Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft Edge phiên bản cũ là trình duyệt dựa trên EdgeHTML hiện tại là trình duyệt mặc định trên pc Windows 10 của bạn. Hỗ trợ cho Microsoft Edge phiên bản cũ đã kết thúc vào ngày 9 tháng 3 năm 2021. Tìm hiểu thêm về việc kết thúc hỗ trợ 

Phiên bản Microsoft Edge phát hành dựa trên bản Chromium và được phát hành vào Tháng Một 2020. Khả dụng trên Windows 7, Windows 8.1 và Windows 10. Bạn cũng có thể tải xuống cho macOS, iOS và Android. 

Dùng thử ứng dụng Microsoft Edge

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×