Một hình ảnh và nền của hình đó chuyển thành màu vàng trong Phòng Ảnh Windows trong Windows Vista

Chẩn đoán và khắc phục sự cố tự động
Trình khắc phục sự cố Sự cố Ảnh và Chiếu hình trong Windows có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.Trình khắc phục sự cố này khắc phục được nhiều sự cố khác nhau. Tìm hiểu thêm

Chạy ngay bây giờTrình khắc phục sự cố Sự cố Ảnh và Chiếu hình trong Windows có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Trình khắc phục sự cố này khắc phục rất nhiều sự cố khác nhau. Tìm hiểu thêm

Chạy ngay bây giờ Chú ý Nếu bạn muốn tự khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
Các sự cố tương tự mà gói MATS khắc phục
2415238 Sự cố về màu trong bản xem trước khi in của một hình ảnh trong Phòng Ảnh Windows trong Windows Vista


Để biết thêm thông tin về các sự cố khác mà gói MATS khắc phục, hãy đi tới phần
.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn xem một hình ảnh trong Phòng Ảnh Windows trong Windows Vista, màu của hình ảnh và nền của hình đó chuyển thành màu vàng.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra vì cấu hình màu không đúng trong cài đặt Quản lý Màu được sử dụng cho màn hình.

Chú ý Microsoft Paint và Microsoft Windows Picture và Fax Viewer không sử dụng cấu hình màu để quản lý cài đặt màu cho hình ảnh.
Để tôi tự khắc phục sự cố
Để khắc phục sự cố này, bạn phải xoá cấu hình màu không đúng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Bấm vào Bắt đầu, gõ Quản lý Màu trong ô Bắt đầu Tìm kiếm rồi nhấn ENTER.
 2. Trong hộp thoại Quản lý Màu, bấm để chọn hộp kiểm Sử dụng cài đặt của tôi cho thiết bị này.
 3. Trong danh sách Cấu hình liên quan đến thiết bị này, bấm vào cấu hình màu mà bạn muốn xoá rồi bấm Xoá.

  Chú ý Nếu bạn nhận được thông báo cảnh báo, hãy bấm Có.
 4. Đóng hộp thoại Quản lý Màu rồi khởi động lại máy tính để áp dụng cài đặt.
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
Cách gói MATS hoạt động để khắc phục sự cố này
 1. Gói MATS quét máy tính của bạn và phát hiện xem máy tính có đang chạy Windows Vista không.
 2. Gói MATS xoá khoá đăng ký trong đường dẫn sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ICM


  Chú ý Trong quá trình này, một hộp thoại sẽ xuất hiện. Hộp thoại này cung cấp cho bạn tuỳ chọn để khắc phục sự cố một cách tự động (đây là tuỳ chọn được khuyến nghị) hoặc chọn thủ công từng sự cố để khắc phục.
 3. Gói MATS hiển thị hộp thoại Khởi động lại để khởi động lại máy tính bằng cách chọn Khởi động lại Ngay bây giờ hoặc Tôi sẽ Khởi động lại Sau.
Các sự cố khác mà gói MATS khắc phục
930097 Máy tính chạy chậm khi Phòng ảnh Windows hiển thị các hình ảnh TIFF không khớp vào trong một trang trong Windows Vista
2415237 Không thể xem trước các ảnh trong Phòng ảnh Windows trong Windows Vista
938818 Không thể xem ảnh trong chiếu hình trong Phòng ảnh Windows trong Windows Vista
2009298 Không thể tải xuống các an-bom trong Phòng ảnh Windows Live sau khi nâng cấp từ Windows Vista lên Windows 7
944221 Phòng Ảnh Windows Live đóng băng hoặc không thể khởi động
930102 Sự cố chuyển tiếp hình ảnh trong Phòng Ảnh Windows trong Windows XP hoặc trong Windows Vista
2425702 Trình bảo vệ màn hình hiển thị ảnh sẽ ngừng hoạt động trong Windows
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 939395 - Xem lại Lần cuối: 02/29/2012 04:39:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbsurveynew kbmatsfixme kbexpertiseinter KB939395
Phản hồi