Nếu tổ chức của bạn đã bật ảnh, bạn có thể chọn hiển thị ảnh như một phần của thông tin hiện diện của bạn hay không và nếu bạn hiển thị ảnh, hãy dùng ảnh mặc định của bạn hay ảnh khác mà bạn chọn.

Bạn muốn làm gì?

Mở tùy chọn Ảnh của Tôi

Từ cửa sổ Microsoft Lync chính, bạn có thể mở các tùy chọn Ảnh của Tôi theo một trong hai cách:

  • Bấm vào nút Tùy chọn, rồi bấm vào Ảnh của Tôi.

  • Bên cạnh nút Tùy chọn , bấm vào mũi tên Hiện Menu , bấm Công cụ, bấm Tùy chọn, rồi bấm Ảnh của Tôi.

Đầu trang

Ẩn ảnh của tôi

Bạn có thể ẩn ảnh của mình khỏi những người dùng phần mềm Microsoft Lync Online thông tin liên lạc khác. Các liên hệ của bạn sẽ hiện một đại diện trống thay cho ảnh của bạn.

  • Để ẩn ảnh của bạn, hãy mở tùy chọn Ảnh của Tôi, rồi bấm Không hiện ảnh của tôi.

Đầu trang

Hiển thị ảnh công ty của tôi

Theo mặc định, Lync Online sẽ hiển thị ảnh của bạn từ thư mục công ty, nếu có. Nếu bạn đã thay đổi ảnh của mình, bạn có thể thay đổi ảnh trở lại ảnh công ty của mình.

  • Để hiển thị ảnh của bạn từ danh bạ công ty, hãy mở tùy chọn Ảnh của Tôi, rồi bấm Ảnh công ty mặc định.

Đầu trang

Chọn ảnh của riêng tôi

Bạn có thể chỉ định ảnh khác để hiển thị cho mọi người trong công ty và các liên hệ được liên kết với công ty của bạn. Ảnh phải được đặt trên một website sẵn dùng công khai. Để biết chi tiết, hãy xem Chuẩn bị ảnh cho Lync Online.

Đầu trang

Thay đổi trở lại ảnh trước đó của tôi

Để hủy bỏ thay đổi và hoàn nguyên về ảnh trước đó của bạn, hãy mở tùy chọn Ảnh của Tôi, rồi bấm Hoàn nguyên về Ảnh Trước đó.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×