Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Hiện đã có Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435)

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Giới thiệu
Microsoft Windows Installer là cấu phần hệ điều hành Windows cung cấp nền tảng tiêu chuẩn cho cài đặt và dỡ cài đặt phần mềm. Nhà sản xuất phần mềm có thể tạo thiết lập sản phẩm để sử dụng Windows Installer nhằm giúp cho việc cài đặt, bảo trì và dỡ cài đặt phần mềm trở nên đơn giản và dễ dàng.

ReleaseOperation System
Windows Installer 3.1Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
Windows XP
Windows XP Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows Server 2003
Windows Installer 3.1 v2
was released with
Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
Windows Installer 4.5Windows Server 2008, 32-bit editions
Windows Server 2008, 64-bit editions
Windows Server 2008, Itanium-based editions
Windows Vista
Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows XP Service Pack 3 (SP3)
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
Windows Installer 5.0
was released with
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows 7
Windows 8
Cách tải Windows Installer 3.1 v2
Trước khi tải xuống cấu phần có thể phân phối lại, bạn phải xác định bạn đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit của Windows Server 2003 hay của Windows XP.

Kết quả phát hiện phiên bản tự động

Bạn hiện đang sử dụng hệ điều hành 32 bit.
Chú ý Nếu kết quả phát hiện tự động không hiển thị trên màn hình của bạn, vui lòng bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
827218 Cách xác định xem máy tính hiện đang chạy phiên bản 32 bit hay phiên bản 64 bit của hệ điều hành Windows

Tải xuống trình cài đặt cho tất cả các phiên bản Windows ngoại trừ phiên bản 64 bit của Windows Server 2003 hay phiên bản 64 bit của Windows XP

Tệp sau đây hiện có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Tải xuốngTải xuống gói Windows Installer 3.1 Có thể phân phối lại (v2) ngay bây giờ.

Ngày Phát hành: Ngày 12 tháng 5 năm 2005

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Ghi chú Chỉ phần nhị phân cho tệp Msi.dll được cập nhật. Số phiên bản là 3.1.4000.2435. Tất cả các phần nhị phân còn lại của gói Windows Installer 3.1 (v2) giữ nguyên không đổi và là phiên bản 3.1.4000.1823.

Tải xuống trình cài đặt cho phiên bản 64 bit của Windows Server 2003 hoặc phiên bản 64 bit của Windows XP

Cấu phần có thể phân phối lại này chỉ dành cho hệ điều hành 32 bit. Bạn không thể cài đặt cấu phần này trên máy tính đang chạy phiên bản 64 bit của Windows Server 2003 hoặc của Windows XP.

Bạn có thể cài đặt Windows Installer 3.0 có thể phân phối lại trên Windows 2000 Gói Dịch vụ 3 (SP3) và trên phiên bản đã phát hành của Windows Server 2003. Windows Installer 3.1 đi kèm với Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1 (SP1).

Bạn không thể cài đặt bản có thể phân phối lại này trên các phiên bản 32 bit và 64 bit của Windows Server 2003 SP1. Để cập nhật các phiên bản 32 bit và 64 bit của Windows Server 2003 SP1 hoặc để cập nhật phiên bản 64 bit của Windows XP, hãy tải xuống hotfix được mô tả ở bài viết 898715 thay vì gói 893803 (v2) trong Cơ sở Kiến thức Microsoft. Để biết thêm thông tin về Windows Installer 3.1 (v2) GDR, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
898715 Bản cập nhật dành cho Windows Installer 3.1 hiện có cho Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1 và các phiên bản 64 bit của Windows XP
Lịch sử phát hành:
 • Microsoft Windows Installer 3.1: KB893803 phiên bản 1.0 (ngày 11 tháng 4 năm 2005)
 • Microsoft Windows Installer 3.1: KB893803 phiên bản 2.0 (ngày 12 tháng 5 năm 2005)
  Windows Installer 3.1 (v2) giải quyết sự cố được mô tả ở bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  898628Windows Installer tự động chuyển sang trạng thái không thành công sau khi bạn nâng cấp lên Windows Installer 3.1
Số phiên bản là 3.1.4000.2435. Tất cả các phần nhị phân còn lại của gói Windows Installer 3.1 (v2) vẫn giữ nguyên không đổi và là phiên bản 3.1.4000.1823.
Thông tin thêm

Tính năng mới trong Windows Installer 3.1

 • Thuộc tính phụ UpdateTargetRTMProperty mới: Các tệp bản vá hiện có thể nhắm mục tiêu tới cả tuyến cơ sở phiên bản gốc lẫn tuyến cơ sở mức gói dịch vụ mới nhất trên hệ thống.
 • API MsiSetExternalUIRecord Mới: Các gói sử dụng giao diện người dùng bên ngoài hiện có thể nhận thông báo dưới dạng bản ghi thay vì nhận thông báo dưới dạng chuỗi.
 • Thuộc tính x64 và Msix64 mới: Các gói hiện có thể sử dụng các thuộc tính x64Msix64 để biểu thị hỗ trợ hệ điều hành dựa trên bộ xử lý x64.
 • API MsiNotifySidChange Mới: Bạn có thể sử dụng API này để nâng cấp cấu hình Windows Installer nếu ký hiệu nhận dạng bảo mật (SID) của người dùng thay đổi.
 • Chức năng vá nhanh hiện là trạng thái tùy chọn: Windows Installer 3.0 giới thiệu chức năng "vá nhanh" mới. Theo mặc định, chức năng này được bật cho tất cả các bản vá. Windows Installer 3.1 hiện tắt chức năng này trừ khi bạn bật chức năng này bằng cách thiết đặt thuộc tính OptimizedInstallMode trong bảng MsiPatchMetaData.

Các sự cố được giải quyết trong Windows Installer 3.1

 • Windows Installer hiện ghi nhật ký chính xác các ký tự rỗng ("[~]") khi các ký tự này được sử dụng trong dấu giá trị đăng ký hoặc trong tệp phụ thuộc của dịch vụ.
 • Hàm MsiGetFileHash hiện hoạt động chính xác cho các tệp rất lớn không tính đến phiên bản. Những tệp này có thể khoảng 2 GB.
 • Thuộc tính MediaSrcProp của bản vá hiện được đặt thành vị trí khởi chạy ban đầu khi bản vá được cài đặt. Thuộc tính MediaSrcProp được đặt thành vị trí bản vá lưu trong bộ đệm ẩn cho các giao tác tiếp theo.
 • Thanh tiến trình hiện hoạt động chính xác ngay cả nếu gói cài đặt hơn 2GB tệp.
 • Chức năng vá các cấu phần cô lập hiện hoạt động.
 • Thông tin đích của hành động tùy chỉnh không còn được ghi nhật ký khi hành động tùy chỉnh không thành công nếu hành động tùy chỉnh được đánh dấu ẩn đích.
 • Trả về lỗi 1642 (ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND) ngay cả trong trường hợp chỉ có một bản vá không thể áp dụng cho kiểu Windows Installer 2.0 hiện được áp dụng.
 • Việc áp dụng bản vá kiểu Windows Installer 2.0 tệp đầy đủ chứa các tệp đi kèm không còn yêu cầu truy cập phương tiện nguồn nữa.
 • Windows Installer 3.1 hiện xử lý chính xác tình huống trong đó gói cập nhật phụ được cài đặt khi bản vá lỗi thời hoặc bị thay thế vẫn tồn tại.
 • Windows Installer 3.1 hiện hỗ trợ áp dụng các bản vá dành cho những gói có số lượng lớn các tệp. (Cột tiếp theo của bảng Tệp bao gồm các giá trị lớn hơn 32767.)
 • Windows Installer 3.1 hiện gửi thông báo INSTALLSTART_ACTIONSTART cho tất cả các hành động.
 • Trong Windows Installer 3.0 và các phiên bản cũ hơn, nếu bạn áp dụng một số bản vá nâng cấp chính, các cài đặt tiếp theo đôi khi không thành công. Sự cố này hiện đã được khắc phục.
 • Bộ xếp thứ tự bản vá không còn từ chối một cách không chính xác bản vá hợp lệ trong quá trình vá hình ảnh quản trị.
 • Windows Installer 3.1 không còn bỏ qua hành động tùy chỉnh tập lệnh được đánh dấu là không đồng bộ.

Sự cố được giải quyết trong Windows Installer 3.1 (v2)

 • Windows Installer không còn tự động chuyển sang trạng thái không thành công sau khi trình cài đặt cố cập nhật tệp được bảo vệ bởi tính năng Bảo vệ Tệp của Windows.
Khắc phục sự cố
Để được trợ giúp khắc phục các sự cố của trình cài đặt Windows, hãy bấm vào các số bài viết sau đây để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
907749 Các bước khắc phục sự cố cơ bản dành cho Windows Installer
886630 Bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn cố gắng cài đặt một chương trình sử dụng Windows Installer trong Windows XP
823116 Bạn nhận được Lỗi 1913 khi bạn cài đặt một chương trình trên Windows XP
314852 Cách kích hoạt tính năng ghi nhật ký của Windows Installer trong Windows XP
Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt một ứng dụng cụ thể, cho dù đó là ứng dụng của Microsoft hay ứng dụng của bên thứ ba, hãy mở tệp readme của ứng dụng để xem các sự cố cài đặt đã biết. Bạn cũng có thể tìm kiếm các bài viết dành riêng cho ứng dụng của bạn trong Cơ sở Kiến thức Microsoft.
Tham khảo
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
897026 Hành động AppSearch cắt bớt không chính xác giá trị REG_MULTI_SZ chứa giá trị rỗng trong Windows Installer
897027 Thông báo có thể được ghi nhật ký trong nhật ký sự kiện khi bạn cố cài đặt gói Windows Installer 3.0 có thể phân phối lại trên máy tính chạy phiên bản Windows Installer mới hơn
894439 Mô tả chức năng vá nhanh trong Microsoft Windows Installer 3.0
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Mạng lưới Nhà phát triển Microsoft (MSDN) sau:
Thuộc tính

ID Bài viết: 893803 - Xem lại Lần cuối: 10/01/2013 02:17:00 - Bản sửa đổi: 28.0

Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbresolve kbinfo KB893803
Phản hồi
> /html>