Các bước cơ bản để làm ảnh trở nên trong suốt

Nói ngắn gọn, các bước để giúp ảnh trở nên trong suốt là:

Trước tiên, vẽ một hình dạng, tô hình đó với ảnh, rồi điều chỉnh độ trong suốt của ảnh.

Quy trình này được minh họa trong video. Để biết thêm chi tiết về quy trình này và các phương pháp khác, hãy bấm vào đầu đề quy trình bên dưới để bung rộng, cũng như xem chi tiết.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Minh họa một phút

Các bước chi tiết để làm trong suốt

 1. Chọn Chèn > Hình. Chọn một hình từ bộ sưu tập mở ra.

 2. Vẽ hình dạng trong tài liệu của bạn, làm cho hình có tỷ lệ tương tự như ảnh bạn sắp thêm vào.

 3. Chọn hình. Bấm định dạng > viền hình dạng >không có viền ngoài.

 4. Bấm chuột phải vào hình một lần nữa, rồi bấm vào Định dạng Hình.

 5. Trong ngăn Định dạng Hình dạng, bấm vào biểu tượngBiểu tượng & màu tô, rồi bấm vào Tô ảnh hoặc họa tiết.

  văn bản thay thế

 6. Bấm vào nút Tệp. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, định vị tệp ảnh mà bạn muốn chèn. Chọn ảnh, rồi chọn nút Chèn.

 7. Di chuyển con trượt Độ trong suốt trong ngăn Định dạng Hình để điều chỉnh ảnh.

  văn bản thay thế

  Hoặc bạn có thể nhập một số vào hộp bên cạnh con trượt: 0 hoàn toàn mờ, cài đặt mặc định; và 100% hoàn toàn trong suốt.

Nếu bạn thay đổi tỷ lệ kích cỡ ban đầu của hình bằng cách kéo hình đó, ảnh bạn chèn vào hình có thể bị lệch. Ngoài ra, một số ảnh có thể không khớp hoàn toàn trong một số hình nhất định. Bạn có thể điều chỉnh giao diện của ảnh bằng cách đổi kích cỡ hình hoặc sử dụng các cài đặt Độ lệch bên dưới con trượt độ trong suốt.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng PowerPoint, bạn có thể làm cho ảnh trở nên trong suốt và dùng ảnh đó làm nền trang chiếu.

Bạn có thể làm cho một màu trong ảnh trở nên trong suốt bằng cách sử dụng tính năng độ trong suốt cài sẵn.

Không giống như làm cho toàn bộ bức ảnh trở nên trong suốt, làm cho một màu duy nhất trở nên trong suốt chỉ có thể thực hiện được trong một đối tượng được chèn dưới dạng ảnh, không phải bên trong một hình. Nếu ảnh của bạn được chèn vào một hình dưới dạng tô, như được mô tả ở trên thì tùy chọn Đặt Màu Trong suốt không khả dụng.

Quan trọng: Các vùng trông có vẻ là một màu đơn (ví dụ: lá màu lục) có thể thực sự được tạo thành từ một loạt biến thể màu tinh tế và bạn có thể không nhận được hiệu ứng mà bạn muốn. Đặt một màu trong suốt phù hợp nhất với những ảnh màu đặc, đơn giản, chẳng hạn như clip art.

 1. Hãy bấm đúp ảnh và khi Công cụ Ảnh xuất hiện, bấm Định dạng Công cụ Ảnh > Màu.

  Menu nút màu mở từ tab Định dạng Công cụ Ảnh

 2. Bấm Đặt Màu Trong suốt và khi con trỏ thay đổi, hãy bấm màu bạn muốn đặt trong suốt.

  Ảnh với con trỏ xuất hiện sau khi bấm Đặt Màu Trong suốt

Trong ảnh dưới đây, các lá được tạo từ một số màu lục, do vậy chỉ một phần lá được đặt trong suốt, khiến khó thấy hiệu ứng trong suốt. Lặp lại quá trình với màu khác sẽ loại bỏ độ trong suốt khỏi màu đầu tiên. Để hoàn tác thay đổi màu, hãy bấm Đặt lại Ảnh trong nhóm Điều chỉnh.

văn bản thay thế

Lưu ý: Khi bạn in ảnh với vùng trong suốt, vùng trong suốt có màu giống như ở trên giấy. Trên màn hình hay trang web của bạn, vùng trong suốt có màu giống như nền.

 1. Chọn Chèn > Hình.

 2. Chọn một hình từ bộ sưu tập thả xuống, rồi vẽ hình đó theo kích cỡ bạn muốn.

 3. Bấm chuột phải vào hình, rồi chọn Định dạng hình.

  Ngăn Định dạng hình mở ra.

 4. Trong ngăn, mở mục Điền.

 5. Chọn con trượt Độ trong suốt, rồi kéo sang bên phải để đặt độ trong suốt theo ý bạn.

  Chọn con trượt Độ trong suốt, rồi kéo sang bên phải để đặt độ trong suốt theo ý bạn.

Nếu bạn có ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh, bạn có thể sử dụng ứng dụng đó để làm cho ảnh trở nên trong suốt. Sau đó, lưu ảnh ở định dạng bảo quản thông tin độ trong suốt (chẳng hạn như tệp Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png)), rồi chèn tệp vào trong tài liệu Office của mình.

Các bước cơ bản để làm ảnh trở nên trong suốt

Nói ngắn gọn, quy trình làm cho ảnh trở nên trong suốt là:

Trước tiên, vẽ một hình dạng, tô hình đó với ảnh, rồi điều chỉnh độ trong suốt của ảnh.

Quy trình này được minh họa trong video. Để biết thêm chi tiết về quy trình này và các phương pháp khác, hãy bấm vào đầu đề quy trình bên dưới để bung rộng, cũng như xem chi tiết.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Minh họa một phút

Các bước chi tiết để làm trong suốt

Trước tiên, hãy vẽ một hình dạng, tô hình đó bằng một ảnh, rồi điều chỉnh độ trong suốt của ảnh:

 1. Chọn Chèn > Hình. Chọn một hình từ bộ sưu tập mở ra.

 2. Vẽ hình dạng trong tài liệu của bạn, làm cho hình có tỷ lệ tương tự như ảnh bạn sắp thêm vào.

 3. Chọn hình. Bấm định dạng > viền hình dạng >không có viền ngoài.

  Chọn Viền ngoài Hình dạng, rồi chọn Không có Viền ngoài từ menu xuất hiện
 4. Bấm chuột phải vào hình một lần nữa, rồi chọn Định dạng Hình dạng.

 5. Trong hộp thoại Định dạng Hình, bên dưới , chọn Tô ảnh hoặc họa tiết, rồi chọn Tệp.

  Hộp thoại Định dạng Ảnh
 6. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, tìm ảnh của bạn, chọn ảnh rồi chọn Chèn.

  Hộp thoại Chèn Ảnh mở ra

  Ảnh đã được thêm vào trang chiếu, bên trong hình. Có thể bạn cần di chuyển hộp thoại Định dạng Ảnh để thấy ảnh đó. Vẫn để hộp thoại mở để điều chỉnh độ trong suốt.

 7. Lúc này, khi ảnh đang hiển thị bên trong hình, ở hộp thoại Định dạng ảnh, di chuyển con trượt Độ trong suốt sang bên phải (hoặc nhập một số vào hộp bên cạnh con trượt) để điều chỉnh ảnh cho đến khi bạn thấy phù hợp.

  Trượt thanh Độ trong suốt về bên phải để điều chỉnh ảnh nền

  Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm độ trong suốt từ 0 (hoàn toàn đục, cài đặt mặc định) sang 100% (hoàn toàn trong suốt).

 8. Chọn Đóng để bỏ hộp thoại.

Mẹo: Nếu bạn thay đổi tỷ lệ kích cỡ ban đầu của hình bằng cách kéo hình đó, ảnh bạn chèn vào hình có thể bị lệch. Ngoài ra, một số ảnh có thể không khớp hoàn toàn trong một số hình nhất định. Bạn có thể điều chỉnh giao diện của ảnh bằng cách đổi kích cỡ hình hoặc sử dụng các cài đặt Độ lệch phía trên con trượt độ trong suốt.

Bạn có thể làm cho một màu trong ảnh trở nên trong suốt bằng cách sử dụng tính năng độ trong suốt cài sẵn.

Không giống như làm cho toàn bộ bức ảnh trở nên trong suốt, làm cho một màu duy nhất trở nên trong suốt chỉ có thể thực hiện được trong một đối tượng được chèn dưới dạng ảnh, không phải bên trong một hình. Nếu ảnh của bạn được chèn vào một hình dưới dạng tô, như được mô tả ở trên thì tùy chọn Đặt Màu Trong suốt không khả dụng.

Quan trọng: Các vùng trông có vẻ là một màu đơn (ví dụ: lá màu lục) có thể thực sự được tạo thành từ một loạt biến thể màu tinh tế và bạn có thể không nhận được hiệu ứng mà bạn muốn. Đặt một màu trong suốt phù hợp nhất với những ảnh màu đặc, đơn giản, chẳng hạn như clip art.

 1. Hãy bấm đúp ảnh và khi Công cụ Ảnh xuất hiện, bấm Định dạng Công cụ Ảnh > Màu.

  Menu nút màu mở từ tab Định dạng Công cụ Ảnh

 2. Bấm Đặt Màu Trong suốt và khi con trỏ thay đổi, hãy bấm màu bạn muốn đặt trong suốt.

  Ảnh với con trỏ xuất hiện sau khi bấm Đặt Màu Trong suốt

Trong ảnh dưới đây, các lá được tạo từ một số màu lục, do vậy chỉ một phần lá được đặt trong suốt, khiến khó thấy hiệu ứng trong suốt. Lặp lại quá trình với màu khác sẽ loại bỏ độ trong suốt khỏi màu đầu tiên. Để hoàn tác thay đổi màu, hãy bấm Đặt lại Ảnh trong nhóm Điều chỉnh.

văn bản thay thế

Lưu ý: Khi bạn in ảnh với vùng trong suốt, vùng trong suốt có màu giống như ở trên giấy. Trên màn hình hay trang web của bạn, vùng trong suốt có màu giống như nền.

 1. Chọn Chèn > Hình.

 2. Chọn một hình từ bộ sưu tập thả xuống, rồi vẽ hình đó theo kích cỡ bạn muốn.

 3. Bấm chuột phải vào hình, rồi chọn Định dạng hình.

  Hộp thoại Định dạng hình mở ra.

 4. Trong hộp thoại, ở mục Điền, chọn con trượt Độ trong suốt, rồi kéo sang bên phải để đặt độ trong suốt theo ý bạn.

  Chọn con trượt Độ trong suốt, rồi kéo sang bên phải để đặt độ trong suốt theo ý bạn.

Nếu bạn có ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh, bạn có thể sử dụng ứng dụng đó để làm cho ảnh trở nên trong suốt. Sau đó, lưu ảnh ở định dạng bảo quản thông tin độ trong suốt (chẳng hạn như tệp Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png)), rồi chèn tệp vào trong tài liệu Office của mình.

Các bước cơ bản để làm ảnh trở nên trong suốt

Nói ngắn gọn, các bước để giúp ảnh trở nên trong suốt là:

 1. Trước tiên hãy vẽ hình dạng

 2. Điền một ảnh vào ảnh đó

 3. Điều chỉnh độ trong suốt của ảnh

Các bước chi tiết để làm trong suốt

Chèn ảnh vào bên trong một hình, theo kích cỡ chính xác mà bạn muốn, rồi điều chỉnh độ trong suốt của ảnh:

 1. Chọn Chèn > Hình. Chọn một hình từ bộ sưu tập mở ra.

 2. Vẽ hình dạng trong tài liệu của bạn, làm cho hình có tỷ lệ tương tự như ảnh bạn sắp thêm vào.

 3. Chọn hình. Bấm định dạng > viền hình dạng >không có viền ngoài.

  Chọn Viền ngoài Hình dạng, rồi chọn Không có Viền ngoài từ menu xuất hiện
 4. Bấm chuột phải vào hình, rồi chọn Định dạng Hình.

 5. Trong hộp thoại Định dạng Hình , bên dưới Tô, chọn Tô ảnh hoặc họa tiết, rồi chọn Tệp.

  Hộp thoại Định dạng Ảnh
 6. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, định vị ảnh bạn muốn sử dụng, chọn ảnh đó, rồi bấm vào Chèn.

  Hộp thoại Chèn Ảnh mở ra

  Ảnh đã được thêm vào trang chiếu, bên trong hình. Có thể bạn cần di chuyển hộp thoại Định dạng Ảnh để thấy ảnh đó. Vẫn để hộp thoại mở để điều chỉnh độ trong suốt.

 7. Lúc này, khi ảnh đang hiển thị bên trong hình, ở hộp thoại Định dạng ảnh, di chuyển con trượt Độ trong suốt sang bên phải (hoặc nhập một số vào hộp bên cạnh con trượt) để điều chỉnh ảnh cho đến khi bạn thấy phù hợp.

  Trượt thanh Độ trong suốt về bên phải để điều chỉnh ảnh nền

  Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm độ trong suốt từ 0 (hoàn toàn đục, cài đặt mặc định) sang 100% (hoàn toàn trong suốt).

 8. Chọn Đóng để bỏ hộp thoại.

Bạn có thể làm cho một màu trong ảnh trở nên trong suốt bằng cách sử dụng tính năng độ trong suốt cài sẵn.

Quan trọng: Các vùng trông có vẻ là một màu đơn (ví dụ: lá màu lục) có thể thực sự được tạo thành từ một loạt biến thể màu tinh tế và bạn có thể không nhận được hiệu ứng mà bạn muốn. Đặt một màu trong suốt phù hợp nhất với những ảnh màu đặc, đơn giản, chẳng hạn như clip art.

 1. Bấm vào ảnh mà bạn muốn tạo khu vực trong suốt.

 2. Dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Điều chỉnh, hãy bấm vào Đổi màu.

  Tab Công cụ Ảnh

 3. Bấm Đặt Màu Trong suốt, rồi bấm màu trong ảnh hoặc hình ảnh mà bạn muốn đặt trong suốt.

  Lưu ý: 

  • Tùy chọn Đặt Màu Trong suốt có sẵn cho ảnh bitmap không trong suốt và một số clip art.

  • Bạn không thể tạo vùng trong suốt trong ảnh GIF hoạt hình. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện thay đổi độ trong suốt trong chương trình chỉnh sửa GIF động, rồi chèn lại tệp vào trong tài liệu Hệ thống Microsoft Office 2007 của mình.

  • Bạn có thể làm nhiều màu trong ảnh trở nên trong suốt trong một chương trình chỉnh sửa hình ảnh khác, lưu ảnh ở định dạng bảo tồn thông tin độ trong suốt (chẳng hạn như tệp Đồ họa Mạng Di động (.png)), rồi chèn tệp vào tài liệu Bản phát hành Office 2007 của mình.

 1. Chọn Chèn > Hình.

 2. Chọn một hình từ bộ sưu tập thả xuống, rồi vẽ hình đó theo kích cỡ bạn muốn.

 3. Bấm chuột phải vào hình, rồi chọn Định dạng hình.

  Hộp thoại Định dạng hình mở ra.

 4. Trong hộp thoại, ở mục Điền, chọn con trượt Độ trong suốt, rồi kéo sang bên phải để đặt độ trong suốt theo ý bạn.

  Chọn con trượt Độ trong suốt, rồi kéo sang bên phải để đặt độ trong suốt theo ý bạn.

Nếu bạn có ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh, bạn có thể sử dụng ứng dụng đó để làm cho ảnh trở nên trong suốt. Sau đó, lưu ảnh ở định dạng bảo quản thông tin độ trong suốt (chẳng hạn như tệp Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png)), rồi chèn tệp vào trong tài liệu Office của mình.

Thay đổi độ trong suốt của ảnh hoặc tô màu

 1. Chọn ảnh hoặc đối tượng bạn muốn thay đổi độ trong suốt.

 2. Chọn tab Định dạng Ảnhhoặc Định dạng Hình dạng, rồi chọn Độ trong Nút Độ trong suốt trên tab Định dạng ảnh của dải băng.

  Một bộ sưu tập các tùy chọn độ trong suốt cài sẵn cho ảnh sẽ xuất hiện.

  Các tùy chọn độ trong suốt của ảnh có sẵn

 3. Chọn một trong các tùy chọn cài sẵn hoặc chọn Tùy chọn độ trong suốt của ảnh ở phía dưới cùng để xem thêm các lựa chọn chi tiết.

  Ngăn Định dạng Ảnh sẽ mở ra ở bên phải.

 4. Bên dưới Độ trong suốt của ảnh, kéo con trượt độ trong suốt sang bên phải để đặt chính xác tỷ lệ phần trăm độ trong suốt bạn muốn hoặc đặt giá trị phần trăm trong hộp.

  Thanh con trượt Độ trong suốt trong ngăn Định dạng ảnh

  Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm độ trong suốt từ 0 (hoàn toàn đục, cài đặt mặc định) sang 100% (hoàn toàn trong suốt).

Làm một phần ảnh trở nên trong suốt

Bạn có thể làm cho một màu trong ảnh trở nên trong suốt để ẩn một phần ảnh hoặc tạo hiệu ứng phân tầng. Các khu vực trong suốt ở ảnh có màu tương tự như tờ giấy in ảnh. Trong hiển thị điện tử, như trang web, các khu vực trong suốt có màu giống như nền.

 1. Chọn ảnh bạn muốn thay đổi độ trong suốt của một màu.

 2. Trên tab Định dạng ảnh, chọn Màu, rồi chọn Đặt màu trong suốt.

 3. Bấm vào màu trong ảnh hoặc hình ảnh bạn muốn làm trong suốt.

  Lưu ý: Bạn không thể làm cho nhiều màu trong một ảnh trở nên trong suốt. Các khu vực xuất hiện dưới dạng màu đơn (ví dụ: bầu trời xanh) có thể thực sự được tạo thành từ một loạt các biến thể màu tinh tế. Do đó, màu bạn chọn có thể xuất hiện chỉ trong một khu vực nhỏ và có thể là rất khó để nhìn thấy hiệu ứng trong suốt ở một số ảnh nhất định.

Thay đổi độ trong suốt của ảnh hoặc tô màu

 1. Chọn ảnh hoặc đối tượng bạn muốn thay đổi độ trong suốt.

 2. Chọn tab Định dạng ảnh hoặc Định dạng.

 3. Kéo con trượt Độ trong suốt (khoanh tròn bằng màu lục trong ảnh bên dưới) sang bên phải để đặt chính xác tỷ lệ phần trăm độ trong suốt mà bạn muốn.

  Con trượt Độ trong suốt cho ảnh nằm trên tab Định dạng Ảnh khi một ảnh được chọn trên một trang chiếu

Làm một phần ảnh trở nên trong suốt

Bạn có thể làm cho một màu trong ảnh trở nên trong suốt để ẩn một phần ảnh hoặc tạo hiệu ứng phân tầng. Các khu vực trong suốt ở ảnh có màu tương tự như tờ giấy in ảnh. Trong hiển thị điện tử, như trang web, các khu vực trong suốt có màu giống như nền.

 1. Chọn ảnh bạn muốn thay đổi độ trong suốt của một màu.

 2. Trên tab Định dạng ảnh, bấm vào Đổi màu, rồi chọn Đặt màu trong suốt.

 3. Bấm vào màu trong ảnh hoặc hình ảnh bạn muốn làm trong suốt.

  Lưu ý: Bạn không thể làm cho nhiều màu trong một ảnh trở nên trong suốt. Các khu vực xuất hiện dưới dạng màu đơn (ví dụ: bầu trời xanh) có thể thực sự được tạo thành từ một loạt các biến thể màu tinh tế. Do đó, màu bạn chọn có thể xuất hiện chỉ trong một khu vực nhỏ và có thể là rất khó để nhìn thấy hiệu ứng trong suốt ở một số ảnh nhất định.

Rất tiếc, việc làm cho ảnh trở nên trong suốt không được hỗ trợ trong Office dành cho web. Thay vào đó, bạn cần có phiên bản Office cho máy tính để bàn (trên Windows hoặc macOS).

Xem thêm

Thêm nền hoặc hình nền mờ vào trang chiếu

Loại bỏ nền ảnh

Thay đổi độ sáng, độ tương phản hoặc độ nét của ảnh

Thay đổi màu của ảnh

Áp dụng hiệu ứng mỹ thuật cho ảnh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×