Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Trình điều khiển thiết bị không được cài đặt hoặc thiết bị phần cứng không hoạt động đúng cách sau khi bạn cài đặt Gói Dịch vụ Windows Vista

Bài viết này dành cho người dùng máy tính từ trình độ sơ cấp đến trung cấp.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn cài đặt Gói Dịch vụ Windows Vista trên máy tính đang chạy Windows Vista, thiết bị phần cứng không hoạt động đúng cách. Ngoài ra, nếu bạn mở Trình quản lý Thiết bị, bạn có thể thấy dấu chấm than cạnh tên thiết bị phần cứng.
GIẢI PHÁP
Trình điều khiển thiết bị có thể không được cài đặt hoặc được cài đặt không đúng cách. Làm theo các bước sau để xác định xem Trình quản lý Thiết bị có thể tìm thấy thiết bị và để cài đặt hoặc cài đặt lại trình điều khiển thiết bị khi cần:

Bước 1: Xác định xem trình điều khiển thiết có được tìm thấy trong Trình quản lý Thiết bị không

 1. Bấm Bắt đầunút Bắt đầu, gõ Trình quản lý Thiết bị trong ô Bắt đầu Tìm kiếm, rồi nhấn ENTER.
 2. Bấm Tiếp tục. Hộp thoại Trình quản lý Thiết bị sẽ hiển thị.

  Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc về việc xác nhận hoặc mật khẩu của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu của bạn, hoặc bấm Tiếp tục.
 3. Trong danh sách các loại thiết bị, bấm vào loại thiết bị, rồi định vị thiết bị cụ thể không hoạt động.
  • Nếu dấu chấm than xuất hiện cạnh tên thiết bị không hoạt động, Trình quản lý Thiết bị không thể tìm thấy trình điều khiển thiết bị. Chuyển đến bước 3, "Sử dụng Windows Update để tìm trình điều khiển thiết bị".
  • Nếu dấu chấm than không xuất hiện cạnh tên thiết bị không hoạt động đúng cách, chuyển đến bước 2, "Dỡ cài đặt và cài đặt lại trình điều khiển thiết bị".
 4. Đóng Trình quản lý Thiết bị.

Bước 2: Dỡ cài đặt và cài đặt lại trình điều khiển thiết bị

Nếu dấu chấm than không xuất hiện cạnh tên thiết bị không hoạt động đúng cách, hãy dỡ cài đặt và cài đặt lại trình điều khiển thiết bị theo cách thủ công. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầunút Bắt đầu, gõ Trình quản lý Thiết bị trong ô Bắt đầu Tìm kiếm, rồi nhấn ENTER.
 2. Bấm Tiếp tục. Hộp thoại Trình quản lý Thiết bị sẽ hiển thị.

  Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc về việc xác nhận hoặc mật khẩu của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu của bạn, hoặc bấm Tiếp tục.
 3. Trong danh sách các loại thiết bị, bấm vào loại thiết bị, rồi định vị thiết bị cụ thể không hoạt động.
 4. Bấm chuột phải vào thiết bị, rồi bấm Thuộc tính.
 5. Bấm vào tab Trình điều khiển.
 6. Bấm Dỡ cài đặt.
 7. Bấm OK.
 8. Trong hộp thoại Trình quản lý Thiết bị, bấm vào menu Hành động, rồi bấm Quét các thay đổi phần cứng.
  • Bạn có thể nhận được thông báo cho biết rằng Windows phải cài đặt phần mềm trình điều khiển cho thiết bị không xác định của bạn. Nếu bạn nhận được thông báo này, hãy bấm vào Định vị và cài đặt phần mềm trình điều khiển (được khuyến nghị).
  • Bạn cũng có thể nhận được thông báo cho biết rằng thiết bị phần cứng đang được cài đặt và thiết bị chưa được cài đặt hiện đang có trong Trình quản lý Thiết bị.
  Chú ý Nếu bạn không nhận được thông báo lỗi hoặc thiết bị phần cứng chưa được cài đặt, hãy chuyển đến bước 3, "Sử dụng Windows Update để tìm trình điều khiển thiết bị".
Nếu thiết bị được cài đặt và hoạt động đúng cách, bạn đã giải quyết được sự cố và đã hoàn thành. Nếu thiết bị được cài đặt nhưng vẫn không hoạt động đúng cách, hãy chuyển sang phần "Các bước tiếp theo".

Bước 3: Sử dụng Windows Update để tìm trình điều khiển thiết bị

Chú ý Để sử dụng Windows Update, bạn phải đăng nhập vào máy tính với tư cách quản trị viên. Để xác minh rằng bạn được đăng nhập vào Windows bằng tài khoản người dùng - tài khoản của quản trị viên máy tính, hãy truy nhập Web site sau của Microsoft:Làm theo các bước sau để sử dụng Windows:
 1. Bấm Bắt đầunút Bắt đầu, bấm Tất cả Chương trình, rồi bấm Windows Update.

  Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc về việc xác nhận hoặc mật khẩu của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu của bạn, hoặc bấm Tiếp tục.
 2. Bấm Kiểm tra bản cập nhật.
 3. Để xác định các trình điều khiển đã cập nhật có sẵn hay không, bấm Xem các bản cập nhật sẵn có.

  Nếu sẵn có các bản cập nhật, bấm vào trình điều khiển bạn muốn cài đặt, rồi bấm Cài đặt.

  Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc về việc xác nhận hoặc mật khẩu của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu của bạn, hoặc bấm Tiếp tục.
Nếu Windows Update không thể định vị trình điều khiển được yêu cầu, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để tải xuống trình điều khiển thiết bị mới nhất cho Windows Vista. Để biết thông tin về cách thực hiện, hãy xem phần "Thông tin Bổ sung".

Nếu các phương pháp này không khắc phục được sự cố, hãy chuyển sang phần "Các bước tiếp theo".
CÁC BƯỚC TIẾP THEO
Nếu các bước này không khắc phục được sự cố của bạn, bạn có thể nhờ ai đó biết để được trợ giúp, hoặc có thể liên hệ với nhà sản xuất thiết bị. Bạn cũng có thể sử dụng Web site Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để tìm các giải pháp khác để khắc phục sự cố của mình. Một số dịch vụ mà Web site Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft cung cấp bao gồm: Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố sau khi sử dụng các Web site này của Microsoft hoặc nếu bạn không thể tìm thấy giải pháp cho sự cố trên Web site Dịch vụ Hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào liên kết sau để liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thông tin về cách liên hệ với nhà cung cấp phần mềm và phần cứng của bạn, bấm vào số bài viết thích hợp trong danh sách sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
65416 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, A-K-

60781 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, L-P

60782 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, Q-Z
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố âm thanh có thể xảy ra sau khi bạn cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 1, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
948481 Bạn gặp sự cố âm thanh sau khi cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 1


Để được trợ giúp các sự cố về thiết bị trong Windows Vista, hãy truy nhập trang web sau của Microsoft:
Thuộc tính

ID Bài viết: 948187 - Xem lại Lần cuối: 09/27/2011 10:45:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB948187
Phản hồi