MS16-075 và MS16-076: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Windows Netlogon và SMB Server: 14 tháng 6 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3161561
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ kí nhập vào hệ thống bật lên và chạy một ứng dụng đặc biệt crafted.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-075Microsoft Security Bulletin MS16-076.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính chạy trên Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2-do đó bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này

 • Triệu chứng
  Khi bạn cố gắng truy cập vào không gian tên DFS tên miền (ví dụ như \\contoso.com\SYSVOL) trên máy tính được cấu hình để yêu cầu xác thực lẫn nhau (bằng cách sử dụng tính năng UNC củng cố truy cập), bạn nhận được thông báo lỗi "Truy cập từ chối".

  Sự cố này có thể xảy ra nếu bộ kiểm soát miền đã chọn 3161561 cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật và nếu mục kiểm nhập SmbServerNameHardeningLevel được cấu hình không giá trị trên bộ điều khiển miền.

  Lưu ý Sự cố này xảy ra nếu bạn bỏ qua không gian tên DFS miền bằng hướng yêu cầu bộ kiểm soát miền cụ thể (chẳng hạn như \\dc1.contosol.com\SYSVOL).

  Giải pháp
  Để khắc phục sự cố này, đặt mục kiểm nhập SmbServerNameHardeningLevel0. Để biết thêm thông tin về cách cấu hình mục SmbServerNameHardeningLevel , hãy xem phần "Giải pháp" Microsoft Security Bulletin MS15-083.

  Giải pháp
  Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt hoặc cập nhật sau phù hợp cho hệ điều hành của bạn.
  • 3179574 Ngày 2016 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
  • 3179573 Ngày 2016 bản Cập Nhật cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xemTự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS16-075 hoặc trong Microsoft Security Bulletin MS16-076 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
khai thác tấn công nguy hiểm
Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệpThuật toán băm SHA1Thuật toán băm Sha256
Windows8.1-KB3161561-x86.msuA761C6666D498131A254C449E45B4AF868C0E81097DC2C74C0A72FAC82B79FE5E2EFC9C93A2ABCE29D6CF401CF86D90024096D17
Windows6.1-KB3161561-ia64.msu46F8D9E1C657BA7851BCB343504FA4078F1EA20C2B59212B9020844EC05F3C696DF24F92E12E9DE7CE2B87891D363C2C296F4774
Windows6.1-KB3161561-x86.msu2D7746DF3AE6B4BA0DE91B86349B94138C157859615331CD3349718410CBA25D1DE6D4D1B5499C2D3BB069194EBC6508B7D72D5F
Windows6.0-KB3161561-ia64.msu291A59F2B7CA8D626D57B4668A3C2DA7EDEDB63706295FFF6FBF39FD0B3E79FFB9B5C79A27951A2FA18593BB89A880AAAD35624A
Windows8.1-KB3161561-x64.msu99A7E7A2F00F19604629FAF69EE4C1530857054F443DFF4022FDA68AA2092BAF5CFEEB84EC38445798FC2E1515DF99B7577A25B2
Windows6.1-KB3161561-x64.msu021DD7B8EBB496279F371862659A380B640BEB91A0791F464E40A9E791F64A69D2ADE4BEADD36054B94E4DD2C2A658FD5372CB13
Windows6.0-KB3161561-x86.msu324C3EAD15154A8347FFDE9934E600EC9105582B888D8044A92EDBC82CEA233A61736CBFAE46FF61AC3BF6197BC9429337F3A479
Windows8-RT-KB3161561-x64.msu82E82B794DB7ED1320158C347BACC2CCB27D69B940386AC4A701DD8C937FCCF13B024C92835964A282F395C5E770CE74B74D0D05
Windows6.0-KB3161561-x64.msu5C3F9EA983DA4DE2769B287DDF2FA78A09933DD92A05174D0C8D557999DC89F0E7AA5B4941C841A3B9231C3EA0A3E7EB8F8936C5

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.3.960 0.16XXXWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
  6.3.960 0.17XXXWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
  6.3.960 0,18XXXWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Bcryptprimitives.dll6.3.9600.18340340,87216 tháng 5 năm 201621:13x86
CNG.sys6.3.9600.18340479,31216 tháng 5 năm 201621:16x86
Ksecpkg.sys6.3.9600.18340148,82416 tháng 5 năm 201621:16x86
Lsasrv.dll6.3.9600.182981,118,72006 tháng 4 năm 201615:49x86
Adtschema.dll6.3.9600.17415736,76829 tháng 10 năm 201402:06x86
Msaudite.dll6.3.9600.17415154,11229 tháng 10 năm 201402:06x86
Msobjs.dll6.3.9600.1638461,95222 tháng 8 năm 201304:17x86
Mrxsmb10.sys6.3.9600.18298229,37606 tháng 4 năm 201616:48x86
Mrxsmb20.sys6.3.9600.18298153,08806 tháng 4 năm 201616:49x86
Mrxsmb.sys6.3.9600.18298328,70406 tháng 4 năm 201616:48x86
Srvnet.sys6.3.9600.18340186,88013 tháng 5 năm 201622:21x86
SRV.sys6.3.9600.18340336,89613 tháng 5 năm 201622:22x86
Srv2.sys6.3.9600.18340562,17613 tháng 5 năm 201622:22x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Bcryptprimitives.dll6.3.9600.18340397,22416 tháng 5 năm 201621:13x64Không cókhông áp dụng
Certcli.dll6.3.9600.18340445,44013 tháng 5 năm 201622:34x64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.3.9600.18340563,01616 tháng 5 năm 201621:13x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.3.9600.18340178,00816 tháng 5 năm 201621:13x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.3.9600.182981,441,79206 tháng 4 năm 201616:57x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.3.9600.17415736,76829 tháng 10 năm 201402:50x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.3.9600.17415154,11229 tháng 10 năm 201402:51x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.3.9600.1638461,95222 tháng 8 năm 201311:46x64Không cókhông áp dụng
Ocspisapi.dll6.3.9600.17415293,37629 tháng 10 năm 201401:43x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspisapictrs.hkhông áp dụng1.421 người18 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspisapictrs.inikhông áp dụng2,63618 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,96022 tháng 8 năm 201319:26không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.134 người22 tháng 8 năm 201319:44không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91822 tháng 8 năm 201312:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,21022 tháng 8 năm 201319:43không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.09822 tháng 8 năm 201319:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02822 tháng 8 năm 201319:46không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,14022 tháng 8 năm 201319:31không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.642 người22 tháng 8 năm 201319:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,57622 tháng 8 năm 201319:31không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.026 người22 tháng 8 năm 201319:23không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02822 tháng 8 năm 201319:23không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,18822 tháng 8 năm 201319:23không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,12622 tháng 8 năm 201319:33không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.064 người22 tháng 8 năm 201319:36không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,09222 tháng 8 năm 201319:36không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.828 người22 tháng 8 năm 201319:32không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,46422 tháng 8 năm 201319:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.48022 tháng 8 năm 201319:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.460 người22 tháng 8 năm 201319:21không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvc.exe6.3.9600.17415219,13629 tháng 10 năm 201402:19x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.hkhông áp dụng1,56918 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91818 tháng 6 năm 201315:06không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Mrxsmb10.sys6.3.9600.18298284,67206 tháng 4 năm 201618:19x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.3.9600.18298201,72806 tháng 4 năm 201618:20x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.3.9600.18298401,92006 tháng 4 năm 201618:19x64Không cókhông áp dụng
Srvnet.sys6.3.9600.18340243,71213 tháng 5 năm 201623:06x64Không cókhông áp dụng
SRV.sys6.3.9600.18340416,76813 tháng 5 năm 201623:07x64Không cókhông áp dụng
Srv2.sys6.3.9600.18340675,32813 tháng 5 năm 201623:07x64Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.3.9600.18340340,87216 tháng 5 năm 201621:13x86Không cókhông áp dụng
Certcli.dll6.3.9600.18340324,09613 tháng 5 năm 201621:58x86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.3.9600.17415736,76829 tháng 10 năm 201402:06x86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.3.9600.17415154,11229 tháng 10 năm 201402:06x86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.3.9600.1638461,95222 tháng 8 năm 201304:17x86Không cókhông áp dụng

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.760 1,18XXXWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.760 1,23XXXWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Bcryptprimitives.dll6.1.7601.23451503,96012 tháng 5 năm 201613:05IA-64Không cókhông áp dụng
Cryptbase.dll6.1.7601.2345262,97612 tháng 5 năm 201617:13IA-64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.1.7601.23451790,47212 tháng 5 năm 201613:05IA-64Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.1.7601.23452179,43212 tháng 5 năm 201617:18IA-64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.1.7601.23452318,69612 tháng 5 năm 201617:18IA-64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.1.7601.234522,700,80012 tháng 5 năm 201617:13IA-64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78023 tháng 3 năm 201622:40không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Lsass.exe6.1.7601.2345255,80812 tháng 5 năm 201614:43IA-64Không cókhông áp dụng
Secur32.dll6.1.7601.2345248.64012 tháng 5 năm 201617:14IA-64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.1.7601.23452274,94412 tháng 5 năm 201617:14IA-64Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.1.7601.2345245,56812 tháng 5 năm 201617:14IA-64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.1.7601.23452690,68812 tháng 5 năm 201617:13IA-64Không cókhông áp dụng
Auditpol.exe6.1.7601.23452145,40812 tháng 5 năm 201614:52IA-64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.1.7601.23452146,43212 tháng 5 năm 201617:14IA-64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.1.7601.2345260,41612 tháng 5 năm 201617:14IA-64Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.1.7601.23452562,17612 tháng 5 năm 201617:14IA-64Không cókhông áp dụng
Rpchttp.dll6.1.7601.23452401.40812 tháng 5 năm 201617:14IA-64Không cókhông áp dụng
Rpcrt4.dll6.1.7601.234522,574,33612 tháng 5 năm 201617:14IA-64Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.1.7601.2345249,66412 tháng 5 năm 201617:13IA-64SP_IA64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.1.7601.23452188,41612 tháng 5 năm 201617:14IA-64SP_IA64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96423 tháng 3 năm 201622:42không áp dụngSP_IA64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Wdigest.dll6.1.7601.23452475,13612 tháng 5 năm 201617:14IA-64Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.1.7601.234521,534,97612 tháng 5 năm 201617:13IA-64Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.1.7601.23452650,24012 tháng 5 năm 201617:14IA-64Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.1.7601.23452722,94412 tháng 5 năm 201617:14IA-64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.1.7601.23452685,05612 tháng 5 năm 201614:44IA-64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.1.7601.23452315,39212 tháng 5 năm 201614:44IA-64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.1.7601.23452371,20012 tháng 5 năm 201614:44IA-64Không cókhông áp dụng
Srvnet.sys6.1.7601.23452350,72012 tháng 5 năm 201614:44IA-64Không cókhông áp dụng
SRV.sys6.1.7601.234521,028,09612 tháng 5 năm 201614:44IA-64Không cókhông áp dụng
Srv2.sys6.1.7601.23452798,72012 tháng 5 năm 201614:44IA-64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78023 tháng 3 năm 201622:39không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Secur32.dll6.1.7601.2345222,01612 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.1.7601.2345296,76812 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Rpcrt4.dll6.1.7601.23452666,11212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.1.7601.23452172,03212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.1.7601.23452553,47212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.1.7601.23452260,60812 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.1.7601.23452251,39212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.1.7601.23451249,35212 tháng 5 năm 201613:04x86Không cókhông áp dụng
Cryptbase.dll6.1.7601.2345236,35212 tháng 5 năm 201614:51x86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.1.7601.23452690,68812 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Auditpol.exe6.1.7601.2345250,17612 tháng 5 năm 201614:56x86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.1.7601.23452146,43212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.1.7601.2345260,41612 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.1.7601.23452223,23212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Rpchttp.dll6.1.7601.23452141,31212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.1.7601.2345217,40812 tháng 5 năm 201615:18x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.1.7601.2345265,53612 tháng 5 năm 201615:18x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96423 tháng 3 năm 201622:41không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Bcryptprimitives.dll6.1.7601.23451249,35212 tháng 5 năm 201613:04x86Không cókhông áp dụng
Cryptbase.dll6.1.7601.2345236,35212 tháng 5 năm 201614:51x86Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.1.7601.23451370,78412 tháng 5 năm 201613:04x86Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.1.7601.2345267,30412 tháng 5 năm 201615:22x86Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.1.7601.23452137,96012 tháng 5 năm 201615:22x86Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.1.7601.234521,062,40012 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78023 tháng 3 năm 201622:39không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Lsass.exe6.1.7601.2345222,01612 tháng 5 năm 201614:51x86Không cókhông áp dụng
Secur32.dll6.1.7601.2345222,01612 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.1.7601.2345299,84012 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.1.7601.2345215,87212 tháng 5 năm 201614:51x86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.1.7601.23452690,68812 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Auditpol.exe6.1.7601.2345250,17612 tháng 5 năm 201614:56x86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.1.7601.23452146,43212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.1.7601.2345260,41612 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.1.7601.23452223,23212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Rpchttp.dll6.1.7601.23452141,31212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Rpcrt4.dll6.1.7601.23452655,36012 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.1.7601.2345217,40812 tháng 5 năm 201615:18x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.1.7601.2345265,53612 tháng 5 năm 201615:18x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96423 tháng 3 năm 201622:41không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Wdigest.dll6.1.7601.23452172,03212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.1.7601.23452553,47212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.1.7601.23452260,60812 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.1.7601.23452251,39212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.1.7601.23452226,30412 tháng 5 năm 201614:52x86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.1.7601.2345298,30412 tháng 5 năm 201614:52x86Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.1.7601.23452124,41612 tháng 5 năm 201614:52x86Không cókhông áp dụng
Srvnet.sys6.1.7601.23452115,71212 tháng 5 năm 201614:52x86Không cókhông áp dụng
SRV.sys6.1.7601.23452310,78412 tháng 5 năm 201614:52x86Không cókhông áp dụng
Srv2.sys6.1.7601.23452313,85612 tháng 5 năm 201614:52x86Không cókhông áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Bcryptprimitives.dll6.1.7601.23451297,98412 tháng 5 năm 201613:05x64Không cókhông áp dụng
Certcli.dll6.1.7601.23452463,87212 tháng 5 năm 201617:14x64Không cókhông áp dụng
Cryptbase.dll6.1.7601.2345243,52012 tháng 5 năm 201617:14x64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.1.7601.23451459,64012 tháng 5 năm 201613:05x64Không cókhông áp dụng
Ksecdd.sys6.1.7601.2345295,46412 tháng 5 năm 201617:20x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.1.7601.23452154,85612 tháng 5 năm 201617:20x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.1.7601.234521,464,32012 tháng 5 năm 201617:14x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78023 tháng 3 năm 201622:40không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Lsass.exe6.1.7601.2345230,72012 tháng 5 năm 201614:57x64Không cókhông áp dụng
Secur32.dll6.1.7601.2345228,16012 tháng 5 năm 201617:14x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.1.7601.23452135,68012 tháng 5 năm 201617:15x64Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.1.7601.2345228,67212 tháng 5 năm 201617:15x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.1.7601.23452690,68812 tháng 5 năm 201617:14x64Không cókhông áp dụng
Auditpol.exe6.1.7601.2345264,00012 tháng 5 năm 201615:05x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.1.7601.23452146,43212 tháng 5 năm 201617:14x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.1.7601.2345260,41612 tháng 5 năm 201617:14x64Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.1.7601.23452312,32012 tháng 5 năm 201617:14x64Không cókhông áp dụng
Ocspisapi.dll6.1.7601.23452355,84012 tháng 5 năm 201617:14x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspisapictrs.hkhông áp dụng1.421 người23 tháng 3 năm 201622:41không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspisapictrs.inikhông áp dụng2,63623 tháng 3 năm 201622:41không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,96012 tháng 5 năm 201617:28không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.134 người12 tháng 5 năm 201617:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91812 tháng 5 năm 201617:14không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,21012 tháng 5 năm 201617:32không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.09812 tháng 5 năm 201617:33không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02812 tháng 5 năm 201617:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,14012 tháng 5 năm 201617:33không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.642 người12 tháng 5 năm 201617:28không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,57612 tháng 5 năm 201617:33không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.026 người12 tháng 5 năm 201617:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02812 tháng 5 năm 201617:28không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,18812 tháng 5 năm 201617:31không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,13012 tháng 5 năm 201617:28không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.064 người12 tháng 5 năm 201617:29không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,09212 tháng 5 năm 201617:31không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.828 người12 tháng 5 năm 201617:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,15812 tháng 5 năm 201617:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.460 người12 tháng 5 năm 201617:29không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvc.exe6.1.7601.23452275,96812 tháng 5 năm 201615:05x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.hkhông áp dụng1,56923 tháng 3 năm 201622:41không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91823 tháng 3 năm 201622:41không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Rpchttp.dll6.1.7601.23452190,46412 tháng 5 năm 201617:14x64Không cókhông áp dụng
Rpcrt4.dll6.1.7601.234521,212,92812 tháng 5 năm 201617:14x64Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.1.7601.2345222,01612 tháng 5 năm 201617:14x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.1.7601.2345286,52812 tháng 5 năm 201617:15x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96423 tháng 3 năm 201622:41không áp dụngSP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Wdigest.dll6.1.7601.23452210,43212 tháng 5 năm 201617:15x64Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.1.7601.23452730,62412 tháng 5 năm 201617:14x64Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.1.7601.23452316,41612 tháng 5 năm 201617:14x64Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.1.7601.23452344,06412 tháng 5 năm 201617:14x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.1.7601.23452291,32812 tháng 5 năm 201614:58x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.1.7601.23452129,53612 tháng 5 năm 201614:58x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.1.7601.23452159,74412 tháng 5 năm 201614:58x64Không cókhông áp dụng
Srvnet.sys6.1.7601.23452168,96012 tháng 5 năm 201614:58x64Không cókhông áp dụng
SRV.sys6.1.7601.23452464,89612 tháng 5 năm 201614:58x64Không cókhông áp dụng
Srv2.sys6.1.7601.23452405,50412 tháng 5 năm 201614:58x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78023 tháng 3 năm 201622:39không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Secur32.dll6.1.7601.2345222,01612 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.1.7601.2345296,76812 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Rpcrt4.dll6.1.7601.23452666,11212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.1.7601.23452172,03212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.1.7601.23452553,47212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.1.7601.23452260,60812 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
SCHANNEL.dll6.1.7601.23452251,39212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Bcryptprimitives.dll6.1.7601.23451249,35212 tháng 5 năm 201613:04x86Không cókhông áp dụng
Certcli.dll6.1.7601.23452342,52812 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Cryptbase.dll6.1.7601.2345236,35212 tháng 5 năm 201614:51x86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.1.7601.23452690,68812 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Auditpol.exe6.1.7601.2345250,17612 tháng 5 năm 201614:56x86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.1.7601.23452146,43212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.1.7601.2345260,41612 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Ncrypt.dll6.1.7601.23452223,23212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Rpchttp.dll6.1.7601.23452141,31212 tháng 5 năm 201615:18x86Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.1.7601.2345217,40812 tháng 5 năm 201615:18x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.1.7601.2345265,53612 tháng 5 năm 201615:18x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96423 tháng 3 năm 201622:41không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.0.600 2.19XXXWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2,23XXXWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Advapi32.dll6.0.6002.195981,964,54406 tháng 2 năm 201601:39IA-64
Advapi32.dll6.0.6002.239741,963,52014 tháng 5 năm 201615:11IA-64
Bcrypt.dll6.0.6002.19500583,16822 tháng năm 201513:12IA-64
Bcrypt.dll6.0.6002.23810583,68007 tháng 3 năm 201623:36IA-64
Ksecdd.sys6.0.6002.196551,030,37611 tháng 5 năm 201613:10IA-64
Lsasrv.dll6.0.6002.196233,260,92818 tháng 3 năm 201616:33IA-64
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78003 tháng 4 năm 200921:34không áp dụng
Lsass.exe6.0.6002.1854117,92016 tháng 11 năm 201114:10IA-64
Secur32.dll6.0.6002.19623202,75218 tháng 3 năm 201616:34IA-64
Ksecdd.sys6.0.6002.239701,030,88811 tháng 5 năm 201613:08IA-64
Lsasrv.dll6.0.6002.239743,265,53614 tháng 5 năm 201615:12IA-64
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78007 tháng 3 năm 201623:37không áp dụng
Lsass.exe6.0.6002.2397417,92014 tháng 5 năm 201614:30IA-64
Secur32.dll6.0.6002.23974202,75214 tháng 5 năm 201615:12IA-64
Ncrypt.dll6.0.6002.19623524,28818 tháng 3 năm 201616:33IA-64
Ncrypt.dll6.0.6002.23974524,28814 tháng 5 năm 201615:12IA-64
Netevent.dll6.0.6002.1965917,92014 tháng 5 năm 201615:30IA-64
Netevent.dll6.0.6002.2397417,92014 tháng 5 năm 201615:12IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6002.195983,298,81606 tháng 2 năm 201601:41IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6002.239743,289,08814 tháng 5 năm 201615:12IA-64
Wdigest.dll6.0.6002.19659482,81614 tháng 5 năm 201615:31IA-64
Wdigest.dll6.0.6002.23974483,32814 tháng 5 năm 201615:12IA-64
Msv1_0.dll6.0.6002.19431570,88027 tháng 6 năm 201515:22IA-64
Msv1_0.dll6.0.6002.23974570,36814 tháng 5 năm 201615:12IA-64
SCHANNEL.dll6.0.6002.19375811,52030 tháng 4 năm 201515:21IA-64
SCHANNEL.dll6.0.6002.23974818,68814 tháng 5 năm 201615:12IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.19431669,18427 tháng 6 năm 201514:19IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.23974670,20814 tháng 5 năm 201614:20IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.19431270,33627 tháng 6 năm 201514:19IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.23974272,38414 tháng 5 năm 201614:19IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6002.19279323,07209-Jan-201500:12IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6002.23974325,63214 tháng 5 năm 201614:19IA-64
Srvnet.sys6.0.6002.19659297,47214 tháng 5 năm 201614:19IA-64
Srvnet.sys6.0.6002.23974297,98414 tháng 5 năm 201614:20IA-64
SRV.sys6.0.6002.19659965,63214 tháng 5 năm 201614:20IA-64
SRV.sys6.0.6002.23974967,68014 tháng 5 năm 201614:20IA-64
Srv2.sys6.0.6002.19659468,48014 tháng 5 năm 201614:20IA-64
Srv2.sys6.0.6002.23974474,62414 tháng 5 năm 201614:20IA-64
Bcrypt.dll6.0.6002.19500275,96818 tháng 3 năm 201614:35x86
Bcrypt.dll6.0.6002.23810275,96814 tháng 5 năm 201613:17x86
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78008 tháng 3 năm 201600:42không áp dụng
Secur32.dll6.0.6002.1965977,31214 tháng 5 năm 201615:42x86
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78007 tháng 3 năm 201623:37không áp dụng
Secur32.dll6.0.6002.2397477,31214 tháng 5 năm 201615:15x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.19598679,42406 tháng 2 năm 201602:12x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.23974678,91214 tháng 5 năm 201615:15x86
Wdigest.dll6.0.6002.19659175,61614 tháng 5 năm 201615:41x86
Wdigest.dll6.0.6002.23974175,61614 tháng 5 năm 201615:15x86
Msv1_0.dll6.0.6002.19431218,11227 tháng 6 năm 201516:02x86
Msv1_0.dll6.0.6002.23974218,11214 tháng 5 năm 201615:15x86
SCHANNEL.dll6.0.6002.19375279,04030 tháng 4 năm 201516:03x86
SCHANNEL.dll6.0.6002.23974282,11214 tháng 5 năm 201615:15x86
Advapi32.dll6.0.6002.19598802,30406 tháng 2 năm 201602:11x86
Advapi32.dll6.0.6002.23974802,81614 tháng 5 năm 201615:14x86
Ncrypt.dll6.0.6002.19623206,33618 tháng 3 năm 201617:10x86
Ncrypt.dll6.0.6002.23974205,31214 tháng 5 năm 201615:15x86
Netevent.dll6.0.6002.1965917,92014 tháng 5 năm 201615:41x86
Netevent.dll6.0.6002.2397417,92014 tháng 5 năm 201615:15x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Advapi32.dll6.0.6002.19598802,30406 tháng 2 năm 201602:11x86
Advapi32.dll6.0.6002.23974802,81614 tháng 5 năm 201615:14x86
Bcrypt.dll6.0.6002.19500274,43218 tháng 3 năm 201614:35x86
Bcrypt.dll6.0.6002.23810274,94414 tháng 5 năm 201613:17x86
Ksecdd.sys6.0.6002.19655440,55211 tháng 5 năm 201613:09x86
Lsasrv.dll6.0.6002.196231,259,52018 tháng 3 năm 201617:09x86
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78003 tháng 4 năm 200921:30không áp dụng
Lsass.exe6.0.6002.185419,72816 tháng 11 năm 201114:12x86
Secur32.dll6.0.6002.1962372,70418 tháng 3 năm 201617:10x86
Ksecdd.sys6.0.6002.23970440,55211 tháng 5 năm 201613:07x86
Lsasrv.dll6.0.6002.239741,262,59214 tháng 5 năm 201615:14x86
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78007 tháng 3 năm 201623:37không áp dụng
Lsass.exe6.0.6002.239749,72814 tháng 5 năm 201614:24x86
Secur32.dll6.0.6002.2397472,70414 tháng 5 năm 201615:15x86
Ncrypt.dll6.0.6002.19623206,33618 tháng 3 năm 201617:10x86
Ncrypt.dll6.0.6002.23974205,31214 tháng 5 năm 201615:15x86
Netevent.dll6.0.6002.1965917,92014 tháng 5 năm 201615:41x86
Netevent.dll6.0.6002.2397417,92014 tháng 5 năm 201615:15x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.19598783,87206 tháng 2 năm 201602:12x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.23974783,87214 tháng 5 năm 201615:15x86
Wdigest.dll6.0.6002.19659175,61614 tháng 5 năm 201615:41x86
Wdigest.dll6.0.6002.23974175,61614 tháng 5 năm 201615:15x86
Msv1_0.dll6.0.6002.19431218,11227 tháng 6 năm 201516:02x86
Msv1_0.dll6.0.6002.23974218,11214 tháng 5 năm 201615:15x86
SCHANNEL.dll6.0.6002.19375279,04030 tháng 4 năm 201516:03x86
SCHANNEL.dll6.0.6002.23974282,11214 tháng 5 năm 201615:15x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.19431217,08827 tháng 6 năm 201514:21x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.23974217,08814 tháng 5 năm 201614:18x86
Mrxsmb20.sys6.0.6002.1943181,40827 tháng 6 năm 201514:21x86
Mrxsmb20.sys6.0.6002.2397482,43214 tháng 5 năm 201614:18x86
Mrxsmb.sys6.0.6002.19279107,00809-Jan-201500:17x86
Mrxsmb.sys6.0.6002.23974107,52014 tháng 5 năm 201614:18x86
Srvnet.sys6.0.6002.19659103,93614 tháng 5 năm 201614:18x86
Srvnet.sys6.0.6002.23974103,93614 tháng 5 năm 201614:18x86
SRV.sys6.0.6002.19659304,12814 tháng 5 năm 201614:19x86
SRV.sys6.0.6002.23974304,64014 tháng 5 năm 201614:19x86
Srv2.sys6.0.6002.19659146,43214 tháng 5 năm 201614:18x86
Srv2.sys6.0.6002.23974148,48014 tháng 5 năm 201614:18x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Advapi32.dll6.0.6002.195981,067,00806 tháng 2 năm 201601:59x64
Advapi32.dll6.0.6002.239741,067,52014 tháng 5 năm 201615:34x64
Bcrypt.dll6.0.6002.19500306,68822 tháng năm 201513:10x64
Bcrypt.dll6.0.6002.23810306,68807 tháng 3 năm 201623:36x64
Ksecdd.sys6.0.6002.19655516,32811 tháng 5 năm 201613:10x64
Lsasrv.dll6.0.6002.196231,689,60018 tháng 3 năm 201618:14x64
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78003 tháng 4 năm 200921:33không áp dụng
Lsass.exe6.0.6002.1854111,26416 tháng 11 năm 201114:34x64
Secur32.dll6.0.6002.1962394,72018 tháng 3 năm 201618:15x64
Ksecdd.sys6.0.6002.23970517,35211 tháng 5 năm 201613:08x64
Lsasrv.dll6.0.6002.239741,693,18414 tháng 5 năm 201615:34x64
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78007 tháng 3 năm 201623:37không áp dụng
Lsass.exe6.0.6002.2397411,26414 tháng 5 năm 201614:46x64
Secur32.dll6.0.6002.2397494,72014 tháng 5 năm 201615:34x64
Ncrypt.dll6.0.6002.19623258,04818 tháng 3 năm 201618:15x64
Ncrypt.dll6.0.6002.23974257,53614 tháng 5 năm 201615:34x64
Netevent.dll6.0.6002.1965917,92014 tháng 5 năm 201615:53x64
Netevent.dll6.0.6002.2397417,92014 tháng 5 năm 201615:34x64
Rpcrt4.dll6.0.6002.195981,304,57606 tháng 2 năm 201602:01x64
Rpcrt4.dll6.0.6002.239741,308,16014 tháng 5 năm 201615:34x64
Wdigest.dll6.0.6002.19659205,82414 tháng 5 năm 201615:54x64
Wdigest.dll6.0.6002.23974205,82414 tháng 5 năm 201615:35x64
Msv1_0.dll6.0.6002.19431269,82427 tháng 6 năm 201515:40x64
Msv1_0.dll6.0.6002.23974269,31214 tháng 5 năm 201615:34x64
SCHANNEL.dll6.0.6002.19375347,64830 tháng 4 năm 201515:41x64
SCHANNEL.dll6.0.6002.23974351,23214 tháng 5 năm 201615:34x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.19431278,01627 tháng 6 năm 201514:30x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.23974278,52814 tháng 5 năm 201614:37x64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.19431109,05627 tháng 6 năm 201514:30x64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.23974110,08014 tháng 5 năm 201614:37x64
Mrxsmb.sys6.0.6002.19279136,19209-Jan-201500:28x64
Mrxsmb.sys6.0.6002.23974137,21614 tháng 5 năm 201614:37x64
Srvnet.sys6.0.6002.19659147,45614 tháng 5 năm 201614:38x64
Srvnet.sys6.0.6002.23974147,96814 tháng 5 năm 201614:38x64
SRV.sys6.0.6002.19659450,56014 tháng 5 năm 201614:38x64
SRV.sys6.0.6002.23974450,04814 tháng 5 năm 201614:38x64
Srv2.sys6.0.6002.19659176,12814 tháng 5 năm 201614:38x64
Srv2.sys6.0.6002.23974178,17614 tháng 5 năm 201614:38x64
Bcrypt.dll6.0.6002.19500275,96818 tháng 3 năm 201614:35x86
Bcrypt.dll6.0.6002.23810275,96814 tháng 5 năm 201613:17x86
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78008 tháng 3 năm 201600:42không áp dụng
Secur32.dll6.0.6002.1965977,31214 tháng 5 năm 201615:42x86
Lsasrv.MOFkhông áp dụng13,78007 tháng 3 năm 201623:37không áp dụng
Secur32.dll6.0.6002.2397477,31214 tháng 5 năm 201615:15x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.19598679,42406 tháng 2 năm 201602:12x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.23974678,91214 tháng 5 năm 201615:15x86
Wdigest.dll6.0.6002.19659175,61614 tháng 5 năm 201615:41x86
Wdigest.dll6.0.6002.23974175,61614 tháng 5 năm 201615:15x86
Msv1_0.dll6.0.6002.19431218,11227 tháng 6 năm 201516:02x86
Msv1_0.dll6.0.6002.23974218,11214 tháng 5 năm 201615:15x86
SCHANNEL.dll6.0.6002.19375279,04030 tháng 4 năm 201516:03x86
SCHANNEL.dll6.0.6002.23974282,11214 tháng 5 năm 201615:15x86
Advapi32.dll6.0.6002.19598802,30406 tháng 2 năm 201602:11x86
Advapi32.dll6.0.6002.23974802,81614 tháng 5 năm 201615:14x86
Ncrypt.dll6.0.6002.19623206,33618 tháng 3 năm 201617:10x86
Ncrypt.dll6.0.6002.23974205,31214 tháng 5 năm 201615:15x86
Netevent.dll6.0.6002.1965917,92014 tháng 5 năm 201615:41x86
Netevent.dll6.0.6002.2397417,92014 tháng 5 năm 201615:15x86

Thông tin tệp Windows Server 2012

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.2.920 0.17XXXWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.21XXXWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Ksecdd.sys6.2.9200.21473100,18402 tháng 5 năm 201506:23x64Không cókhông áp dụng
Lsass.exe6.2.9200.2052135,84020 tháng năm 201206:33x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.21703164,35217 tháng 11 năm 201508:00x64Không cókhông áp dụng
Sspisrv.dll6.2.9200.2052127,64820 tháng năm 201206:32x64Không cókhông áp dụng
CNG.sys6.2.9200.21637566,07222 tháng năm 201513:43x64Không cókhông áp dụng
Ksecpkg.sys6.2.9200.21858171,36010 tháng 5 năm 201619:18x64Không cókhông áp dụng
Lsasrv.dll6.2.9200.218301,280,00009 tháng 4 năm 201616:01x64Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.21289719,36010 tháng 11 năm 201404:43x64Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.21269146,94411 tháng 10 năm 201405:38x64Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:36x64Không cókhông áp dụng
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,96026 tháng 7 năm 201205:07không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.134 người26 tháng 7 năm 201208:00không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91826 tháng 7 năm 201204:43không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,21026 tháng 7 năm 201207:59không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.09826 tháng 7 năm 201208:00không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02826 tháng 7 năm 201207:59không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,14026 tháng 7 năm 201205:21không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.642 người26 tháng 7 năm 201208:11không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,57626 tháng 7 năm 201205:20không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.026 người26 tháng 7 năm 201207:36không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,02826 tháng 7 năm 201207:48không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,18826 tháng 7 năm 201205:30không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,12626 tháng 7 năm 201205:08không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3.064 người26 tháng 7 năm 201207:49không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng3,09226 tháng 7 năm 201207:52không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.828 người26 tháng 7 năm 201205:12không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,46426 tháng 7 năm 201208:05không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.48026 tháng 7 năm 201205:13không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2.460 người26 tháng 7 năm 201208:11không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvc.exe6.2.9200.21345272,38415-Jan-201505:27x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.hkhông áp dụng1,56902 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Ocspsvcctrs.inikhông áp dụng2,91802 tháng 6 năm 201214:34không áp dụngSPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP
Credssp.dll6.2.9200.2170320,48017 tháng 11 năm 201507:59x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.2170394,72017 tháng 11 năm 201508:01x64SP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Wdigest.dll6.2.9200.21858208,89610 tháng 5 năm 201617:07x64Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.21830829,95209 tháng 4 năm 201616:01x64Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.21830317,95209 tháng 4 năm 201616:01x64Không cókhông áp dụng
Shcore.dll6.2.9200.21703590,84817 tháng 11 năm 201508:00x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb10.sys6.2.9200.21529281,60025 tháng 6 năm 201518:52x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb20.sys6.2.9200.21548205,31211 tháng 7 năm 201517:07x64Không cókhông áp dụng
Mrxsmb.sys6.2.9200.21342396,800Jan-06 năm 201523:17x64Không cókhông áp dụng
Srvnet.sys6.2.9200.21860250,36810 tháng 5 năm 201613:25x64Không cókhông áp dụng
SRV.sys6.2.9200.21860421,37610 tháng 5 năm 201613:25x64Không cókhông áp dụng
Srv2.sys6.2.9200.21860673,28010 tháng 5 năm 201613:25x64Không cókhông áp dụng
LSM.dll6.2.9200.21703439,80817 tháng 11 năm 201508:00x64Không cókhông áp dụng
Workerdd.dll6.2.9200.2101214,84812 tháng 4 năm 201406:58x64Không cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.217031,043,96817 tháng 11 năm 201508:01x64Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911/10/201200:40không áp dụngKhông cókhông áp dụng
Winlogon.exe6.2.9200.21703578,04817 tháng 11 năm 201508:01x64Không cókhông áp dụng
Sspicli.dll6.2.9200.2098499,84010 tháng 3 năm 201401:34x86Không cókhông áp dụng
Wdigest.dll6.2.9200.21858176,64010 tháng 5 năm 201617:55x86Không cókhông áp dụng
Kerberos.dll6.2.9200.21830666,11209 tháng 4 năm 201616:48x86Không cókhông áp dụng
Msv1_0.dll6.2.9200.21830274,94409 tháng 4 năm 201616:48x86Không cókhông áp dụng
Adtschema.dll6.2.9200.21289719,36010 tháng 11 năm 201403:40x86Không cókhông áp dụng
Msaudite.dll6.2.9200.21269146,94411 tháng 10 năm 201404:35x86Không cókhông áp dụng
Msobjs.dll6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201202:47x86Không cókhông áp dụng
Credssp.dll6.2.9200.2170317,40817 tháng 11 năm 201508:08x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.dll6.2.9200.2170376,80017 tháng 11 năm 201508:09x86SP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Tspkg.MOFkhông áp dụng96402 tháng 6 năm 201214:33không áp dụngSP_X86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-CREDSSP
Shcore.dll6.2.9200.21703460,80017 tháng 11 năm 201508:09x86Không cókhông áp dụng
Usercpl.dll6.2.9200.21703961,53617 tháng 11 năm 201508:09x86Không cókhông áp dụng
Usercpl.ptxmlkhông áp dụng78911/10/201200:42không áp dụngKhông cókhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 3161561 – останній перегляд: 08/17/2016 16:57:00 – виправлення: 10.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbregistry kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3161561 KbMtvi
Зворотний зв’язок