Một số tiện ích bổ sung yêu cầu quyền đọc và thay đổi dữ liệu trang web khi bạn duyệt web. Bạn có thể thay đổi quyền truy cập trang web của tiện ích bổ sung trên Microsoft Edge mới  bất kỳ lúc nào.

Để thay đổi quyền truy cập trang web của tiện ích bổ sung

 1. Ở trên cùng bên phải, chọn Hub Tiện ích mở rộng để xem danh sách các tiện ích mở rộng được cài đặt trên Microsoft Edge.

 2. Đối với tiện ích bổ sung mà bạn muốn thay đổi quyền truy cập trang web, hãy chọn ... Menu khác và trỏ tới Mục này có thể đọc và thay đổi dữ liệu site.

 3. Chọn quyền truy nhập bắt buộc cho tiện ích bổ sung đã chọn:

  • Khi bạn bấm vào tiện ích bổ sung: Cài đặt này chỉ cho phép tiện ích bổ sung truy cập trang web hiện tại trong tab hoặc cửa sổ đang mở khi bạn bấm vào tiện ích bổ sung. Nếu bạn đóng tab hoặc cửa sổ, bạn sẽ phải bấm vào tiện ích bổ sung để bật lại.

  • Trên [site hiện tại]: Cho phép tiện ích bổ sung tự động đọc và thay đổi dữ liệu trên trang web hiện tại.

  • Trên tất cả các site: Cho phép tiện ích bổ sung tự động đọc và thay đổi dữ liệu trên tất cả các trang web.

Thêm hoặc xóa quyền truy nhập vào một trang web cụ thể

 1. Ở phía trên cùng bên phải, bấm vào Hub Tiện ích mở rộng và từ danh sách tùy chọn, chọn Quản lý Tiện ích bổ sung.

 2. Chọn Chi tiết được hiển thị bên dưới tiện ích bổ sung.

 3. Bên dưới Quyền, trong phần Truy nhập site, thêm hoặc loại bỏ site:

  • Thêm: Ở bên phải site được cho phép, bấm vào Thêm.

  • Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy thay đổi Cho phép tiện ích bổ sung này đọc và thay đổi tất cả dữ liệu của bạn trên các trang web mà bạn truy cập vào Trên các trang web cụ thể.

  • Loại bỏ: Ở bên phải của trang web, chọn nút ... Menu Khác rồi chọn Loại bỏ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×