你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Thông tin về Gói Dịch vụ 2 dành cho Windows Vista và Windows Server 2008

GIỚI THIỆU
Gói Dịch vụ 2 (SP2) dành cho Windows Vista và Windows Server 2008 hỗ trợ các loại phần cứng mới và các tiêu chuẩn phần cứng phát sinh. Gói dịch vụ này bao gồm tất cả các bản cập nhật đã được cung cấp kể từ Gói Dịch vụ 1 và đơn giản hoá việc triển khai cho người tiêu dùng, nhà phát triển và chuyên gia CNTT.

Chú ý Bài viết này cũng áp dụng cho Windows Essential Business Server 2008 Standard và Windows Essential Business Server 2008 Premium.
THÔNG TIN THÊM

Cách tải xuống Gói Dịch vụ 2

Windows Vista Gói Dịch vụ 2

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Windows Vista Gói Dịch vụ 2, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935791 Cách nhận gói dịch vụ Windows Vista mới nhất

Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
968849 Cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008

Thông tin hỗ trợ cho Gói Dịch vụ 2

Các tuỳ chọn hỗ trợ được trợ giúp cho Gói Dịch vụ 2 (SP2) dành cho Windows Vista và Windows Server 2008

Khi SP2 được phát hành, bạn sẽ có thể nhận được hỗ trợ được trợ giúp. Để nhận được hỗ trợ được trợ giúp, hãy truy nhập Web site sau của Microsoft, rồi tìm kiếm các tuỳ chọn hỗ trợ:

Các tuỳ chọn hỗ trợ cộng đồng dành cho Windows Vista SP2

Khi SP2 được phát hành, bạn sẽ có thể sử dụng Microsoft Answers để thảo luận các vấn đề có liên quan đến Windows Vista và Windows Vista SP2. Để thực hiện việc này, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft: Chú ý Cho đến khi gói dịch vụ được phát hành, hãy sử dụng diễn đàn TechNet về Gói Dịch vụ 2 dành cho Windows Vista và Windows Server 2008 để thảo luận các vấn đề liên quan đến cả hai gói dịch vụ. Để làm việc này, hãy truy nhập Web site sau của Microsoft:

Các tuỳ chọn hỗ trợ cộng đồng dành cho Windows Server 2008 SP2

Để thảo luận các vấn đề liên quan đến SP2 dành cho Windows Vista và Windows Server 2008, bạn cũng có thể sử dụng diễn đàn TechNet sau đây về SP2 dành cho Windows Vista và Windows Server 2008. Để làm việc này, hãy truy nhập Web site sau của Microsoft:

Những tính năng có trong SP2

Để biết thêm thông tin về những tính năng có trong Windows Vista Gói Dịch vụ 2, hãy truy nhập Web site sau của Microsoft: Để xem các chú thích phát hành cho SP2, hãy truy nhập Web site sau của Microsoft: Để xem danh sách hotfix và các cập nhật bảo mật trong SP2, hãy truy nhập Web site sau của Microsoft:

Những điều bạn có thể muốn biết trước khi cài đặt SP2 dành cho Windows Vista và Windows Server 2008

Trước khi cài đặt SP2, xin lưu ý các điều sau:
 • Quá trình cài đặt có thể diễn ra tối thiểu một giờ. Do đó, nếu bạn đang cài đặt SP2 trên máy tính xách tay, đảm bảo rằng bạn đã cắm dây nguồn.
 • Trong quá trình cài đặt, máy tính của bạn sẽ khởi động lại vài lần. Do đó, hãy lưu công việc của bạn và thoát khỏi tất cả các chương trình đang mở trước khi bắt đầu.
 • Sau khi cài đặt SP2, thiết bị âm thanh hoặc thiết bị phần cứng khác nào đó có thể không còn hoạt động. Nếu hiện tượng này xảy ra, chỉ cần cài đặt trình điều khiển được cập nhật cho thiết bị. Để thực hiện việc này đối với thiết bị âm thanh, hãy làm theo các bước trong bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  948481 Cách khắc phục sự cố âm thanh mà bạn gặp phải sau khi cài đặt Gói Dịch vụ Windows Vista
  Có thể bạn muốn thêm liên kết vào bài viết này trong thư mục Dấu trang hoặc Mục ưa thích trong trường hợp bạn cần sau khi quá trình cài đặt hoàn tất.
Windows Vista Gói Dịch vụ 1 (SP1) là điều kiện tiên quyết để cài đặt SP2 trong Windows Vista. Nếu bạn sử dụng Windows Update hoặc tính năng Cập nhật Tự động trong Windows Vista, bạn sẽ không được cung cấp tuỳ chọn cài đặt SP2 cho tới khi bạn cài đặt SP1 trước.

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt Windows Vista SP1, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935791 Cách nhận gói dịch vụ Windows Vista mới nhất
Chú ý Windows Server 2008 không có yêu cầu tương tự. Windows Server 2008 SP2 là gói dịch vụ đầu tiên sẵn có cho sản phẩm này.

Gỡ bỏ phiên bản tiền phát hành của SP2

Phiên bản tiền phát hành của SP2 là phần mềm có giới hạn thời gian. Bạn phải gỡ bỏ phiên bản tiền phát hành của gói dịch vụ này trước khi cài đặt phiên bản sau cùng của gói dịch vụ. Đồng thời, phần mềm này sẽ không còn hoạt động sau ngày 1 tháng 5 năm 2010. Bạn phải gỡ bỏ phiên bản tiền phát hành của SP2 trước ngày đó.

Để gỡ bỏ phiên bản tiền phát hành của SP2 dành cho Windows Vista và Windows Server 2008, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầunút Bắt đầu, sau đó sao chép và dán (hoặc nhập) lệnh sau vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm, sau đó nhấn ENTER:
  appwiz.cpl
 2. Bấm Xem các bản cập nhật đã cài đặt.
 3. Bấm Gói Dịch vụ dành cho Microsoft Windows (KB948465), sau đó bấm Dỡ cài đặt.
 4. Làm theo các chỉ dẫn để hoàn thành quá trình gỡ bỏ.
Để biết thêm thông tin về cách gỡ bỏ gói dịch vụ Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
948537 Cách dỡ cài đặt gói dịch vụ Windows Vista giống như bước khắc phục sự cố

Thông tin thêm về cách khắc phục sự cố cho SP2

 • Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố cài đặt liên quan đến các gói dịch vụ dành cho Windows Vista hoặc Windows Server 2008, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  947366 Thông báo lỗi khi bạn cố cài đặt gói độc lập dành cho Windows Vista Gói Dịch vụ 1 hoặc Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2: "Cài đặt không thành công" hay "Đã xảy ra lỗi nội bộ khi cài đặt gói dịch vụ"
 • Sau khi cài đặt SP2 dành cho Windows Vista và Windows Server 2008, thiết bị âm thanh hoặc thiết bị phần cứng có thể không còn hoạt động. Nếu sự cố này xảy ra, hãy cài đặt trình điều khiển được cập nhật cho thiết bị.
  • Để khắc phục sự cố âm thanh sau khi cài đặt gói dịch vụ Windows Vista, hãy làm theo các bước ở bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
   948481 Cách khắc phục sự cố âm thanh mà bạn gặp phải sau khi cài đặt Gói Dịch vụ Windows Vista
  • Để khắc phục sự cố phần cứng sau khi cài đặt gói dịch vụ Windows Vista, hãy làm theo các bước ở bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
   948187 Trình điều khiển thiết bị không được cài đặt hoặc thiết bị phần cứng không hoạt động đúng cách sau khi bạn cài đặt Gói Dịch vụ Windows Vista
 • Để biết thêm thông tin về các chương trình được báo cáo bị mất chức nâng khi bạn cài đặt Gói Dịch vụ 2 trên máy tính chạy Windows Vista hoặc Windows Server 2008, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  969707 Các chương trình được xác định bị mất chức năng sau khi bạn cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 2 hoặc Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

Thông tin thêm về SP2 cho Chuyên gia CNTT

Chuyên gia CNTT nên truy nhập Web site sau của TechNet để biết thêm thông tin về SP2 dành cho Windows Vista và Windows Server 2008: Chú ý Một số phiên bản tuyên bố về quyền riêng tư cho Windows Vista Gói Dịch vụ 2 và Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 đề cập không đúng đến "Windows Gói Dịch vụ 2" hay "Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 1". Toàn bộ tài liệu tham khảo cho "Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 1" phải là "Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2." Toàn bộ tham chiếu cho "Windows Gói Dịch vụ 2" phải là "Windows Vista Gói Dịch vụ 2."
属性

文章 ID:948465 - 上次审阅时间:09/27/2011 10:43:00 - 修订版本: 2.0

Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation, Windows Web Server 2008, Windows Small Business Server 2008 Premium, Windows Small Business Server 2008 Standard

 • kbtshoot kbwinvistapostrtmfix kbexpertisebeginner kbprb kbinfo KB948465
反馈