Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn truy nhập một website yêu cầu bạn đăng nhập, bạn Microsoft Edge hỏi xem liệu bạn có muốn ghi nhớ tên người dùng và mật khẩu không.  Vào lần tiếp theo bạn truy cập trang web đó, trình duyệt này sẽ điền sẵn thông tin tài khoản của bạn. Lưu mật khẩu được bật theo mặc định, nhưng bạn có thể tắt nó.

Bật hoặc tắt lưu mật khẩu

  1. Chọn Cài đặt v.>Cài đặt

  2. Chọn Hồ sơ > Mật khẩu

  3. Bật hoặc tắt Đề nghị lưu mật khẩu.

Lưu ý: Việc tắt lưu mật khẩu sẽ không xóa mật khẩu đã lưu trước đó.

Xem mật khẩu đã lưu

  1. Chọn Cài đặt v.v >Cài đặt

  2. Chọn Hồ sơ > Mật khẩu.

Xóa mật khẩu đã lưu

  1. Chọn Cài đặt v.v >Cài đặt

  2. Chọn Quyền riêng tư, tìm kiếm và dịch vụ.

  3. Trong mục Xóa dữ liệu duyệtweb, chọn mục Chọn nội dụng cần xóa.

  4. Chọn Mật khẩu, rồi chọn Xóa ngay.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×