Dung lượng của thẻ Secure Digital (SD) lớn hơn 32 GB được báo cáo không đúng trong Windows 7 và trong Windows Server 2008 R2

TRIỆU CHỨNG
Xem xét kịch bản sau:
 • Bạn kết nối thẻ Secure Digital (SD) lớn hơn 32 GB với máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.
 • Bạn thử định dạng thẻ SD hoặc thử kiểm tra các thuộc tính của thẻ.
Trong tình huống này, dung lượng của thẻ SD được báo cáo không đúng.

Chú ý Sự cố này cũng xảy ra trên máy tính đang chạy Windows Vista hoặc Windows Server 2008.
Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
975823 Dung lượng của thẻ Secure Digital (SD) lớn hơn 32 GB được báo cáo không đúng trong Windows Vista và trong Windows Server 2008 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra vì dung lượng của thẻ SD lớn hơn 32 GB được tính không đúng trong Windows 7 và trong Windows Server 2008 R2.

Thông tin về dung lượng thẻ SD được cung cấp bởi sổ đăng ký Dữ liệu Cụ thể theo Thẻ (CSD). Nếu dung lượng thẻ SD bằng hoặc nhỏ hơn 32 GB, trường "C_SIZE" (kích thước dữ liệu đã đăng ký) trong sổ đăng ký CSD dài 12 bit (với 10 bit cao và 2 bit thấp). Nếu dung lượng thẻ SD lớn hơn 32 GB, trường "C_SIZE" trong sổ đăng ký CSD dài 22 bit (với 6 bit cao và 16 bit thấp).

Trong Windows 7 và trong Windows Server 2008 R2, dung lượng của thẻ SD bằng hoặc nhỏ hơn 32 GB được tính đúng. Tuy nhiên, đối với thẻ SD lớn hơn 32 GB, bit cao được nâng không đúng 6 bit thay vì 16 bit. Vì vậy, dung lượng được tính không đúng.
GIẢI PHÁP
 Đã có bản cập nhật để khắc phục sự cố này.

Thông tin bản cập nhật

Cách nhận bản cập nhật này

Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Hệ điều hànhCập nhật
Tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, máy tính của bạn phải đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng bản cập nhật trong gói này, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản chung của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên tệp.
Các ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan trọng Bản cập nhật Windows 7 và bản cập nhật Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, các bản cập nhật trên trang Yêu cầu Bản sửa lỗi khẩn cấp được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói bản cập nhật áp dụng một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn bản cập nhật được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản cập nhật được áp dụng.
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp được trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0,20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố đặc biệt quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục phân loại bảo mật không được liệt kê thuộc tính này được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sdbus.sys6.1.7600.1643884,99210-Oct-200902:31x86
Sdbus.sys6.1.7600.2054684,99210-Oct-200902:28x86
Sffp_sd.sys6.1.7600.1643812,80010-Oct-200902:57x86
Sffp_sd.sys6.1.7600.2054612,80010-Oct-200902:55x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sdbus.sys6.1.7600.16438109,05610-Oct-200902:41x64
Sdbus.sys6.1.7600.20546109,05610-Oct-200902:41x64
Sffp_sd.sys6.1.7600.1643814,33610-Oct-200903:17x64
Sffp_sd.sys6.1.7600.2054614,33610-Oct-200903:18x64
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sdbus.sys6.1.7600.16438271,36010-Oct-200902:02IA-64
Sdbus.sys6.1.7600.20546271,36010-Oct-200902:08IA-64
Sffp_sd.sys6.1.7600.1643835,84010-Oct-200902:42IA-64
Sffp_sd.sys6.1.7600.2054635,84010-Oct-200902:47IA-64
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về thẻ SD, hãy ghé thăm Web site sau của SD Group:Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và cho Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File namePackage_1_for_kb976422_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,456
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb976422~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,917
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb976422_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,421
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb976422_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,440
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,419
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,441
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File nameX86_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16438_none_71f225472b7f64c2.manifest
File versionNot applicable
File size2,075
Date (UTC)10-Oct-2009
Time (UTC)11:19
PlatformNot applicable
File nameX86_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20546_none_726ef19244a6edcf.manifest
File versionNot applicable
File size2,075
Date (UTC)10-Oct-2009
Time (UTC)20:02
PlatformNot applicable
File nameX86_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16438_none_a44af1864b1246b1.manifest
File versionNot applicable
File size2,988
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)02:06
PlatformNot applicable
File nameX86_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20546_none_a4c7bdd16439cfbe.manifest
File versionNot applicable
File size2,988
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)02:06
PlatformNot applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameAmd64_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16438_none_ce10c0cae3dcd5f8.manifest
File versionNot applicable
File size2,079
Date (UTC)10-Oct-2009
Time (UTC)14:12
PlatformNot applicable
File nameAmd64_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20546_none_ce8d8d15fd045f05.manifest
File versionNot applicable
File size2,079
Date (UTC)10-Oct-2009
Time (UTC)11:51
PlatformNot applicable
File nameAmd64_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16438_none_00698d0a036fb7e7.manifest
File versionNot applicable
File size2,992
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)02:29
PlatformNot applicable
File nameAmd64_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20546_none_00e659551c9740f4.manifest
File versionNot applicable
File size2,992
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)02:29
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb976422_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,670
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb976422~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size4,143
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb976422_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,629
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb976422_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,652
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,627
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,653
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameIa64_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16438_none_71f3c93d2b7d6dbe.manifest
File versionNot applicable
File size2,077
Date (UTC)10-Oct-2009
Time (UTC)17:05
PlatformNot applicable
File nameIa64_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20546_none_7270958844a4f6cb.manifest
File versionNot applicable
File size2,077
Date (UTC)10-Oct-2009
Time (UTC)09:01
PlatformNot applicable
File nameIa64_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16438_none_a44c957c4b104fad.manifest
File versionNot applicable
File size2,990
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20546_none_a4c961c76437d8ba.manifest
File versionNot applicable
File size2,990
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:34
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb976422_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,463
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb976422~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,928
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb976422_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,425
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb976422_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,444
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,423
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
976422 định dạng 64 GB thẻ Secure Digigal SC kiểm tra thuộc tính dung lượng được báo cáo không đúng
Thuộc tính

ID Bài viết: 976422 - Xem lại Lần cuối: 02/07/2012 10:18:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • atdownload kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB976422
Phản hồi