Cách Tự động hoá Công cụ Dọn Đĩa trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách dùng tuỳ chọn dòng lệnh để cấu hình công cụ Dọn Đĩa (Cleanmgr.exe) để nó có thể tự động dọn sạch các tệp nhất định.
THÔNG TIN THÊM
Cleanmgr.exe được thiết kế để xoá các tệp không cần thiết trong đĩa cứng của máy tính. Bạn có thể dùng tuỳ chọn dòng lệnh để chỉ định Cleanmgr.exe dọn sạch các tệp nhất định. Sau đó bạn có thể lập lịch tác vụ để chạy ở một thời điểm xác định bằng cách dùng công cụ Tác vụ đã được Lập lịch.

Để khởi động công cụ Dọn Đĩa, chạy lệnh Cleanmgr.exe hoặc bấm Bắt đầu, trỏ chuột vào Chương trình, trỏ chuột vào Các tiện ích, trỏ chuột vào Công cụ Hệ thống, rồi bấm Dọn Đĩa.

Dọn Đĩa hỗ trợ tuỳ chọn dòng lệnh sau:
 • /d tên ổ đĩa: - Tuỳ chọn này chỉ định ổ đĩa mà bạn muốn dùng Dọn Đĩa để dọn sạch.

  Chú ý: Tuỳ chọn này /d không được dùng với /sagerun: n.
 • /sageset: n - Tuỳ chọn này hiển thị hộp thoại Thiết đặt Dọn Đĩa và cũng tạo khoá đăng ký để lưu trữ các thiết đặt bạn chọn. Giá trị n được lưu trữ trong khoá đăng kí cho phép bạn chỉ định các tác vụ để công cụ Dọn Đĩa chạy. Giá trị n có thể là một số nguyên bất kì từ 0 đến 65535. Để có tất cả các tuỳ chọn sẵn có khi bạn dùng tuỳ chọn /sageset , bạn có thể cần chỉ định ổ đĩa nơi Windows được cài đặt.
 • /sagerun: n - Tuỳ chọn này chạy các tác vụ được chỉ định mà được gán cho giá trị n nếu bạn dùng tuỳ chọn \sageset . Tất cả các ổ đĩa trong máy tính đều được liệt kê và hồ sơ được chọn chạy ngược lại mỗi ổ đĩa.

  Ví dụ, trong Tác vụ được Lập lịch, bạn có thể chạy lệnh sau sau khi bạn chạy lệnh cleanmgr /sageset:11
  cleanmgr /sagerun:11
  Lệnh này chạy công cụ Dọn Đĩa và bao gồm các tuỳ chọn bạn chỉ định bằng lệnh cleanmgr /sageset:11.
Các tuỳ chọn dành cho tệp mà bạn có thể chỉ định cho công cụ Dọn Đĩa bằng cách sử dụng /sageset và /sagerun bao gồm:
 • Tệp Thiết đặt Tạm thời - Những tệp này là các tệp được chương trình Thiết đặt tạo ra và không còn chạy nữa.
 • Tệp Chương trình Được tải xuống - Tệp chương trình được tải xuống là các điều khiển ActiveX và chương trình Java được tự động tải xuống từ Internet khi bạn xem các trang nhất định. Những tệp này tạm thời được lưu trữ trong cặp Tệp Chương trình Được tải xuống trong ổ đĩa cứng. Tuỳ chọn này bao gồm nút Xem Tệp để bạn có thể xem các tệp trước khi công cụ Dọn Đĩa loại bỏ chúng. Nút này mở cặp C:\Winnt\Downloaded Program Files.
 • Tệp Internet Tạm thời - Cặp Tệp Internet Tạm thời chứa các trang Web được lưu trữ trong đĩa cứng cho việc xem nhanh. Công cụ Dọn Đĩa loại bỏ những trang này nhưng để lại những thiết đặt cá nhân của bạn dành cho việc giữ nguyên các trang Web. Tuỳ chọn này cũng bao gồm nút Xem Tệp ,nút này mở cặp C:\Documents and Settings\Tên người dùng\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5.
 • Tệp Chkdsk cũ - Khi Chkdsk kiểm tra lỗi của đĩa, Chkdsk có thể lưu các phân đoạn tệp đã bị mất như các tệp của cặp gốc trong đĩa. Những tệp này không cần thiết.
 • Thùng Rác - Thùng Rác chứa các tệp mà bạn đã xoá từ máy tính. Những tệp này không bị loại bỏ vĩnh viễn cho đến khi bạn dọn sạch Thùng Rác. Tuỳ chọn này bao gồm nút Xem tệp dùng để mở Thùng Rác.
 • Tệp Tạm thời - Chương trình đôi khi lưu trữ thông tin tạm thời trong cặp Công việc tạm thời. Trước khi chương trình thoát, chương trình thường xoá thông tin này. Bạn có thể xoá an toàn các tệp tạm thời mà vẫn chưa được chỉnh sửa trong tuần trước.
 • Tệp Gián tuyến Tạm thời - Tệp gián tuyến tạm thời là các bản sao lưu cục bộ của các tệp trên mạng được dùng gần đây. Những tệp này được tự động lưu vào để bạn có thể dùng chúng sau khi bạn ngừng kết nối mạng. Nút Xem Tệp mở cặp Tệp Gián tuyến.
 • Tệp Gián tuyến - Tệp gián tuyến là các bản sao lưu cục bộ của các tệp trên mạng mà bạn muốn sẵn dùng khi gián tuyến để bạn có thể dùng chúng sau khi bạn ngừng kết nối mạng. Nút Xem Tệp mở cặp Tệp Gián tuyến.
 • Nén Tệp Cũ - Windows có thể nén các tệp mà bạn không dùng gần đây. Nén tệp giúp tiết kiệm không gian đĩa mà bạn vẫn có thể dùng các tệp này. Không có tệp nào bị xoá. Bởi vì tệp được nén với tỉ lệ khác nhau, không gian đĩa được hiển thị mà bạn sẽ đạt được là xấp xỉ. Nút Tuỳ chọn cho phép bạn chỉ định số ngày đợi trước khi công cụ Dọn Đĩa nén tệp không được dùng.
 • Tệp Danh mục dành cho Bộ chỉ mục Nội dung - Dịch vụ chỉ mục giúp tăng tốc và nâng cao việc tìm kiếm tệp bằng cách duy trì một chỉ mục của các tệp nằm trong đĩa. Các Tệp danh mục này vẫn còn lại từ hoạt động chỉ mục lần trước và có thể được xoá an toàn.
Nếu bạn chỉ định dọn sạch ổ đĩa chứa cài đặt Windows, tất cả các tuỳ chọn này sẵn có trên tab Dọn Đĩa. Nếu bạn chỉ định bất kì ổ đĩa nào khác, chỉ tuỳ chọn Thùng rác và Tệp Danh mục cho tuỳ chọn chỉ mục nội dung là sẵn có trên tab Dọn Đĩa.

Tab Thêm Tuỳ chọn chứa các tuỳ chọn dành cho việc dọn sạch các cấu phần Windows hoặc các chương trình được cài đặt.
 • Tuỳ chọn Cấu phần Windows tạo ra không gian trống bằng việc loại bỏ các cấu phần Windows tuỳ chọn mà bạn không dùng. Bấm Dọn sạch để khởi động Thuật sĩ Cấu phần Windows.
 • Tuỳ chọn Chương trình Được cài đặt giúp tạo ra nhiều không gian đĩa trống hơn bằng cách loại bỏ các chương trình mà bạn không dùng. Bấm Dọn sạch bắt đầu tuỳ chọn Thay đổi hoặc Loại bỏ Chương trình trong công cụ Thêm/Loại bỏ Chương trình.
quản lý
Thuộc tính

ID Bài viết: 315246 - Xem lại Lần cuối: 04/17/2003 22:48:07 - Bản sửa đổi: 2.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbinfo KB315246
Phản hồi