Trong Trình lập kế hoạch, mỗi nhiệm vụ trên bảng có thể có bản xem trước, đưa ra một cách nhanh chóng để xác định nhiệm vụ và làm việc. Ví dụ, bạn có thể sử dụng tệp Office, PDF, ảnh, liên kết, danh sách kiểm tra hoặc văn bản mô tả đơn giản.

Xem trước tài liệu trên thẻ

Thêm bản xem trước

Để thêm bản xem trước tác vụ, chỉ cần đính kèm tệp, ảnh hoặc nối kết đến tác vụ hoặc thêm danh sách kiểm tra. Lần đầu tiên bạn đính kèm ảnh vào một tác vụ, ảnh đó sẽ trở thành bản xem trước. Để thêm tệp, liên kết, danh sách kiểm tra hoặc mô tả dưới dạng xem trước, hãy bấm hiện trên thẻ bên cạnh mục đó.

Bấm vào thẻ để hiển thị bản xem trước

Thay đổi bản xem trước

Nếu bạn muốn sử dụng một tệp đính kèm hoặc danh sách khác làm bản xem trước, hoặc nếu bạn muốn sử dụng văn bản mô tả dưới dạng xem trước, hãy chọn tác vụ để hiển thị thông tin chi tiết của nó.

Để dùng một phần đính kèm khác với dạng xem trước, Hãy tô sáng phần đính kèm, rồi chọn Hiển thị trên thẻ.

Tô sáng một phần đính kèm và bấm hiện trên thẻ

Để dùng danh sách kiểm tra dưới dạng bản xem trước, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị trên thẻ bên dưới danh sách kiểm tra.

Bấm hiện trên thẻ để hiển thị danh sách kiểm tra

Để dùng văn bản mô tả tác vụ dưới dạng xem trước, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị trên thẻ bên cạnh mô tả.

Bấm hiện trên thẻ để hiển thị mô tả

Loại bỏ bản xem trước

Nếu bạn muốn nhiệm vụ xuất hiện trên bảng mà không có bản xem trước, hãy chọn tác vụ để hiển thị thông tin chi tiết của nó.

Xóa hộp kiểm Hiển thị trên thẻ cho mục đó.

Bỏ chọn Hiển thị trên thẻ

Sử dụng bản xem trước dưới dạng trình khởi động

Nếu bạn sử dụng một tệp Office dưới dạng xem trước, bạn có thể chọn liên kết trên thẻ để mở nó trong Microsoft 365 dành cho web.

Mở phần đính kèm từ biểu diễn nhiệm vụ trong bảng

Với tính năng đồng tác giả thời gian thực trong Microsoft 365 dành cho web, bạn có thể thực hiện thay đổi cùng lúc với đồng nghiệp của mình mà không cần lo lắng về việc mất hiệu quả! Tìm hiểu thêm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×