Mục lục
×
Ảnh & đồ họa
Ảnh & đồ họa

Chỉnh sửa ảnh

Sau khi bạn thêm ảnh, đồ họa hoặc ảnh, bạn có nhiều cách để cải thiện ảnh, chẳng hạn như nền, đổ bóng và hiệu ứng.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Điều chỉnh độ sáng, độ tương phản hoặc độ nét

1. Chọn ảnh.

2. Chọn Công cụ ảnh > Định dạng và chọn Sửa.

3. Di chuột qua các tùy chọn để xem trước chúng, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Để biết thêm thông tin, xem mục Thay đổi độ sáng, độ tương phản hoặc độ nét của ảnh.

Áp dụng Hiệu ứng nghệ thuật

1. Chọn ảnh.

2. Chọn Công cụ ảnh > Định dạng và chọn Hiệu ứng nghệ thuật.

3. Di chuột qua các tùy chọn để xem trước chúng, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể áp dụng một hiệu ứng nghệ thuật vào một hình ảnh mỗi lần, vì vậy việc áp dụng một hiệu ứng nghệ thuật khác sẽ loại bỏ hiệu ứng nghệ thuật được áp dụng trước đây.

Thay đổi màu

1. Chọn ảnh.

2. Chọn Công cụ ảnh > Định dạng và chọn Màu.

3. Di chuột qua các tùy chọn để xem trước chúng, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Áp dụng Hiệu ứng ảnh

1. Chọn ảnh.

2. Chọn Công cụ ảnh > Định dạng và chọn Hiệu ứng ảnh.

3. Chọn hiệu ứng bạn muốn: Đổ bóngPhản chiếuVầng sángCạnh mờGóc xiên hoặc Xoay 3D.

Để biết thêm thông tin, xem mục Loại bỏ nền ảnh.

Thêm viền

1. Chọn ảnh.

2. Chọn Công cụ ảnh > Định dạng và chọn viền.

Nén ảnh

1. Chọn ảnh.

2. Chọn Công cụ ảnh > Định dạng và chọn Nén ảnh.

3. Chọn tùy chọn bạn muốn, rồi chọn OK.

Để biết thêm thông tin, xem mục Giảm kích thước tệp cho ảnh.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×