Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để đảo ngược (hoặc phản chiếu) văn bản trong tài liệu, trước tiên bạn phải nhập văn bản vào hộp văn bản. Sau khi đảo văn bản, bạn có thể loại bỏ diện mạo của việc sử dụng hộp văn bản bằng cách loại bỏ viền ngoài.

Sử dụng hộp văn bản

 1. Chèn một hộp văn bản vào tài liệu của bạn và nhập cũng như định dạng văn bản của bạn.

  Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục Thêm, sao chép hoặc xóa hộp văn bản.

 2. Bấm chuột phải vào hộp, rồi chọn Định dạng Hình.

  Mục menu Định dạng hình được chọn

 3. Trong ngăn Định dạng Hình, chọn Hiệu ứng.

  Tab Hiệu ứng trong ngăn Định dạng Hình

 4. Bên dưới Xoay 3-D, trong hộp Xoay X, hãy nhập 180°.

  Lưu ý: 

  • Nếu hộp văn bản của bạn bị tô màu, bạn có thể loại bỏ màu trong ngăn Định dạng Hình dạng. Bên dưới Tùy chọnhình dạng , chọn tab & Đường kẻ , Tab Tô & đườngrộng , rồi chọn Không tô.

  • Nếu bạn muốn loại bỏ viền hộp văn bản, hãy bấm chuột phải vào hộp văn bản, chọn Viền ngoài trong thanh công cụ mini xuất hiện, rồi chọn Không có Viền ngoài.

Sử dụng văn bản WordArt

 1. Chọn WordArt để phản chiếu.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chèn WordArt.

 2. Chọn Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng Công cụ Vẽ.

 3. Chọn Hiệu ứng Văn bản > Xoay 3D > chọn Xoay 3D.

 4. Dưới Xoay 3-D, đặt Xoay X thành 180°.

  Thiết đặt xoay 3-D với X được đặt thành 180 độ

Sử dụng hộp văn bản

 1. Chèn hộp văn bản vào tài liệu của bạn bằng cách chọn Chèn > Hộp Văn bản, rồi nhập và định dạng văn bản của bạn.

 2. Bấm chuột phải vào hộp, rồi chọn Định dạng Hình.

  Định dạng Hình được chọn trên menu ngữ cảnh

 3. Trong hộp thoại Định dạng Hình, chọn Xoay 3-D ở bên trái.

 4. Trong hộp X, hãy nhập 180°.

  Hộp thoại Định dạng Hình với xoay 3D X được chọn

  Lưu ý: 

  • Nếu hộp văn bản của bạn bị tô màu, bạn có thể loại bỏ màu bằng cách bấm chuột phải vào hộp văn bản, chọn mũi tên bên cạnh Tô Hình dạng trong thanh công cụ mini xuất hiện và chọn Không Tô.

  • Nếu bạn muốn loại bỏ viền hộp văn bản, hãy bấm chuột phải vào hộp văn bản, chọn mũi tên bên cạnh Viền ngoài Hình dạng trong thanh công cụ mini xuất hiện, rồi chọn Không có Viền ngoài.

Sử dụng Văn bản WordArt

 1. Chọn WordArt để phản chiếu.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chèn WordArt.

 2. Chọn Công cụ Vẽ > dạng.

 3. Chọn Hiệu ứng Văn bản > Xoay 3D > chọn Xoay 3D.

 4. Bên dưới Xoay 3-D, đặt X thành 180°.

  Đặt xoay x 3D thành 180

Sử dụng hộp văn bản

 1. Chèn một hộp văn bản vào tài liệu của bạn và nhập cũng như định dạng văn bản của bạn.

  Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục Thêm, sao chép hoặc xóa hộp văn bản trong Word.

 2. Chọn hộp, rồi chọn Định dạng Ngăn.

  Nút Định dạng Ngăn được chọn

 3. Trong ngăn Định dạng Hình, chọn Hiệu ứng.

  Ngăn định dạng hình với nút Hiệu ứng

 4. Bên dưới Xoay 3-D, trong hộp Xoay X, hãy nhập 180°.

  Phần Xoay 3D với xoay X được chọn

  Lưu ý: Nếu hộp văn bản của bạn bị tô màu, bạn có thể loại bỏ màu trong ngăn Định dạng Hình dạng. Bên dưới Tùy chọnhình dạng , chọn tab & Đường kẻ , Tab Tô & đườngrộng , rồi chọn Không tô.

Sử dụng văn bản WordArt

 1. Chọn WordArt để phản chiếu. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chèn WordArt.

 2. Chọn Định dạng Hình.

 3. Chọn Hiệu ứng Văn bản > Xoay 3D > chọn Xoay 3D.

 4. Dưới Xoay 3-D, đặt Xoay X thành 180°.

  WordArt với góc xoay 180 độ

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×