Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cập Nhật tích luỹ 14 cho Exchange Server 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3177670
14 Cập Nhật tích luỹ cho Microsoft Exchange Server 2013 được phát hành vào ngày 20 tháng 9 năm 2016. Một số vấn đề cập khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ này hoặc một phiên bản mới hơn bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013.
Nhận bản Cập Nhật tích luỹ 14 cho Exchange Server 2013
Tải xuống 14 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013 (KB3177670) ngay bây giờ.

Lưu ý:
  • Gói tích lũy Update 14 có thể được sử dụng để chạy cài đặt chuyên biệt Exchange Server 2013 mới hoặc nâng cấp cài đặt chuyên biệt Exchange Server 2013 sẵn có 14 Cập Nhật tích luỹ.
  • Không cần phải cài đặt chuyên biệt bất kỳ Exchange Server 2013 Cập Nhật tích luỹ hoặc gói bản ghi dịch vụ phát hành trước khi 14 Cập Nhật tích luỹ trước khi bạn cài đặt chuyên biệt 14 Cập Nhật tích luỹ.
Vấn đề này Cập Nhật tích lũy sửa chữa
Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau: Bản cập nhật này cũng bao gồm bản cập nhật mới giờ mùa hè (DST) cho Exchange Server 2013. Để biết thêm thông tin về DST, hãy truy cập Trung tâm hỗ trợ và trợ giúp quy ước giờ mùa hè.
Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Điều kiện tiên quyết

Quá trình cài đặt chuyên biệt Exchange Server 2013 xác định bất kỳ điều kiện tiên quyết thiếu.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng gói Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin kiểm nhập

Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập sau khi bạn áp dụng gói Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin về việc loại bỏ

Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt gói Cập Nhật tích luỹ này, bạn không thể dỡ cài đặt chuyên biệt gói trở lại phiên bản cũ hơn của Exchange Server 2013. Nếu bạn gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt các gói Cập Nhật tích luỹ này, Exchange Server 2013 bị xoá khỏi máy chủ.
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về việc triển khai Exchange Server 2013, hãy xem Chú thích phát hành cho Exchange 2013.

Để biết thêm thông tin về sự cùng tồn tại Exchange Server 2013 và các phiên bản của Exchange Server trong môi trường tương tự, hãy xem Yêu cầu hệ thống Exchange 2013.

Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật Exchange, hãy xem Cập Nhật Exchange Server: Xây dựng số và phát hành ngày.
Tham khảo
Learnabout bảnthuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3177670 - Xem lại Lần cuối: 09/20/2016 15:51:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1

  • kbsurveynew kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbmt KB3177670 KbMtvi
Phản hồi