Độ tin cậy Nhật 3179947 cho Khuôn khổ .NET 4.6 và 4.6.1 trên Windows Server 2012

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3179947
Bài viết này mô tả bản Cập Nhật đáng tin cậy 3179947 cho Microsoft Khuôn khổ .NET trên Windows Server 2012. Bản cập nhật này bao gồm tích luỹ cải thiện độ tin cậy trong Khuôn khổ .NET 4.6 4.6.1.

Cụ thể, bản cập nhật này bao gồm một tài khoản tích lũy tất cả phân phối giới hạn (LDR) phát hành bản Cập Nhật đã được chuyển đến ngày. Không có tính năng mới được giới thiệu trong bản cập nhật này. Bản cập nhật này cung cấp các cải tiến quan trọng đáng tin cậy trong phần Khuôn khổ .NET sau, những người khác:

  • Thời gian chạy ngôn ngữ chung
  • Windows Forms
  • Windows Presentation Foundation
  • Windows Communication Foundation
  • ASP.NET
Xem phần điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.
Thông tin thêm

Cách tải xuống bản cập nhật này

Phương pháp 1:

Bản cập nhật này là có sẵn từ Windows Update, bản cập nhật tuỳ chọn.

Phương pháp 2:

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .


Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Khuôn khổ .NET 4.6 hoặc 4.6.1 cài đặt chuyên biệt, phù hợp.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Thông tin về chuyển các lệnh được hỗ trợ bởi bản cập nhật này Tùy chọn dòng lệnh trên web site MSDN.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng dựa trên Khuôn khổ .NET trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Để loại bỏ bản cập nhật này, sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình hoặc chương trình và tính năng mục trong Panel điều khiển.

Thông tin về tệp

Để có danh sách các tệp được cung cấp trong bản Cập Nhật đáng tin cậy này, tải xuống thông tin tệp của bản Cập Nhật đáng tin cậy 3179947:

Tải xuốngTải xuống gói thông tin tệp của bây giờ.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3179947 - Xem lại Lần cuối: 10/09/2016 06:59:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft .NET Framework 4.6.1, Microsoft .NET Framework 4.6, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 for Embedded Systems, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3179947 KbMtvi
Phản hồi