You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Việc tạo tài khoản trực tuyến thường liên quan đến việc nhập thông tin của bạn vào biểu mẫu có chứa nhiều trường, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, ngày sinh, mật khẩu và nhiều trường khác. Việc điền thông tin chi tiết tài khoản có thể tốn thời gian và tẻ nhạt. Microsoft Edge quá trình này dễ dàng hơn.

Tính năng này hoạt động như thế nào

Microsoft Edge sẽ phát hiện khi bạn đang ở trên trang web yêu cầu bạn tạo tài khoản và tự động điền các chi tiết bắt buộc, bao gồm mật khẩu mới được tạo. 

Lưu ý: 

 • Nếu không có thông tin về một chi tiết cụ thể, trường đó sẽ được để trống.

 • Nếu tắt tạo mật khẩu, trường mật khẩu sẽ được để trống.
  Để tìm hiểu cách bật trình tạo mật Microsoft Edge, hãy xem Sử dụng Trình tạo Mật khẩu để tạo mật khẩu an toàn hơn Microsoft Edge.

Microsoft Edge sử dụng các tùy chọn trước đây và cách sử dụng của bạn để đưa ra đề xuất thông tin cơ bản phù hợp nhất để tạo tài khoản trực tuyến. Theo thời gian, Microsoft Edge sẽ điều chỉnh theo mức sử dụng của bạn và cập nhật thông tin tự lọc nếu bạn thay đổi nội dung bạn nhập trên các trang web khác nhau. 

Microsoft Edge cũng cung cấp cho bạn khả năng xóa tất cả các trường thông tin hoặc thay thế thông tin đã được tự động lọc.

Bật hoặc tắt tính năng này

Tính năng này được bật theo mặc định, tuy nhiên, tính năng này sẽ chỉ hoạt động nếu bạn bật Lưu và điền thông tin cơ bản và nếu đã lưu ít nhất 50% chi tiết biểu mẫu bắt buộc.  

Để bật tính năng này:

 1. Đi tới xem Cài đặt tin khác và > Cài đặt > của bạn> Thông tin cá nhân. 

 2. Đảm bảo rằng nút gạt Lưu và điền thông tin cơ bản đã được bật.

 3. Sau đó bật nút bật tắt Tự động điền thông tin của tôi trên biểu mẫu đăng ký. 
  Để tắt tính năng này, hãy đi tới Thông tin cá nhân và tắt nút bật tắt Tự động điền thông tin của tôi trên biểu mẫu đăng ký.

Lưu ý: 

 • Tính năng này không khả dụng trên tất cả các trang web. Chúng tôi sẽ tăng số lượng trang web sẽ được hỗ trợ.

 • Nếu không có đủ thông tin để tự động điền biểu mẫu, tính năng này sẽ tự động bị tạm dừng cho trang web đó. Bạn có thể tránh điều này bằng cách thêm thông tin vào hồ sơ của mình bằng cách đi tới Cài đặt và hơn thế nữa trong > Cài đặt > Hồ sơ> nhân và chọn Thêm Thông tin cơ bản. Điền vào bất kỳ thông tin chi tiết nào bạn muốn lưu và chọn Lưu.

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×