MS05-012: Lỗi dễ bị tấn công trong OLE và COM có thể cho phép thực thi mã từ xa

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS05-012. Bản tin bảo mật có chứa tất cả thông tin liên quan về cập nhật bảo mật, bao gồm thông tin bản kê tệp và các tuỳ chọn triển khai. Để xem toàn bộ bản tin bảo mật, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft:

Các vấn đề đã xác định

  • 894194 Một ứng dụng thực hiện giao diện gỡ lỗi IMallocSpy có thể gặp sự cố hỏng vùng nhớ heap sau khi bạn cài đặt cập nhật bảo mật 873333 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).


    Chú ý Do đăng ký OLE32.dll, bạn phải ngừng dịch vụ Lưu trữ Thông tin, nếu bạn đang chạy máy tính Exchange Server . Nếu không làm như vậy, có thể bạn sẽ nhận được thông báo lỗi " Dịch vụ 503 không có" khi bạn truy nhập OWA. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
    823159 Cách khắc phục sự cố khi có thông báo lỗi "Dịch vụ 503 không có" trong Outlook Web Access trong Exchange Server 2003 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
  • Sau khi bạn cài đặt cập nhật bảo mật MS05-012, tên tệp đính kèm DBCS sẽ không được hiển thị trong các tin nhắn e-mail Rich Text và có thể bạn sẽ nhận được thông báo lỗi "Generic Host Process" . Để có thêm thông tin về sự cố này, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
    894391 Bạn nhận được thông báo lỗi "Generic Host Process" sau khi khởi động máy tính, hoặc tên tệp đính kèm DBCS không được hiển thị trong tin nhắn e-mail Rich Text (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
cập nhật miếng vá_bảo mật cập nhật_bảo mật lỗi lỗ hổng lỗi dễ bị tấn công kẻ tấn công nguy hiểm khai thác sổ đăng ký không được xác thực bộ đệm chạy quá tải tràn bộ nhớ phạm vi được tạo đặc biệt từ chối dịch vụ DoS TSE WinNT Win2000 được lập đặc biệt
Thuộc tính

ID Bài viết: 873333 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:31:00 - Bản sửa đổi: 4.4

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

  • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix kbhotfixserver KB873333
Phản hồi