Khắc phục: Tuyên bố hợp đồng bảng không thành công khi thu thập dữ liệu thay đổi được bật trong SQL Server 2012, 2014 hoặc 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3155503
Triệu chứng
Khi bạn sử dụng một kết hợpđể đồng bộ hoá bảng trên phiên bản của SQL Server 2012, 2014 hoặc 2016 đã thu thập dữ liệu thay đổi kích hoạt, thao tác đồng bộ hoá không thành công. Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:
Không thể chèn hàng khoá trùng lặp trong đối tượng object_namechỉ số duy nhất index_name.
Giá trị khoá trùng lặp là (duplicate_key_value).

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Vấn đề này được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau SQL Server:
Giới thiệu: Cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server

Mỗi bản cập nhật tích luỹ mới cho SQL Server chứa tất cả các bản sửa lỗi nhanh và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với bản cập nhật tích luỹ trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server:
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Thuộc tính

ID Bài viết: 3155503 - Xem lại Lần cuối: 07/25/2016 23:14:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2014 Express, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Web, Microsoft SQL Server 2016 Developer, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2016 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3155503 KbMtvi
Phản hồi