Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Lỗi "Tệp hoặc cặp không tồn tại" trong Windows Vista

Chẩn đoán và khắc phục sự cố tự động
Trình khắc phục sự cố Tự động chẩn đoán và khắc phục các Sự cố Tệp và Cặp Windows có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.Trình khắc phục sự cố này khắc phục nhiều sự cố khác nhau. Tìm hiểu thêm

Chạy ngay bây giờTrình khắc phục sự cố Tự động chẩn đoán và khắc phục các Sự cố Tệp và Cặp Windows có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Trình khắc phục sự cố này khắc phục rất nhiều sự cố khác nhau. Tìm hiểu thêm

Chạy ngay bây giờ Chú ý Nếu bạn muốn tự khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
TRIỆU CHỨNG
Trên máy tính đang chạy Windows Vista, bạn nhận được thông báo lỗi giống như sau khi bạn cố gắng đổi tên hoặc di chuyển một tệp hoặc cặp:
Tệp hoặc cặp không tồn tại.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra vì các khoá đăng ký <ID Cặp> trong khoá con đăng ký sau bị hỏng hoặc bị xoá:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions
Để tôi tự khắc phục sự cố
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows


Để khắc phục sự cố này, hãy tạo các khoá đăng ký <ID Cặp> bị thiếu trong khoá con đăng ký sau dựa trên các giá trị trong knownfolders.h:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions


Chú ý
  • Nếu khoá KnownFolders tồn tại nhưng giá trị khác so với giá trị được liệt kê trong knownfolders.h thì trang "Tương tác Người dùng Lỗi Cặp và Tệp" được hiển thị. Bạn có thể chọn CÓ để đặt khoá KnownFolders về cài đặt mặc định hoặc chọn KHÔNG để giữ nguyên cài đặt hiện tại.
  • Không nên sửa đổi các tham chiếu cặp bổ sung do ứng dụng của bên thứ ba tạo trong sổ đăng ký.
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
Cách gói MATS hoạt động để khắc phục sự cố này
  1. Gói MATS quét máy tính của bạn và phát hiện liệu máy tính có chạy phiên bản dựa trên x86 hoặc phiên bản dựa trên x64 của Windows Vista không.
  2. Gói MATS tạo các khoá đăng ký <ID Cặp> bị thiếu.

    Chú ý Trong quá trình này, một hộp thoại sẽ xuất hiện. Hộp thoại này cung cấp cho bạn tuỳ chọn để khắc phục sự cố một cách tự động (đây là tuỳ chọn được khuyến nghị) hoặc chọn thủ công từng sự cố để khắc phục. Nếu bạn chọn thủ công từng sự cố để khắc phục, bạn phải chọn tuỳ chọn Đổi tên hoặc di chuyển tệp và cặp hoặc Sự cố khác hoặc tôi không biết từ hộp thoại này.
  3. Gói MATS xác minh rằng các khoá đăng ký <ID Cặp> bị thiếu được tạo thành công.
Các sự cố khác mà gói MATS khắc phục
2394521 Không thể dọn sạch Thùng rác trong Windows XP hoặc trong Windows Vista
934160 Lỗi "Quyền mạng hoặc tệp" hoặc "cặp không tồn tại"
813711 Các thay đổi về kích thước, chế độ xem, biểu tượng hay vị trí của cặp bị mất
2394740 Không thể chọn nhiều mục sau khi nâng cấp từ Windows XP lên Windows Vista
2396571 Các biểu tượng thay đổi không đúng trong Windows
Thuộc tính

ID Bài viết: 949109 - Xem lại Lần cuối: 02/29/2012 04:32:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

  • kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmatsfixme KB949109
Phản hồi