Bản cập nhật Microsoft Dynamics CRM 4.0 và hotfix

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 949256
GIỚI THIỆU
Bài viết này liệt kê các bản Cập Nhật và hotfix cho Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Thông tin thêm

Bản Cập Nhật tích lũy Cập Nhật mới nhất cho Microsoft Dynamics CRM 4.0

Bảng sau liệt kê các bản Cập Nhật tích lũy Cập Nhật mới nhất cho Microsoft Dynamics CRM 4.0. Bản Cập Nhật tích luỹ bao gồm tất cả các hotfix đã được phát hành giới hạn phân phối. Bản Cập Nhật tích luỹ này cũng bao gồm tất cả các bản Cập Nhật trước đó.
Số bài viếtTiêu đề bài viếtNgày phát hànhPhiên bản
2621054Microsoft Dynamics CRM 4.0 Cập Nhật 21Tháng 9 năm 20114.00.7333.3822

Bản Cập Nhật cho phân phối rộng rãi

Bảng sau liệt kê các bản Cập Nhật đã được phát hành cho phân phối rộng rãi. Để xem bài viết cụ thể liên quan đến bản Cập Nhật, bấm vào liên kết để xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft được liệt kê trong bảng. Để tải xuống một hoặc nhiều bản Cập Nhật được liệt kê trong bài viết này, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:
Số bài viếtTiêu đề bài viếtNgày phát hànhPhiên bản
948917Làm thế nào để có được cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 28 tháng 9 năm 2008không áp dụng
948593Thông báo lỗi khi bạn cài đặt chuyên biệt máy chủ Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft.Crm.CrmArgumentException: tên không hợp lệ. Tên miền là không hợp lệ hoặc không thể kết nối" Ngày 28 tháng 9 năm 2008không áp dụng
948041Bản Cập Nhật cho các tệp trợ giúp cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 được phát hành ngày 7 tháng 9 năm 2008Ngày 7 tháng 9 năm 2008không áp dụng
955921Bản Cập Nhật cho các tệp trợ giúp cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 được phát hành vào ngày 26 tháng 9 năm 2008 (955921)Ngày 26 tháng 9 năm 2008không áp dụng
952858Microsoft Dynamics CRM 4.0 Cập Nhật 1 Ngày 24 tháng 9 năm 20084.0.7333.1113
959419Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 2Ngày 15 tháng 12 năm 20094.0.7333.1312
961768Microsoft Dynamics CRM 4.0 Cập Nhật 3Ngày 12 tháng 12 năm 20094.0.7333.1408
968176Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 4Ngày 7 tháng 12 năm 20094.0.7333.1551
970141Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 5 Ngày 2 tháng 12 năm 20094.00.7333.1645
970148Microsoft Dynamics CRM 4.0 Cập Nhật 6Ngày 27 tháng 12 năm 20094.00.7333.1750
971782Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 7Ngày 22 tháng 12 năm 20094.00.7333.2138
975995Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 8Ngày 17 tháng 12 năm 20094.00.7333.2542
977650Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 9Ngày 11 tháng 8 năm 20104.0.7333.2644
979347Microsoft Dynamics CRM 4.0 Cập Nhật 10Ngày 8 tháng 8 năm 20104.00.7333.2741
981328Microsoft Dynamics CRM 4.0 Cập Nhật 11 Tháng 3 năm 20104.0.7333.2861
2028381Microsoft Dynamics CRM 4.0 Cập Nhật 12 Ngày 29 tháng 8 năm 20104.0.7333.2861
2267499Microsoft Dynamics CRM 4.0 Cập Nhật 13Ngày 23 tháng 8 năm 20104.0.7333.3018
2389019Microsoft Dynamics CRM 4.0 Cập Nhật 14Ngày 18 tháng 8 năm 20104.00.7333.3135
2449283Microsoft Dynamics CRM 4.0 Cập Nhật 15Tháng 10 năm 20114.00.7333.3231
2477743Microsoft Dynamics CRM 4.0 Cập nhật 16Ngày 10 tháng 8 năm 20114.00.7333.3335
2477746Microsoft Dynamics CRM 4.0 Cập Nhật 17Ngày 5 tháng 7 năm 20114.00.7333.3414
2477777Microsoft Dynamics CRM 4.0 Cập Nhật 18Ngày 30 tháng 6 năm 20114.00.7333.3531
2550097Microsoft Dynamics CRM 4.0 Cập Nhật 19Ngày 25 tháng 8 năm 20114.00.7333.3628
2550098Microsoft Dynamics CRM 4.0 Cập Nhật 20Ngày 10 tháng 8 năm 20114.00.7333.3732

Hotfix có giới hạn phân phối

Bảng sau liệt kê các hotfix Microsoft Dynamics CRM đã được phát hành một bản phát hành giới hạn. Hotfix là nhằm khắc phục chỉ sự cố được thảo luận trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft liên quan. Để tải xuống hotfix, bấm số bài viết để truy cập vào các liên kết đến bản ghi dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft. Danh sách đầy đủ số điện thoại bản ghi dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
Số bài viếtTiêu đề bài viếtNgày phát hành
946649Thông báo lỗi khi bạn lấy CRM đồ từ bản ghi Dịch vụ Web CRM 4.0: "401 trái phép"Ngày 14 tháng 9 năm 2008
948045Ừng đáp ứng khi bạn theo dõi một số liên lạc Outlook trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 máy tính khách OutlookNgày 5 tháng 9 năm 2008
948035Khắc phục: nút chọn một "Lục" và "Thêm hiện có ghi" nút chọn một bị thiếu trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 12 tháng 9 năm 2008
948876Internet Explorer dừng đáp ứng khi bạn sử dụng máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web lưu hoặc gửi bức e-mail có một đoạn lớnNgày 12 tháng 9 năm 2008
949141Thông báo lỗi khi bạn bấm vào "Chế độ xem trong CRM" sau khi bạn tạo một cuộc hẹn trong máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook: "ít nhất một người nhận không thể giải quyết cho bản ghi trong hệ thống"Ngày 12 tháng 9 năm 2008
948005Mã OnSave sự kiện hoặc sự kiện OnLoad mã không được kích hoạt sau khi bạn thay đổi một bước trong quy tắc luồng công việc trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 12 tháng 9 năm 2008
948155Ngày hoặc thời gian không thể được chuyển đổi thời gian UTC trong bộ máy cơ sở dữ liệu cho một số múi thời gian trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 13 tháng 9 năm 2008
947860Khắc phục: Thông báo lỗi khi bạn sử dụng thư trả lời của đối tượng SetStateEmailRequest để thiết lập bức e-mail để hoàn thành trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm ngoại lệ: thông báo: loại được chỉ định người gửi không được hỗ trợ"Ngày 13 tháng 9 năm 2008
948008Hoạt động theo dõi mới vẫn thuộc sở hữu của người dùng ban đầu sau khi bạn thay đổi người dùng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 13 tháng 9 năm 2008
948157Thông báo lỗi khi bạn tạo một hồ sơ mới hoặc mở một bản ghi hiện tại trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Đối số không hợp lệ"Ngày 16 tháng 9 năm 2008
948002Thời gian Bắt đầu và thời gian hoàn thành không chính xác trong luồng công việc trên một thực thể trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 17 tháng 9 năm 2008
948122Bộ sưu tập của nhãn bản địa hóa được cài đặt chuyên biệt không hoàn chỉnh khi bạn sử dụng Microsoft Dynamics CRM 4.0 bản ghi dịch vụ Siêu dữ liệu Web để lấy bộ sưu tậpNgày 19 tháng 9 năm 2008
947401Thông báo lỗi khi bạn nhập tuỳ chỉnh vào một tổ chức Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Định dạng không thể hơn 50 ký tự"Ngày 19 tháng 9 năm 2008
949086Bạn nhận được thông báo đồng bộ hoá Outlook khi bạn xem lịch được chia sẻ hoặc một mục tin thư thoại được chia sẻ liên hệ trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 máy tính khách cho OutlookNgày 1 tháng 9 năm 2008
951179Thông báo lỗi khi bạn cố gắng truy cập máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook diễn đàn có quyền truy cập diễn đàn: "Không thể di chuyển dữ liệu cho tổ chức" Ngày 6 tháng 9 năm 2008
949569Chức năng phát hiện trùng lặp không thể phát hiện trùng lặp ghi khi bạn sử dụng một cấu phần bổ sung trước khi Cập Nhật trong quá trình cập nhật Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 17 tháng 9 năm 2008
948121Outlook có thể dừng đáp ứng khi bạn thoát Outlook, gián tuyến vào máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook hoặc trực tuyến trong máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 OutlookNgày 17 tháng 9 năm 2008
951180 Thông báo lỗi khi bạn nâng cấp từ Microsoft Dynamics CRM 3.0 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0: "hành động Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction không thành công. Đối tượng tham chiếu không được đặt thành một phiên bản của đối tượng" Ngày 25 tháng 9 năm 2008
948746Thông báo lỗi khi bạn thực hiện một bổ sung trên bản nondefault tổ chức trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "yêu cầu không có trạm đậu HTTP 401 không được phép"Ngày 27 tháng 9 năm 2008
948298Danh sách hồ sơ trong hộp thoại tìm lưu hồ sơ không được lọc bởi một số liên lạc mới trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 27 tháng 9 năm 2008
948629Thông báo lỗi khi bạn cố gắng truy cập máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook diễn đàn có quyền truy cập diễn đàn: "không thể di chuyển dữ liệu cho thực thể chi tiết bổ sung' trong hành động chèn, countRows = [số]" Ngày 27 tháng 9 năm 2008
948172Thông báo lỗi khi bạn xoá một mục hàng từ hàng đợi trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Hồ sơ không khả dụng"Ngày 3 tháng 9 năm 2008
948588Thông báo lỗi khi bạn nhập tuỳ chỉnh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "thất bại: bulkoperation: đối số không hợp lệ" Ngày 4 tháng 9 năm 2008
951884bản ghi dịch vụ Microsoft.crm.Application.Hoster.exe dừng chạy khi bạn chạy ứng dụng khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook truy cập diễn đànNgày 5 tháng 9 năm 2008
950229Thông báo lỗi khi bạn cố gắng thêm một sản phẩm để cơ hội trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "lỗi xảy ra trong khi giá của một mục chi tiết"Ngày 6 tháng 9 năm 2008
949347nút chọn một "Chuyển lên" và "Di chuyển xuống" nút chọn một không khả dụng khi bạn mở trang tính chất, trang thuộc tính cho một chút loại thuộc tính trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 6 tháng 9 năm 2008
949925 Trường hợp bản ghi dịch vụ không được gán cho người dùng khi bạn bấm gán trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 12 tháng 9 năm 2008
952945Tab bảo mật trên trang thiết lập tuỳ chọn cá nhân chứa liên kết tới tuyên bố bảo mật báo cáo lỗi trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 12 tháng 9 năm 2008
951718Bạn nhận được thông báo lỗi tập lệnh khi bạn duyệt qua các trang trong mục Microsoft Dynamics CRM khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 OutlookNgày 15 tháng 9 năm 2008
948604Thông báo lỗi khi bạn cố gắng cung cấp một ngôn ngữ trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "không thể chèn hàng khoá trùng lặp trong đối tượng ' dbo. LocalizedLabel' chỉ số duy nhất 'ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect' " Ngày 19 tháng 9 năm 2008
952724Bạn không thể xem bất kỳ thông báo email trong mục tin thư thoại sau khi bạn cài đặt chuyên biệt máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 chỗ cho Outlook Ngày 19 tháng 9 năm 2008
951301 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng truy cập diễn đàn trong Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook có quyền truy cập diễn đàn: "xuất hiện một lỗi SQL Server. Cố gắng hành động này lại do cấu hình tầng" Ngày 29 tháng 9 năm 2008
947978Một số biến chuỗi không được chuyển vào biểu mẫu Web tùy chỉnh sau khi bạn thiết lập một web site tùy chỉnh làm trang chủ mặc định trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 29 tháng 9 năm 2008
951206Câu lệnh FetchXML có <Link-Entity>báo cáo có thể trả lại dữ liệu không đúng hoặc không chính xác dữ liệu trong Microsoft Dynamics CRM 4.0</Link-Entity>Ngày 29 tháng 9 năm 2008
953185Chức năng tiếp tục hoạt động như mong đợi khi bạn chạy chức năng cho việc cập nhật đồng kỳ trong phiên bản Microsoft Dynamics CRM 4.0 Thổ Nhĩ Kỳ Ngày 29 tháng 9 năm 2008
950202Nhãn dịch biến mất khi bạn thêm giá trị mới vào trường picklist của một thuộc tính cho một tổ chức trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 3 tháng 9 năm 2008
951477Thông báo lỗi khi bạn chạy chức năng "Gửi thư trực tiếp" bằng cách sử dụng truy vấn người dùng xác định trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Bạn không có quyền truy cập vào hồ sơ hoặc bản ghi không tồn tại" Ngày 3 tháng 9 năm 2008
949719Thông báo lỗi khi bạn theo dõi e-mail đã nhận hoặc khi bạn gửi một tin thư thoại e-mail được theo dõi trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "lỗi quảng cáo mục này cho Microsoft Dynamics CRM" Ngày 5 tháng 9 năm 2008
947818Trường có tên xuất hiện trên tab phi sự kiện phụ thuộc vào hộp thoại thuộc tính biểu mẫu sau khi bạn tạo một thực thể tuỳ chỉnh mới trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 5 tháng 9 năm 2008
950006Một e-mail hoạt động không được thêm vào một trường hợp khi bạn chuyển đổi email hoạt động một trường hợp của Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 5 tháng 9 năm 2008
952925Thông báo lỗi khi bạn cố gắng thêm người dùng vào Microsoft Dynamics CRM 4.0 từ một tên miền đáng tin cậy: "đã xảy ra lỗi. Thử lại thao tác này" Ngày 9 tháng 9 năm 2008
951274Thông báo lỗi khi bạn cố gắng nhập một tổ chức vào Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ngoại lệ System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030): không có đối tượng trên máy chủ" Ngày 9 tháng 9 năm 2008
950414Thông báo lỗi khi bạn tăng cấp bức e-mail, máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook: "lỗi xảy ra khi quảng cáo thư e-mail Microsoft CRM" Ngày 9 tháng 9 năm 2008
951502Bạn không thể mở thư email được gửi từ người dùng Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 16 tháng 9 năm 2008
951919Quy tắc luồng công việc tiếp tục ngay cả khi các điều kiện "Chờ" được đáp ứng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 17 tháng 9 năm 2008
951197Trường "ModifiedBy" của bản ghi không được tự động đặt khi bạn bật hoặc tắt người dùng trong Microsoft Dynamics CRM 3.0 Ngày 18 tháng 9 năm 2008
952149Nhãn Nam và nữ nhãn được dịch không chính xác trong phiên bản tiếng Séc của Microsoft Dynamics CRM 4.0 (952149) Ngày 18 tháng 9 năm 2008
950542Đồng bộ plug-in không đáp ứng các sự kiện được kích hoạt trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 19 tháng 9 năm 2008
949068Trường liên quan trong một hoạt động e-mail có chứa không có giá trị khi bạn sử dụng một khuôn mẫu có một lĩnh vực liên quan trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 21 tháng 9 năm 2008
952018Nhà cung cấp POP3 cung cấp hàng trăm đồng gửi thư e-mail cùng bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 24 tháng 9 năm 2008
950374Văn bản xuất hiện trong một dòng khi bạn mở xem trước trang cho một hoạt động trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 16 tháng 9 năm 2008
955049Thông báo lỗi khi bạn cố gắng truy cập diễn đàn trong máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook: "không thể di chuyển dữ liệu cho tổ chức đã lưu xem' trong hành động chèn, countRows = 13"Ngày 16 tháng 9 năm 2008
952019bản ghi dịch vụ Microsoft Dynamics CRM 4.0 bộ định tuyến E-Mail dừng xử lý bức e-mail sau một khoảng thời gian cụ thểNgày 16 tháng 9 năm 2008
951711Bản Cập Nhật có sẵn để thay đổi giờ mùa hè Israel 2008 trong Microsoft Dynamics CRM 3.0 và máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 3.0 cho OutlookNgày 21 tháng 9 năm 2008
951098Xem năm quan MiniCalendar Hiển thị dữ liệu chính xác nếu bạn bấm để chọn hộp kiểm "Hiển thị số tuần trong chế độ xem lịch" tùy chọn vùng khách hàng - mẫu tuỳ chọn cá nhân trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 23 tháng 9 năm 2008
948843Bạn có thể gặp phải hiệu suất chậm khi bạn chạy hoặc chỉnh sửa luồng công việc trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 24 tháng 9 năm 2008
950175Bạn không thể sử dụng Outlook như mong đợi cho đến khi tất cả Microsoft Dynamics CRM 4.0 add-in được tảiNgày 25 tháng 9 năm 2008
952815Thông báo lỗi khi bạn chạy một truy vấn tìm kiếm nâng cao trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "chi tiết các lỗi Microsoft CRM: lỗi máy chủ trong '/' ứng dụng"Ngày 25 tháng 9 năm 2008
950088bức e-mail không được gửi từ Outlook Web Access từ Outlook Mobile Access hoặc từ Outlook quy tắc sau khi bạn mở máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 OutlookNgày 28 tháng 9 năm 2008
948126Không phải tất cả công việc được hiển thị trong cửa sổ tra cứu cho các mối quan hệ một tài khoản trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 1 tháng 9 năm 2008
951538Giá trị trong cột cuối thực không chính xác trong "Của tôi nhận được thư" trong danh sách hoạt động nhập E-mail trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 1 tháng 9 năm 2008
951174Nội dung trong tab ghi chú có thể không hiển thị khi bạn bấm vào tab ghi chú trên trang tổ chức trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 13 tháng 9 năm 2008
952547Bản ghi di chuyển xuống dưới cùng của mạng lưới nếu bạn mở rộng phần xem trước của bản ghi trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 13 tháng 9 năm 2008
950886Thông báo lỗi khi bạn khởi động thuật sĩ báo cáo hoặc khi bạn thực hiện các hoạt động với số lượng lớn nhập trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "người dùng đã kí nhập không có quyền bảo mật thích hợp để xem các bản ghi hoặc thực hiện hành động cụ thể"Ngày 13 tháng 9 năm 2008
950154Thông báo lỗi khi bạn thay đổi tài khoản chính trường ở dạng cơ hội trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Không có thuộc tính"Ngày 14 tháng 9 năm 2008
954498Danh sách tiếp thị vẫn còn chứa các thành viên mà bạn muốn loại bỏ khi bạn bấm danh sách cập nhật tiếp thị trên trang quản lý các thành viên trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 14 tháng 9 năm 2008
954800Ừng đáp ứng khi bạn mở, đóng, trả lời hoặc chuyển tiếp bức e-mail trong máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 OutlookNgày 14 tháng 9 năm 2008
952115Trường giá trị động chứa nội dung không khi bạn sử dụng một mẫu e-mail để gửi thư e-mail trực tiếp trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 14 tháng 9 năm 2008
950374 Văn bản xuất hiện trong một dòng khi bạn mở xem trước trang cho một hoạt động trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 16 tháng 9 năm 2008
955049 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng truy cập diễn đàn trong máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook: "không thể di chuyển dữ liệu cho tổ chức đã lưu xem' trong hành động chèn, countRows = 13" Ngày 16 tháng 9 năm 2008
952019 bản ghi dịch vụ Microsoft Dynamics CRM 4.0 bộ định tuyến E-Mail dừng xử lý bức e-mail sau một khoảng thời gian cụ thể Ngày 16 tháng 9 năm 2008
951711 Bản Cập Nhật có sẵn để thay đổi giờ mùa hè Israel 2008 trong Microsoft Dynamics CRM 3.0 và máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 3.0 cho Outlook Ngày 21 tháng 9 năm 2008
951098 Xem năm quan MiniCalendar Hiển thị dữ liệu chính xác nếu bạn bấm để chọn hộp kiểm "Hiển thị số tuần trong chế độ xem lịch" tùy chọn vùng khách hàng - mẫu tuỳ chọn cá nhân trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 23 tháng 9 năm 2008
948126 Không phải tất cả công việc được hiển thị trong cửa sổ tra cứu cho các mối quan hệ một tài khoản trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 24 tháng 9 năm 2008
948843 Bạn có thể gặp phải hiệu suất chậm khi bạn chạy hoặc chỉnh sửa luồng công việc trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 24 tháng 9 năm 2008
950175 Bạn không thể sử dụng Outlook như mong đợi cho đến khi tất cả Microsoft Dynamics CRM 4.0 add-in được tải Ngày 25 tháng 9 năm 2008
952815 Thông báo lỗi khi bạn chạy một truy vấn tìm kiếm nâng cao trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "chi tiết các lỗi Microsoft CRM: lỗi máy chủ trong '/' ứng dụng" Ngày 25 tháng 9 năm 2008
951538 Giá trị trong cột cuối thực không chính xác trong "Của tôi nhận được thư" trong danh sách hoạt động nhập E-mail trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 25 tháng 9 năm 2008
950088 bức e-mail không được gửi từ Outlook Web Access từ Outlook Mobile Access hoặc từ Outlook quy tắc sau khi bạn mở máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook Ngày 28 tháng 9 năm 2008
951174 Nội dung trong tab ghi chú có thể không hiển thị khi bạn bấm vào tab ghi chú trên trang tổ chức trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 13 tháng 9 năm 2008
952547 Bản ghi di chuyển xuống dưới cùng của mạng lưới nếu bạn mở rộng phần xem trước của bản ghi trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 13 tháng 9 năm 2008
950886 Thông báo lỗi khi bạn khởi động thuật sĩ báo cáo hoặc khi bạn thực hiện các hoạt động với số lượng lớn nhập trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "người dùng đã kí nhập không có quyền bảo mật thích hợp để xem các bản ghi hoặc thực hiện hành động cụ thể" Ngày 13 tháng 9 năm 2008
950154 Thông báo lỗi khi bạn thay đổi tài khoản chính trường ở dạng cơ hội trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Không có thuộc tính" Ngày 14 tháng 9 năm 2008
954498 Danh sách tiếp thị vẫn còn chứa các thành viên mà bạn muốn loại bỏ khi bạn bấm danh sách cập nhật tiếp thị trên trang quản lý các thành viên trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 14 tháng 9 năm 2008
954800 Microsoft Outlook dừng đáp ứng khi bạn mở, đóng, trả lời hoặc chuyển tiếp bức e-mail trong máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook Ngày 14 tháng 9 năm 2008
952115 Trường giá trị động chứa nội dung không khi bạn sử dụng một mẫu e-mail để gửi thư e-mail trực tiếp trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 14 tháng 9 năm 2008
952601 Thông báo lỗi khi chương trình thiết lập cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 thực hiện kiểm tra trong thuật sỹ chẩn đoán môi trường (EDW): "Error| Kiểm tra FullTextRunningValidator: lỗi: bản ghi dịch vụ msftesql không tìm thấy trên máy tính '[tên_máy_tính]' " Ngày 15 tháng 9 năm 2008
952602 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng cài đặt chuyên biệt kết nối dữ liệu Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Không thể xác thực cài đặt chuyên biệt máy chủ báo cáo bản ghi dịch vụ báo cáo SQL Server" Ngày 15 tháng 9 năm 2008
951252 Một hoặc nhiều tuỳ chỉnh có thể bất ngờ bị xóa trên báo cáo khi bạn sử dụng thuật sĩ báo cáo để Sửa Báo cáo trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 15 tháng 9 năm 2008
950490 Thông báo lỗi khi bạn nâng cấp quy tắc luồng công việc từ Microsoft Dynamics CRM 3.0 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.OutOfMemoryException" Ngày 21 tháng 9 năm 2008
949732 Một chút loại trường bất ngờ nằm lại giá trị mặc định khi bạn chạy một quy tắc luồng công việc cập nhật một số lĩnh vực khác của bản ghi trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 29 tháng 9 năm 2008
951300 Tính năng tra cứu toàn văn bản không thể tìm thấy bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft và trạm đậu của một số hợp đồng không được đặt để hết hạn khi bạn chạy trình quản lý Microsoft Dynamics CRM 4.0 triển khai 3 tháng 9 năm 2008
951849 Thông báo lỗi khi bạn chạy bản ghi dịch vụ Microsoft Dynamics CRM 4.0 bộ định tuyến E-mail trên máy tính có bộ xử lý đa lõi: "một mục có cùng khoá đã được thêm" 4 tháng 9 năm 2008
947278 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng cài đặt chuyên biệt Microsoft Dynamics CRM Connector cho SSRS: "Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.AddSrsAspNetAccountToPrivReportingGroupAction thất bại" 4 tháng 9 năm 2008
951268 Thập phân tách mà bạn chỉ định trong cài đặt chuyên biệt người dùng trong phiên bản tiếng Anh của Microsoft Dynamics CRM 3.0 đột ngột thay đổi sau khi bạn nâng cấp lên Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 8 tháng 9 năm 2008
956720 Các lịch do thời gian hoạt động một bất ngờ được chuyển thành "12:00 giờ sáng" sau khi bạn chỉ định thời gian báo lại hoặc bạn bỏ qua các hoạt động trong lời nhắc trong máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook Ngày 9 tháng 9 năm 2008
948043 Bạn không thể nhập các tuỳ chỉnh từ hệ thống Microsoft Dynamics CRM 4.0 bạn nâng cấp lên một hệ thống Microsoft Dynamics CRM 4.0 bạn cũng đã nâng cấp Ngày 9 tháng 9 năm 2008
954916 Thông báo lỗi khi bạn in một hoạt động từ các hoạt động trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "lỗi: 'LOCID_UI_DIR' không xác định" Ngày 9 tháng 9 năm 2008
951319 Bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn tạo một cuộc hẹn trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 9 tháng 9 năm 2008
952673 Thông báo lỗi khi bạn cố mở chế độ xem lịch trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Loại sự kiện Nhật ký không hợp lệ nhận" Ngày 10 tháng 9 năm 2008
952576 Loại "RetrieveTeamsSystemUserResponse" không trả về tất cả các thuộc tính trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 10 tháng 9 năm 2008
953906 Bản Cập Nhật có sẵn để thay đổi múi thời gian và giờ mùa hè trong Microsoft Dynamics CRM 3.0 và khách hàng Microsoft Dynamics CRM 3.0 cho Microsoft Office Outlook Ngày 18 tháng 9 năm 2008
954351 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng xem ngày trong chế độ xem lịch trong Microsoft Dynamics CRM 3.0: "lỗi de servidor en la aplicación '/'" Ngày 25 tháng 9 năm 2008
956869 Thông báo lỗi khi bạn tạo một tổ chức mới hoặc nhập một tổ chức trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Dịch vụ msftesql không tìm thấy trên máy tính '[tên_máy_tính]'" Ngày 26 tháng 9 năm 2008
948770 Microsoft Dynamics CRM 4.0 có thể đóng bất ngờ khi bạn bấm vào nút chọn một tra cứu trong kiểu trường khách hàng gây ra sự kiện Ajax Ngày 26 tháng 9 năm 2008
956129 Bạn có thể nhận được thông báo lỗi khi bạn cố gắng lưu cuộc hẹn, khuyến khích thư e-mail hoặc chạy bộ định tuyến E-mail trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 7 tháng 9 năm 2008
952046 Khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook có thể dừng đáp ứng khi Outlook bổ trợ khác cũng được cài đặt chuyên biệt trên máy tính Ngày 7 tháng 9 năm 2008
955056 Chức năng "Trộn thư" trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 chuyển kí tự đại diện đặc biệt không chính xác cho Microsoft Word Ngày 14 tháng 9 năm 2008
953905 Bản Cập Nhật có sẵn để thay đổi múi thời gian và giờ mùa hè trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 và Microsoft Dynamics CRM 4.0 máy tính khách cho Microsoft Office Outlook Ngày 15 tháng 9 năm 2008
948530 Bản Cập Nhật của Microsoft Dynamics CRM 4.0 không thay đổi bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Dynamics CRM nếu bạn cài đặt chuyên biệt các gói MUI trên máy tính chạy Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 17 tháng 9 năm 2008
957701 Luồng công việc ở trong tiến trình hoặc chờ trạm đậu khi bạn chạy các công việc trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 21 tháng 9 năm 2008
951549 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng loại bỏ một trình quản lý từ người dùng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "đã xảy ra lỗi" Ngày 22 tháng 9 năm 2008
953284 Khi bạn gửi bức e-mail trong máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook, thông báo vẫn xuất hiện trong mục tin thư thoại "trong tiến trình" của các hàng đợi "Công việc của tôi" Ngày 22 tháng 9 năm 2008
953340 Thư e-mail từ người dùng CRM vào hàng đợi không được cung cấp trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 22 tháng 9 năm 2008
952979 Thông báo lỗi khi bạn sử dụng chức năng tra cứu nâng cao để xem chế độ xem đã lưu trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Đã xảy ra lỗi hiển thị này thực thể liên kết" Ngày 22 tháng 9 năm 2008
950521 Một ngôn ngữ tiếng Anh MSN tiền trang mở ra khi bạn bấm đúp vào URL bao gồm một biểu tượng Nhật mã hoặc biểu tượng Trung Quốc mã trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 22 tháng 9 năm 2008
953099 Luồng công việc được kích hoạt bất ngờ trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 22 tháng 9 năm 2008
954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 triển khai quản lý mất nhiều thời gian để mở trên máy chủ Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 23 tháng 9 năm 2008
950430 Bạn có thể gửi biểu mẫu Microsoft Dynamics CRM 4.0 ngay cả khi trường yêu cầu tra cứu không chứa giá trị hợp lệ Ngày 23 tháng 9 năm 2008
950475 Giá trị lý do trạm đậu của bản ghi cuộc hẹn được thay đổi giá trị mặc định khi bạn chạy chức năng bỏ vào một lời nhắc nhở lịch Outlook theo dõi trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 23 tháng 9 năm 2008
951309 Nhãn không được dịch như mong đợi sau khi bạn nhập nhãn vào Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 23 tháng 9 năm 2008
954549 Thư e-mail trên Internet có nguy hiểm hoặc các kí tự đại diện trong dòng chủ đề được gửi trực tiếp vào hộp thư Microsoft Dynamics CRM trước khi bạn sử dụng Microsoft Dynamics CRM 4.0 máy tính khách Outlook Ngày 23 tháng 9 năm 2008
954256 Thông báo lỗi khi bạn lập lịch trình hoạt động bản ghi dịch vụ liên quan đến thiết bị hoặc một cơ sở trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ít nhất một người nhận có địa chỉ e-mail hoặc được đánh dấu kiểm là 'không' e-mail" Ngày 23 tháng 9 năm 2008
957788 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng mở một hoạt động dựa trên một thực thể ActivityPointer báo cáo tuỳ chỉnh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "4200 không phải là một loại đối tượng được công nhận" Ngày 24 tháng 9 năm 2008
951640 Thông báo lỗi khi bạn xem một công việc trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "không tìm thấy hồ sơ được yêu cầu hoặc bạn không có đủ quyền để xem" Ngày 27 tháng 9 năm 2008
956757 Bạn không thể nhập vai trò bảo mật từ một tổ chức nâng cấp cho một tổ chức không được nâng cấp trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 27 tháng 9 năm 2008
954917 Bạn không thể tạo một hoạt động theo dõi nếu bạn đặt "Gán cho" trường hàng đợi trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 27 tháng 9 năm 2008
953291 Bạn không thể sử dụng chức năng SetFocus() để giữ lại tập trung vào các trường trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 27 tháng 9 năm 2008
952733 Thay đổi đối với các bộ lọc dữ liệu liên hệ không đồng bộ với danh bạ Outlook của người dùng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 máy tính khách cho Microsoft Office Outlook Ngày 27 tháng 9 năm 2008
951065 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng sử dụng chức năng tra cứu nâng cao để thêm địa chỉ liên lạc vào danh sách tiếp thị trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "đã xảy ra lỗi" Ngày 27 tháng 9 năm 2008
955247 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng đóng cơ hội trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "xảy ra lỗi soát hợp thức. Độ dài thuộc tính 'chủ đề' tổ chức 'opportunityclose' vượt quá tối đa cho phép khoảng '100' " Ngày 27 tháng 9 năm 2008
955745 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng cấu hình máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook: "này thực hiện không phải là một phần của cửa sổ xác nhận nền tảng FIPS thuật toán mật mã" Ngày 27 tháng 9 năm 2008
955286 Trình quản lý triển khai dừng đáp ứng khi bạn mở trình quản lý máy chủ trong trình quản lý triển khai trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 27 tháng 9 năm 2008
952311 Thông báo lỗi khi bạn bấm vào nút chọn một làm mới danh sách trên một mạng lưới của chế độ xem trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Sắp xếp theo cột không phù hợp với các phân trang" Ngày 28 tháng 9 năm 2008
958031 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trực tuyến trong máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook trên mạng băng thông thấp hoặc cao độ trễ mạng: "không xác định xảy ra lỗi" Ngày 28 tháng 9 năm 2008
957792 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng nhập một tổ chức Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error| Nhập tổ chức (tên = [Company_Name], Id=[OrganizationID]) không thành công" Ngày 28 tháng 9 năm 2008
956805 Thông báo lỗi khi bạn chỉnh sửa đơn đặt hàng có mức khóa trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm ngoại lệ: thông báo: sản phẩm và các đơn vị không được Cập Nhật trong khi thực thể bị khoá., ErrorCode:-2147206371" Ngày 28 tháng 9 năm 2008
957703 Khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook dừng đáp ứng khi bạn thay đổi tuỳ chọn trong hộp thoại tùy chọn Ngày 28 tháng 9 năm 2008
956585 Thông báo lỗi khi bạn cài đặt chuyên biệt Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.Exception: Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction hành động không thành công" Ngày 28 tháng 9 năm 2008
955234 Thay đổi bạn thực hiện trong chế độ gián tuyến bị mất khi bạn truy cập trực tuyến trong máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook Ngày 28 tháng 9 năm 2008
954227 Thông báo lỗi khi bạn chạy chức năng phát hiện trùng lặp trên bản ghi dữ liệu trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "đối tượng yêu cầu" Ngày 28 tháng 9 năm 2008
953033 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng nhập dữ liệu liên quan đến một thuộc tính picklist trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Chuyển đổi dữ liệu phân tích cú pháp" Ngày 28 tháng 9 năm 2008
952874 Một số được tạo tự động hoá là một kí tự đại diện ngắn khi bạn tạo một đơn trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 28 tháng 9 năm 2008
954673 bức e-mail không được gửi sau khi bạn hoàn thành nhanh chiến dịch thuật sĩ tạo trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 28 tháng 9 năm 2008
954349 Bạn không thể chọn danh sách giá mặc dù nút chọn một tra cứu giá tồn tại trong tổ chức tạo mẫu hoặc dưới dạng bản Cập Nhật thực thể trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 29 tháng 9 năm 2008
954655 Microsoft Dynamics CRM 4.0 không thực hiện kiểm tra duy nhất trên một số sản phẩm sau khi bạn thêm một thuộc tính tuỳ chỉnh cho một thực thể sản phẩm Ngày 29 tháng 9 năm 2008
955452 Đường dây nguồn dữ liệu thứ cấp không được sử dụng khi bạn gửi bức e-mail sử dụng một mẫu e-mail để hiển thị dữ liệu có dây nguồn dữ liệu thứ cấp trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 29 tháng 9 năm 2008
953842 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng chuyển đổi một dẫn hiện có trong một số chiến dịch nhanh câu trả lời cho các tổ chức trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "không tìm thấy hồ sơ được yêu cầu hoặc bạn không có đủ quyền để xem" Ngày 29 tháng 9 năm 2008
956354 Số doanh thu được tính cho một cơ hội đóng là nhân 10.000 sau khi bạn nâng cấp lên phiên bản tiếng ý của Microsoft Dynamics CRM 3.0 Phiên bản tiếng ý của Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 29 tháng 9 năm 2008
958571 Bạn không thể nhập một tổ chức trong trình quản lý triển khai trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 30 tháng 9 năm 2008
954433 Bạn nhận được thông báo lỗi hoặc bạn không thể chọn giá trị tra cứu nâng cao tra cứu trên trang trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 30 tháng 9 năm 2008
953999 Microsoft Dynamics CRM 4.0 không trả về kết quả nếu bạn cố gắng xuất kết quả trang tính Excel sau khi bạn sử dụng các điều kiện sau ngày X trong truy vấn tìm kiếm nâng cao Ngày 5 tháng 9 năm 2008
955055 Thông báo lỗi khi bạn mở tài liệu kết hợp thư trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Mail_Merge_ [số] [1] là một tài liệu chính kết hợp thư. Word không thể tìm thấy nguồn dữ liệu" Ngày 5 tháng 9 năm 2008
952855 Người dùng có giấy phép truy cập máy tính khách của chế độ quản trị viên có thể truy cập các thực thể tuỳ chỉnh bất ngờ trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 7 tháng 9 năm 2008
955065 Bạn có thể gặp phải vấn đề bố trí hoặc định dạng các vấn đề khi bạn chạy báo cáo trong một số phiên bản của Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 10 tháng 9 năm 2008
948987 Thông báo lỗi khi bạn nhập dữ liệu vào Microsoft Dynamics CRM 4.0 bằng cách sử dụng thuật sỹ nhập dữ liệu hoặc Bắt đầu di chuyển dữ liệu mới bằng cách sử dụng quản lý di chuyển dữ liệu: "Mismatched dữ liệu dấu kiểm tách: chỉ có một dấu kiểm tách được tìm thấy" Ngày 11 tháng 9 năm 2008
956859 Thanh công cụ của Microsoft Dynamics CRM bị vô hiệu hoá trong Outlook sau khi bạn mất kết nối mạng cho một phút Ngày 20 tháng 9 năm 2008
952680 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng thêm một dòng đồng hợp đồng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "không tìm thấy hồ sơ được yêu cầu hoặc bạn không có đủ quyền để xem" Ngày 20 tháng 9 năm 2008
950119 Thông báo lỗi khi bạn cố lưu một cuộc hẹn cho tài khoản liên quan trong Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Vi phạm giới hạn khoá duy nhất 'UQ_PrincipalObjectAccess'" Ngày 5 tháng 9 năm 2008
949202 Thông báo lỗi khi bạn bấm vào một phần của biểu đồ để xem một số bảng dữ liệu trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "xử lý FilterExpression bảng 'Table0' không được thực hiện" Ngày 5 tháng 9 năm 2008
951909 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng nhập một tuỳ chỉnh vào một máy chủ Microsoft Dynamics CRM 4.0: "tiền tố tên không hợp lệ" Ngày 8 tháng 9 năm 2008
950372 Bạn được nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn nhiều lần khi bạn khởi động Outlook, hoặc khi bạn nhấp vào một mục tin thư thoại Microsoft Dynamics CRM Outlook trên máy tính chạy Windows Vista Ngày 8 tháng 9 năm 2008
958902 Tab bị cắt bớt hoặc ẩn khi bạn thêm chú thích vào một hình thức tổ chức trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 9 tháng 9 năm 2008
954322 Thông báo lỗi khi bạn nhập một số tuỳ chỉnh để cài đặt chuyên biệt bản nâng cấp của Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Không thể tải lên tệp hoặc nhập không thành công" Ngày 9 tháng 9 năm 2008
950207 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng mở một hoạt động chiến dịch trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ngoại lệ loại 'System.Web.HttpUnhandledException' đã ném" Ngày 9 tháng 9 năm 2008
957406 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng tạo một cuộc hẹn bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ít nhất một người nhận có địa chỉ e-mail hoặc được đánh dấu kiểm là"Không cho phép"e-mail" Ngày 9 tháng 9 năm 2008
958836 Thông báo lỗi khi bạn chạy báo cáo tuỳ chỉnh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "đã xảy ra lỗi" Ngày 9 tháng 9 năm 2008
959394 Bản ghi không chính xác được mở ra khi bạn bấm đúp vào một hồ sơ trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 9 tháng 9 năm 2008
952322 Quy tắc luồng công việc hoạt động như mong đợi khi bạn thực hiện quy tắc trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 10 tháng 9 năm 2008
958287 Thông báo lỗi khi bạn xem một hình thức hoạt động trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ngoại lệ loại 'System.Web.HttpUnhandledException' đã ném" Ngày 10 tháng 9 năm 2008
953489 Bản ghi không được hiển thị khi bạn thực hiện kết hợp thư với tuỳ chọn "Tất cả các bản ghi trên trang hiện tại" hoặc chống lại các tùy chọn "Tất cả các bản ghi trên tất cả các trang" trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 10 tháng 9 năm 2008
954313 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng kí nhập vào trang Microsoft Dynamics CRM Web từ máy chủ Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Yêu cầu địa chỉ IP có địa chỉ khác dòng địa chỉ mạng" Ngày 10 tháng 9 năm 2008
952658 Bạn không thể tìm thấy bài viết trong cơ sở kiến thức khi bạn tra cứu các bài viết này trong máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook Ngày 10 tháng 9 năm 2008
955418 Bạn không thể xóa ghi bằng cách sử dụng người dùng cho vai trò không có quyền in trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 10 tháng 9 năm 2008
954592 Bất kỳ ánh xạ giữa các thuộc tính tra cứu một thực thể tuỳ chỉnh và thuộc tính khách hàng của trích dẫn sử dụng một mã loại đối tượng chính xác sau khi bạn tạo mối quan hệ trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 10 tháng 9 năm 2008
955981 Thông báo lỗi khi bạn cố mở chế độ xem tuỳ chỉnh trong lịch bản ghi dịch vụ trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "savedquery với Id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e không tồn tại" Ngày 10 tháng 9 năm 2008
958181 Thông báo lỗi khi bạn nhập một tổ chức trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Tên hoặc loại tên 'InvokeDotNetAssembly' không tồn tại trong không gian tên 'Microsoft.Crm.Workflow'" Ngày 11 tháng 9 năm 2008
957270 Bạn có thể bất ngờ quảng bá hẹn mà không có chủ đề được xác định ngay cả khi các thuộc tính tiêu đề của tổ chức cuộc hẹn được đặt thành công việc cần thiết trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 11 tháng 9 năm 2008
956127 Một số thuộc tính thực thể đồng bộ hoá Outlook bị thiếu trong tệp đã xuất tuỳ chỉnh từ Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 11 tháng 9 năm 2008
956282 Thông báo lỗi khi bạn sử dụng Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK để phát triển một tuỳ chỉnh luồng công việc hoạt động hội: "The phím không thể NULL" Ngày 11 tháng 9 năm 2008
953887 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng chỉnh sửa một số thuộc tính của một luồng công việc nhập trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Hồ sơ không khả dụng" Ngày 11 tháng 9 năm 2008
954940 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng xoá sơ thực thể tuỳ chỉnh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "đã xảy ra lỗi, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn" Ngày 11 tháng 9 năm 2008
955253 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng thêm người tham gia vào một cuộc hẹn hiện tại trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Bạn không có đủ phép truy nhập đối tượng Microsoft Dynamics CRM hoặc thực hiện thao tác đã yêu cầu" Ngày 11 tháng 9 năm 2008
955064 Bạn không thể xem các hoạt động tạo thành chiến dịch hoạt động trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web client Ngày 11 tháng 9 năm 2008
956237 Luồng công việc vẫn ở trạm đậu chờ đợi sau khi bạn tạo một quy tắc luồng công việc cập nhật trạm đậu của cơ hội trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 11 tháng 9 năm 2008
951432 Bạn không thể truy nhập trực tuyến lại trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 máy tính khách Outlook có quyền truy cập diễn đàn nếu bạn chuyển sang kết nối mạng khác trong khi bạn đang gián tuyến Ngày 11 tháng 9 năm 2008
956771 Mẫu kết hợp thư là bất ngờ liên quan đến một thực thể tuỳ chỉnh không chính xác sau khi bạn xuất các mẫu vào môi trường mới trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 11 tháng 9 năm 2008
957305 Thông báo lỗi bất ngờ xảy ra khi bạn thêm sản phẩm báo giá, đơn đặt hàng hoặc hóa đơn được tạo từ cơ hội trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 11 tháng 9 năm 2008
957920 Không có tin thư thoại e-mail được gửi sau khi bạn hoàn thành nhanh chiến dịch thuật sĩ tạo trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 11 tháng 9 năm 2008
955977 Bạn không thể mở một thực thể tuỳ chỉnh hồ sơ trong khi bạn đang gián tuyến, ngay cả khi bạn có quyền để mở hồ sơ máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 cho Microsoft Office Outlook Ngày 11 tháng 9 năm 2008
959226 Thông báo lỗi khi bạn nhập một tổ chức vào Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Thay đổi nguồn tham số hoặc dữ liệu báo cáo các giá trị bạn chỉ định không được phép" Ngày 11 tháng 9 năm 2008
954929 Hiệu suất là tầm nhìn thấp khi bạn thay đổi người dùng từ một đơn vị khác trong trình quản lý triển khai trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 11 tháng 9 năm 2008
954640 mục tin thư thoại có tên xuất hiện trong trường cha khi bạn mở biểu mẫu địa chỉ trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 11 tháng 9 năm 2008
956370 Ngày trong trường ngày bắt đầu trong một hợp đồng không chính xác sau khi bạn thực hiện hợp đồng mới trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 11 tháng 9 năm 2008
959775 Không có tin thư thoại e-mail được gửi sau khi bạn hoàn thành nhanh chiến dịch thuật sĩ tạo ngay cả khi bạn áp dụng hotfix 954673 trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 11 tháng 9 năm 2008
953586 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng khởi động bản ghi dịch vụ không đồng bộ trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ngoại lệ khi khởi động bản ghi dịch vụ không đồng bộ: MSCRMAsyncService" Ngày 11 tháng 9 năm 2008
956751 Luồng công việc được kích hoạt hai lần, ngay cả khi bạn bộ quy tắc luồng công việc tương ứng để chạy khi trạm đậu hoạt động được hoàn tất trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 11 tháng 9 năm 2008
957975 Microsoft Dynamics CRM 4.0 xử lý một giá trị thập phân không chính xác khi bạn chạy luồng công việc Ngày 11 tháng 9 năm 2008
957421 Outlook có thể sập khi bạn đồng bộ hoá Outlook với khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook Ngày 11 tháng 9 năm 2008
957299 Bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn bấm đặt thuộc tính trên một bước gửi E-mail trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 luồng công việc thiết kế Ngày 11 tháng 9 năm 2008
957919 Bạn nhận được thông báo lỗi không chính xác khi bạn tạo đơn cùng một lần nữa trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 11 tháng 9 năm 2008
958072 Bạn không thể sử dụng một số truy vấn người dùng chạy liên hệ, khách hàng tiềm năng hoặc tài khoản sau khi nâng cấp từ Microsoft Dynamics CRM 3.0 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 11 tháng 9 năm 2008
957377 Bản địa hoá xem có một yếu tố không hợp lệ layoutXML sau khi bạn nâng cấp lên phiên bản tiếng Na Uy Microsoft Dynamics CRM 3.0 Phiên bản Microsoft Dynamics CRM 4.0 Na Uy Ngày 12 tháng 9 năm 2008
949069 tra cứu nhiều thuộc tính bị vô hiệu hoá một số hình thức sau khi bạn nhập một số tuỳ chỉnh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 12 tháng 9 năm 2008
955750 Bạn có thể bất ngờ tạo một cuộc hẹn bản ghi dịch vụ ngay cả khi bạn không có quyền thực thể bản ghi dịch vụ trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 12 tháng 9 năm 2008
955061 Thông báo lỗi khi bạn sử dụng một sự kiện Presend gọi để lấy các đối tượng liên quan đến thư e-mail khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook: "Send() thất bại, HR = 80045f00" Ngày 12 tháng 9 năm 2008
956445 Bản ghi vẫn xuất hiện trong bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Dynamics CRM sau khi xoá bản ghi trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web client Ngày 12 tháng 9 năm 2008
955487 Đường dây nguồn dữ liệu thứ cấp bị mất khi bạn gửi bức e-mail bằng cách sử dụng khuôn mẫu kết hợp thư trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 12 tháng 9 năm 2008
955006 Bạn không thể thêm người dùng từ miền cha Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 12 tháng 9 năm 2008
955058 Hiệu suất bị chậm khi bạn thực hiện một số thay đổi cấu hình trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 12 tháng 9 năm 2008
956079 Hồ sơ chỉ được thay đổi trong vòng 30 ngày được hiển thị loại dữ liệu liên quan đến khi bạn tạo một báo cáo bằng cách sử dụng thuật sĩ báo cáo trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 15 tháng 9 năm 2008
947762 Luồng công việc được xác định được kích hoạt một điều kiện "Ghi lại thay đổi thuộc tính" có thể xuất hiện bất ngờ ngay cả khi máy tính theo dõi không thay đổi trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 16 tháng 9 năm 2008
958003 Thông báo lỗi khi bạn xuất bản một luồng công việc nhập trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "tự động luồng công việc không được phát hành nếu không có tham số kích hoạt đã được xác định" Ngày 16 tháng 9 năm 2008
958563 Nội dung của nội dung của bức e-mail không hiển thị khi bạn xem các thuộc tính cho một bước chỉ bức e-mail, một công việc trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 16 tháng 9 năm 2008
955482 Thuộc tính "actualstart" và "actualend" tính thực thể ActivityPointer bất ngờ được đặt thành "Ngày chỉ" trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 16 tháng 9 năm 2008
959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 gặp sự cố khi xử lý bức e-mail bằng cách sử dụng định tuyến email Microsoft Dynamics CRM Ngày 16 tháng 9 năm 2008
958280 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng lưu lịch trình hàng tuần lặp lại trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Giá trị là quá lớn hoặc quá nhỏ cho một Int32" Ngày 16 tháng 9 năm 2008
957225 Microsoft Dynamics CRM 4.0 bất ngờ kích hoạt quy tắc luồng công việc khi bạn gửi một e-mail hoạt động chiến dịch nhanh Ngày 16 tháng 9 năm 2008
956112 Thông báo lỗi trong ứng dụng kí nhập máy chủ Microsoft Dynamics CRM sau khi bạn xoá một chiến dịch nhanh: "Xoá bản ghi dịch vụ không làm sạch bảng = [Table_Name]" Ngày 16 tháng 9 năm 2008
954682 Thứ tự tab không mong muốn theo nếu tab chứa phần lớn bao gồm nhiều hàng trường trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 16 tháng 9 năm 2008
957086 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng thay đổi một tổ chức cuộc hẹn trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "bạn không thể không chia sẻ hồ sơ này. Chủ sở hữu ghi được chọn là duy nhất có thể di chuyển khác từ phần" Ngày 16 tháng 9 năm 2008
960249 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng chạy chức năng nhập dữ liệu nhập một số dữ liệu trong phiên bản tiếng Trung Phồn thể (CHT) Microsoft Dynamics CRM 4.0: "CrmSoapExtension phát hiện không CrmException" Ngày 16 tháng 9 năm 2008
952852 Quay số không chính xác khi bạn chạy truy vấn FetchXML từ Microsoft Dynamics CRM 4.0 phần mềm bộ phát triển Ngày 16 tháng 9 năm 2008
950307 Trình diễn đàn đi không tải thông tin người dùng bộ máy cơ sở dữ liệu MSDE cục bộ trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 16 tháng 9 năm 2008
956045 Chỉ định dạng ngắn ngày được hiển thị trong trường "tạo ra" và "cuối lần" trong hộp thoại "Trang thuộc tính" của bản ghi trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 16 tháng 9 năm 2008
953764 Bộ lọc "Cha mẹ đã tải xuống" trên một thực thể tuỳ chỉnh không hoạt động như mong đợi trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 17 tháng 9 năm 2008
956257 ngày bắt đầu năm không chính xác trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 nếu bạn đang ở múi thời gian GMT + 12 hoặc GMT + 13 Ngày 17 tháng 9 năm 2008
959572 Trường "Nguồn chiến dịch" trên cơ hội không được xác định khi bạn chuyển chiến dịch trả lời trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 17 tháng 9 năm 2008
956537 Tệp đính kèm được bao gồm trong kết hợp thư mẫu bị mất trong quá trình nhập tuỳ chỉnh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 17 tháng 9 năm 2008
955833 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng thay đổi tài khoản người dùng kí nhập vào trang chỉ định tài khoản bảo mật trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "tài khoản bản ghi dịch vụ Microsoft CRM không hợp lệ" Ngày 17 tháng 9 năm 2008
958487 Thông báo lỗi khi quản trị viên lớn reassigns thông tin người dùng một người dùng khác trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "chỉ luồng công việc xuất bản và luồng công việc mẫu có thể chưa được công bố" Ngày 17 tháng 9 năm 2008
958250 Lỗi xảy ra khi bạn chọn ngày 11 tháng 9 năm 2008 Microsoft CRM lịch nếu bạn cấu hình thiết đặt múi thời gian Santiago trên máy tính chạy Windows: "Lỗi không mong muốn" Ngày 17 tháng 9 năm 2008
956521 Thay đổi không hiện nếu bạn lịch lại hoạt động bản ghi dịch vụ bằng cách sử dụng nút chọn một "Lịch lại" trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 17 tháng 9 năm 2008
958256 Trường cha khách hàng không được xác định trên liên hệ sau khi bạn chuyển đổi một bản ghi tài khoản và bản ghi liên hệ trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 17 tháng 9 năm 2008
956283 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng sửa lịch trình hàng tuần làm việc cho người dùng hoặc các thiết bị trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "đã xảy ra lỗi và bạn nên liên hệ với quản trị viên của bạn" Ngày 17 tháng 9 năm 2008
957380 Bạn không thể đặt thuộc tính statuscode bằng cách sử dụng trình CompoundCreate trước khi bạn tạo hóa đơn trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 17 tháng 9 năm 2008
958791 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng thêm người dùng từ một tên miền đáng tin cậy cho Microsoft Dynamics CRM 4.0: "đã xảy ra lỗi" Ngày 17 tháng 9 năm 2008
959208 Việc phát hiện trùng lặp không phát hiện tất cả các mục trùng lặp trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 17 tháng 9 năm 2008
955469 Bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn cố gắng để chỉ định một phiên bản của một người dùng khác trong Microsoft Dynamics CRM Web client hoặc máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook Ngày 17 tháng 9 năm 2008
958818 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng để chỉ định bức e-mail cho người dùng từ hàng đợi Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Hoạt động đã bị đóng cửa không được gán cho người dùng khác" Ngày 17 tháng 9 năm 2008
955423 Thông báo lỗi khi bạn kết hợp hai tài khoản được thêm vào một danh sách tiếp thị không hoạt động trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "trộn thư bị hủy bỏ, hãy liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn và thử lại" Ngày 17 tháng 9 năm 2008
955685 Người dùng có quyền gán vai trò trong một đơn vị kinh doanh trẻ em bất ngờ có thể gán vai trò người người quản trị hệ thống trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 17 tháng 9 năm 2008
957589 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng chỉnh sửa một số cột luồng công việc thực thể xem bằng cách sử dụng tính năng tra cứu nâng cao trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft Dynamics CRM đã gặp lỗi" Ngày 19 tháng 9 năm 2008
957318 bản ghi dịch vụ lịch trong Microsoft Dynamics CRM 4.0, bạn có thể xem thông tin người dùng và thiết bị của bạn không có quyền truy cập vào các vai trò bảo mật của bạn Ngày 19 tháng 9 năm 2008
961135Thông báo lỗi khi bạn cố gắng mở một bản ghi dịch vụ lịch trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "lỗi: ngoại lệ loại 'System.Web.HttpUnhandledException' đã ném"Ngày 12 tháng 9 năm 2008
957960Bạn không thể truy nhập trực tuyến sau khi bạn gửi thư e-mail đến người dùng khác trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 máy tính khách cho Microsoft Office OutlookNgày 19 tháng 9 năm 2008
955233Bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn lưu một vai trò bảo mật trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 19 tháng 9 năm 2008
950266Bạn đang looped trong trang kí nhập khi bạn cố gắng chạy thuật sĩ quản lý di chuyển dữ liệu trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 19 tháng 9 năm 2008
966206Ảnh chụp báo cáo không được tạo ra khi bạn cố gắng để lên lịch một báo cáo trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 22 tháng 9 năm 2008
955051Không phải tất cả các thuộc tính bắt buộc được chọn và hiển thị đúng khi bạn xác định ánh xạ dữ liệu mới nhắm mục tiêu thực thể hợp đồng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 5 tháng 12 năm 2009
957970Tab có thể biến mất khi bạn bấm vào giữa các tab trong một số hình thức tổ chức trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 và màn hình Ngày 6 tháng 12 năm 2009
955422Thông báo lỗi khi bạn cố gắng mở một cơ hội đóng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "1 không mã trạm đậu hợp lệ cơ hội"Ngày 6 tháng 12 năm 2009
957031Thông báo lỗi khi bạn cố gắng khởi động Microsoft Dynamics CRM 4.0 sau khi nâng cấp hệ điều hành Windows Server 2008: "truy cập thực hiện yêu cầu không truy cập tuỳ chỉnh, nó đã được khởi tạo như ReadOnly" Ngày 6 tháng 12 năm 2009
952599Nhãn trường địa chỉ có thể không chính xác sau khi bạn xuất bản tuỳ chỉnh thực thể liên lạc và các tổ chức tài khoản trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 7 tháng 12 năm 2009
952148Thông báo lỗi đầu tiên bạn cố gắng truy nhập trực tuyến sau khi nâng cấp máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 3.0 cho Outlook cho khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook Offline truy cập: "xảy ra lỗi không xác định"Tháng 9 năm 2009
956852Thông báo lỗi khi bạn chạy báo cáo sử dụng loại lệnh "StoredProcedure" trong Microsoft Dynamics CRM kết nối bản ghi dịch vụ báo cáo SQL Server: "Truy vấn thực hiện không thành công cho dữ liệu 'Test_MSCRM'" Ngày 12 tháng 12 năm 2009
955574Thông báo lỗi khi bạn thực hiện kết hợp thư trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "lỗi 0x80041103 'Liên hệ' thực thể không chứa các thuộc tính tên = ''" Ngày 13 tháng 12 năm 2009
957057Bạn không thể đặt chế độ xóa "Xoá liên kết" hoặc "Hạn" để tuỳ chỉnh mối quan hệ giữa hai thực thể tuỳ chỉnh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 13 tháng 12 năm 2009
957704Người dùng không được tìm thấy khi bạn tra cứu một số người dùng hệ thống bằng cách sử dụng tên cuối cùng từ một mối quan hệ trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 13 tháng 12 năm 2009
960286Bản cập nhật mới sẵn để thay đổi múi thời gian và giờ mùa hè trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 và Microsoft Dynamics CRM 4.0 máy tính khách cho Microsoft Office OutlookNgày 15 tháng 12 năm 2009
957871Hồ sơ công việc mở rộng việc làm AsyncOperationTable bảng bộ máy cơ sở dữ liệu MSCRM tăng quá lớn trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 15 tháng 12 năm 2009
953821Luồng công việc bất ngờ được kích hoạt khi bạn Cập Nhật bản ghi có bản ghi trùng lặp trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 tháng 3 năm 2009
968135Thông báo lỗi khi bạn cố gắng nhập một quy tắc luồng công việc trong phiên bản tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.Data.SqlClient.SqlException: cột tên 'isCrmUIWorkflow'"9 tháng 3 năm 2009
957966Bạn không thể xuất bản ghi một bảng tính Excel nếu bạn sử dụng tuỳ chọn động trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 9 tháng 3 năm 2009
968672người nhận không thấy biểu tượng theo dõi e-mail Microsoft Dynamics CRM khi người dùng Microsoft Dynamics CRM gửi một Microsoft Dynamics CRM người dùng Microsoft Dynamics CRM theo dõi thư emailNgày 12 tháng 12 năm 2009
958601Trong Microsoft Dynamics CRM 4.0, các chú thích sẽ bị mất nếu bản ghi trùng lặp được phát hiện khi bạn cố gắng lưu bản ghi Ngày 12 tháng 12 năm 2009
968755Bảng AsyncOperationBase và WorkflowLogBase phát triển rất lớn và các vấn đề hiệu suất xảy ra khi bạn sử dụng nhiều công việc trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 12 tháng 12 năm 2009
968515Vai trò bảo mật tuỳ chỉnh hiện tại không được cấp quyền ẩn sau khi bạn áp dụng hotfix 950886 trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 12 tháng 12 năm 2009
956330Hiệu suất và sử dụng CPU cao xảy ra khi bạn nhập tuỳ chỉnh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 12 tháng 12 năm 2009
966331Bạn có thể chỉ định một trường hợp từ một hàng khác trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 bất kể mật của vai trò đặc quyềnNgày 12 tháng 12 năm 2009
958562Mặc định chính xác trường tiền được đặt thành hai khi bạn sử dụng ngôn ngữ tiếng Nhật hoặc tiếng Cộng hòa Hàn Quốc trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 12 tháng 12 năm 2009
950266Bạn đang looped trong trang kí nhập khi bạn cố gắng chạy thuật sĩ quản lý di chuyển dữ liệu trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 12 tháng 12 năm 2009
955138Bạn gặp phải hiệu suất tầm nhìn thấp hoặc hết thời gian chờ khi bạn cố gắng truy cập một số điểm trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 18 tháng 12 năm 2009
959549Quản trị viên có thể bất ngờ xem Thư mục Họat động người không thuộc đơn vị tổ chức của quản trị viên trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 19 tháng 12 năm 2009
969287Bộ định tuyến e-mail di chuyển thư e-mail không mong muốn đến một mục tin thư thoại không thể gửi nếu các tại ký hiệu (@) là kí tự đại diện đầu tiên trong tên hiển thị của người gửi trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 19 tháng 12 năm 2009
954811Microsoft Dynamics CRM 4.0 triển khai quản lý mất nhiều thời gian để mở trên máy chủ Microsoft Dynamics CRM 4.0Tháng 3 năm 2010
961135Thông báo lỗi khi bạn cố gắng mở một bản ghi dịch vụ lịch trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "lỗi: ngoại lệ loại 'System.Web.HttpUnhandledException' đã ném"Ngày 6 tháng 12 năm 2009
970136Tài khoản không còn tài khoản chính của tài khoản con bất ngờ có thể xem các hồ sơ tài khoản con trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 13 tháng 12 năm 2009
969946Công cụ được cung cấp để trích xuất theo dõi thẻ từ chủ đề bức e-mail và cập nhật các cột theo dõi mã thông báo email trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 bảngNgày 14 tháng 12 năm 2009
958084Một hotfix có sẵn để vô hiệu hoá tính năng kết hợp thông minh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 14 tháng 12 năm 2009
969776Một số ghi chú không đồng bộ hoá như mong đợi khi bạn vào diễn đàn Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook Ngày 7 tháng 12 năm 2009
969758Bạn không thể cấu hình một sơ đồ sàn miền Thư mục Họat động và Microsoft Dynamics CRM 4.0 URL độc lập cho người dùng Thư mục Họat động bên ngoài và người dùng Thư mục Họat động nội bộNgày 7 tháng 12 năm 2009
953812Một hotfix cho phép bạn theo dõi cuộc hẹn vào lịch được chia sẻ trong máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook có sẵnNgày 7 tháng 12 năm 2009
963054Microsoft Dynamics CRM 4.0 tạo hoạt động cho các thành viên không hoạt động trong danh sách tiếp thị khi bạn tạo chiến dịch hoạt động, chiến dịch nhanh chóng hoạt động hoặc hoạt động kết hợp thư từ danh sách tiếp thị Ngày 7 tháng 12 năm 2009
957720Một số bản ghi trong bộ máy cơ sở dữ liệu gián tuyến bị mất sau khi bạn bỏ qua một sự cố xảy ra khi bạn truy nhập trực tuyến trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 cho Microsoft Office Outlook có quyền truy cập diễn đàn Ngày 2 tháng 12 năm 2009
959072Dạng thực thể tải chậm sau khi bạn thêm nhiều trường nhiều loại thuộc tính khác trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 2 tháng 12 năm 2009
956526Khi bạn tạo một chiến dịch hoặc chiến dịch nhanh để tạo ra một e-mail hoạt động bằng cách sử dụng tuỳ chọn "Chỉ định vào hàng đợi", người gửi được đặt không đúng là chủ sở hữu của một số lượng lớn công việc hoạt động trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 2 tháng 12 năm 2009
971758 Thông báo lỗi không mong muốn xảy ra mặc dù bạn thay đổi vai trò khách hàng cơ hội so trùng lặp trong duy nhất trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 2 tháng 12 năm 2009
971356 Bạn nhận được một thông báo lỗi "ngăn xếp tràn" nếu sự kiện OnChange() được kích hoạt cho trường tra cứu trong một hình thức tổ chức và nếu trường này được thay đổi sau khi một đồng gửi phát hiện thư trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 2 tháng 12 năm 2009
971082 Bạn không thể xoá dữ liệu từ một trường trong bản ghi trùng lặp trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 2 tháng 12 năm 2009
972150 Thuộc tính của cung cấp cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router đột ngột trở lại thiết đặt mặc định của mình sau khi bạn thay đổi Ngày 2 tháng 12 năm 2009
971355 Microsoft Dynamics CRM 4.0 tạo bất ngờ thêm dòng nguồn dữ liệu thứ cấp trong thư email được tạo ra bởi luồng công việcNgày 2 tháng 12 năm 2009
972482 Thông báo lỗi xảy ra khi bạn theo dõi cuộc hẹn nếu thuộc tính "ExchangeEntryID" hơn 512 ký máy tính khách Microsoft Dynamics CRM cho Outlook Ngày 2 tháng 12 năm 2009
971353 Thông báo lỗi khi bạn tạo nhiều người dùng cùng một lúc bằng cách sử dụng phương pháp Service.Create(user) trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Không thể chèn khoá trùng lặp"Ngày 2 tháng 12 năm 2009
971354 Microsoft Outlook gặp sự cố khi bạn bật tính năng "theo dõi trong CRM" để liên hệ với đại diện sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 4 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 2 tháng 12 năm 2009
972501 Khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook không tải thanh công cụ như mong đợi Ngày 2 tháng 12 năm 2009
972033Thông báo lỗi khi bạn thêm người dùng vào Microsoft Dynamics CRM 4.0 từ miền cha đáng tin cậy: "bạn đang cố tạo một người dùng kí nhập miền không tồn tại. Chọn một tên miền kí nhập và thử lại"Ngày 27 tháng 12 năm 2009
974037 Email với các tên hiển thị không được theo dõi trong CRM sau khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 4 Ngày 27 tháng 12 năm 2009
974310 Luồng công việc không thành công vào tình trạng "chờ" ngắt quãngNgày 27 tháng 12 năm 2009
976091 Bản Cập Nhật cho các thay đổi Cairo và Tây Úc 2009 DST có sẵn cho Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 22 tháng 12 năm 2009
975579 Một bất ngờ trở thành chỉ đọc nếu quy tắc luồng công việc hoặc ứng dụng SDK thay đổi trạm đậu của "Trong tiến trình" trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 22 tháng 12 năm 2009
975529 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng thay đổi tên miền của người dùng hiện tại của Microsoft Dynamics CRM miền đáng tin cậy: "tên miền không tồn tại"Ngày 22 tháng 12 năm 2009
975490 Bạn gặp phải gián đoạn khi Microsoft Dynamics CRM 4.0 asynchronouse bản ghi dịch vụ đang chạy trên nhiều máy chủNgày 22 tháng 12 năm 2009
974434 Bạn không thể cài đặt chuyên biệt Microsoft Dynamics CRM 4.0 hoặc tạo các tổ chức trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 không có hệ thống quản trị viên quyền trong Microsoft SQL ServerNgày 22 tháng 12 năm 2009
977714Bạn có thể bất ngờ lớn cơ hội sửa đóng hoặc đóng dẫn trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 17 tháng 12 năm 2009
978093Thuật sĩ nhập tổ chức lỗi khi bạn sử dụng tuỳ chọn "Tự đồ người dùng" để ánh xạ người dùng từ một miền đáng tin cậy bên ngoài trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 17 tháng 12 năm 2009
978201bản ghi dịch vụ lịch không hiển thị hoạt động bản ghi dịch vụ hoặc cuộc hẹn thường xuyên Bắt đầu trước khi khoảng thời gian hiển thịNgày 17 tháng 12 năm 2009
978842Thông báo lỗi khi bạn cố gắng để lưu thay đổi bạn thực hiện một vai trò bảo mật trong một đơn vị kinh doanh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "đã xảy ra lỗi"Ngày 11 tháng 8 năm 2010
978872Thông báo lỗi khi bạn chạy báo cáo khi khách hàng của Microsoft Dynamics CRM 4.0 dành cho Outlook trong trạm đậu "diễn đàn": "lỗi: lỗi"Ngày 11 tháng 8 năm 2010
978929Cập Nhật bản ghi trong bộ máy cơ sở dữ liệu tổ chức Microsoft Dynamics CRM 4.0 không đồng bộ hoá với bộ máy cơ sở dữ liệu gián tuyến khi bạn vào diễn đàn Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook có quyền truy cập diễn đànNgày 11 tháng 8 năm 2010
978638Thông báo lỗi khi bạn đồng bộ hoá dữ liệu trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 cho Microsoft Office Outlook: "lỗi không xác định xảy ra khi đồng bộ hoá dữ liệu Outlook"Ngày 11 tháng 8 năm 2010
979483Liên kết giữa hai đối tượng không bị xoá sau khi bạn xoá một chủ đề trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 11 tháng 8 năm 2010
980627bộ máy cơ sở dữ liệu của một tổ chức mới không có các hotfix siêu dữ liệu sau khi bạn áp dụng hotfix siêu dữ liệu cho tổ chức mới trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 8 tháng 8 năm 2010
981885Dữ liệu trong các trường trong phần địa chỉ liên hệ bị thiếu sau khi bạn đồng bộ hoá Microsoft Office Outlook với Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 8 tháng 8 năm 2010
981309Microsoft Office Outlook 2007 đóng bất ngờ khi bạn tạo kết hợp thư nhãn trong máy tính khách Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook với bản Cập Nhật Rollup 7 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 cài đặt chuyên biệtNgày 8 tháng 8 năm 2010
981839mã bưu điện xuất hiện ở vị trí chính xác trong liên hệ với Microsoft Outlook sau khi bạn đồng bộ hoá Microsoft Outlook với Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 8 tháng 8 năm 2010
981625bản ghi dịch vụ DeletionService lỗi khi bạn chạy bản ghi dịch vụ DeletionService để xóa một hồ sơ từ bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Dynamics CRM 4.0 Tháng 3 năm 2010
982510"Microsoft Dynamics CRM không thể thêm Địa chỉ Web của máy chủ Microsoft Dynamics CRM site tin cậy" thông báo cảnh báo khi bạn cố gắng mở một khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook trong môi trường xuống khóa bảo mật Tháng 3 năm 2010
983439Quy tắc phát hiện trùng lặp không hoạt động khi bạn chuyển đổi một tài khoản trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Tháng 3 năm 2010
2249156Lặp lại email được gửi bất ngờ từ máy chủ có bản ghi dịch vụ không đồng bộ cho Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 29 tháng 8 năm 2010
2306930"System.Data.SqlClient.SqlException: câu trả lại giá trị hơn 1" thông báo lỗi khi bạn cố gắng sử dụng tuỳ chọn nâng cao tìm thêm thành viên vào một danh sách tiếp thị trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 23 tháng 8 năm 2010
2387536Bạn gặp phải Sử dụng Bộ nhớ cao và sử dụng CPU cao khi nhiều thông báo được tạo ra trong một thời gian ngắn trên máy chủ Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 23 tháng 8 năm 2010
2346217Outlook sập khi bạn hoàn tất quá trình kết hợp thư bằng cách sử dụng tùy chọn chỉnh sửa tài liệu cá nhân trong máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 OutlookNgày 23 tháng 8 năm 2010
2406746Thư email IRM bảo vệ được thăng hoạt động email trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 bất ngờNgày 23 tháng 8 năm 2010
2308072Microsoft Dynamics CRM 4.0 bộ định tuyến E-mail không thể tiếp tục quá trình thư email sau khi Microsoft Dynamics CRM 4.0 bộ định tuyến E-mail gặp sự cốNgày 23 tháng 8 năm 2010
2448885Không có sự cố khi giao tiếp với máy chủ Microsoft Dynamics CRM"thông báo lỗi khi bạn thêm thành viên vào danh sách tiếp thị trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 có bản Cập Nhật Rollup 11, Update Rollup 12 hoặc 13 Nhật bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệtNgày 18 tháng 8 năm 2010
2444464Bạn gặp phải hiệu suất tầm nhìn thấp hoặc ứng dụng không phản hồi khi bạn truy vấn thư theo mức serializable tách biệt trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 18 tháng 8 năm 2010
2431852Thời gian chờ xảy ra hoặc bạn gặp phải hiệu suất chậm khi bạn lưu một cuộc hẹn hoạt động sau khi bạn chạy Internet Information Services lại trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 18 tháng 8 năm 2010
2490574mã bưu điện địa xuất hiện ở một vị trí không chính xác sau khi bạn đồng bộ hoá số liên lạc từ máy chủ Microsoft Dynamics CRM 4.0 máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 cho Microsoft Office Outlook Ngày 14 tháng 1 năm 2011
2447256mã bưu điện địa xuất hiện ở một vị trí không chính xác sau khi bạn đồng bộ hoá số liên lạc từ máy chủ Microsoft Dynamics CRM 4.0 máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 cho Microsoft Office Outlook Ngày 18 tháng 8 năm 2010
2451623Nguyên nhân gây ra tình trạng của các công việc tiếp tục chờ đợi khi bạn chạy một công việc gửi thư email từ một mẫu bức e-mail trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 14 tháng 1 năm 2011
2468135Nguyên nhân gây ra tình trạng của các công việc tiếp tục chờ đợi khi bạn chạy một công việc gửi thư email từ một mẫu bức e-mail trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 14 tháng 1 năm 2011
2484633Hotfix 2484633 có sẵn để thay đổi Internet Explorer 9 Beta không được bao gồm trong bản Cập Nhật Rollup 14 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 14 tháng 1 năm 2011
2514142Ánh xạ trang dừng đáp ứng khi bạn cố gắng nhập một tổ chức vào Microsoft Dynamics CRM 4.0 15 tháng 3 năm 2011
2509284Bạn không thể dán ngày vào điều kiện trang tra cứu nâng cao trong Microsoft Dynamics CRM 4.0Ngày 10 tháng 8 năm 2011
2540055Quá trình đồng bộ hoá vào một vòng lặp vô tận khi bạn đồng bộ hoá dữ liệu Outlook trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 máy tính khách OutlookNgày 5 tháng 7 năm 2011
2520714 Bạn gặp phải hiệu suất chậm khi Microsoft Dynamics CRM 4.0 chạy tra cứu trong một môi trường phức tạp Thư mục Họat độngNgày 5 tháng 7 năm 2011
2527536 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng để gán một thông tin người dùng sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật Rollup 15 trong phiên bản tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ngoại lệ loại 'System.Web.HttpUnhandledException' đã ném"Ngày 5 tháng 7 năm 2011
2535327Thông báo lỗi khi bạn chạy hội bổ sung bộ máy cơ sở dữ liệu trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "này thực hiện không phải là một phần của cửa sổ xác nhận nền tảng FIPS thuật toán mật mã"Ngày 5 tháng 7 năm 2011
2554541 Khi bạn sử dụng máy tính khách CRM Outlook và nhấp vào theo dõi trong CRM, messageid thư email được nằm GUID thay vì messageid Exchange hợp lệ.Ngày 30 tháng 6 năm 2011
2667046Ứng dụng sử dụng bản ghi Dịch vụ Web triển khai CRM Microsoft có thể gặp phải lỗi thời gian trong quá trình triển khai lớn tên miền và nhiều tên miền phụ.Tháng 9 năm 2011

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 949256 - Xem lại Lần cuối: 07/22/2015 20:03:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

  • kbmbsupgrade kbtshoot kbexpertiseinter kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB949256 KbMtvi
Phản hồi