Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Những câu hỏi thường gặp về làm thế nào để kích hoạt Microsoft Games cho Windows, đường phố và chuyến đi và Mappoint

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 927007
GIỚI THIỆU
Bài này liệt kê các câu hỏi thường gặp về làm thế nào để kích hoạt Microsoft Games cho Windows, đường phố và chuyến đi và Mappoint.
Thông tin thêm
Q1: Microsoft sản phẩm kích hoạt là gì?

A1: Kích hoạt sản phẩm Microsoft cố gắng để giảm giả mạo phần mềm, và để đảm bảo rằng khách hàng của Microsoft nhận được chất lượng phần mềm mà họ mong đợi. Sau khi bạn kích hoạt sản phẩm phần mềm, một khoá sản phẩm cụ thể được gán cho phần cứng máy tính mà trên đó bạn cài đặt chuyên biệt sản phẩm. Sau khi khóa sản phẩm này được chỉ định, bạn không thể sử dụng cùng một mã khóa sản phẩm để kích hoạt các sản phẩm trên máy tính khác. Kích hoạt sản phẩm là cần thiết để sử dụng các sản phẩm trong chế độ đầy đủ tính năng. Nếu bạn chọn không kích hoạt các sản phẩm, bạn có thể sử dụng các sản phẩm chỉ trong một chế độ thử nghiệm giảm. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
925723Bạn nhận được một thông báo kích hoạt sau khi bạn chơi Flight Simulator X 30 phút
Q2: Điều gì sẽ là lợi ích của việc sử dụng kích hoạt sản phẩm Microsoft?

A2: Kích hoạt sản phẩm Microsoft cho phép bạn để Bắt đầu và sử dụng các sản phẩm mà không sử dụng đĩa.

Q3: Những thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền trong quá trình kích hoạt?

A3: Khi bạn kích hoạt sản phẩm phần mềm, sản phẩm chủ chốt thông tin này sẽ được gửi cho Microsoft cùng với một băm phần cứng. Băm phần cứng là một số không duy nhất được tạo ra bằng cách sử dụng cấu hình phần cứng của máy tính. Băm phần cứng không đại diện cho bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin về sản phẩm. Băm phần cứng không thể được sử dụng để xác định việc làm hoặc các mô hình của máy tính. Ngoài ra, băm phần cứng không thể được ngược tính toán để xác định thông tin nguyên máy tính. Ngoài các thông tin máy tính chuẩn, một vài thiết đặt ngôn ngữ bổ sung được thu thập. Thông tin này không được sử dụng để nhận dạng bạn. Các thông tin được sử dụng chỉ để xác nhận rằng bạn có một đồng gửi được mức cấp phép của sản phẩm, và để tổng hợp các thông tin cho phân tích thống kê.

Q4: Bao nhiêu lần có thể tôi kích hoạt các sản phẩm?

A4: Có là không có giới hạn số lần bạn có thể kích hoạt các sản phẩm phần mềm trên cùng một máy tính. Ví dụ, bạn có thể loại bỏ và cài đặt chuyên biệt hoặc kích hoạt các sản phẩm bất kỳ số nào của thời đại. Một kích hoạt bổ sung được cung cấp do đó bạn có thể loại bỏ và cài đặt chuyên biệt sản phẩm trên cùng một máy tính hoặc trên một máy tính khác nhau. Xem Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft cho biết thêm thông tin. Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft được đặt trong mục tin thư thoại trò chơi.

Q5: Làm thế nào tôi có thể cho dù phần mềm của tôi đã có được kích hoạt?

A5: Nếu sản phẩm không được kích hoạt, nhiều khả năng trong các trò chơi không có sẵn.
Lưu ý Một số trò chơi là chỉ nhiều trò chơi không cho phép bạn Bắt đầu các trò chơi cho đến khi bạn kích hoạt nó.
Q6: Tôi có thể cài đặt chuyên biệt các sản phẩm trên nhiều hơn một máy tính?

A6: Xem thêm chi tiết trong thỏa thuận người dùng (điều khoản mức cấp phép phần mềm của Microsoft) cho biết thêm thông tin về làm thế nào nhiều máy tính bạn có thể cài đặt chuyên biệt các sản phẩm trên. Thỏa thuận người dùng là nằm trong mục tin thư thoại sản phẩm hoặc sản phẩm DVD.
Q7: Làm thế nào để kích hoạt sản phẩm Microsoft của tôi cho Windows?

A7:Khi bạn Bắt đầu các sản phẩm cho lần đầu tiên, bạn được nhắc bấm vào Kích hoạt bây giờ hoặc nhấp vào Kích hoạt sau đó. Nếu bạn nhấp vào Kích hoạt bây giờ, bạn phải nhập vào mã khóa sản phẩm. Bạn có thể chạy các sản phẩm mà không cần kích hoạt nó cho tới chừng nào bạn muốn. Nếu bạn không phải để kích hoạt các sản phẩm, sản phẩm sẽ chạy trong chế độ giảm chức năng. Ngoài ra, một số tính năng, chẳng hạn như các tính năng nhiều, sẽ không có sẵn trong các sản phẩm. Để tiếp tục sử dụng tất cả các tính năng của sản phẩm, bạn phải kích hoạt sản phẩm.

Để kích hoạt các sản phẩm, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm chuột Kích hoạt bây giờ, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 2. phím ENTER sản phẩm, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

  Lưu ý Không mất mã khóa sản phẩm. Giữ bao bì hoặc lưu ý một số. Giữ cho thông tin về số ở một vị trí an toàn.
 3. Activation Wizard chạy tự động. Thuật sĩ kích hoạt cung cấp cho bạn các tùy chọn sau đây để tiếp tục:
  • Kích hoạt bằng cách sử dụng Internet
   Thuật sĩ kích hoạt tự động liên hệ với các máy chủ mức cấp phép Microsoft qua kết nối Internet của bạn. Khi bạn kích hoạt các sản phẩm bằng cách sử dụng Internet, khóa sản phẩm này sẽ được gửi cho Microsoft thông qua một chuyển giao được mã hóa. Nếu bạn quyết định để kích hoạt các sản phẩm thông qua Internet và bạn đã không kết nối, thuật sĩ sẽ cảnh báo bạn rằng có là không có kết nối.
  • Kích hoạt bằng cách sử dụng điện thoại
   Bạn có thể gọi điện thoại một trung tâm kích hoạt để có được sự giúp đỡ của một đại diện bản ghi dịch vụ khách hàng và kích hoạt các sản phẩm. Kích hoạt điện thoại có thể mất nhiều thời gian hơn kích hoạt thông qua Internet. Bạn nên có máy tính khi bạn gọi. Ngoài ra, bạn cần phải có mã khóa sản phẩm phần mềm của bạn. Khi bạn chọn tuỳ chọn này, thuật sĩ kích hoạt tạo ra một cài đặt chuyên biệt ID. Musy có ID cài đặt chuyên biệt này để kích hoạt các sản phẩm bằng điện thoại.

   Quan trọng Khi bạn điện thoại giữa kích hoạt, bạn được nhắc đọc cài đặt chuyên biệt ID số. Nếu bạn có vấn đề theo các hướng dẫn trên điện thoại, không treo. Chờ đợi cho đến khi bạn nhận được một lựa chọn cho chuyển giao. Nói "chuyển tôi." Bạn sẽ được chuyển hướng đến nói chuyện với đại diện bản ghi dịch vụ khách hàng.

   Lưu ý Trung tâm kích hoạt số không được liệt kê trong bài viết này bởi vì số điện thoại liên lạc khác nhau của giấy phép và cũng có thể của quốc gia hoặc vùng. Thuật sĩ kích hoạt cung cấp cho bạn số điện thoại giữa kích hoạt.
Nếu việc kích hoạt thành công, bạn nhận được thông báo sau:
Bạn đã kích hoạt thành công Microsoft <product title="">trên máy tính này.</product>
Bước tiếp theo
Nếu bạn cần trợ giúp thêm, hãy truy cập web site Web bản ghi dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để tìm ra giải pháp khác. web site này cung cấp các bản ghi dịch vụ sau:
FSX Flightsim flightsimx

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 927007 - Xem lại Lần cuối: 02/03/2013 04:38:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Flight Simulator X Deluxe, Microsoft Flight Simulator X Standard, Microsoft Age of Empires III, Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs, Microsoft Dungeon Siege II, Fable: The Lost Chapters PC, Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties, Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack, Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1, Microsoft Gears of War (PC), Microsoft Halo 2 for Windows Vista, Microsoft Shadowrun (PC), Microsoft Viva Pinata (PC), Microsoft Zoo Tycoon 2, Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure, Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger, Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species, Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania, Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection, Microsoft MapPoint 2009 North America, Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2009, Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2010, Microsoft Streets & Trips 2010 GPS Locator, Microsoft MapPoint 2011, Microsoft Streets & Trips 2011, Microsoft Streets & Trips 2011 GPS Locator, Microsoft Fable III for PC

 • dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB927007 KbMtvi
Phản hồi
"display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>