Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thể hiện kỹ năng tổ chức của bạn bằng cách tạo, xóa hoặc đổi tên các thư mục yêu thích của bạn trong Microsoft Edge mới .

Để sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái,

  1. Đi đến thiết đặt và nhiều hơn nữa > yêu thích 

  2. Trong cửa sổ yêu thích , đi tới tùy chọn khác > quản lý yêu thích.

  3. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) ở bất kỳ đâu trên trang yêu thích , rồi chọn sắp xếp theo tên.

Lưu ý: Chủ đề này dành cho Microsoft Edge mới . Nhận trợ giúp cho Phiên bản kế thừa của Microsoft Edge .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×