Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft Edge phiên bản cũ là trình duyệt dựa trên EdgeHTML hiện tại là trình duyệt mặc định trên pc Windows 10 của bạn. Hỗ trợ cho Microsoft Edge phiên bản cũ đã kết thúc vào ngày 9 tháng 3 năm 2021. Tìm hiểu thêm về việc kết thúc hỗ trợ 

Phiên bản Microsoft Edge phát hành dựa trên bản Chromium và được phát hành vào Tháng Một 2020. Khả dụng trên Windows 7, Windows 8.1 và Windows 10. Bạn cũng có thể tải xuống cho macOS, iOS và Android. 

Dùng thử ứng dụng Microsoft Edge

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×