MS16-062: Mô tả bản Cập Nhật trình điều khiển chế độ lõi Windows: 10 tháng 5 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3156017
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Nghiêm trọng hơn của các lỗ hổng có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ kí nhập vào một hệ thống bị ảnh hưởng bật lên và chạy một ứng dụng đặc biệt crafted.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-062.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính chạy trên Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2-do đó bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS16-062 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows6.1-KB3156017-x64.msu9174B9489AD6393886D08859AECDAEDB1B4F4F7D033C8F93223FE2A255357431DC1876ACEFCAA1CAB8F84B03FCE0779BE1DC0347
Windows6.1-KB3156017-ia64.msuFB024C260BDA377DF3BE74ADFD7BF82808540E05CA334E926C394368C73A3E8BFF4917B7E155DF5ACB543D7B09053A8B82D7759C
Windows6.0-KB3156017-x86.msu3B90D0309990C74009DEEC698A3CC7D78A52A59B6A295EACE5CC34F7AD8D884E85C5A9AAE88363247DDDB98247010BB5F6832855
Windows6.1-KB3156017-x86.msu957E7615BD3A39BDC66D5765F2BE9429EC3F00834C4C6457758381AC4342771E84924AB69EF4FF7D11E4210B7A0BC67F0EA079ED
Windows6.0-KB3156017-ia64.msuDF7A53CBDDF7311D2F41898035A8928CD9B881D335F9F65C3DD3843E8EC40206D388C99AACC2B92D094A085F77769487AF1DACBE
Windows6.0-KB3156017-x64.msuF8FB47723F0C30E1FEFF45E672B7CDC9CA32104E18D337E91C818AFCACBEB1B796C467797CA0C50A3AFCB81407F01915FCDB43D3
Windows8-RT-KB3156017-x64.msuC4009C42023BBDCF7611070E8D1DAADDA7B95E6DA394EB9BBFE31A331A2BF174D01718CBA800CD6C6FABC0B617F60F5E20FD7C8B
Windows8.1-KB3156017-x86.msu3A483C92173D7269FC41D3945842BA5D868D331A805538AF12DDEF682CE77AB68C30B770B315EFFC6302D0311A7C407DAF6C2DF7
Windows8.1-KB3156017-x64.msu0CAB45EDEF5CFC8D81585E9A4BDA29B446DD21E7CBF60DB10FA823FF290A5158D3F0A3E3BE9BFE41E22B03DE00F12EA9529B357B

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.760 1,18XXXWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.760 1,23XXXWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Cdd.dll6.1.7601.23418144,38409 tháng 4 năm 201606:57x64
Dxgkrnl.sys6.1.7601.23418986,34409 tháng 4 năm 201607:01x64
Dxgmms1.sys6.1.7601.23418264,93609 tháng 4 năm 201607:01x64
Lddmcore.ptxmlkhông áp dụng1.15109 tháng 4 năm 201604:11không áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Cdd.dll6.1.7601.23418347,13609 tháng 4 năm 201607:00IA-64
Dxgkrnl.sys6.1.7601.234182,508,52009 tháng 4 năm 201607:05IA-64
Dxgmms1.sys6.1.7601.23418671,46409 tháng 4 năm 201607:05IA-64
Lddmcore.ptxmlkhông áp dụng1.15109 tháng 4 năm 201604:11không áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Cdd.dll6.1.7601.23418107,52009 tháng 4 năm 201606:54x86
Dxgkrnl.sys6.1.7601.23418730,34409 tháng 4 năm 201606:59x86
Dxgmms1.sys6.1.7601.23418218,85609 tháng 4 năm 201606:59x86
Lddmcore.ptxmlkhông áp dụng1.15109 tháng 4 năm 201604:12không áp dụng

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.0.600 2.19XXXWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2,23XXXWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Cdd.dll7.0.6002.1839237,37620-Jan-201116:02x86
Dxgkrnl.sys7.0.6002.19636638,18409 tháng 4 năm 201620:37x86
Cdd.dll7.0.6002.2395037,37609 tháng 4 năm 201621:16x86
Dxgkrnl.sys7.0.6002.23950638,18409 tháng 4 năm 201621:22x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Cdd.dll7.0.6002.18823105,98413 tháng 4 năm 201303:48IA-64
Dxgkrnl.sys7.0.6002.196362,008,29609 tháng 4 năm 201620:04IA-64
Cdd.dll7.0.6002.23950105,98409 tháng 4 năm 201619:43IA-64
Dxgkrnl.sys7.0.6002.239502,008,80809 tháng 4 năm 201619:48IA-64
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Cdd.dll7.0.6002.1839247,10420-Jan-201116:12x64
Dxgkrnl.sys7.0.6002.19636901,35209 tháng 4 năm 201621:39x64
Cdd.dll7.0.6002.2395047,10409 tháng 4 năm 201620:46x64
Dxgkrnl.sys7.0.6002.23950901,35209 tháng 4 năm 201620:53x64

Thông tin tệp Windows Server 2012

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.2.920 0.17XXXWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.21XXXWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Cdd.dll6.2.9200.20828199,68019 tháng năm 201307:44x64
Dxgkrnl.sys6.2.9200.218311,441,63209 tháng 4 năm 201607:29x64
Dxgmms1.sys6.2.9200.21831304,48009 tháng 4 năm 201607:29x64
Lddmcore.ptxmlkhông áp dụng1.15125 tháng 7 năm 201220:29không áp dụng

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.3.960 0.17XXXWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Cdd.dll6.3.9600.17415176,64029 tháng 10 năm 201403:05x86
Dxgkrnl.sys6.3.9600.183021,325,91210 tháng 4 năm 201605:40x86
Dxgmms1.sys6.3.9600.17415319,80829 tháng 10 năm 201403:11x86
Lddmcore.ptxmlkhông áp dụng7,20806 tháng 3 năm 201401:37không áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Cdd.dll6.3.9600.17415206,33629 tháng 10 năm 201403:51x64
Dxgkrnl.sys6.3.9600.183021,549,14410 tháng 4 năm 201605:37x64
Dxgmms1.sys6.3.9600.17415389,95229 tháng 10 năm 201403:57x64
Lddmcore.ptxmlkhông áp dụng7,20806 tháng 3 năm 201401:36không áp dụng
khai thác tấn công nguy hiểm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 3156017 – останній перегляд: 05/11/2016 01:00:00 – виправлення: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3156017 KbMtvi
Зворотний зв’язок