Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bộ sưu tập trong Microsoft Edge sẽ giúp bạn theo dõi các ý tưởng của mình trên trang web, cho dù bạn đang mua sắm, lập kế hoạch cho chuyến đi, thu thập ghi chú cho việc nghiên cứu hoặc lên kế hoạch cho các bài học, hay chỉ là muốn tiếp tục ở nơi bạn dừng lại lần cuối lướt Internet. Bất kỳ điều gì bạn đang làm trên web, các Bộ sưu tập có thể trợ giúp.

Bộ sưu tập đồng bộ trên các thiết bị đã đăng nhập của bạn, vì vậy, nếu bạn sử dụng Microsoft Edge trên nhiều thiết bị, bộ sưu tập của bạn sẽ luôn được cập nhật trên tất cả các thiết bị đó. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bắt đầu bộ sưu tập

Trên máy tính

 1. Chọn Bộ sưu Biểu tượng Bộ sưu tập ở góc trên bên phải của Microsoft Edge, rồi chọn Bắt đầu bộ sưu tập mới.

  Ảnh chụp màn hình nút Bộ sưu tập trên thanh tác vụ

 2. Để thay đổi tiêu đề của bộ sưu tập, hãy chọn tùy chọn ở phía trên cùng của ngăn Bộ sưu tập.

  Ảnh chụp màn hình tiêu đề bộ sưu tập đang được chỉnh sửa

Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu thêm nội dung vào bộ sưu tập của mình, bạn có thể thực hiện thao tác này theo một số cách:

 • Chọn Thêm trang hiện tại để lưu toàn bộ trang web vào bộ sưu tập.

 • Chọn và kéo hình ảnh vào bộ sưu tập.

 • Chọn và kéo một liên kết hoặc văn bản được tô sáng vào bộ sưu tập.

Khi bạn thêm nội dung vào bộ sưu tập của mình, một thẻ sẽ xuất hiện. Thẻ này sẽ hiển thị các thông tin hữu ích trong nháy mắt và chứa liên kết đến mục mà bạn đã lưu, vì vậy bạn luôn có thể quay lại các nội dung mà bạn đã làm.

Trên thiết bị iOS

 1. Ở cuối màn hình, nhấn vào menu ... rồi nhấn vào Bộ sưu tập.

  Ảnh chụp màn hình nút menu trong Edge dành cho thiết bị di động

 2. Nhấn vào nút +  ở cuối màn hình.

 3. Nhập tên cho bộ sưu tập của bạn, rồi nhấn vào Xong.

 4. Nhấn vào bộ sưu tập mới của bạn để mở bộ sưu tập đó, rồi nhấn + để thêm trang web mà bạn hiện đang xem.

Trên thiết bị Android

 1. Ở cuối màn hình, nhấn vào menu ... rồi nhấn vào Bộ sưu tập.

 2. Nhấn vào nút + ở đầu màn hình.

 3. Nhập tên cho bộ sưu tập của bạn, rồi nhấn vào tạo.

 4. Nhấn vào bộ sưu tập mới của bạn để mở bộ sưu tập đó, rồi nhấn + để thêm trang web mà bạn hiện đang xem.

Tiếp tục tại nơi bạn đã dừng lại

Bộ sưu tập cho phép bạn sau này dễ dàng mở các trang bạn đã lưu lại.

Trên máy tính

Để mở tất cả các mục trong bộ sưu tập dưới dạng tab trong cửa sổ mới, hãy chọn Chia sẻ và hơn thế nữa để Biểu tượng Chia sẻ và xem thêm > tất cả.

Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ và các mục khác

Để mở một mục riêng lẻ trong một tab mới, hãy bấm chuột phải vào mục đó, rồi chọn Mở tab mới hoặc Mở trong cửa sổ mới.

Trên các thiết bị chạy iOS hoặc Android

 1. Ở cuối màn hình, nhấn vào menu ... rồi nhấn vào Bộ sưu tập.

 2. Gõ nhẹ vào một bộ sưu tập để mở nó, rồi gõ nhẹ vào một thẻ để mở trang đã lưu.

Sắp xếp lại các thẻ trong bộ sưu tập

Trên máy tính

 1. Chọn Bộ sưu Biểu tượng Bộ sưu tập ở góc trên bên phải.

 2. Chọn một bộ sưu tập để mở bộ sưu tập đó.

 3. Chọn một thẻ và kéo nó lên hoặc xuống trong danh sách để di chuyển nó.

Trên thiết bị iOS

 1. Ở cuối màn hình, nhấn vào menu ... rồi nhấn vào Bộ sưu tập.

 2. Nhấn vào một bộ sưu tập để mở bộ sưu tập đó.

 3. Ở cuối trang, hãy gõ nhẹ Sửa.

 4. Nhấn và giữ Biểu tượng Di chuyển cạnh thẻ rồi kéo lên hoặc xuống trong danh sách để di chuyển thẻ đó.

 5. Nhấn vào Xong.

Trên thiết bị Android

 1. Ở cuối màn hình, nhấn vào menu ... rồi nhấn vào Bộ sưu tập.

 2. Trên bất kỳ bộ sưu tập nào của bạn, nhấn vào nút ... rồi nhấn sắp xếp lại.

 3. Nhấn và giữ Biểu tượng Di chuyển cạnh thẻ rồi kéo lên hoặc xuống trong danh sách để di chuyển thẻ đó.

 4. Nhấn xong.

Thêm ghi chú vào bộ sưu tập

Trên máy tính

 1. Để thêm ghi chú vào bộ sưu tập, hãy chọn Thêm ghi chú Biểu tượng Thêm ghi chú ở góc trên bên phải của ngăn Bộ sưu tập hoặc bấm chuột phải vào ngăn, rồi chọn Thêm ghi chú.

  Ảnh chụp màn hình nút Thêm ghi chú

 2. Bạn có thể thay đổi phông chữ, thêm dấu đầu dòng hoặc thêm đầu đề bằng cách sử dụng thanh công cụ ở đầu ghi chú. Khi bạn đã sẵn sàng lưu ghi chú, hãy chọn Lưu ghi Biểu tượng Lưu.

 3. Để sắp xếp lại nội dung trong một bộ sưu tập, bao gồm các ghi chú, chỉ cần chọn nội dung liên quan, rồi kéo lên hoặc xuống trong ngăn Bộ sưu tập.

Lưu ý: Bạn không thể thêm ghi chú vào bộ sưu tập trên thiết bị chạy iOS hoặc Android, nhưng mọi ghi chú bạn thêm trên máy tính đều sẽ đồng bộ với bộ sưu tập của bạn trên thiết bị di động.

Chia sẻ bộ sưu tập

Trên máy tính

Bạn có thể dễ dàng chia sẻ một bộ sưu tập hoặc các mục riêng lẻ trong một bộ sưu tập với người khác.

 • Để chia sẻ một bộ sưu tập, hãy chọn Chia sẻ và hơn thế Biểu tượng Chia sẻ và xem thêm >Sao chép tất cả. Thao tác này sẽ sao chép tất cả các thẻ trong bộ sưu tập mà bạn có thể dán vào email để chia sẻ với người khác.

 • Để chia sẻ một mục trong bộ sưu tập, hãy bấm chuột phải vào tệp đó, rồi chọn Sao chép để sao chép thẻ cho mục đã lưu hoặc Sao chép liên kết để sao chép URL.

Xuất bộ sưu tập

Trên máy tính

Bạn có thể xuất toàn bộ một bộ sưu tập hoặc các mục riêng lẻ vào một tài liệu Word hoặc trang tính Excel. 

 • Để xuất toàn bộ bộ sưu tập, hãy chọn Chia sẻ và Biểu tượng Chia sẻ và xem thêm nhiều nội dung khác, rồi chọn Gửi tới Excel hoặc Gửi tới Word.

 • Để xuất một hoặc nhiều mục trong một bộ sưu tập, hãy chọn hộp đánh dấu ở góc trên bên phải của mục đó. Tiếp theo, chọn Chia Biểu tượng Chia sẻ và sau đó chọn Gửi tới Excelhoặc Gửi tới Word.

  Ảnh chụp màn hình hộp kiểm và nút Chia sẻ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×