Khắc phục: NCO BAPI phản hồi cấu trúc là khác nhau từ ClassicRFC khi BAPI phản hồi trống

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3192680
Triệu chứng
Sự cố này xảy ra khi bạn sử dụng bộ điều hợp WCF SAP NCO BizTalk Server. Ví dụ:

Khi bạn gọiBAPI_SALESORDER_GETLIST, trả lời là giống hệt khi đơn đặt hàng được tìm thấy. Trường hợp khi lệnh không là tìm thấy, nếu bạn sử dụng thư viện ClassicRFC, có nghĩa là không trong kết quả, đó là chính xác. Tuy nhiên, khi bạn sử dụng bộ điều hợp WCF-SAPNCO, có một bản ghi giống như sau trong kết quả:
<SALES_ORDERS>     <BAPIORDERS xmlns="<Placeholder>"/></SALES_ORDERS>


Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về các gói bản ghi dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Tìm hiểu về BizTalk Server hotfix và Cập Nhật tích luỹ hỗ trợ.

Miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3192680 - Xem lại Lần cuối: 10/10/2016 21:53:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft BizTalk Adapter Pack 2013, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbbts kbmt KB3192680 KbMtvi
Phản hồi