Cách lấy gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3177534
Triệu chứng
Phiên bản RTM của Microsoft SQL Server 2016 là phiên bản SQL Server 2016 phiên bản mới nhất. Hiện tại, không có gói bản ghi dịch vụ cho SQL Server 2016 không. Bài viết này sẽ được Cập Nhật như khi gói bản ghi dịch vụ mới có sẵn cho SQL Server 2016 Để biết thêm thông tin về SQL Server 2016, hãy kiểm tra các SQL Server 2016 web site.

Giới thiệu về gói bản ghi dịch vụ SQL Server
Microsoft phân phối bản vá trong các gói bản ghi dịch vụ. Gói bản ghi dịch vụ giúp sản phẩm hiện tại. Chúng bao gồm hotfix và sửa chữa các sự cố được báo cáo thông qua cộng đồng Microsoft SQL Server. Gói bản ghi dịch vụ cũng có thể bao gồm sự cố mà tổ chức hỗ trợ của chúng tôi cho rằng đã được giải quyết. Phương pháp phổ biến nhất được áp dụng cho việc thử các mục đó là âm lượng cuộc gọi của khách hàng và điểm số về mức độ hài lòng của khách hàng. Cập nhật các cấu phần được đóng gói thuận tiện để tải xuống dễ dàng.

Gói bản ghi dịch vụ được tích luỹ. Mỗi gói bản ghi dịch vụ mới chứa tất cả bản vá trong các gói bản ghi dịch vụ trước đó, cùng với mọi bản vá mới. Bạn không phải cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ trước đó trước khi cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ mới nhất.

Tham khảo
  • KB2958069 Cách lấy gói bản ghi dịch vụ SQL Server 2014 mới nhất
  • KB2755533 Cách lấy gói bản ghi dịch vụ mới nhất của SQL Server 2012
  • KB2527041 Cách lấy gói bản ghi dịch vụ mới nhất của SQL Server 2008 R2
  • KB968382 Cách lấy gói bản ghi dịch vụ mới nhất của SQL Server 2008
  • Vòng đời hỗ trợ Microsoft SQL Server
  • KB321185 Cách xác định phiên bản và phiên bản SQL Server và các thành phần
  • KB957826 Xây dựng cho tất cả các phiên bản SQL Server
  • KB822499 Đặt tên giản đồ và sửa chữa vùng mô tả gói cập nhật phần mềm máy chủ SQL
  • KB824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3177534 - Xem lại Lần cuối: 07/26/2016 01:02:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2016 Developer, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2016 Express, Microsoft SQL Server 2016 Standard, Microsoft SQL Server 2016 Web

  • kbsurveynew kbgetsp kbservicepack kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB3177534 KbMtvi
Phản hồi