.23390146,43215 tháng 3 năm 201623:52x86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.1.7601.2339060,41615 tháng 3 năm 201623:52x86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.1.7601.23390223,23215 tháng 3 năm 201623:52x86Không cókhông áp dụng
Rpchttp.dll6.1.7601.23390141,31215 tháng 3 năm 201623:53x86Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.1.7601.2339017,40815 tháng 3 năm 201623:51x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.1.7601.2339065,53615 tháng 3 năm 201623:54x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96403 tháng 6 năm 201520:18không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Bcryptprimitives.dll6.1.7601.23217251,00023 tháng năm 201513:08x86Không cókhông áp dụng
Cryptbase.dll6.1.7601.2339036,35215 tháng 3 năm 201622:52x86Không cókhông áp dụng
Samlib.dll6.1.7601.2339060,41615 tháng 3 năm 201623:53x86Không cókhông áp dụng
Samsrv.dll6.1.7601.23390566,27215 tháng 3 năm 201623:53x86Không cókhông áp dụng
Samsrv.MOFkhông áp dụng62,54103 tháng 6 năm 201520:15không áp dụngKhông cókhông áp dụng
CNG.sys6.1.7601.23217371,92023 tháng năm 201513:08x86Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.1.7601.2339067,30415 tháng 3 năm 201623:59x86Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.1.7601.23390137,96015 tháng 3 năm 201623:59x86Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.1.7601.233901,062,40015 tháng 3 năm 201623:52x86Không cókhông áp dụng
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78003 tháng 6 năm 201520:16không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Lsass.exe6.1.7601.2339022,01615 tháng 3 năm 201622:52x86Không cókhông áp dụng
Secur32.dll6.1.7601.2339022,01615 tháng 3 năm 201623:53x86Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.1.7601.2339099,84015 tháng 3 năm 201623:53x86Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.1.7601.2339015,87215 tháng 3 năm 201622:52x86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.1.7601.23390690,68815 tháng 3 năm 201623:51x86Không cókhông áp dụng
Auditpol.exe6.1.7601.2339050,17615 tháng 3 năm 201623:05x86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.1.7601.23390146,43215 tháng 3 năm 201623:52x86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.1.7601.2339060,41615 tháng 3 năm 201623:52x86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.1.7601.23390223,23215 tháng 3 năm 201623:52x86Không cókhông áp dụng
Rpchttp.dll6.1.7601.23390141,31215 tháng 3 năm 201623:53x86Không cókhông áp dụng
Rpcrt4.dll6.1.7601.23390655,36015 tháng 3 năm 201623:53x86Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.1.7601.2339017,40815 tháng 3 năm 201623:51x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.1.7601.2339065,53615 tháng 3 năm 201623:54x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96403 tháng 6 năm 201520:18không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Wdigest.dll6.1.7601.23390171,52015 tháng 3 năm 201623:54x86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.1.7601.23390553,98415 tháng 3 năm 201623:52x86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.1.7601.23390260,60815 tháng 3 năm 201623:52x86Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.1.7601.23390251,39215 tháng 3 năm 201623:53x86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.1.7601.23390226,30415 tháng 3 năm 201622:54x86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.1.7601.2339098,30415 tháng 3 năm 201622:53x86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.1.7601.23390124,41615 tháng 3 năm 201622:53x86Không cókhông áp dụng

Thông tin tệp Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.3.960 0,17 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Samlib.dll6.3.9600.1826461,44010 tháng 3 năm 201616:22không áp dụng
Samsrv.dll6.3.9600.18265549,37611 tháng 3 năm 201614:44không áp dụng
CNG.sys6.3.9600.18264415,28015 tháng 3 năm 201623:13không áp dụng
Ksecpkg.sys6.3.9600.18154151,39203 tháng 12 năm 201517:49không áp dụng
Lsasrv.dll6.3.9600.18267992,76815 tháng 3 năm 201614:09không áp dụng
Adtschema.dll6.3.9600.17396736,76808 tháng 10 năm 201406:14không áp dụng
Msaudite.dll6.3.9600.17396154,11208 tháng 10 năm 201406:14không áp dụng
Msobjs.dll6.3.9600.1638461,95222 tháng 8 năm 201303:17không áp dụng
Mrxsmb10.sys6.3.9600.18264210,43210 tháng 3 năm 201617:05không áp dụng
Mrxsmb20.sys6.3.9600.18264147,45610 tháng 3 năm 201617:06không áp dụng
Mrxsmb.sys6.3.9600.18264317,44010 tháng 3 năm 201617:05không áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Samlib.dll6.3.9600.182646451210 tháng 3 năm 201616:48x86
Samsrv.dll6.3.9600.18265607,74411 tháng 3 năm 201614:44x86
CNG.sys6.3.9600.18264478,80015 tháng 3 năm 201623:06x86
Ksecpkg.sys6.3.9600.18154148,31203 tháng 12 năm 201518:51x86
Lsasrv.dll6.3.9600.182671,118,72015 tháng 3 năm 201614:05x86
Adtschema.dll6.3.9600.17415736,76829 tháng 10 năm 201402:06x86
Msaudite.dll6.3.9600.17415154,11229 tháng 10 năm 201402:06x86
Msobjs.dll6.3.9600.1638461,95222 tháng 8 năm 201304:17x86
Mrxsmb10.sys6.3.9600.18264229,37610 tháng 3 năm 201617:45x86
Mrxsmb20.sys6.3.9600.18264153,08810 tháng 3 năm 201617:46x86
Mrxsmb.sys6.3.9600.18264328,70410 tháng 3 năm 201617:45x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Certcli.dll6.3.9600.18264445,44010 tháng 3 năm 201617:44x64Không cókhông áp dụng
Samlib.dll6.3.9600.18264111,61610 tháng 3 năm 201617:03x64Không cókhông áp dụng
Samsrv.dll6.3.9600.18265833,02411 tháng 3 năm 201614:48x64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.3.9600.18264561,95215 tháng 3 năm 201623:00x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.3.9600.18154177,48803 tháng 12 năm 201519:41x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.3.9600.182671,441,79215 tháng 3 năm 201614:14x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.3.9600.17415736,76829 tháng 10 năm 201402:50x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.3.9600.17415154,11229 tháng 10 năm 201402:51x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.3.9600.1638461,95222 tháng 8 năm 201311:46x64Không cókhông áp dụng
Ocspisapi.dll6.3.9600.17415293,37629 tháng 10 năm 201401:43x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspisapictrs.hkhông áp dụng1.421 người18 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspisapictrs.inikhông áp dụng2,63618 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,96022 tháng 8 năm 201319:26không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.134 người22 tháng 8 năm 201319:44không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91822 tháng 8 năm 201312:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,21022 tháng 8 năm 201319:43không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.09822 tháng 8 năm 201319:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02822 tháng 8 năm 201319:46không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,14022 tháng 8 năm 201319:31không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.642 người22 tháng 8 năm 201319:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,57622 tháng 8 năm 201319:31không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.026 người22 tháng 8 năm 201319:23không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02822 tháng 8 năm 201319:23không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,18822 tháng 8 năm 201319:23không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,12622 tháng 8 năm 201319:33không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.064 người22 tháng 8 năm 201319:36không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,09222 tháng 8 năm 201319:36không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.828 người22 tháng 8 năm 201319:32không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,46422 tháng 8 năm 201319:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.48022 tháng 8 năm 201319:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.460 người22 tháng 8 năm 201319:21không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvc.exe6.3.9600.17415219,13629 tháng 10 năm 201402:19x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.hkhông áp dụng1,56918 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91818 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Mrxsmb10.sys6.3.9600.18264284,67210 tháng 3 năm 201618:20x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.3.9600.18264201,72810 tháng 3 năm 201618:22x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.3.9600.18264401,92010 tháng 3 năm 201618:21x64Không cókhông áp dụng
Samlib.dll6.3.9600.182646451210 tháng 3 năm 201616:48x86Không cókhông áp dụng
Certcli.dll6.3.9600.18264324,09610 tháng 3 năm 201617:16x86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.3.9600.17415736,76829 tháng 10 năm 201402:06x86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.3.9600.17415154,11229 tháng 10 năm 201402:06x86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.3.9600.1638461,95222 tháng 8 năm 201304:17x86Không cókhông áp dụng

Thông tin tệp Windows Server 2012

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.2.920 0,17xxxWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.21xxxWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Samlib.dll6.2.9200.21811106,49615 tháng 3 năm 201617:22x64Không cókhông áp dụng
Samsrv.dll6.2.9200.21811727,55215 tháng 3 năm 201617:22x64Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.2.9200.21473100,18402 tháng 5 năm 201506:23x64Không cókhông áp dụng
Lsass.exe6.2.9200.2052135,84020 tháng năm 201206:33x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.21703164,35217 tháng 11 năm 201508:00x64Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.2.9200.2052127,64820 tháng năm 201206:32x64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.2.9200.21637566,07222 tháng năm 201513:43x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.2.9200.21703171,35217 tháng 11 năm 201509:52x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.2.9200.218131,280,00015 tháng 3 năm 201617:21x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.21289719,36010 tháng 11 năm 201404:43x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.21269146,94411 tháng 10 năm 201405:38x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:36x64Không cókhông áp dụng
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,96026 tháng 7 năm 201205:07không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.134 người26 tháng 7 năm 201208:00không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91826 tháng 7 năm 201204:43không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,21026 tháng 7 năm 201207:59không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.09826 tháng 7 năm 201208:00không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02826 tháng 7 năm 201207:59không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,14026 tháng 7 năm 201205:21không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.642 người26 tháng 7 năm 201208:11không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,57626 tháng 7 năm 201205:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.026 người26 tháng 7 năm 201207:36không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02826 tháng 7 năm 201207:48không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,18826 tháng 7 năm 201205:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,12626 tháng 7 năm 201205:08không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.064 người26 tháng 7 năm 201207:49không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,09226 tháng 7 năm 201207:52không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.828 người26 tháng 7 năm 201205:12không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,46426 tháng 7 năm 201208:05không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.48026 tháng 7 năm 201205:13không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.460 người26 tháng 7 năm 201208:11không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvc.exe6.2.9200.21345272,38415-Jan-201505:27x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.hkhông áp dụng1,56902 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91802 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Credssp.dll6.2.9200.2170320,48017 tháng 11 năm 201507:59x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.2170394,72017 tháng 11 năm 201508:01x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Wdigest.dll6.2.9200.21703208,89617 tháng 11 năm 201508:01x64Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.21811830,46415 tháng 3 năm 201617:21x64Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.21811317,95215 tháng 3 năm 201617:21x64Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.21703590,84817 tháng 11 năm 201508:00x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.2.9200.21529281,60025 tháng 6 năm 201518:52x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.2.9200.21548205,31211 tháng 7 năm 201517:07x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.2.9200.21342396,800Jan-06 năm 201523:17x64Không cókhông áp dụng
LSM.dll6.2.9200.21703439,80817 tháng 11 năm 201508:00x64Không cókhông áp dụng
Workerdd.dll6.2.9200.2101214,84812 tháng 4 năm 201406:58x64Không cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.217031,043,96817 tháng 11 năm 201508:01x64Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:40không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Winlogon.exe6.2.9200.21703578,04817 tháng 11 năm 201508:01x64Không cókhông áp dụng
Samlib.dll6.2.9200.2181367,58415 tháng 3 năm 201621:03x86Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.2098499,84010 tháng 3 năm 201401:34x86Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.2.9200.21703176,64017 tháng 11 năm 201508:09x86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.21813666,62415 tháng 3 năm 201621:02x86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.21813274,94415 tháng 3 năm 201621:02x86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.21289719,36010 tháng 11 năm 201403:40x86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.21269146,94411 tháng 10 năm 201404:35x86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:47x86Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.2.9200.2170317,40817 tháng 11 năm 201508:08x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.2170376,80017 tháng 11 năm 201508:09x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Shcore.dll6.2.9200.21703460,80017 tháng 11 năm 201508:09x86Không cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.21703961,53617 tháng 11 năm 201508:09x86Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911 tháng 10 năm 201200:42không áp dụngKhông cókhông áp dụng
khai thác tấn công nguy hiểm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3149090 - Xem lại Lần cuối: 04/16/2016 06:11:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB3149090 KbMtvi
Phản hồi