Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Sau khi bạn cài đặt thiết bị hoặc cập nhật trình điều khiển cho thiết bị, Windows Vista hoặc Windows 7 có thể không khởi động

TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn cài đặt thiết bị hoặc cập nhật trình điều khiển cho thiết bị trên máy tính đang chạy Windows Vista hoặc Windows 7, hệ điều hành có thể không khởi động.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu một trong những điều kiện sau đúng:
 • Thiết bị mới hoặc trình điều khiển xung đột với các trình điều khiển khác được cài đặt trên máy tính.
 • Một vấn đề liên quan đến phần cứng xảy ra.
 • Trình điều khiển được cài đặt bị hỏng.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết sự cố này, hãy sử dụng các bước khắc phục sự cố sau để xác định nguyên nhân chính xác, sau đó thực hiện hành động phù hợp.

Khởi động Windows Vista hoặc Windows 7

 1. Nếu bạn đã cài đặt một thiết bị mới, hãy tháo thiết bị rồi cố gắng khởi động máy tính. Nếu hệ điều hành không khởi động, hãy đi đến bước 2. Nếu hệ điều hành khởi động, hãy đi đến phần "Giải quyết nguyên nhân sự cố khởi động" của bài viết này.
 2. Khởi động máy tính, sau đó nhấn F8. Ở màn hình Tuỳ chọn Khởi động Nâng cao, chọn Cấu hình Tốt được Biết đến Lần cuối, sau đó nhấn ENTER. Nếu hệ điều hành không khởi động, hãy đi đến bước 3. Nếu hệ điều hành khởi động, hãy đi đến phần "Giải quyết nguyên nhân sự cố khởi động" của bài viết này.
 3. Khởi động máy tính, sau đó nhấn F8. Ở màn hình Tuỳ chọn Khởi động Nâng cao, chọn Chế độ An toàn, sau đó nhấn ENTER. Nếu hệ điều hànhkhởi động ở chế độ an toàn, hãy đi đến phần "Giải quyết nguyên nhân sự cố khởi động" của bài viết này. Nếu bạn không thể khởi động hệ điều hành ở chế độ an toàn, hãy đi đến phần "Sử dụng Môi trường Phục hồi Windows để sửa chữa Windows Vista hoặc Windows 7" của bài viết này.

Sử dụng Môi trường Phục hồi Windows để sửa chữa Windows Vista hoặc Windows 7

Quan trọng Phần, phương pháp, hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows


Để sử dụng Môi trường Phục hồi Windows, bạn phải có đĩa cài đặt Windows Vista hoặc Windows 7. Để khởi động Môi trường Phục hồi Windows, hãy làm theo các bước sau:
 1. Cho đĩa cài đặt vào ổ đĩa, sau đó khởi động máy tính.
 2. Nhấn một phím khi bạn được nhắc.
 3. Chọn ngôn ngữ, thời gian và tiền tệ, bàn phím hoặc phương pháp đầu vào, sau đó bấm Tiếp tục.
 4. Bấm Sửa chữa máy tính của bạn.
 5. Trong hộp thoại Tuỳ chọn Phục hồi Hệ thống, bấm vào hệ điều hành mà bạn muốn sửa chữa, sau đó bấm Tiếp tục.
Sử dụng các công cụ trong Môi trường Phục hồi Windows để sửa chữa Windows Vista hoặc Windows 7. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
 1. Nếu máy tính không khởi động ở chế độ an toàn, bãy bấm Startup Repair trong hộp thoại Tuỳ chọn Phục hồi Hệ thống để khắc phục các sự cố nhất định có thể ngăn không cho hệ điều hành khởi động đúng. Nếu công cụ Startup Repair không thể chẩn đoán hoặc sửa chữa sự cố, hãy đi đến bước 2. Nếu Windows Vista hoặc Windows 7 khởi động, hãy đi đến phần "Giải quyết nguyên nhân sự cố khởi động".

  Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Startup Repair, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  925810 Một lỗi Dừng xảy ra hoặc máy tính dừng đáp ứng khi bạn cố gắng khởi động Windows Vista hoặc Windows 7
 2. Trong hộp thoại Tuỳ chọn Phục hồi Hệ thống, bấm Khôi phục Hệ thống để khôi phục hệ điều hành về thời điểm khôi phục được tạo khi chương trình hoặc trình điều khiển được cài đặt. Nếu bạn không thể sử dụng công cụ Khôi phục Hệ thống để khởi động máy tính, hãy đi đến bước 3.
 3. Sử dụng tuỳ chọn Dấu nhắc Lệnh trong Môi trường Phục hồi Windows để vô hiệu hoá trình điều khiển ngăn không cho hệ điều hành khởi động. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau.
  1. Trong hộp thoại Tuỳ chọn Phục hồi Hệ thống, bấm Dấu nhắc Lệnh.
  2. Gõ các lệnh sau đây. Nhấn ENTER sau khi bạn gõ mỗi lệnh.
   cd \Windows\INF
   notepad setupapi.app.log
  3. Chú ý ngày ở chỗ bắt đầu của phần cài đặt thiết bị hoặc trình điều khiển mới. Dựa vào những ngày này xác định trình điều khiển cuối cùng được cài đặt.
  4. Sau khi bạn xác định trình điều khiển nào được cài đặt cuối cùng, hãy xác định trình điều khiển có yêu cầu khởi động máy tính hay không. Để làm điều này, hãy đọc thông tin trong phần mô tả trình điều khiển này của tệp Setupapi.app.log. Nếu trình điều khiển đó có liên quan đến bộ điều khiển đĩa hoặc bộ chip hoặc nếu trình điều khiển đó được cung cấp bởi hệ điều hành, hãy tìm kiếm tên trình điều khiển và hiện tượng của sự cố trên trang Web sau của Microsoft: Xác định xem có thể vô hiệu hoá trình điều khiển hay không trước khi bạn tiếp tục. Nếu trình điều khiển cuối cùng được cài đặt không yêu cầu khởi động máy tính, hãy đi đến bước e.
  5. Tại dấu nhắc lệnh, hãy gõ regedit, sau đó bấm OK.
  6. Bấm HKEY_LOCAL_MACHINE, sau đó bấm Tải Trung tâm trên menu Tệp.
  7. Định vị rồi bấm vào tệp C:\Windows\System32\Config\System, sau đó bấm Mở.
  8. Trong hộp thoại Tải Trung tâm, gõ Offline, sau đó bấm OK.
  9. Mở rộng Hệ thống, sau đó bấm Chọn.
  10. Ở ngăn bên phải, hãy định vị Hiện hành, sau đó chú ý giá trị trong cột Dữ liệu.
  11. Mở rộng ControlSet00x, sau đó mở rộng Dịch vụ. x là giá trị từ cột Dữ liệu mà bạn đã thấy ở bước j.
  12. Định vị khoá con tương ứng với trình điều khiển cuối cùng được cài đặt. Nếu bạn không thể định vị khoá con phù hợp, hãy bấm Dịch vụ, bấm Tìm trên menu Chỉnh sửa, gõ tên trình điều khiển trong hộp Tìm kiếm cái gì, sau đó bấm Tìm kiếm Tiếp.
  13. Bấm khoá con có tên trình điều khiển.
  14. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào Bắt đầu, sau đó bấm Sửa đổi.
  15. Trong hộp Dữ liệu giá trị, gõ 4, sau đó bấm OK. Bước này sẽ ngăn không cho trình điều khiển khởi động.
  16. Định vị rồi bấm vào khoá con đăng ký sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Offline
  17. Trên menu Tệp, bấm Bỏ tải Trung tâm, sau đó bấm trong hộp thoại Xác nhận Bỏ tải Trung tâm.
  18. Thoát khỏi Registry Editor.
  19. Khởi động lại máy tính.
  20. Nếu hệ điều hành không khởi động, hãy khởi động Môi trường Phục hồi Windows,sau đó lặp lại từ bước a đến bước s. Bạn có thể phải lặp lại các bước này cho đến khi tất cả các trình điều khiển đã được cài đặt từ lần khởi động thành công cuối cùng bị vô hiệu hoá.
 4. Khi bạn có thể khởi động hệ điều hành, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị hoặc trình điều khiển để biết thêm thông tin về các vấn đề về tương thích hoặc bản cập nhật có thể khả dụng. Để có thông tin về cách liên hệ với nhà sản xuất thiết bị hoặc trình điều khiển, hãy bấm vào số bài viết phù hợp trong trong danh sách sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  65416 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần cứng và phần mềm, A-K (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

  60781 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần cứng và phần mềm, L-P (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

  60782 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần cứng và phần mềm, Q-Z (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Giải quyết nguyên nhân sự cố khởi động

 1. Mở Bộ quản lý Thiết bị. Để làm điều này, hãy bấm Bắt đầunút Bắt đầu, gõ Bộ quản lý Thiết bị vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm, sau đó bấm Bộ quản lý Thiết bị trong danh sách Chương trình.
 2. Nếu bạn đã cập nhật trình điều khiển cho thiết bị, hãy bấm chuột phải vào thiết bị trong Bộ quản lý Thiết bị, bấm Thuộc tính, sau đó bấm Quay lại Trình điều khiển trên tab Trình điều khiển.
 3. Nếu bạn đã cài đặt thiết bị mới, hãy bấm vào thiết bị trong Bộ quản lý Thiết bị, sau đó bấm Gỡ bỏ cài đặt.
 4. Nếu bạn đã cài đặt một chương trình đi kèm trình điều khiển mới, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm Bắt đầunút Bắt đầu, gõ appwiz.cpl trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm, sau đó bấm appwiz.cpl trong danh sách Chương trình.
  2. Bấm vào tên chương trình đã được cài đặt, sau đó bấm Gỡ bỏ cài đặt/Thay đổi.
   Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc về quyền để tiếp tục, hãy bấm Tiếp tục.
  3. Khi bạn nhận được thông báo "Bạn có muốn tiếp tục không", hãy bấm .
 5. Khởi động lại Windows Vista hoặc Windows 7.
Thuộc tính

ID Bài viết: 927525 - Xem lại Lần cuối: 10/22/2009 13:04:30 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927525
Phản hồi
>