Thêm, tắt hoặc xóa tiện ích bổ sung trong Microsoft Edge

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Lưu ý: Bài viết này dành cho Microsoft Edge mới . Nhận trợ giúp cho phiên bản kế thừa của Microsoft Edge.

Tìm và thêm tiện ích bổ sung vào Microsoft Edge

 1. Mở Microsoft Edge.

 2. Ở góc trên cùng của trình duyệt, chọn Cài đặt và hơn thế > Tiện ích> Tải phần mở rộng cho Microsoft Edge

 3. Chọn tiện ích bổ sung mà bạn muốn thêm và chọn Tải.

 4. Tại lời nhắc cho thấy quyền theo yêu cầu của phần mở rộng, hãy xem lại cẩn thận các quyền, sau đó chọn Thêm phần mở rộng.

 5. Lời nhắc tiếp theo sẽ xác nhận tiện ích bổ sung đã được thêm.

Thêm tiện ích bổ sung cho Microsoft Edge từ Cửa hàng Web Chrome

 1. Mở Microsoft Edge và đi đến Chrome Web Store.

 2. Chọn Cho phép tiện ích bổ sung từ các cửa hàng khác trong biểu ngữ ở đầu trang.

 3. Chọn Cho phép để xác nhận.

 4. Chọn phần mở rộng bạn muốn thêm và chọn Thêm vào Chrome.

 5. Tại dấu nhắc hiển thị các quyền của tiện ích bổ sung, hãy xem lại kỹ các quyền này rồi chọn nút Thêm tiện ích bổ sung.

 6. Bạn sẽ thấy lời nhắc cuối cùng xác nhận phần mở rộng đã được thêm.

Tắt phần mở rộng trong Microsoft Edge

 1. Mở Microsoft Edge.

 2. Ở góc trên cùng của trình duyệt, chọn Cài đặt và hơn thế nữa > Tiện ích mở rộng ,sau đó chọn nút bật tắt bên cạnh phần mở rộng mà bạn muốn tắt.

 3. Biểu tượng phần mở rộng cạnh thanh địa chỉ sẽ biến mất.

Xóa phần mở rộng khỏi Microsoft Edge

Để loại bỏ bất kỳ phần mở rộng nào, hãy chọn một trong các phương pháp sau: 

 • Trong Microsoft Edge, bấm chuột phải vào biểu tượng phần mở rộng cạnh thanh địa chỉ, sau đó chọn Loại bỏ khỏi Microsoft Edge và > xóa.

 • Chọn Cài đặt và các > tiện ích bổ íchkhác, rồi chọn Loại bỏ bên dưới phần mở rộng bạn muốn loại bỏ.  Chọn lại Loại bỏ để xác nhận.

Báo cáo vi phạm

Nếu bạn tìm thấy nội dung nào đó trên trang web phần bổ trợ microsoft Edge vi phạm chính sách phần bổ trợ của Microsoft Edge, chứa phần mềm xấu, vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng hoặc xúc phạm, hãy cho chúng tôi biết.

 1. Đăng nhập vào trang web phần bổ trợ Microsoft Edge.

 2. Chọn phần mở rộng bạn muốn báo cáo.

 3. Ở cuối cửa sổ mở ra, chọn Báo cáo vi phạm.

 4. Điền vào biểu mẫu và chọn Gửi.

Để để lại xếp hạng hoặc phản hồi, hãy mở một phần mở rộng trong trang web phần bổ trợ Microsoft Edge và chọn Thêm đánh giá.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×