Cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2005

GIỚI THIỆU
Microsoft phân phối bản vá trong các gói dịch vụ. Các gói dịch vụ giúp sản phẩm luôn cập nhật. Chúng bao gồm hotfix và bản cập nhật phần mềm. Các gói dịch vụ cũng có thể bao gồm công cụ quản trị hệ thống, trình điều khiển và các cấu phần bổ sung. Các bản cập nhật và cấu phần này được đóng gói một cách thuận tiện để tải xuống dễ dàng.

Các gói dịch vụ có tính tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả bản vá trong các gói dịch vụ trước đó cùng với mọi bản vá mới. Bạn không phải cài đặt gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất. Ví dụ: bạn không phải cài đặt Microsoft SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 1 (SP1) trước khi cài đặt Microsoft SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 2 (SP2).
THÔNG TIN THÊM

Microsoft SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 4

Ngày phát hành: Ngày 17 tháng 12 năm 2010

Cách tải

Để tải SQL Server 2005 SP4, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để tải SQL Server 2005 Express Edition SP4, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Danh sách bản vá

Để có danh sách các lỗi đã được vá trong SQL Server 2005 SP4, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2463332 Danh sách các lỗi đã được vá trong SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 4

Chú ý quan trọng khi sử dụng Microsoft Update

 • Khi bạn sử dụng Microsoft Update để cài đặt SQL Server 2005 SP4, quá trình cài đặt không được giám sát trừ khi các cấu phần được phân nhóm. Nếu cấu phần được phân nhóm, bạn phải thực hiện theo dấu nhắc để hoàn thành quá trình cài đặt.
 • Microsoft Update nâng cấp mọi phiên bản của SQL Server 2005 lên SQL Server 2005 SP4. Ví dụ: nếu bạn có hai phiên bản của SQL Server 2005 đang chạy trên máy tính, cả hai phiên bản sẽ được nâng cấp lên SQL Server 2005 SP4.
 • Các bản cập nhật SQL Server 2005 Express Edition được hiển thị khi bạn thực hiện quét nhanh và được cung cấp dưới dạng bản cập nhật tự động. Các phiên bản khác của SQL Server được cung cấp dưới dạng bản cập nhật tuỳ chỉnh hoặc dưới dạng bản cập nhật tuỳ chọn.
 • Để biết thêm thông tin về Microsoft Update, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Danh sách các tính năng và cải tiến mới

Để biết thêm thông tin về các tính năng và cải tiến mới trong SQL Server 2005 SP4, hãy tham khảo Chú thích Phát hành dành cho Microsoft SQL Server 2005 SP4. Để đọc thêm, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Readme

Để đọc tệp readme dành cho SQL Server 2005 SP4, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Microsoft SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 3

Ngày phát hành: Ngày 15 tháng 12 năm 2008

Cách tải

Để tải SQL Server 2005 SP3, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để tải Gói Tính năng của SQL Server 2005 phát hành tháng 12 năm 2008, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để tải SQL Server 2005 Express Edition SP3, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để tải Microsoft SQL Server 2005 Express Edition với Các gói dịch vụ Nâng cao SP3, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để tải SQL Server 2005 Express Edition Toolkit SP3, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Danh sách bản vá

Để có danh sách các lỗi đã được vá trong SQL Server 2005 SP3, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
955706 Danh sách các lỗi đã được vá trong SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 3

Chú ý quan trọng khi sử dụng Microsoft Update

 • Khi bạn sử dụng Microsoft Update để cài đặt SQL Server 2005 SP3, quá trình cài đặt không được giám sát trừ khi các cấu phần được phân nhóm. Nếu cấu phần được phân nhóm, bạn phải thực hiện theo dấu nhắc để hoàn thành quá trình cài đặt.
 • Microsoft Update nâng cấp mọi phiên bản của SQL Server 2005 lên SQL Server 2005 SP3. Ví dụ: nếu bạn có hai phiên bản của SQL Server 2005 đang chạy trên máy tính, cả hai phiên bản sẽ được nâng cấp lên SQL Server 2005 SP3.
 • Các bản cập nhật SQL Server 2005 Express Edition được hiển thị khi bạn thực hiện quét nhanh và được cung cấp dưới dạng bản cập nhật tự động. Các phiên bản khác của SQL Server được cung cấp dưới dạng bản cập nhật tuỳ chỉnh hoặc dưới dạng bản cập nhật tuỳ chọn.
 • Để biết thêm thông tin về Microsoft Update, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Danh sách các tính năng và cải tiến mới

Để biết thêm thông tin về các tính năng và cải tiến mới trong SQL Server 2005 SP3, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Readme

Có nhiều tệp readme khác nhau cho SQL Server 2005 SP3. Để đọc thêm, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Microsoft SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 2

Ngày phát hành: Ngày 5 tháng 3 năm 2007

Cách tải

Để tải SQL Server 2005 SP2 cho mọi phiên bản của SQL Server 2005 theo cách tự động, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft Update. (Các phiên bản này bao gồm Microsoft SQL Server 2005 Express Edition). Để tải SQL Server 2005 SP2, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để tải SQL Server 2005 Express Edition SP2, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để tải Microsoft SQL Server 2005 Express Edition với Các dịch vụ Nâng cao SP2, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để tải Windows Internal Database x86 (WYukon SP2 x86), hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để tải Windows Internal Database x64 (WYukon SP2 x64), hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Danh sách bản vá

Để có danh sách lỗi đã được vá trong SQL Server 2005 SP2, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
921896 Danh sách các lỗi đã được vá trong SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 2

Chú ý quan trọng khi sử dụng Microsoft Update

 • Khi bạn sử dụng Microsoft Update để cài đặt SQL Server 2005 SP2, quá trình cài đặt sẽ không được giám sát trừ khi các cấu phần được phân nhóm. Nếu cấu phần được phân nhóm, bạn phải thực hiện theo dấu nhắc để hoàn thành quá trình cài đặt.
 • Microsoft Update sẽ nâng cấp mọi phiên bản của SQL Server 2005 lên SQL Server 2005 SP2. Ví dụ: nếu bạn có hai phiên bản của SQL Server 2005 đang chạy trên máy tính, cả hai phiên bản sẽ được nâng cấp lên SQL Server 2005 SP2.
 • Các bản cập nhật SQL Server 2005 Express sẽ được hiển thị khi bạn thực hiện quét nhanh và được cung cấp dưới dạng bản cập nhật tự động. Các phiên bản khác của SQL Server sẽ được cung cấp dưới dạng bản cập nhật tuỳ chỉnh hoặc dưới dạng bản cập nhật tuỳ chọn.
 • Để biết thêm thông tin về Microsoft Update, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Danh sách các tính năng và cải tiến mới

Để biết thêm thông tin về các tính năng và cải tiến mới trong SQL Server 2005 SP2, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Readme

Có nhiều tệp readme khác nhau cho SQL Server 2005 SP2. Để đọc thêm, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Microsoft SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 1

Ngày phát hành: Ngày 18 tháng 3 năm 2006

Cách tải

Để tải SQL Server 2005 SP1, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để tải Microsoft SQL Server 2005 Express Edition SP1, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để tải Microsoft SQL Server 2005 Express Edition với Các tính năng Nâng cao SP1, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Microsoft Update

Để tải SQL Server 2005 SP1 từ Microsoft Update, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Ghi chú quan trọng khi sử dụng Microsoft Update

 • Khi bạn sử dụng Microsoft Update để cài đặt SQL Server 2005 SP1, quá trình cài đặt sẽ không được giám sát trừ khi các cấu phần được phân nhóm. Nếu cấu phần được phân nhóm, bạn phải thực hiện theo dấu nhắc để hoàn thành quá trình cài đặt.
 • Microsoft Update sẽ nâng cấp mọi phiên bản của SQL Server 2005 lên SQL Server 2005 SP1. Ví dụ: nếu bạn có hai phiên bản của SQL Server 2005 đang chạy trên máy tính, cả hai phiên bản sẽ được nâng cấp lên SQL Server 2005 SP1.
 • Nếu bạn đang chạy SQL Server 2005 trên phiên bản beta của Microsoft Windows Vista, hãy sử dụng liên kết của trung tâm tải xuống để nâng cấp lên SQL Server 2005 SP1. Nếu bạn cố gắng nâng cấp lên SQL Server 2005 SP1 bằng cách sử dụng Microsoft Update, bạn có thể gặp lỗi cho biết chứng chỉ không hợp lệ.
SQL Server 2005 Express Edition SP1 không được cung cấp từ Microsoft Update.

Danh sách bản vá

Để có danh sách lỗi đã được vá trong SQL Server 2005 SP1, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
913090 Danh sách các lỗi đã được vá trong SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 1

Danh sách các tính năng và cải tiến mới

Để biết thêm thông tin về các tính năng và cải tiến mới trong SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 1, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
916940 Danh sách các tính năng và cải tiến mới được bao gồm trong SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 1

Readme

Có nhiều tệp readme khác nhau cho SQL Server 2005 SP1. Để đọc thêm, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Bản phát hành bổ sung

Các bản phát hành bổ sung sẵn có cho SQL Server.

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition với Các dịch vụ Nâng cao

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition với Các dịch vụ Nâng cao là một phiên bản mới, miễn phí và dễ sử dụng của SQL Server Express. SQL Server 2005 Express Edition với Các dịch vụ Nâng cao đưa vào các tính năng khác và giúp cho việc bắt đầu phát triển các ứng dụng điều khiển bằng dữ liệu mạnh mẽ nhằm phát triển Web hoặc phát triển máy tính cục bộ dễ dàng hơn bao giờ hết.

Để tải SQL Server 2005 Express Edition với Các dịch vụ Nâng cao, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Toolkit

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Toolkit cung cấp các công cụ và tài nguyên bổ sung cho SQL Server 2005 Express Edition và cho SQL Server 2005 Express Edition với Các dịch vụ Nâng cao.

Để tải SQL Server 2005 Express Edition Toolkit, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Microsoft SQL Server Management Studio Express (SSMSE)

Microsoft SQL Server Management Studio Express (SSMSE) là một công cụ quản lý đồ hoạ miễn phí và dễ sử dụng để quản lý SQL Server 2005 Express Edition và SQL Server 2005 Express Edition với Các dịch vụ Nâng cao.

Để tải SQL Server Management Studio Express (SSMSE), hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:Chú ý Tệp readme sẵn có cho SQL Server 2005 Express Edition với Các dịch vụ Nâng cao, cho SQL Server 2005 Express Edition Toolkit và cho SQL Server Management Studio Express:
 • ReadmeSSMSE.htm: Readme dành cho SQL Server Management Studio Express
 • ReadmeSQLEXP2005Advanced.htm: Readme dành cho SQL Server 2005 Express Edition với Các dịch vụ Nâng cao
 • ReadmeSQLEXP2005Toolkit.htm: Readme dành cho SQL Server 2005 Express Edition Toolkit
sql2005sp1fix sql2005sp2fix
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 913089 - Xem lại Lần cuối: 09/29/2011 15:33:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

 • kbsqlsetup kbgetsp kbservicepack kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbinfo KB913089
Phản hồi