Khi bạn bắt đầu lập kế hoạch cho công việc của mình, có thể có danh sách những thứ bạn cần theo dõi cho từng nhiệm vụ. Bạn có thể thêm một danh sách kiểm tra vào một nhiệm vụ để giúp bạn ở đầu danh sách việc cần làm của bạn.

Để thêm một danh sách kiểm tra, hãy chọn tác vụ để hiển thị các chi tiết của nó, rồi bấm vào Thêm mục bên dưới danh sách kiểm tra, rồi bắt đầu nhập danh sách của bạn. Nhấn Enter để thêm một mục khác vào danh sách.

Bấm Thêm mục và nhập một mục danh sách kiểm tra

Thêm mục vào danh sách kiểm tra

Đặt danh sách kiểm tra làm bản xem trước nhiệm vụ để giúp bạn dễ dàng xem hoạt động nào đang tham gia vào nhiệm vụ. Bạn có thể sử dụng danh sách kiểm tra hoặc bản xem trước tài liệu/hình ảnh nhưng không phải cả hai. Tôi có thể sử dụng những gì khác cho bản xem trước tác vụ?

Bấm hiện trên thẻ để hiển thị danh sách kiểm tra

Đánh dấu mọi thứ đã hoàn thành từ dạng xem bảng bằng cách kiểm tra chúng ngay khi bạn đi. Một số cách khác để Cập Nhật tiến độ nhiệm vụ là gì?

Bấm vào hộp kiểm để đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ

Chuyển mục danh sách kiểm tra thành tác vụ

Nếu một mục danh sách kiểm tra bắt đầu trở nên phức tạp hơn, bạn có thể biến nó thành một nhiệm vụ riêng trong kế hoạch của mình.

Chọn tác vụ để hiển thị các chi tiết của nó, trỏ tới mục danh sách kiểm tra, rồi chọn tăng cấp mục.

quảng bá vào nhiệm vụ

Xóa mục danh sách kiểm tra

Bạn không cần một mục danh sách kiểm tra nữa? Chọn tác vụ để hiển thị các chi tiết của nó, trỏ tới mục danh sách kiểm tra, rồi chọn loại bỏ mục danh sách kiểm tra.

Xóa mục hộp kiểm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×