Xóa cookie trong Microsoft Edge.

Xóa cookie

  1. Mở Microsoft Edge mới  rồi chọn Cài đặt và hơn thế nữa  > Cài đặt  > Quyền riêng tư và dịch vụ.

  2. Trong Xóa dữ liệu duyệt web, chọn Chọn nội dung sẽ xóa.

  3. Trong Khoảng thời gian, chọn một khoảng thời gian.

  4. Chọn Cookie và dữ liệu trang web khác, sau đó chọn Xóa ngay.

Xóa cookie mỗi khi bạn đóng trình duyệt

  1. Mở Microsoft Edge rồi chọn Cài đặt và hơn thế nữa  > Cài đặt  > Quyền riêng tư và dịch vụ.

  2. Trong Xóa lịch sử duyệt dữ liệu, chọn Chọn nội dung cần xóa mỗi khi đóng trình duyệt.

  3. Bật nút gạt Cookie và dữ liệu của trang web khác.

Ghi chú: Chủ đề này là về Microsoft Edge mới . Nhận trợ giúp đối với phiên bản Microsoft Edge cũ .

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×