WCF SAP Nco nối tạo các khoảng không gian trong BizTalk Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3197184
Triệu chứng
Khi bạn sử dụng loại kết nối WCF SAP Nco (kết nối .NET Framework) BizTalk Server 2013 R2, thêm padding (gian màu trắng) được bổ sung và cho SAP.

Khi hoạt động IDOC nhận xảy ra, các trường văn bản được đệm với khoảng chiều dài bằng chiều dài trường. Ví dụ: các yếu tố OBJECT_KEY được xác định bởi SAP là một chuỗi 50 kí tự đại diện.

Khi bạn sử dụng cổ điển RFC như trong ví dụ sau đây, không gian mầu trắng dấu kiểm được thêm:

<OBJECT_KEY>testfromBiztalk</OBJECT_KEY>

Tuy nhiên, khi bạn sử dụng loại kết nối Nco, dấu kiểm gian màu trắng được bổ sung, như trong ví dụ sau:

<OBJECT_KEY>testfromBiztalk</OBJECT_KEY>
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra do bộ điều hợp Nco mới thiếu chức năng kết thúc điều chỉnh để loại bỏ các khoảng không gian.
Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này nằm trong Bản Cập Nhật tích lũy gói 4 cho BizTalk Adapter gói 2013Gói Cập Nhật tích luỹ 5 BizTalk Server 2013 R2.

Lưu ý: Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, IDOC sẽ được cắt giống như khi bạn sử dụng cổ điển RFC.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3197184 - Xem lại Lần cuối: 11/14/2016 04:58:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard, Microsoft BizTalk Adapter Pack 2013

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3197184 KbMtvi
Phản hồi