Cách sao lưu hoặc truyền dữ liệu của bạn trên máy tính chạy trên Windows

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách sao lưu theo cách thủ công các tệp và thiết đặt cá nhân của bạn trên các máy tính chạy Windows như một biện pháp phòng ngừa hoặc để chuyển sang một máy tính khác hay một hệ điều hành khác. Bài viết này thảo luận việc sử dụng các công cụ chuyển dữ liệu và các kỹ thuật sao chép tệp tiêu chuẩn để hoàn thành việc này.

Các đề xuất:

Sao lưu các tệp của bạn vào phương tiện di động (đĩa cứng ngoài, DVD, CD hoặc bộ nhớ USB) hoặc sang vị trí mạng. Không sao lưu các tệp của bạn vào phân vùng khôi phục hoặc vào cùng đĩa cứng được cài đặt Windows.

Luôn cất giữ phương tiện mà bạn sử dụng để sao lưu ở vị trí bảo mật để tránh việc truy nhập trái phép vào các tệp của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên để ở vị trí chống cháy riêng biệt với máy tính của bạn. Bạn cũng có thể cân nhắc việc mã hoá dữ liệu sao lưu.
THÔNG TIN THÊM
Đọc qua bài viết này để tìm phần thảo luận về phiên bản Windows mà bạn đang sử dụng, rồi chọn tuỳ chọn sao lưu cho trường hợp của bạn.

Sao lưu máy tính chạy Windows 7

Chuyển các tệp và thiết đặt sang một máy tính khác chạy Windows 7

Windows Easy Transfer cho phép bạn sao lưu tất cả các tệp và thiết đặt tài khoản người dùng, rồi khôi phục những tài khoản đó cùng tất cả các tệp và thiết đặt của người dùng sang một máy tính mới. Để khởi động Windows Easy Transfer, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, nhập windows easy transfer trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm, rồi bấm vào Windows Easy Transfer trong danh sách Các chương trình.
 2. Làm theo các chỉ dẫn để chuyển các tệp và thiết đặt của bạn.

Chuyển các tệp và thiết đặt sang Windows Vista

Nếu bạn muốn di chuyển dữ liệu của mình từ Windows 7 sang Windows Vista, hãy sử dụng phiên bản dành cho Windows Vista của Windows Easy Transfer. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Trên máy tính chạy Windows 7, đưa CD hoặc DVD Windows Vista vào.
 2. Bấm để thoát chương trình Thiết lập Windows Vista.
 3. Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, bấm vào Máy tính, bấm chuột phải vào ổ đĩa CD hoặc DVD, rồi bấm vào Mở.
 4. Mở thư mục hỗ trợ, rồi mở thư mục migwiz.
 5. Bấm đúp vào tệp Migwiz.exe.
 6. Làm theo chỉ dẫn để bắt đầu chuyển từ Windows 7.

Sao lưu dữ liệu hiện tại như một sự phòng ngừa an toàn

Bạn có thể sử dụng Trung tâm Sao lưu và Khôi phục của Windows 7 để sao lưu dữ liệu hiện tại của bạn như một sự phòng ngừa an toàn. Chú ý rằng dữ liệu sao lưu và khôi phục của Windows 7 chỉ có thể được khôi phục trên hệ điều hành Windows 7.
 1. Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, nhập backup trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm, rồi bấm vào Sao lưu và Khôi phục trong danh sách Các chương trình.
  Nếu bạn được nhắc đóng các chương trình, đảm bảo rằng bạn đã lưu bất kỳ tài liệu nào đang mở và đóng các chương trình đó hoặc bấm vào Đóng các Chương trình.
 2. Trong Sao lưu hoặc khôi phục các tệp của bạn, bấm vào Thiết lập sao lưu.
 3. Chọn vị trí bạn muốn lưu bản sao lưu, rồi bấm vào Tiếp theo.
 4. Chọn Để Windows chọn hoặc Để tôi chọn, rồi bấm vào Tiếp theo.
 5. Đưa ra các lựa chọn phù hợp, rồi bấm vào Tiếp theo hoặc Lưu Thiết đặt và chạy sao lưu.
 6. Bản sao lưu sẽ được lưu vào vị trí sao lưu.

Tạo bản sao các tệp theo cách thủ công

Để sao chép các tệp theo cách thủ công đến vị trí mạng hoặc vào phương tiện di động như ổ đĩa cứng di động, CD, DVD hoặc bộ nhớ USB, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, bấm vào Máy tính, rồi bấm đúp vào ổ đĩa hiện được cài đặt Windows 7.
 2. Mở thư mục Người dùng, rồi mở thư mục người dùng có các tệp mà bạn muốn sao lưu.
 3. Sao chép các thư mục cần thiết từ thư mục người dùng đến vị trí mạng hoặc vào phương tiện di động.
  Chú ý Để sao lưu dữ liệu cho tất cả người dùng, hãy lặp lại các bước từ 2 đến 3.

  Mẹo Để xác định kích thước của tất cả các tệp trong thư mục người dùng, hãy chọn tất cả các thư mục, bấm chuột phải vào các thư mục đã chọn, rồi bấm vào Thuộc tính.
Các tệp đã lưu có thể được sao chép sang bất kỳ máy tính nào. Tuy nhiên, bạn phải cài đặt các ứng dụng liên quan trên máy tính đó để mở các tệp riêng biệt đó.

Quan trọng Không phải tất cả các ứng dụng đều lưu tệp của nó vào thư mục người dùng. Bạn phải đảm bảo rằng bạn kiểm tra các ứng dụng khác và vị trí của các tệp đã lưu, rồi sao chép những tệp đó đến vị trí mạng hoặc vào phương tiện di động.

Sao lưu máy tính chạy Windows Vista

Chuyển các tệp và thiết đặt sang một máy tính khác chạy Windows Vista

Windows Easy Transfer cho phép bạn sao lưu tất cả các tệp và thiết đặt của tài khoản người dùng, rồi khôi phục những tài khoản đó cùng các tệp và thiết đặt của người dùng sang máy tính mới. Để khởi động Windows Easy Transfer, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, nhập transfer trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm, rồi bấm vào Windows Easy Transfer trong danh sách Các chương trình.
 2. Bấm Tiếp theo. Nếu bạn được nhắc đóng các chương trình, đảm bảo rằng bạn đã lưu bất kỳ tài liệu nào đang mở, rồi bấm vào Đóng tất cả.
 3. Bấm vào Bắt đầu quá trình Chuyển mới.
 4. Bấm vào Máy tính cũ của tôi.
 5. Bấm vào Sử dụng CD, DVD hoặc phương tiện di động khác.
 6. Chọn cách bạn muốn chuyển các tệp của mình.
 7. Chọn vị trí, đặt mật khẩu nếu bạn muốn, rồi bấm vào Tiếp theo.
 8. Chọn nội dung bạn muốn chuyển.
 9. Kiểm tra tệp sẽ chuyển, rồi bấm vào Tiếp theo hoặc Chuyển.
 10. Làm theo các chỉ dẫn để chuyển các tệp và thiết đặt của bạn.

Sao lưu dữ liệu hiện tại như một sự phòng ngừa an toàn

Bạn có thể sử dụng Trung tâm Sao lưu và Khôi phục của Windows Vista để sao lưu dữ liệu hiện tại của bạn như một sự phòng ngừa an toàn. Chú ý rằng dữ liệu sao lưu và khôi phục của Windows Vista chỉ có thể được khôi phục trên hệ điều hành Windows Vista.
 1. Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, nhập backup trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm, rồi bấm vào Sao lưu và Khôi phục trong danh sách Các chương trình.
 2. Bấm vào Sao lưu tệp trong Sao lưu tệp hoặc toàn bộ máy tính của bạn.
 3. Chọn vị trí bạn muốn lưu giữ bản sao lưu tệp, rồi bấm vào Tiếp theo.
 4. Chọn một hoặc nhiều đĩa mà bạn muốn sao lưu, rồi bấm vào Tiếp theo.
 5. Chọn một hoặc nhiều loại tệp mà bạn muốn sao lưu, rồi bấm vào Tiếp theo.
 6. Bấm vào Lưu Thiết đặt, rồi bắt đầu sao lưu.
 7. Bản sao lưu của bạn sẽ được lưu vào vị trí sao lưu đã chọn.

Tạo bản sao các tệp theo cách thủ công

Để sao chép các tệp theo cách thủ công đến vị trí mạng hoặc phương tiện di động như ổ đĩa cứng di động, CD, DVD hoặc bộ nhớ USB, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, bấm vào Máy tính, rồi bấm đúp vào ổ đĩa hiện được cài đặt Windows Vista.
 2. Mở thư mục Người dùng, rồi mở thư mục người dùng có các tệp mà bạn muốn sao lưu.
 3. Sao chép các thư mục cần thiết từ thư mục người dùng đến vị trí mạng hoặc vào phương tiện di động.
  Chú ý Để sao lưu dữ liệu cho tất cả người dùng, hãy lặp lại các bước từ 2 đến 3.

  Mẹo Để xác định kích thước của tất cả các tệp trong thư mục người dùng, hãy chọn tất cả các thư mục, bấm chuột phải vào các thư mục đã chọn, rồi bấm vào Thuộc tính.
Các tệp đã lưu có thể được sao chép sang bất kỳ máy tính nào. Tuy nhiên, bạn phải cài đặt các ứng dụng liên quan trên máy tính đó để mở các tệp riêng biệt đó.

Quan trọng Không phải tất cả các ứng dụng đều lưu tệp của nó vào thư mục người dùng. Bạn phải đảm bảo rằng bạn kiểm tra các ứng dụng khác và vị trí của các tệp đã lưu, rồi sao chép những tệp đó sang vị trí mạng hoặc vào phương tiện di động.

Sao lưu máy tính chạy Windows XP hoặc Windows Server 2003

Chuyển các tệp và thiết đặt từ Windows XP

Sử dụng Thuật sĩ Chuyển Tệp và Thiết đặt của Windows XP để chuyển các tệp từ máy tính chạy Windows 2000, Windows XP hoặc Windows Server 2003 sang một máy tính khác chạy Windows 2000, Windows XP hoặc Windows Server 2003.
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Tất cả Chương trình, bấm Các tiện ích, bấm Công cụ Hệ thống rồi bấm Thuật sĩ Chuyển Thiết đặt và Tệp.
 2. Bấm Tiếp theo, bấm Máy tính cũ rồi bấm Tiếp theo.
 3. Chọn cách bạn muốn chuyển các tệp của mình. Nếu bạn chọn Khác, bạn có thể lưu vào một vị trí mạng hoặc phương tiện di động để có thể giữ lại bản sao lưu của bản ghi.
 4. Chọn những gì bạn muốn sao lưu rồi bấm Tiếp theo.
Quan trọng Không phải tất cả các ứng dụng đều lưu tệp vào thư mục người dùng, bạn phải đảm bảo kiểm tra ứng dụng của bên thứ ba khác và vị trí các tệp đã lưu rồi sao chép những tệp đó sang vị trí mạng hoặc phương tiện di động.

Tạo bản sao các tệp theo cách thủ công

Để sao chép các tệp theo cách thủ công đến vị trí mạng hoặc phương tiện di động như ổ đĩa cứng di động, CD, DVD hoặc bộ nhớ USB, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Máy tính rồi bấm đúp vào ổ đĩa bạn đã cài đặt Windows.
 2. Mở thư mục Người dùng, rồi mở thư mục người dùng có các tệp mà bạn muốn sao lưu.
 3. Sao chép các thư mục cần thiết từ thư mục người dùng đến vị trí mạng hoặc vào phương tiện di động.
  Chú ý Để sao chép dữ liệu cho tất cả người dùng, lặp lại bước 2 và 3.

  Mẹo Để xác định kích thước của tất cả các tệp trong thư mục người dùng, hãy chọn tất cả các thư mục, bấm chuột phải vào các thư mục đã chọn, rồi bấm vào Thuộc tính.
Các tệp đã lưu có thể được sao chép sang bất kỳ máy tính nào. Tuy nhiên, bạn phải cài đặt các ứng dụng liên quan trên máy tính đó để mở các tệp riêng biệt đó.

Quan trọng Không phải tất cả các ứng dụng đều lưu tệp của nó vào thư mục người dùng. Bạn phải đảm bảo rằng bạn kiểm tra các ứng dụng khác và vị trí của các tệp đã lưu, rồi sao chép những tệp đó sang vị trí mạng hoặc vào phương tiện di động.
Thuộc tính

ID Bài viết: 971759 - Xem lại Lần cuối: 09/27/2011 10:36:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbexpertisebeginner kbsurveynew kbhowto KB971759
Phản hồi