Cách xác định máy tính đang chạy phiên bản 32-bit hay 64-bit của hệ điều hành Windows

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Để tiếp tục nhận các bản cập nhật bảo mật dành cho Windows, hãy đảm bảo bạn đang chạy Windows XP với Gói Dịch vụ 3 (SP3). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau của Microsoft: Sắp ngừng hỗ trợ một số phiên bản Windows

GIỚI THIỆU
Bài viết này tự động xác định xem máy tính đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit của Windows. Bài viết này cũng mô tả cách xác định theo cách thủ công xem máy tính đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit của Windows. Thông thường, số lượng bit của một máy tính cho biết lượng dữ liệu máy tính có thể xử lý, tốc độ máy tính có thể xử lý dữ liệu và dung lượng bộ nhớ tối đa. Để tối ưu hoá hiệu suất của máy tính, số lượng bit của hệ điều hành được cài đặt trên máy tính phải khớp với số lượng bit của chính máy tính đó.
Xác định phiên bản Windows nào được cài đặt
Sử dụng các phương pháp sau để xác định phiên bản Windows nào được cài đặt, tùy theo hệ điều hành bạn đang chạy. 

Windows 8

Có hai phương pháp bạn có thể sử dụng để xác định liệu bạn đang chạy phiên bản Windows 8 32 bit hay 64 bit. Nếu một phương pháp không hiệu quả, hãy thử phương pháp khác. 

Phương pháp 1: Xem cửa sổ Hệ thống trong Pa-nen Điều khiển

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm. Hoặc, nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy trỏ vào góc dưới bên phải của màn hình, sau đó bấm Tìm kiếm.
 2. Nhập hệ thống vào hộp tìm kiếm, sau đó nhấn hoặc bấm Cài đặt.
 3. Nhấn hoặc bấm Hệ thống.
 4. Nếu bạn chạy phiên bản Windows 8 64 bit, Hệ điều hành 64 bit sẽ hiển thị trong trường Loại hệ thống trong đề mục Hệ thống. Nếu bạn chạy phiên bản Windows 8 32 bit, Hệ điều hành 32 bit sẽ hiển thị trong trường Loại hệ thống trong đề mục Hệ thống.

Phương pháp 2: Xem cửa sổ Thông tin hệ thống

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm. Hoặc, nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy trỏ vào góc dưới bên phải của màn hình, sau đó bấm Tìm kiếm.
 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập thông tin hệ thống.
 3. Nhấn hoặc bấm Hệ thống, nhấn hoặc bấm Thông tin hệ thống, sau đó bấm Tóm tắt hệ thống.
 4. Nếu bạn chạy phiên bản Windows 8 64 bit , PC trên nền x64 được hiển thị trong trường Loại hệ thống trong đề mục Mục.
  Nếu bạn chạy phiên bản Windows 8 32 bit, PC trên nền x86 sẽ hiển thị trong trường Loại hệ thống trong đề mục Mục.  
Nếu bạn không thể xác định liệu máy tính đang chạy phiên bản Windows 8 32 bit hay 64 bit bằng cách sử dụng các phương pháp này, hãy chuyển tới phần "Bước tiếp theo".

Windows Vista hoặc Windows 7

Nếu bạn có Windows Vista hoặc Windows 7, có hai phương pháp để xác định xem bạn đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit. Nếu một phương pháp không hiệu quả, hãy thử phương pháp khác.

Phương pháp 1: Xem cửa sổ Hệ thống trong Pa-nen Điều khiển

 1. Bấm Bắt đầu nút Bắt đầu , nhập hệ thống vào hộp Bắt đầu tìm kiếm, sau đó bấm hệ thống trong danh sách Chương trình.
 2. Hệ điều hành được hiển thị như sau:
  • Đối với hệ điều hành phiên bản 64 bit, Hệ điều hành 64 bit sẽ xuất hiện cho Loại hệ thống trong mục Hệ thống.
  • Đối với hệ điều hành phiên bản 32 bit, Hệ điều hành 32 bit sẽ xuất hiện cho Loại hệ thống trong mục Hệ thống.

Phương pháp 2: Xem cửa sổ Thông tin hệ thống

 1. Bấm Bắt đầu nút Bắt đầu , nhập hệ thống vào hộp Bắt đầu tìm kiếm, sau đó bấm Thông tin hệ thống trong danh sách Chương trình.
 2. Khi Tóm tắt hệ thống được chọn trong ngăn dẫn hướng, hệ điều hành sẽ hiển thị như sau:
  • Đối với hệ điều hành phiên bản 64 bit, PC trên nền x64 sẽ xuất hiện cho Loại hệ thống trong mục Mục.
  • Đối với hệ điều hành phiên bản 32 bit, PC trên nền x86 sẽ xuất hiện cho Loại hệ thống trong mục Mục.
Nếu bạn không thể xác định được số lượng bit của hệ điều hành bằng những phương pháp này, hãy truy cập phần "Bước tiếp theo".


Video: Cách xác định xem bạn đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit của WindowsWindows XP

Nếu bạn có Windows XP, có hai phương pháp để xác định xem bạn đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit. Nếu một phương pháp không hiệu quả, hãy thử phương pháp khác.  

Phương pháp 1: Xem cửa sổ Hệ thống trong Pa-nen Điều khiển

 1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
 2. Nhập sysdm.cpl, sau đó bấm OK.
 3. Bấm vào tab Chung. Hệ điều hành được hiển thị như sau:
  • Đối với hệ điều hành phiên bản 64 bit, Phiên bản Windows XP Professional x64 Edition < Năm> sẽ xuất hiện trong mục Hệ thống.
  • Đối với hệ điều hành phiên bản 32 bit, Phiên bản Windows XP Professional < Năm> sẽ xuất hiện trong mục Hệ thống.
  Lưu ý <Năm> là trình giữ chỗ cho một năm.

Phương pháp 2: Xem cửa sổ Thông tin hệ thống

 1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
 2. Nhập winmsd.exe, sau đó bấm OK.
 3. Khi Tóm tắt hệ thống được chọn trong ngăn dẫn hướng, hãy tìm Bộ xử lý trong mục Mục trong ngăn chi tiết. Ghi lại giá trị.
  • Nếu giá trị tương ứng với Bộ xử lý bắt đầu bằng x86, thì máy tính đang chạy phiên bản Windows 32 bit.
  • Nếu giá trị tương ứng với Bộ xử lý bắt đầu bằng IA-64 hoặc AMD64, thì máy tính đang chạy phiên bản Windows 64 bit.
Nếu bạn không thể xác định số lượng bit của hệ điều hành bằng cách sử dụng các phương pháp này, hãy chuyển tới phần "Bước tiếp theo".

Windows Server 2003

Nếu bạn có Windows Server 2003, có hai phương pháp để xác định xem bạn đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit. Nếu một phương pháp không hiệu quả, hãy thử phương pháp khác.

Phương pháp 1: Xem Thuộc tính Hệ thống trong Pa-nen Điều khiển

 1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
 2. Nhập sysdm.cpl, sau đó bấm OK.
 3. Bấm vào tab Chung. Hệ điều hành được hiển thị như sau:
  • Đối với hệ điều hành phiên bản 64 bit, Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition sẽ xuất hiện trong mục Hệ thống.
  • Đối với hệ điều hành phiên bản 32 bit, Windows Server 2003 Enterprise Edition sẽ xuất hiện trong mục Hệ thống.

Phương pháp 2: Xem cửa sổ Thông tin hệ thống

 1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
 2. Nhập winmsd.exe, sau đó bấm OK.
 3. Khi Tóm tắt hệ thống được chọn trong ngăn dẫn hướng, hãy tìm Bộ xử lý trong mục Mục trong ngăn chi tiết. Ghi lại giá trị.
  • Nếu giá trị tương ứng với Bộ xử lý bắt đầu bằng x86, thì máy tính đang chạy phiên bản Windows 32 bit.
  • Nếu giá trị tương ứng với Bộ xử lý bắt đầu bằng EM64T hoặc IA-64, thì máy tính đang chạy phiên bản Windows 64 bit.
Nếu bạn không thể xác định số lượng bit của hệ điều hành bằng cách sử dụng các phương pháp này, hãy chuyển tới phần "Bước tiếp theo".

Chú ý
 • Để tìm số lượng bit của máy tính, hãy xem tài liệu đi kèm với máy tính hoặc liên hệ với nhà sản xuất phần cứng.
 • Các máy tính dựa trên Intel Itanium chỉ có thể chạy phiên bản Windows 64 bit. Các máy tính dựa trên Intel Itanium không thể chạy phiên bản Windows 32 bit. Hiện nay, phiên bản 64 bit của Windows chỉ chạy trên các máy tính dựa trên Itanium và AMD64.
BƯỚC TIẾP THEO
Nếu bạn không thể sử dụng những phương pháp này để xác định số lượng bit của hệ điều hành, rất tiếc là bài viết này không thể giúp thêm được gì cho bạn. Trong bước tiếp theo, bạn có thể yêu cầu một người nào đó giúp đỡ hoặc bạn có thể liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ. Để biết thông tin về cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ, hãy truy cập trang web Hỗ trợ của Microsoft.


Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không đưa ra bất kỳ bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.
Thuộc tính

ID Bài viết: 827218 - Xem lại Lần cuối: 08/19/2016 10:39:00 - Bản sửa đổi: 25.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium Beta, Windows Vista Ultimate Beta, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise E, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium E, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional E, Windows 7 Professional N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate E, Windows 7 Ultimate N, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbinfo kbhowtomaster kbvideocontent kbcip KB827218
Phản hồi