Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách xác định máy tính đang chạy phiên bản 32-bit hay 64-bit của hệ điều hành Windows

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Để tiếp tục nhận các bản cập nhật bảo mật dành cho Windows, hãy đảm bảo bạn đang chạy Windows XP với Gói Dịch vụ 3 (SP3). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau của Microsoft: Một số phiên bản của Windows sắp hết thời gian được hỗ trợ

GIỚI THIỆU
Bài viết này tự động xác định xem máy tính đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit của Windows. Bài viết này cũng mô tả cách xác định theo cách thủ công xem máy tính đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit của Windows. Thông thường, số lượng bit của một máy tính cho biết lượng dữ liệu máy tính có thể xử lý, tốc độ máy tính có thể xử lý dữ liệu và dung lượng bộ nhớ tối đa. Để tối ưu hoá hiệu suất của máy tính, số lượng bit của hệ điều hành được cài đặt trên máy tính phải khớp với số lượng bit của chính máy tính đó.
Kết quả phát hiện phiên bản tự động
Bạn hiện đang sử dụng hệ điều hành 32 bit.
Xác định theo cách thủ công phiên bản Windows nào được cài đặt
Sử dụng các phương pháp sau để xác định phiên bản Windows nào được cài đặt, sao cho phù hợp với hệ điều hành mà bạn đang chạy. 

Windows 8

Có hai phương pháp mà bạn có thể sử dụng để xác định xem bạn đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit của Windows 8. Nếu một phương pháp không hiệu quả, hãy thử phương pháp khác. 

Phương pháp 1: Xem cửa sổ Hệ thống trong Pa-nen Điều khiển

 1. Vuốt vào từ mép phải của màn hình, sau đó chạm Tìm kiếm. Hoặc, nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ vào góc dưới bên phải của màn hình, sau đó bấm Tìm kiếm.
 2. hệ thống vào hộp tìm kiếm, sau đó chạm hoặc bấm Cài đặt.
 3. Chạm hoặc bấm Hệ thống.
 4. Nếu bạn chạy phiên bản 64 bit của Windows 8, Hệ Điều hành 64 bit được hiển thị trong trường Loại hệ thống trong đề mục Hệ thống. Nếu bạn chạy phiên bản 32 bit của Windows 8, Hệ Điều hành 32 bit được hiển thị trong trường Loại hệ thống trong đề mục Hệ thống.

Phương pháp 2: Xem cửa sổ Thông tin Hệ thống

 1. Vuốt vào từ mép phải của màn hình, sau đó chạm Tìm kiếm. Hoặc, nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ vào góc dưới bên phải của màn hình, sau đó bấm Tìm kiếm.
 2. Trong hộp tìm kiếm, gõ thông tin hệ thống.
 3. Chạm hoặc bấm Hệ thống, chạm hoặc bấm Thông tin Hệ thống, sau đó bấm Tóm tắt Hệ thống.
 4. Nếu bạn chạy phiên bản 64 bit của Windows 8, Máy tính dựa trên x64 được hiển thị trong trường Loại hệ thống trong đề mục Mục.
  Nếu bạn chạy phiên bản 32 bit của Windows 8, Máy tính dựa trên x64 được hiển thị trong trường Loại hệ thống trong đề mục Mục.  
Nếu bạn không thể xác định xem máy tính đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit của Windows 8 bằng cách sử dụng các phương pháp này, hãy đi tới phần "Bước Tiếp theo".

Windows Vista hoặc Windows 7

Nếu bạn có Windows Vista hoặc Windows 7, có hai phương pháp để xác định xem bạn đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit. Nếu một phương pháp không hiệu quả, hãy thử phương pháp khác.

Phương pháp 1: Xem cửa sổ Hệ thống trong Pa-nen Điều khiển

 1. Bấm Bắt đầu nút Bắt đầu , gõ system vào ô Bắt đầu Tìm kiếm, sau đó bấm hệ thống trong danh sách Chương trình.
 2. Hệ điều hành được hiển thị như sau:
  • Đối với hệ điều hành phiên bản 64 bit, Hệ Điều hành 64 bit sẽ xuất hiện cho Loại hệ thống trong mục Hệ thống.
  • Đối với hệ điều hành phiên bản 32 bit, Hệ Điều hành 32 bit sẽ xuất hiện cho Loại hệ thống trong mục Hệ thống.

Phương pháp 2: Xem cửa sổ Thông tin Hệ thống

 1. Bấm Bắt đầu nút Bắt đầu , gõ system vào ô Bắt đầu Tìm kiếm, sau đó bấm Thông tin Hệ thống trong danh sách Chương trình.
 2. Khi Tóm tắt Hệ thống được chọn trong ngăn điều hướng, hệ điều hành được hiển thị như sau:
  • Đối với hệ điều hành phiên bản 64 bit, Máy tính dựa trên x64 sẽ xuất hiện cho Loại hệ thống trong Mục.
  • Đối với hệ điều hành phiên bản 32 bit, Máy tính dựa trên x86 sẽ xuất hiện cho Loại hệ thống trong Mục.
Nếu bạn không thể xác định được số lượng bit của hệ điều hành bằng những phương pháp này, hãy truy cập phần "Bước tiếp theo".


Video: Cách xác định xem bạn đang chạy Windows phiên bản 32 bit hay 64 bit (Video bằng tiếng Anh)Windows XP

Nếu bạn có Windows XP, có hai phương pháp để xác định xem bạn đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit. Nếu một phương pháp không hiệu quả, hãy thử phương pháp khác.

Phương pháp 1: Xem cửa sổ Hệ thống trong Pa-nen Điều khiển

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Gõ sysdm.cpl, rồi bấm OK.
 3. Bấm tab Chung. Hệ điều hành được hiển thị như sau:
  • Đối với hệ điều hành phiên bản 64 bit,  Phiên bản Windows XP Professional x64 Edition < Năm> xuất hiện bên dưới Hệ thống.
  • Đối với hệ điều hành phiên bản 32 bit,  Phiên bản Windows XP Professional <Năm> xuất hiện bên dưới Hệ thống.
  Chú ý <Năm> là trình giữ chỗ cho một năm.

Phương pháp 2: Xem cửa sổ Thông tin Hệ thống

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Gõ winmsd.exe, rồi bấm OK.
 3. Khi Tóm tắt Hệ thống được chọn trong ngăn điều hướng, hãy định vị Bộ xử lý trong Mục trong ngăn chi tiết. Ghi lại giá trị.
  • Nếu giá trị tương ứng với Bộ xử lý bắt đầu bằng x86, thì máy tính đang chạy Windows phiên bản 32-bit.
  • Nếu giá trị tương ứng với Bộ xử lý bắt đầu bằng IA-64 hoặc AMD64, máy tính đang chạy Windows phiên bản 64 bit.
Nếu bạn không thể xác định số lượng bit của hệ điều hành bằng cách sử dụng các phương pháp này, hãy đi tới phần "Bước Tiếp theo".

Windows Server 2003

Nếu bạn có Windows Server 2003, có hai phương pháp để xác định xem bạn đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit. Nếu một phương pháp không hiệu quả, hãy thử phương pháp khác.

Phương pháp 1: Xem Thuộc tính Hệ thống trong Pa-nen Điều khiển

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Gõ sysdm.cpl, rồi bấm OK.
 3. Bấm tab Chung. Hệ điều hành được hiển thị như sau:
  • Đối với hệ điều hành phiên bản 64 bit,  Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition xuất hiện bên dưới Hệ thống.
  • Đối với hệ điều hành phiên bản 32 bit,  Windows Server 2003 Enterprise Edition xuất hiện bên dưới Hệ thống.

Phương pháp 2: Xem cửa sổ Thông tin Hệ thống

 1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
 2. Gõ winmsd.exe, rồi bấm OK.
 3. Khi Tóm tắt Hệ thống được chọn trong ngăn điều hướng, hãy định vị Bộ xử lý trong Mục trong ngăn chi tiết. Ghi lại giá trị.
  • Nếu giá trị tương ứng với Bộ xử lý bắt đầu bằng x86, thì máy tính đang chạy Windows phiên bản 32-bit.
  • Nếu giá trị tương ứng với Bộ xử lý bắt đầu bằng EM64T hoặc IA-64, máy tính đang chạy Windows phiên bản 64 bit.
Nếu bạn không thể xác định số lượng bit của hệ điều hành bằng cách sử dụng các phương pháp này, hãy đi tới phần "Bước Tiếp theo".

Chú ý
 • Để tìm số lượng bit của máy tính, hãy xem tài liệu đi kèm với máy tính hoặc liên hệ với nhà sản xuất phần cứng.
 • Các máy tính dựa trên Intel Itanium chỉ có thể chạy các phiên bản 64 bit của Windows. Các máy tính dựa trên Intel Itanium không thể chạy các phiên bản 32 bit của Windows. Hiện nay, các phiên bản 64 bit của Windows chỉ chạy trên các máy tính dựa trên Itanium và trên các máy tính dựa trên AMD64.
CÁC BƯỚC TIẾP THEO
Nếu bạn không thể sử dụng các phương pháp này để xác định số lượng bit của hệ điều hành, rất tiếc là bài viết này không thể giúp thêm được gì cho bạn. Ở bước tiếp theo, bạn có thể muốn yêu cầu một người nào đó giúp đỡ hoặc bạn có thể muốn liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ. Để biết thông tin về cách liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ, hãy đi tới trang web Hỗ trợ của Microsoft.


Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, ngụ ý bảo hành hay theo cách khác về hiệu năng hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
Thuộc tính

ID Bài viết: 827218 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2013 15:59:00 - Bản sửa đổi: 24.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium Beta, Windows Vista Ultimate Beta, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise E, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium E, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional E, Windows 7 Professional N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate E, Windows 7 Ultimate N, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbinfo kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip KB827218
Phản hồi