Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Tính năng này yêu cầu đăng ký Microsoft 365 và sẵn dùng cho người dùng và tổ chức có người quản trị đã thiết lập nhãn nhạy cảm. Nếu bạn là người quản trị muốn bắt đầu với nhãn nhạy cảm, hãy xem mục Bắt đầu với nhãn nhạy cảm.

Bạn có thể áp dụng nhãn nhạy cảm cho các tệp và email để khiến chúng tuân thủ các chính sách bảo vệ thông tin trong tổ chức của bạn.

Tên của các nhãn này, mô tả bạn thấy khi di chuột qua chúng và khi nào dùng từng nhãn sẽ được tổ chức của bạn tùy chỉnh cho bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin về nhãn để áp dụng và thời điểm, hãy liên hệ với bộ phận CNTT trong tổ chức của bạn.

Nhãn nhạy cảm được áp dụng như thế nào?

Nhãn nhạy cảm được áp dụng theo cách thủ công hoặc tự động.

Lưu ý: Ngay cả khi người quản trị của bạn chưa cấu hình nhãn tự động, họ có thể đã cấu hình hệ thống của bạn để yêu cầu nhãn trên tất cả các tệp và email Office, và cũng có thể đã chọn một nhãn mặc định làm điểm bắt đầu. Nếu yêu cầu nhãn, bạn sẽ không thể lưu tệp Word, Excel hoặc PowerPoint hay gửi email trong Outlook mà không chọn nhãn nhạy cảm. 

Để áp dụng, thay đổi hoặc loại bỏ nhãn theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên tab Trang đầu , chọn Độ nhạy cảm.

  Nút Độ nhạy cảm

  Quan trọng: Độ nhạy cảm sẽ không khả dụng nếu tài khoản Office của bạn không phải là tài khoản cơ quan có gán giấy phép Office 365 Enterprise E3 hoặc Office 365 Enterprise E5, nếu người quản trị của bạn chưa cấu hình bất kỳ nhãn nhạy cảm nào và đã bật tính năng này cho bạn hoặc nếu máy khách Azure Information Protection hiện không chạy trong Office.

 2. Chọn nhãn nhạy cảm áp dụng cho tệp hoặc email của bạn.

  Menu thả xuống nhãn nhạy cảm

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã cấu hình một trang web để tìm hiểu thêm về nhãn nhạy cảm của họ, bạn cũng sẽ thấy một tùy chọn Tìm hiểu thêm... .

Để loại bỏ nhãn nhạy cảm đã được áp dụng cho một tệp, hãy bỏ chọn nhãn đó khỏi menu Độ nhạy cảm. Đương nhiên nếu tổ chức của bạn yêu cầu nhãn trên tất cả các tệp, bạn sẽ không thể loại bỏ nó.

Nhãn nhạy cảm bạn chọn có thể đi kèm với các hạn chế được xác định trước hoặc bạn có thể được nhắc để chọn người có thể đọc hoặc thay đổi tệp.

Làm quen với thanh nhạy cảm (Bản xem trước)

Một số khách hàng sẽ có bản xem trước của thanh nhạy cảm mới trong Word, Excel và PowerPoint. Có thể tìm thấy thanh nhạy cảm trên thanh tiêu đề của ứng dụng bên cạnh tên tệp. 

Thanh nhạy cảm sẽ xuất hiện bên cạnh tên tệp ở đầu cửa sổ.

Mẹo: 

 • Bạn không chắc nhãn là gì? Di chuột qua nhãn để xem bất kỳ mô tả nào mà tổ chức của bạn đã thêm vào để giải thích.

 • Nếu bạn là Chuyên gia CNTT đang tìm kiếm thông tin về việc đặt cấu hình hoặc quản lý thanh độ nhạy cảm, hãy xem mục Quản lý nhãn nhạy cảm trong các ứng dụng Office.

Nếu tệp có nhãn hiện có, bạn sẽ thấy tệp được hiển thị ở đó. Chọn thanh nhạy cảm hoặc tên tệp nếu bạn cần thay đổi nhãn.

Thanh nhạy cảm giúp bạn dễ dàng xem nhãn nào được áp dụng cho tệp của mình và áp dụng hoặc thay đổi nhãn bất cứ khi nào bạn cần, bao gồm cả khi lưu tệp. Chỉ cần chọn thanh nhạy cảm trong hộp thoại lưu để xem các tùy chọn ghi nhãn cho tệp này.

Hộp thoại Lưu với thanh nhạy cảm được mở hiển thị các tùy chọn ghi nhãn

Nếu chưa có nhãn trên tệp, thanh nhạy cảm sẽ cho bạn biết liệu có cần phải có nhãn hay không. Nếu cần có nhãn, bạn sẽ thấy lời nhắc Chọn nhãn. Nếu không có nhãn là bắt buộc, lời nhắc chỉ đơn giản là không có nhãn.

Để biết thêm thông tin về bản xem trước của thanh nhạy cảm mới, hãy xem mục Thanh nhạy cảm mới trong Office for Windows.

 1. Trên tab Trang đầu , chọn Độ nhạy cảm.

  Biểu tượng Độ nhạy cảm

  Quan trọng: Độ nhạy cảm sẽ không khả dụng nếu tài khoản Office của bạn không phải là tài khoản cơ quan có giấy phép Office 365 Enterprise E3 hoặc Office 365 Enterprise E5 được gán hoặc nếu người quản trị của bạn chưa cấu hình bất kỳ nhãn nhạy cảm nào và bật tính năng này cho bạn .

 2. Chọn nhãn nhạy cảm áp dụng cho tệp hoặc email của bạn.

  Nút Độ nhạy cảm với các tùy chọn độ nhạy được hiển thị

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã cấu hình một trang web để tìm hiểu thêm về nhãn nhạy cảm của họ, bạn cũng sẽ thấy một tùy chọn Tìm hiểu thêm... .

Để loại bỏ nhãn nhạy cảm đã được áp dụng cho một tệp, hãy bỏ chọn nhãn đó khỏi menu Độ nhạy cảm. Đương nhiên nếu tổ chức của bạn yêu cầu nhãn trên tất cả các tệp, bạn sẽ không thể loại bỏ nó.

Nhãn nhạy cảm bạn chọn có thể đi kèm với các hạn chế được xác định trước hoặc bạn có thể được nhắc để chọn người có thể đọc hoặc thay đổi tệp. Nếu nhãn yêu cầu bạn đặt quyền của riêng mình, bạn sẽ thấy một hộp thoại như sau:

Hộp thoại xuất hiện khi bạn chọn nhãn nhạy cảm cho phép bạn đặt quyền của riêng mình.

Word, Excel và PowerPoint

 1. Trên máy tính bảng Chạy Android, chọn tab Trang đầu (nếu chưa được chọn), sau đó chọn Độ nhạy cảm.

  Trên điện thoại Chạy Android, chọn biểu tượng Biểu tượng Sửa Chỉnh sửa trên đầu màn hình để bung rộng dải băng. Trên tab Trang đầu , cuộn xuống, rồi chọn Độ nhạy cảm.

  Ảnh chụp màn hình của nút Độ nhạy trong Office for Android

  Quan trọng: Độ nhạy cảm không sẵn dùng nếu tài khoản Office của bạn không phải là tài khoản cơ quan có giấy phép Office 365 Enterprise E3 hoặc Office 365 Enterprise E5 được gán hoặc nếu người quản trị của bạn chưa cấu hình bất kỳ nhãn nhạy cảm nào và đã bật tính năng này cho bạn.

 2. Chọn nhãn nhạy cảm áp dụng cho tệp của bạn.

  Ảnh chụp màn hình của nhãn nhạy cảm Office for Android

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã cấu hình một trang web để tìm hiểu thêm về nhãn nhạy cảm của họ, bạn cũng sẽ thấy một tùy chọn Tìm hiểu thêm... .

Để loại bỏ nhãn nhạy cảm đã được áp dụng cho một tệp, hãy bỏ chọn nhãn đó khỏi menu Độ nhạy cảm. Đương nhiên nếu tổ chức của bạn yêu cầu nhãn trên tất cả các tệp, bạn sẽ không thể loại bỏ nó.

Outlook

 1. Khi soạn email, chọn Hiển thị thêm biểu tượng trong Outlook dành cho thiết bị di động.

 2. Chọn Thêm Độ nhạy cảm hoặc Chỉnh sửa độ nhạy.

  Ảnh chụp màn hình nút Thêm độ nhạy trong Outlook for Android

 3. Chọn nhãn nhạy cảm áp dụng cho email của bạn.

  Ảnh chụp màn hình nhãn nhạy cảm trong Outlook for Android

Để loại bỏ nhãn nhạy cảm đã được áp dụng cho email, hãy chọn Chỉnh sửa độ nhạy cảm rồi chọn Loại bỏ. Đương nhiên nếu tổ chức của bạn yêu cầu nhãn trên tất cả các tệp, bạn sẽ không thể loại bỏ nó.

Word, Excel và PowerPoint

 1. Trên iPad của bạn, chọn tab Trang đầu (nếu chưa được chọn), sau đó chọn Độ nhạy cảm.

  Trên iPhone, chọn biểu tượng Biểu tượng Sửa chỉnh sửa ở đầu màn hình để bung rộng dải băng. Trên tab Trang đầu, cuộn xuống, rồi chọn Độ nhạy cảm.

  Ảnh chụp màn hình nút Độ nhạy cảm trong Office for iOS

  Quan trọng: Độ nhạy cảm không sẵn dùng nếu tài khoản Office của bạn không phải là tài khoản cơ quan có giấy phép Office 365 Enterprise E3 hoặc Office 365 Enterprise E5 được gán hoặc nếu người quản trị của bạn chưa cấu hình bất kỳ nhãn nhạy cảm nào và đã bật tính năng này cho bạn.

 2. Chọn nhãn nhạy cảm áp dụng cho tệp của bạn.

  Ảnh chụp màn hình của nhãn nhạy cảm trong Office for iOS

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã cấu hình một website để tìm hiểu thêm về nhãn nhạy cảm của họ, bạn cũng sẽ thấy một Tìm hiểu thêm... Tùy chọn.

Để loại bỏ nhãn nhạy cảm đã được áp dụng cho một tệp, hãy bỏ chọn nhãn đó khỏi menu Độ nhạy cảm. Đương nhiên nếu tổ chức của bạn yêu cầu nhãn trên tất cả các tệp, bạn sẽ không thể loại bỏ nó.

Outlook

 1. Khi soạn email, chọn Menu tràn trong Outlook dành cho thiết bị di động.

 2. Chọn Thêm Độ nhạy cảm hoặc Chỉnh sửa độ nhạy.

  Chỉnh sửa Độ nhạy cảm trong Outlook dành cho thiết bị di động

 3. Chọn nhãn nhạy cảm áp dụng cho email của bạn.

  Ảnh chụp màn hình của nhãn nhạy cảm trong Outlook for iOS

Để loại bỏ nhãn nhạy cảm đã được áp dụng cho email, hãy chọn Chỉnh sửa độ nhạy cảm rồi chọn Loại bỏ. Đương nhiên nếu tổ chức của bạn yêu cầu nhãn trên tất cả các tệp, bạn sẽ không thể loại bỏ nó.

Outlook

 1. Khi soạn email, chọn Độ nhạy cảm.

  Nút Độ nhạy cảm trong Outlook dành cho web

  Quan trọng:  Độ nhạy cảm sẽ không khả dụng nếu tài khoản Office của bạn không phải là tài khoản cơ quan và nếu người quản trị của bạn chưa cấu hình bất kỳ nhãn nhạy cảm nào và đã bật tính năng này cho bạn. 

 2. Chọn nhãn nhạy cảm áp dụng cho email của bạn.

  Nút Độ nhạy cảm với các tùy chọn độ nhạy cảm trong Outlook trên web

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã cấu hình một website để tìm hiểu thêm về nhãn nhạy cảm của họ, bạn cũng sẽ thấy một tùy chọn Tìm hiểu Thêm.

Để loại bỏ nhãn nhạy cảm đã được áp dụng cho email, hãy bỏ chọn nhãn đó khỏi menu Độ nhạy cảm. Đương nhiên nếu tổ chức của bạn yêu cầu nhãn trên tất cả các tệp, bạn sẽ không thể loại bỏ nó.

Word, Excel, PowerPoint

 1. Trên tab Trang đầu , chọn Độ nhạy cảm.

  Nút Độ nhạy cảm trong Office trên web

  Quan trọng: Độ nhạy cảm sẽ không khả dụng nếu tài khoản Office của bạn không phải là tài khoản cơ quan có giấy phép Office 365 Enterprise E3 hoặc Office 365 Enterprise E5 được gán hoặc nếu người quản trị của bạn chưa cấu hình bất kỳ nhãn nhạy cảm nào và bật tính năng này cho bạn .

 2. Chọn nhãn nhạy cảm áp dụng cho tệp của bạn.

  Nút Độ nhạy cảm và menu thả xuống trong Office trên web

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã cấu hình một website để tìm hiểu thêm về nhãn nhạy cảm của họ, bạn cũng sẽ thấy một tùy chọn Tìm hiểu Thêm.

Để loại bỏ nhãn nhạy cảm đã được áp dụng cho một tệp, hãy bỏ chọn nhãn đó khỏi menu Độ nhạy cảm. Đương nhiên nếu tổ chức của bạn yêu cầu nhãn trên tất cả các tệp, bạn sẽ không thể loại bỏ nó.

Tự động áp dụng (hoặc được đề xuất) nhãn

Nếu người quản trị của bạn đã thiết lập tự động ghi nhãn thì các tệp hoặc email có chứa một số loại thông tin nhất định - chẳng hạn như số an sinh xã hội, số thẻ tín dụng hoặc thông tin nhạy cảm khác - có thể có nhãn cụ thể được đề xuất cho hoặc được áp dụng tự động. 

Nếu một nhãn đã được áp dụng tự động, bạn sẽ thấy một thông báo bên dưới dải băng Office trông như thế này.

Ảnh chụp màn hình mẹo Chính sách cho nhãn nhạy cảm tự động áp dụng

Thông báo về thời điểm nhãn được đề xuất nhưng không được áp dụng tự động, trông tương tự.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tự động áp dụng hoặc đề xuất nhãn nhạy cảm với tệp và email của bạn trong Office 

Làm thế nào để tôi biết nhãn nào hiện đang được áp dụng?

Cách để xem nhãn hiện đang được áp dụng, nếu có, thay đổi đôi chút tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng máy tính để bàn hay thiết bị di động.

Trên các ứng dụng trên máy tính ( Office dành cho web ) xem thanh trạng thái ở cuối cửa sổ.

Thanh trạng thái Excel hiển thị nhãn nhạy cảm "Chung" đã được áp dụng

Trên các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động, chọn menu Biểu tượng Ba dấu chấm di động.

Outlook hơi khác một chút

Trong Outlook không có gì xuất hiện nếu không có nhãn nào được chọn hoặc nếu bạn đang soạn email và chỉ nhãn mặc định được áp dụng. 

Tuy nhiên, nếu nhãn đã được chọn, bạn sẽ thấy nhãn đó trên Thanh Thông tin ngay phía trên trường Đến.

Nhãn nhạy cảm được hiển thị trong Thanh Thông tin phía trên trường Đến trong thư email Outlook.

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi áp dụng nhãn nhạy cảm?

Khi bạn áp dụng nhãn nhạy cảm, thông tin nhãn sẽ duy trì với tệp hoặc email của bạn, ngay cả khi nó được chia sẻ giữa các thiết bị, ứng dụng và dịch vụ điện toán đám mây. Áp dụng nhãn nhạy cảm cũng có thể dẫn đến các thay đổi đối với tệp hoặc email của bạn theo cấu hình của tổ chức của bạn, chẳng hạn như:

 • Mã hóa bằng Quản trị Quyền Thông tin có thể được áp dụng cho tệp hoặc email của bạn

 • Đầu trang hoặc chân trang có thể xuất hiện trong tệp hoặc email của bạn

 • Hình nền mờ có thể xuất hiện trong tệp của bạn

Lưu ý: Nếu bạn không có quyền thay đổi hoặc loại bỏ nhãn nhạy cảm, bạn sẽ bị ngăn không cho làm như vậy với thông báo lỗi trong hầu hết các ứng dụng. Trong một số ứng dụng, chẳng hạn như Outlook dành cho thiết bị di động, nhãn nhạy cảm sẽ bị vô hiệu hóa.

Không phải tất cả các ứng dụng trên tất cả các nền tảng đều hỗ trợ cùng một hành vi, vì vậy kết quả chính xác của việc áp dụng nhãn nhạy cảm có thể khác nhau đôi chút. Để biết thêm thông tin về những chức năng được hỗ trợ trên mỗi nền tảng, hãy xem mục Hỗ trợ tính năng nhãn nhạy cảm trong ứng dụng.

Căn đều các thay đổi sang nhãn nhạy cảm

Người quản trị của bạn có thể có một chính sách yêu cầu bạn cung cấp căn lề trước khi thay đổi nhãn nhạy cảm từ mức nhạy cảm cao hơn đến mức nhạy cảm thấp hơn. Trong cấu hình này, bạn có thể được yêu cầu chọn một lý do căn lề hoặc đưa ra lý do riêng của bạn khi chọn một nhãn nhạy cảm thấp hơn.

Lưu ý: Bạn sẽ chỉ được yêu cầu điều chỉnh các thay đổi một lần sau khi mở tài liệu hoặc trả lời chuyển tiếp thư email. Sau khi điều chỉnh một lần, các thay đổi tiếp theo sẽ không yêu cầu điều chỉnh cho đến khi tài liệu hoặc thư email đó được đóng và mở lại.

Hộp thoại xuất hiện khi tổ chức của bạn yêu cầu bạn cung cấp căn lề để thay đổi nhãn nhạy cảm.

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×