Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Đây là tính năng chỉ dành cho người đăng ký tính năng này chỉ khả dụng trong Office 2021 và cho Người đăng ký Microsoft 365 dànhcho máy khách chạy Windows.

 1. Chèn ảnh vào tài liệu của bạn.

 2. Trên tab Định dạng Công cụ Ảnh , chọn Độ trong suốt.

  Menu Độ trong suốt bao gồm bảy mức độ mờ để lựa chọn, cộng với một nút cho phép bạn chọn mức độ mờ tùy chỉnh.

  Menu hiển thị các phiên bản có kích cỡ hình thu nhỏ của bảy tùy chọn độ trong suốt đặt sẵn cho ảnh của bạn (0%, 15%, 30%, 50%, 65%, 80% hoặc 95%).

 3. Chọn một tùy chọn đặt sẵn. Ảnh trong tài liệu ngay lập tức thay đổi theo lựa chọn của bạn.

 4. Ngoài ra, bạn có thể chọn Tùy chọn Độ trong suốt của ảnh để tùy chỉnh mức độ trong suốt.

  Tùy chọn Độ trong suốt của Ảnh cho phép bạn chọn mức độ mờ tùy chỉnh cho ảnh

  Ngăn Định dạng Ảnh mở ra và bạn có thể kéo con trượt Độ trong suốt sang bên phải để giảm độ mờ của ảnh.

  Kéo con trượt Độ trong suốt sang bên phải để điều chỉnh mức độ mờ cho ảnh

Yêu cầu

Biểu tượng tác vụ, danh sách kiểm tra, lập kế hoạch

Áp dụng cho

Thay đổi mức độ mờ của ảnh

PowerPoint for Microsoft 365, Word for Microsoft 365, Excel for Microsoft 365 Tìm
phiên bản Office của bạn

PowerPoint 2021, Word 2021, Excel 2021

Các bước cơ bản để làm ảnh trở nên trong suốt

Nói ngắn gọn, các bước để giúp ảnh trở nên trong suốt là:

Trước tiên, hãy vẽ một hình dạng, tô hình đó bằng một ảnh, rồi điều chỉnh độ trong suốt của ảnh.

Quy trình này được minh họa trong video. Để biết thêm chi tiết về quy trình này và các phương pháp khác, hãy bấm vào đầu đề quy trình bên dưới để bung rộng, cũng như xem chi tiết.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Minh họa một phút

Các bước chi tiết để làm trong suốt

 1. Chọn Chèn > Hình. Chọn một hình từ bộ sưu tập mở ra.

 2. Vẽ hình dạng trong tài liệu của bạn, làm cho hình có tỷ lệ tương tự như ảnh bạn sắp thêm vào.

 3. Chọn hình. Bấm định dạng > viền hình dạng >không có viền ngoài.

 4. Bấm chuột phải vào hình một lần nữa, rồi bấm vào Định dạng Hình.

 5. Trong ngăn Định dạng Hình dạng, bấm vào biểu tượngBiểu tượng & màu tô, rồi bấm tô ảnh hoặc họa tiết.

  Nút tô ảnh hoặc họa tiết trên ngăn Định dạng Ảnh

 6. Bấm vào nút Tệp. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, định vị tệp ảnh mà bạn muốn chèn. Chọn ảnh, rồi chọn nút Chèn.

 7. Di chuyển con trượt Độ trong suốt trong ngăn Định dạng Hình để điều chỉnh ảnh.

  Con trượt độ trong suốt trên ngăn Định dạng Ảnh

  Hoặc bạn có thể nhập số vào hộp bên cạnh con trượt: 0 hoàn toàn mờ, cài đặt mặc định; và 100% hoàn toàn trong suốt.

Nếu bạn thay đổi tỷ lệ kích cỡ ban đầu của hình bằng cách kéo hình đó, ảnh bạn chèn vào hình có thể bị lệch. Ngoài ra, một số ảnh có thể không khớp hoàn toàn trong một số hình nhất định. Bạn có thể điều chỉnh giao diện của ảnh bằng cách đổi kích cỡ hình hoặc sử dụng các cài đặt Độ lệch bên dưới con trượt độ trong suốt.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng PowerPoint, bạn có thể làm cho ảnh trở nên trong suốt và dùng ảnh đó làm nền trang chiếu.

Bạn có thể làm cho một màu trong ảnh trở nên trong suốt bằng cách sử dụng tính năng độ trong suốt cài sẵn.

Không giống như làm cho toàn bộ bức ảnh trở nên trong suốt, làm cho một màu duy nhất trở nên trong suốt chỉ có thể thực hiện được trong một đối tượng được chèn dưới dạng ảnh, không phải bên trong một hình. Nếu ảnh của bạn được chèn vào một hình dưới dạng tô, như được mô tả ở trên thì tùy chọn Đặt Màu Trong suốt không khả dụng.

Quan trọng: Các vùng trông có vẻ là một màu đơn (ví dụ: lá màu lục) có thể thực sự được tạo thành từ một loạt biến thể màu tinh tế và bạn có thể không nhận được hiệu ứng mà bạn muốn. Đặt một màu trong suốt phù hợp nhất với những ảnh màu đặc, đơn giản, chẳng hạn như clip art.

 1. Hãy bấm đúp ảnh và khi Công cụ Ảnh xuất hiện, bấm Định dạng Công cụ Ảnh > Màu.

  Menu nút màu mở từ tab Định dạng Công cụ Ảnh

 2. Bấm Đặt Màu Trong suốt và khi con trỏ thay đổi, hãy bấm màu bạn muốn đặt trong suốt.

  Ảnh với con trỏ xuất hiện sau khi bấm Đặt Màu Trong suốt

Trong ảnh dưới đây, các lá được tạo từ một số màu lục, do vậy chỉ một phần lá được đặt trong suốt, khiến khó thấy hiệu ứng trong suốt. Lặp lại quá trình với màu khác sẽ loại bỏ độ trong suốt khỏi màu đầu tiên. Để hoàn tác thay đổi màu, hãy bấm Đặt lại Ảnh trong nhóm Điều chỉnh.

Ảnh với một phần lá đặt là trong suốt

Lưu ý: Khi bạn in ảnh với vùng trong suốt, vùng trong suốt có màu giống như ở trên giấy. Trên màn hình hay trang web của bạn, vùng trong suốt có màu giống như nền.

 1. Chọn Chèn > Hình.

 2. Chọn một hình từ bộ sưu tập thả xuống, rồi vẽ hình đó theo kích cỡ bạn muốn.

 3. Bấm chuột phải vào hình, rồi chọn Định dạng hình.

  Ngăn Định dạng hình mở ra.

 4. Trong ngăn, mở mục Điền.

 5. Chọn con trượt Độ trong suốt, rồi kéo sang bên phải để đặt độ trong suốt theo ý bạn.

  Chọn con trượt Độ trong suốt, rồi kéo sang bên phải để đặt độ trong suốt theo ý bạn.

Nếu bạn có ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh, bạn có thể sử dụng ứng dụng đó để làm cho ảnh trở nên trong suốt. Sau đó, lưu ảnh ở định dạng bảo quản thông tin độ trong suốt (chẳng hạn như tệp Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png)), rồi chèn tệp vào trong tài liệu Office của mình.

 1. Chọn ảnh bạn muốn thay đổi độ trong suốt.

 2. Chọn tab Định dạng ảnh , rồi chọn Độ trong Nút Độ trong suốt trên tab Định dạng ảnh của dải băng.

  Một bộ sưu tập các tùy chọn độ trong suốt cài sẵn cho ảnh sẽ xuất hiện.

  Các tùy chọn độ trong suốt của ảnh có sẵn

 3. Chọn một trong các tùy chọn cài sẵn hoặc chọn Tùy chọn độ trong suốt của ảnh ở phía dưới cùng để xem thêm các lựa chọn chi tiết.

  Ngăn Định dạng Ảnh sẽ mở ra ở bên phải.

 4. Bên dưới Độ trong suốt của ảnh, kéo con trượt độ trong suốt sang bên phải để đặt chính xác tỷ lệ phần trăm độ trong suốt bạn muốn hoặc đặt giá trị phần trăm trong hộp.

  Thanh con trượt Độ trong suốt trong ngăn Định dạng ảnh

  Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm độ trong suốt từ 0 (hoàn toàn đục, cài đặt mặc định) sang 100% (hoàn toàn trong suốt).

Thay đổi độ trong suốt của ảnh hoặc tô màu

 1. Chọn ảnh hoặc đối tượng bạn muốn thay đổi độ trong suốt.

 2. Chọn tab Định dạng Ảnhhoặc Định dạng Hình dạng, rồi chọn Độ trong Nút Độ trong suốt trên tab Định dạng ảnh của dải băng.

  Một bộ sưu tập các tùy chọn độ trong suốt cài sẵn cho ảnh sẽ xuất hiện.

  Các tùy chọn độ trong suốt của ảnh có sẵn

 3. Chọn một trong các tùy chọn cài sẵn hoặc chọn Tùy chọn độ trong suốt của ảnh ở phía dưới cùng để xem thêm các lựa chọn chi tiết.

  Ngăn Định dạng Ảnh sẽ mở ra ở bên phải.

 4. Bên dưới Độ trong suốt của ảnh, kéo con trượt độ trong suốt sang bên phải để đặt chính xác tỷ lệ phần trăm độ trong suốt bạn muốn hoặc đặt giá trị phần trăm trong hộp.

  Thanh con trượt Độ trong suốt trong ngăn Định dạng ảnh

  Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm độ trong suốt từ 0 (hoàn toàn đục, cài đặt mặc định) sang 100% (hoàn toàn trong suốt).

Làm một phần ảnh trở nên trong suốt

Bạn có thể làm cho một màu trong ảnh trở nên trong suốt để ẩn một phần ảnh hoặc tạo hiệu ứng phân tầng. Các khu vực trong suốt ở ảnh có màu tương tự như tờ giấy in ảnh. Trong hiển thị điện tử, như trang web, các khu vực trong suốt có màu giống như nền.

 1. Chọn ảnh bạn muốn thay đổi độ trong suốt của một màu.

 2. Trên tab Định dạng ảnh, chọn Màu, rồi chọn Đặt màu trong suốt.

 3. Bấm vào màu trong ảnh hoặc hình ảnh bạn muốn làm trong suốt.

  Lưu ý: Bạn không thể làm cho nhiều màu trong một ảnh trở nên trong suốt. Các khu vực xuất hiện dưới dạng màu đơn (ví dụ: bầu trời xanh) có thể thực sự được tạo thành từ một loạt các biến thể màu tinh tế. Do đó, màu bạn chọn có thể xuất hiện chỉ trong một khu vực nhỏ và có thể là rất khó để nhìn thấy hiệu ứng trong suốt ở một số ảnh nhất định.

Rất tiếc, việc làm cho ảnh trở nên trong suốt không được hỗ trợ trong Microsoft 365 dành cho web. Thay vào đó, bạn cần có phiên bản Office cho máy tính để bàn (trên Windows hoặc macOS).

Xem thêm

Thêm nền hoặc hình nền mờ vào trang chiếu

Loại bỏ nền ảnh

Thay đổi độ sáng, độ tương phản hoặc độ nét của ảnh

Thay đổi màu của ảnh

Áp dụng hiệu ứng mỹ thuật cho ảnh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×