Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Microsoft Edge sẽ không còn hỗ trợ sách điện tử có sử dụng phần mở rộng tệp .epub nữa. Truy nhập Microsoft Stoređể xem các ứng dụng được đề xuất của chúng tôi. ePub. Bạn có thể mong đợi xem thêm được thêm theo thời gian như chúng tôi đối tác với các công ty như DAISY Consortiumđể thêm các ứng dụng bổ sung, có thể truy nhập. 

Microsoft đã phối hợp với các đối tác của chúng tôi và DAISY Consortium vào Shortlist một số ứng dụng ePub dễ truy nhập trong Microsoft Store. Các ứng dụng này dự kiến sẽ có sẵn trong Microsoft Store sau tháng 9 năm 2019. Bạn có thể xem lại tập hợp các ứng dụng được khuyến nghị hiện tại trong Microsoft Store Collection

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×