MS04-012: Cumulative Update for Microsoft RPC/DCOM

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:828741
Microsoft đã phát hành bản tin an ninh MS04-012. Các bản tin bảo mật bao gồm tất cả các thông tin có liên quan về bảo mật vá, bao gồm thông tin bản kê tệp và tuỳ chọn triển khai. Xem bảo mật hoàn toàn cộng, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để biết thêm chi tiết về service pack mới nhất cho Windows XP, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Cập Nhật security_patch security_update an ninh lỗi flaw lỗ hổng độc hại kẻ tấn công khai thác cơ quan đăng ký unauthenticated đệm tràn ngập tràn đặc biệt được hình thành lĩnh vực đặc biệt crafted từ chối dịch vụ DoS TSE WinNT Win2000 Remote Code Execution RPCSS

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 828741 - Xem lại Lần cuối: 08/30/2011 10:21:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbqfe kbhotfixserver atdownload kbwinxpsp2fix kbwinnt400presp7fix kbwin2000presp5fix kbwinxppresp2fix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbmt KB828741 KbMtvi
Phản hồi